Solgt: 3 250 000 kr

Utvikbygda 523

3 000 000 kr
157 m²
5 soverom
Velkommen til Utvikbygda 523 - presentert av Krogsveen v/ Eiendomsmegler Sondre Leine
Sondre Leine
Presenteres av
Sondre Leine
Utvika
Enebolig med dobbeltgarasje i landlige og naturskjønne omgivelser | Stor tomt

Selges med verdibevis

4 års garanti på deler av boligen.
 • Prisantydning
  3 000 000 kr
 • Omkostninger
  76 342 kr
 • Totalpris
  3 326 342 kr
 • Byggeår
  1968
 • Soverom
  5 soverom
 • Bad
  2 bad
 • Primærrom
  157 m²
 • Bruksareal
  212 m²
 • Tomteareal
  2 181,8 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass og Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Oransje F

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Dette liker selger best ved boligen

Beliggenhet, nærhet til naturen. Stillhet og ro. Utsikt mot fjord og fjell. Landlig, men likevel kort vei til både Moa og Digernes. Intim og lun bolig. Tørt og fint i hele huset. God planløsning. Godt nabolag. Skjermet mot uvær (sørvest)

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Eiendommen er oppført i 1. etasje + underetasje.
* Stor eiendomstomt
* Garasje
* Naturskjønne omgivelser
* Flott turterreng
* Stor terrasse
* 5 soverom (3 ikke byggemeldt og godkjent).

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Utvikbygda 523, 6260 SKODJE
Kommunenummer 1507, gårdsnummer 537, bruksnummer 15, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruttoareal: 182 kvm
Totalt bruksareal: 212 kvm
Totalt primærrom: 157 kvm
Bruksareal:
Enebolig 164 kvm
Garasje 48 kvm
Primærrom:
Enebolig:
Kjeller: 73 kvm: 3 rom (benyttes som soverom), 2 ganger, bad, tørkerom og WC.
1. etasje 84 kvm: Gang, 2 soverom, kjøkken, bad, spisestue og stue.
Sekundærrom:
Enebolig:
Kjeller: 7 kvm: Bod
Garasje:
1. etasje 48 kvm: Garasjerom
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 18.08.2021 utført av Kristian Fuglseth Brøther. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Bygningen er iht. boligsalgsrapport oppført i 1968. Grunnmur av betongstein. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med liggende trekledning. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Saltak i trekonstruksjoner. Yttertak er utvendig tekket med Shingel. Entrédør med glassfelter. Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og to-lags glass. Ventilasjon med naturlig tilluft kombinert med stedvis mekanisk avtrekk.
Selger har fått utarbeidet en boligsalgsrapport for eiendommen. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapportens sammendrag fremkommer det som takstmannen mener kjøper må være særskilt oppmerksom på, herunder har følgende bygningsdeler fått tg2:
Bad 1 etasje:
Ventilasjonsspalte dør/terskel er ikke etablert. Fører til redusert avtrekkseffekt når døren er lukket. Vannrør er ikke utskiftsbare (kobberrør). Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer
manglende vedheft mellom flis og underlag. Skruehull observert i våtsonen. Det er ukjent om løsningen er fullgod med tanke på fuktsikkerhet. Lokalfall i dusjsonen er mindre enn hva som ideelt anbefales.
Det ble målt på tilfeldig sted og målingen viste en høydeforskjell på 2 mm. Fallet er mindre enn 1:50 i en avstand på 80 cm. Nivåforskjell fra døråpning på topp overflate gulv og til hovedsluk er på tilfeldig sted målt til ca. 11 millimeter, og vurderes som ikke tilstrekkelig med tanke på lekkasjesikkerhet.
Bad kjeller:
Ventilasjonsspalte dør/terskel er ikke etablert. Fører til redusert avtrekkseffekt når døren er lukket. Se punkt "Vannrør" under avsnitt om tekniske anlegg. Hull i vegg (til vannrør) i våtsonen. Det vurderes at det ikke er benyttet membran på veggflater. Det er ikke observert synlige skader, men gulvmembran er vurdert til å ha en alder som tilsier at restlevetiden er usikker. Sluket har ikke klemring og er derfor utsatt for lekkasjer.
Lokalfall i dusjsonen er mindre enn hva som ideelt anbefales. Det ble målt på tilfeldig sted og målingen viste en høydeforskjell på 0-13 mm. Fallet er mindre enn 1:50 i en avstand på 80 cm. Nivåforskjell fra døråpning på topp overflate gulv og til hovedsluk er på tilfeldig sted målt til ca. 18 millimeter, og vurderes som ikke tilstrekkelig med tanke på lekkasjesikkerhet. Selv om det er gjort oppgraderinger på våtrommet, er sluket
ikke skiftet. Se punkt "Avløpsrør" under avsnitt om tekniske anlegg.
Kjøkken 1. etasje:
Se punkt "Vannrør" under avsnitt om teknisk anlegg. Se punkt "Avløpsrør" under avsnitt om teknisk anlegg. Det er ikke etablert komfyrvakt på kjøkkenet.
Toalettrom kjeller:
Ingen ventilasjon. Se punkt "Vannrør" under avsnitt om teknisk anlegg. Se punkt "Avløpsrør" under avsnitt om teknisk anlegg.
Øvrige rom 1. etasje:
Det er stedvis knirk i gulvet.
Rom under terreng - kjeller:
Underetasjen har vegger under bakkenivå som er utlektet fra grunnmuren. Erfaringsmessig har denne konstruksjonen fuktrisiko selv om synlige skader ikke er observert. For å danne seg et bilde av tilstanden inne i konstruksjonen, bør det gjøres ytterligere undersøkelser.
Loft - uinnredet/råloft:
Takets konstruksjoner har synlige skjevheter/nedbøyninger. Eksakt årsak er ukjent. Observasjoner er gjort i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Forholdet bør holdes under oppsikt. Det observeres ventilasjonskanaler som vurderes å være asbestholdige. Spor etter gnagere er observert. Omfanget er uvvist. Ytterligere undersøkelser anbefales.
Innvendige trapper:
Trappen har ikke håndløper på begge sider. Åpninger i rekkverket på mer enn 0,10 meter. Trappen har stedvis fri ganghøyde lavere enn 2,0 m. Av denne grunn oppfyller ikke trappen dagens krav.
Etasjeskiller kjeller:
Det er registrert skjevheter i gang, hvor forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til 16 mm.
Tekniske anlegg - VVS anlegg:
Vannrør av kobber som er fra boligens opprinnelige byggeår er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsakelig vurdert ut ifra alder. Restlevetiden er usikker.
Avløpsrør som er fra boligens opprinnelige byggeår er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsakelig vurdert ut ifra alder. Konsekvens er usikker restlevetid.
Ifølge huseier er det foretatt service på varmepumpe i kjeller ca år 2016.
Radon:
Det er ikke foretatt radonmåling i boligen.
Andre forhold:
Huseier opplyser om observasjoner av mus på kaldtloftet og i ytterveggen på kjøkkenet. Huseier har utbedret musesperre bak ytterhjørnene av kledningen (enkelte ytterhjørner og rundt enkelte vinduer) og utbedret kjøkkenveggen. Ukjent om forholdet fortsatt er i utvikling.
Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon:
Bygningens ytterkledning/fasader har symptomer på slitasje og elde, og det ble observert stedvise råteskader. TG2 er valgt for å belyse at bygningsdelen har en alder og tilstand som tyder på behov for tiltak i fremtiden. Restlevetiden er usikker.
Balkonger, terrasser, veranda etc.:
Rekkverkshøyden er under 1,0 meter. Avvik fra gjeldende forskrift.
Terrasser/platting på terreng:
Terrasse med tilhørende rekkverk har moderate synlige symptomer på slitasje/elde.
Stikkledninger og tanker:
Utvendige vann- og avløpsrør har en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. Redusert/usikker restlevetid.
Boligsalgsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Sammendrag av selgers egenerklæring

Selger opplyser om at blandebatteri i kabinett i kjeller fungerer men at temperaturregulering er litt treg.
I tillegg opplyser selger om følgende i sitt egenerklæringsskjema:
På spørsmål: "Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?" opplyser selger at det er gjort av ufaglært/egeninnsats og at dette gjelder flis på vegg på bad i underetasjen.
På spørsmål "Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?"opplyser selger at det er tillaget toalettrom i underetasjen og at arbeidet er gjort ved ufaglært/egeninnsats.
På spørsmål "Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe ?" opplyser selger at det er dårlig puss på pipe utvendig. Fått tillaget pipekledning i syrefast stål.
På spørsmål "Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen?" opplyser selger at det har vært mus i yttervegg på kjøkken. Ny vegg og isolasjon fra innsiden. Arbeidet ble utført i 2012.
På spørsmål "Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?" opplyser selger at det har vært utett tak på nordsiden ved kjøp i 2007. Ny takshingel lagt.
På spørsmål "Kjenner du til om det er utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?" opplyser selger at det er lagt nytt dekke på terrassen og glassrekkverkk på terrasse i 2019. Arbeidet er gjort av ufaglært/egeninnsats.
På spørsmål "Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?" opplyser selger at det er kun utført av faglært, Gunnar Mjelkva. Det ble lagt inn 3-fas i 2011, kurs til vannbrønn i 2011, elektrisk installasjoner på kjøkken i 2012 samt varmekabler i gang og trapp i 2012. Det er ikke mottatt samsvarserklæring fra Gunnar Mjelva.
På spørsmål "Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeider som normalt bør utføres av faglærte personer utover det som er nevnt tidligere?" opplyser selger at han selv har bygget om gang oppe, trappenedgang og soverom nede. Trappen er montert av produsent (Eik trapp).
På spørsmål "Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?" opplyser selger at kjellerstuen er inndelt til 2 soverom. Tillaget toalettrom i kjeller, og fjernet 1 soverom i hovedetasjen. Disse endringer er ikke byggemeldt og godkjent.
På spørsmål "Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?" opplyser selger at det er avtale med grunneier om disponering av areal til garasje. Felles brønn boret på tomten - her betales det 500 kr i årlig vannavgift til felles brønn (felles for 7 bygninger i området).

Moderniseringer og påkostninger

Selger har utført følgende moderniseringer på boligen siden de overtok den i 2007:
Oppgradering terrasse. Glassrekkverk og terrassebord.
Oppføring av garasje.
Oppussing/ombygging hovedetasje. Ny trapp. Nye vinduer.
Oppussing / ombygging kjeller.
Ny pipekledning.
Flislegging/varmekabel trapp

Standard

Eiendommen er oppført i 1. etasje + sokkeletasje og har følgende standard på innvendige overflater:
1. etasje:
Gulvflater belagt med laminat. Gulvvarme i entré (og i trapp utenfor entredør).
Vegg- og himlingsflater i malte flater, malte tapetserte flater og veggplater.
Profilerte innerdører.
Stue med lyse overflater og utgang til stor terrasse og hage.
Epoq kjøkkeninnredning. Innredningen er fra 2013. Innredning med glatte fronter. Benkeplate av laminat. Nedfelt oppvaskkum med ett-greps kjøkkenarmatur. Benkeskapsbelysning og stikkontakter over kjøkkenbenk.
Integrert stekeovn, platetopp, oppvaskmaskin og mikrobølgeovn. Frittstående kjøleskap med fryser. Vegghengt ventilator. Vannrør av kobber og metall. Synlige avløpsrør av plast. Gulvflater belagt med laminat.
Vegg- og himlingsflater i malte flater og tapetserte flater. Laminert plate mellom kjøkkenbenk og overskap. Yttervegg på kjøkkenet ble fornyet (ny isolasjon og platekledning i 2012).
Baderom i 1. etasje fra ukjent eksakt årstall, vurdert til å være oppgradert i 2007 basert på datomerking i sluk. Flislagt gulv med gulvvarme og flislagte vegger. Malte flater i himling. Vegghengt servantinnredning med skuffer og dører. Ovenpåliggende servant med ett-greps armatur. Speil med overlys. Dusjkabinett med dusjarmatur. Gulvstående toalett. Vannrør av kobber. Synlige avløpsrør av plast. Mekanisk avtrekksvifte i vegg.
2 soverom i hovedetasjen.
Naturlig ventilasjon via ventiler.
Varmepumpe i stue.
Øvrig oppvarming med elektrisitet.
Underetasje:
Underetasjen er innredet og har utlektede kjellervegger. Gulvflater belagt med laminat, fliser og gulvbelegg.
Vegg- og himlingsflater i malte tapetserte flater, veggplater, fliser, panel og malt mur.
Profilerte innerdører.
Kjeller er innredet etter innflytting og er ikke godkjent innredet til varig opphold.
KJeller består i dag av 3 rom som er benyttet som soverom, 2 ganger, bad, tørkerom og WC.
Baderom i kjeller fra byggeår, vurdert til å være oppgradert i 2005 basert på datomerking på avløpsrør for servant. Flislagt gulv med gulvvarme og flislagte vegger. Flislagte vegger (utført i 2013). Panelbord i himling med downlights. Vegghengt servantinnredning med skuffer. Ovenpåliggende servant med ett-greps armatur. Speil med overlys. Dusjkabinett med dusjarmatur. Badekar med innebygget badekararmatur. Vannrør av kobber.
Synlige avløpsrør av plast og støpejern. Mekanisk avtrekksvifte i vegg. Opplegg for vaskemaskin.
Toalettrom i kjeller har gulvflater belagt med laminat. Plater på veggflater. Panelbord i himling. Vegghengt servantinnredning med dør. Ovenpåliggende servant med ett-greps armatur. Vegghengt toalett. Vannrør av kobber. Synlige avløpsrør av plast.
Naturlig ventilasjon via ventiler.
Varmepumpe i gang.
Elektrisk oppvarming.
Innvendig trapp av tre med rekkverk av tre.
Tekniske anlegg:
Tekniske anlegg fra varierende årstall.
Vannrør av kobber og metall.
Vanninntaksrør i kobber plassert på bad (kjeller).
Synlige avløpsrør i plast og støpejern.
Hovedstoppekran er plassert på bad (kjeller).
Varmtvannsbereder på 200L (fra 2008) plassert i tørkerom (i egen nisje).
Varmepumpe i stue og i gang (kjeller).
Mekanisk avtrekk på våtrom med avtrekksvifte.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.
Paviljong på terrasse og trampoline i hagen vil medfølge. (Sikkerhetsnett på trampoline er noe dårlig).
Det er noen vekster i hagen som selger ønsker å ta med, disse vil bli merket før visning. Kfr. event. megler.

Oppvarming

Varmepumpe i stue (1. etasje) og gang (kjeller). Øvrig oppvarming med elektrisitet.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden byggeår.
Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det foreligger imdlertid godkjent innflyttingsattest datert 10.04.1967. I innflyttingsattesten står det nevnt følgende arbeider som gjenstår:
1. Oppsetting av delevegg i kjeller.
2. Innsetting av dører i kjeller.
3. Pussing og innredning i kjeller.
4. Oppsetting av altan.
5. Kulting og planering rundt grunnmur.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.
Det foreligger heller ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for garasje men det foreligger godkjent søknad fra kommunen med godjente tegninger datert 18.07.2011.
Deler av terrassen/veranda/fasadeendring er ikke byggemeldt.
I hovedetasjen er det på byggetegninger 3 soverom, men 1 er tatt inn i gang/hall.
Det gjøres oppmerksom på at kjeller er innredet i ettertid og har annen plantegning enn byggetegninger viser og er ikke godkjent til varig opphold. Innredning av rommene til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt og er heller ikke godkjent for denne bruk av kommunen. Kjøper overtar alt ansvar og risiko for dette videre.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
1507/537/15:
25.01.1966 - Dokumentnr: 100419 - Bestemmelse om gjerde
25.01.1966 - Dokumentnr: 100419 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1507 Gnr:537 Bnr:1
01.01.2020 - Dokumentnr: 1084106 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1529 Gnr:37 Bnr:15

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger på en høyde i Utvika i Ålesund kommune (tidligere Skodje kommune). Natvik er stedsnavnet. Det er ca. 10 min. med bil til Moa. Ca. 5 min. m/bil til Digerneset. Skolebuss kjører rett forbi eiendommen. Det er naturskjønne omgivelser med flott turterreng i nærmiljøet. Gangavstand til sjøen.

Adkomst

Kjør fra Olsvika kjører du mot Alvika og Utvika. Etter å ha passert Juvågen byggefelt på høyre hånd fortsetter du et stykke til du passerer samfunnshuset på venstre hånd. Bolighuset som selges er neste hus på høyre hånd. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Skoler:
Valle skule og barnehage (1-7 kl.) 12 min. m/bil - 9.7 km
Skodje barneskule (1-7 kl.) 12 min. m/bil - 10.8 km
Møre Barne og Ungdomsskule Skodje (1-10 kl.) 12 min. m/bil
Skodje u-skule (8-10 kl.) 13 min. m/bil - 10.6 km
Spjelkavik u-skole (8-10 kl.) 16 min. m/bil - 11.9 km
Borgund vg. skole 14 min. m/bil - 11.2 km
Spjelkavik vg. skole 14 min. m/bil - 11.2 km
Barnehager:
Olsvika barnehage (0-6 år) 12 min. m/bil - 9.2 km
Valle barnehage (0-5 år) 12 min. m/bil - 9.7 km
Askepott barnehage (0-3 år) 12 min. m/bil
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 2 181,8 kvm. Tomt opparbeidet med asfaltert vei, diverse beplantninger, plenareal, terrasse på terreng, diverse støttemurer og biloppstillingsplass.

Parkering

Parkering i garasje og forøvrig gode parkeringsmuligheter på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst fra fylkesvei via privat vei over hovedbruket (tinglyst rettighet).
Eiendommen er tilknyttet privat vannledning/brønn via private stikkledninger. Brønn (plassert på tomt, ved pumpehus) er felles for 7 bygninger i området. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.
Eiendommen har privat septiktank. Kommunen har en generell hjemmel til å kreve at eiendommer med privat septiktank kobler seg til det offentlige avløpsnettet. Kontakt megler for ytterligere informasjon.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan for Skodje for 2019 - 2029 er avsatt til: LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende.
Situasjonskart og kommuneplan vedlegges. Kopi av tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 4.838,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for renovasjon, feie- og tilsynsgebyr samt slamavgift (annakvart år).
Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. 11.097 kwh. pr. år (2020). Leverandør Tafjord. Årlig nettleie kr 7.040,- (2020).
Boligen har bygningsforsikring i Gjensidige. Avgift ikke oppgitt.
Boligen er tilknyttet Telenor som leverandør av tv- og internett og har avgift på kr 799,- pr. mnd. Tv-tuner/dekoder medfølger ikke.
Boligen er tilknyttet Verisure alarmselskap. Nytt abonnement må tegnes av kjøper.
På spørsmål om forpliktelser/oppgaver som eier må utføre for fellesskapet opplyser eier at det må avtales ettersyn av felles brønn med de andre brukerne av brønnen. Boret brønn med pumpehus.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten utgjør kr. 3 186,- pr år (2020).
Det kan forventes en økning i eiendomsskatten i 2021 som blir fakturert på 2 terminer, september og november.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 3.076.342,-
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,- for eneboliger mindre enn 230 kvm.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Atle Johansen

Konsesjon

Da eiendommen er over 2 mål er den i utgangspunktet underlagt konsesjonslovgivning, og kjøper må ved kontrakt undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet. Denne erklæringen må godkjennes fra kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en rettshjelpsdekning.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse på kr 900,- for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Avhendingsloven
Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: Fastpris kr 45.000,-
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 14.950,-
Visninger: kr 1.875,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 76-0187/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Ålesund
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR76.21187

Dato

Sist oppdatert: 17. november 2021 kl. 13:23

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Lignende boliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.