Solgt: 3 650 000 kr

Olav Kyrres gate 40

3 650 000 kr
95 m²
2 soverom
Velkommen til Olav Kyrres gate 40, presentert av Krogsveen v/Lene Hviding.
Lene Hviding
Presenteres av
Lene Hviding
Stavanger sentrum
Sentrumsnær leilighet med fast parkering i lukket anlegg. Balkong, samt felles takterrasse. Heis.
 • Prisantydning
  3 650 000 kr
 • Andel fellesgjeld
  101 744 kr
 • Omkostninger
  92 592 kr
 • Totalpris
  3 844 336 kr
 • Etasje
  1
 • Byggeår
  1997
 • Soverom
  2 soverom
 • Primærrom
  95 m²
 • Type
  Eierleilighet
 • Eierform
  Eierseksjon
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass, Heis og Balkong/Terrasse
 • Fellesutgifter
  3 600 kr
 • Energimerke
  Rød G

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Krogsveen har gleden av å presentere Olav Kyrres gate 40, en lys og luftig leilighet med umiddelbar nærhet til Stavanger sentrum. Fast parkering i lukket anlegg.
 • Romslig leilighet med behov for oppussing.
 • Stor, felles takterrasse med spektakulær utsikt.
 • Gode lagringsmuligheter.
 • Store, luftige rom med mye dagslys.
 • Lukket parkeringsanlegg med fast parkering.
 • Heis. Velkommen til hyggelig visning.
 • Innhold og byggemåte

  Eiendommen

  Olav Kyrres gate 40, 4005 STAVANGER
  Kommunenummer 1103, gårdsnummer 58, bruksnummer 995, seksjonsnummer 2, ideell andel 1/1

  Innhold

  Totalt bruttoareal: 107 kvm
  Totalt bruksareal: 99 kvm
  Totalt primærrom: 95 kvm
  Bruksareal:
  Primærrom:
  1. etasje 95 kvm: Entré, gang, bad, stue, kjøkken og 2 soverom.
  Sekundærrom:
  1. etasje 4 kvm: Bod.
  En ekstra bod i garasjen.
  Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 15.04.2021 utført av Rogaland Takstpartner AS v/Alexander Tønnessen.

  Byggemåte

  Bygningen er iht. tilstandsrapport oppført i tre/betong. Etasjeskiller og skillevegger mellom boenhetene i betong. Yttervegger med stenderverk som er kledd med teglstein. Saltak med betongpanner. Det antas også at deler av taket er flatt eller bygget som terrasse, grunnet manglende tilkomster ikke dette kontrollert.
  Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport for eiendommen som følger vedlagt. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapporten fremkommer det forhold som kjøper må være særskilt oppmerksom på.
  Rapporten inneholder 4 Tg 2 og 1 Tg 3:
  Tilstandsgrad(Tg) 1: etasjeskille, bad.
  Tillstandsgrad(Tg) 2 : vinduer/dører, bad, kjøkken, vvs.
  Tillstandsgrad(Tg) 3 : innvendige overflater.
  Det gjøres oppmerksom på at ett avsnitt, f.eks "Vinduer og dører" kan inneholde flere forskjellige tilstandsgrader. Dette pga forskjellig alder og tilstand på bygningsdelene.
  Det anbefales alltid at hele rapporten leses. Dette for å gi ett mer helhetlig bilde av boligen/leiligheten. Det anbefales også at teksten på side 3 leses der det står nærmere beskrevet ang bruken av tilstandsgrad 2.
  Begrunnelse for tilstandsgrad 2 og 3:
  Vinduer/dører: Tilstandsgrad 2 er gitt grunnet alder og tilstand/slitasje.
  Bad: Tilstandsgrad 2 er gitt grunnet alder og tilstand/slitasje.
  Kjøkken: Tilstandsgrad 2 er gitt grunnet alder og tilstand/slitasje.
  Innvendige overflater: Tilstandsgrad 3 er gitt grunnet fuktskade der kjøleskap har stått på kjøkkenet.
  VVS: Tilstandsgrad 2 er gitt grunnet alder på bygningsdelen.
  Tilstandsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

  Standard

  Takstmannens konklusjon tilstand:
  Leiligheten bærer stedvis preg av alders slitasje men fremstår ellers i normalt god stand for alderen. Det er behov for vanlig
  vedlikehold.
  For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til vedlagt tilstandsrapport.

  Oppvarming

  Oppvarmingen i boligen er elektrisk. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

  Ferdigattest/brukstillatelse

  Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen, men midlertidig brukstillatelse ble gitt 18.04.1997.
  Før ferdigattest kan utskrives må følgende arbeider utføres:
  1. Det må monteres forskriftsmessige rekkverk på utv. nivåskiller med høydeforskjell over 500 mm.
  2. Det må monteres ventilasjonsanlegg i garasje.
  3. Dør fra trapperom til garasje har tendens til å kile seg fast i åpen stilling (for liten avstand mellom dør og motstående vegg. Det må monteres dørstopper som hindrer dører å kile seg fast.
  4. 1/2 st. utv. teglvegg (mangehullstein) mot nabo, må dekkes med beslag el.
  5. Det må dokumenteres at støy fra ventilasjonsanleggene ikke overstiger 40 dB(A) foran vinduer til arbeids- og oppholdsrom samt på naboene sine utearealer. Det må samtidig dokumenteres at støy fra byggets tekniske installasjoner ikke overstiger 32 dB(A) i boenheter. Kravet omfatter ikke lyd ved bruk av vann og sanitærinnstallasjoner i egen boenhet eller sengerom.
  6. Gesims på nabobygget innpusses/innkles i brannklasse A60.
  7. Attest fra kommunalavd. tekniske driftstjenester (byingeniøren) for sanitæranlegget må fremlegges.
  Det er uvisst om det er gjort endringer etter at midlertidig brukstillatelse ble gitt, men selger opplyser at det ikke er foretatt endringer i selgers eiertid.

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Leiligheten overdras fri for pengeheftelser.
  Sameiet har legalpant for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet iht. eierseksjonsloven § 31. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp).
  På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
  Sameiet har Pantsettelseserklæring på kr 30.000,-. denne vil følge boligen ved salg. Tinglyst 27.01.1997. Dokumentnr. 1258.
  1103/58/995/2:
  27.01.1997 - Dokumentnr: 1258 - Best. om adkomstrett
  Rettighetshaver: Knr:1103 Gnr:58 Bnr:717
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Naboeiendommen Løkkeveien 71, gnr 58, bnr 717 i Stavanger gis herved vederlagsfri stedservarig adkomst over denne eiendommen via det sørvestlige hjørnet av eiendommen og gjennom eksisterende dør.
  27.01.1997 - Dokumentnr: 1258 - Seksjonering
  Opprettet seksjoner:
  Snr: 2
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 2/17

  Eventuell adgang til utleie

  Leiligheten kan leies ut såfremt leiligheten har forsvarlige radonverdier. Leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje som eier.

  Diverse

  Eiendommen inngår i et dødsbo hvor arvingene er selgere. Arvingene har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand.

  Beliggenhet og tomteforhold

  Beliggenhet

  Olav Kyrres gate 40 ligger ligger sentralt til med gåavstand til Gamle Stavanger samt Stavanger sentrum og alle dens fasiliteter. Gode tog og bussforbindelser innen kort avstand.

  Adkomst

  Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

  Barnehager, skoler og fritid

  Barnehager:
  Solvang barnehage 0.3 km
  Hertervigtunet barnehage (1-5 år)) 0.4 km
  Skoler:
  Kampen skole (1-7 kl.) 0.6 km
  Storhaug skole (1-7 kl.) 1.3 km
  Våland skole (1-7 kl.) 1.3 km
  Kannik skole (8-10 kl.) 1.2 km
  St. Svithun skole (8-10 kl.) 1.4 km
  St. Olav videregående skole 0.5 km
  Stavanger katedralskole 0.5 km
  Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

  Beskrivelse av tomt

  Eiet tomt på 369,3 kvm som tilhører sameiet. Tomten er fellesareal.

  Parkering

  Garasjeplass i garasjeanlegg. ref. sameiets vedtekter.
  Ikke lagt til rette for el-bil.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen har adkomst via kommunal vei. Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Sameiet er ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

  Regulerings-og arealplaner

  Eiendommen er regulert til Annet kombinert formål utdyp. bolig/erverv, boliger og Kommunalteknisk virksomhet i henhold til reguleringsplan 1317 Bethel datert 11.11.1991 med tilhørende reguleringsbestemmelser.
  Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (100 meter):
  2665 Løkkeveien 65 - 71. Eiganes og Våland bydel- Status: Planlegging igangsatt. Plantype: Detaljregulering.
  Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

  Økonomi

  Boligens kostnader

  Kommunale avgifter er kr 13 070,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.
  Eiendomsskatten er kr 3 034 pr år.
  Fellesutgiftene er kr 3 600,- pr. mnd. og inkluderer: Renter og avdrag, forsikring av bygg, vaktmester, heis, vedlikehold av bygg, regnskapsfører, vask spyling matteservice m.m.
  Fellesutgiftene justeres normalt en til to ganger årlig i forhold til sameiets faktiske utgifter.
  Selger har ikke bebodd eiendommen og har således ikke kjennskap til øvrige løpende utgifter for eiendommen.
  Kjøper må selv tegne innboforsikring.

  Formuesverdi

  Formuesverdi for 2018 var kr 882 334,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
  Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2020 bli kr 3 176 402,40.
  Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Eiendomsskatt

  Eiendomsskatten utgjør kr. 3 034,- pr år.

  Opplysninger om fellesgjeld

  Andel formue er kr 26 055,- pr. 27.01.2021
  Andel fellesgjeld er kr 101 744,- pr. 27.01.2021
  Total fellesgjeld for sameiet Kielland Terrasse er kr 802 652,- pr. 06.04.2021 og lånevilkårene er:
  Rentebetingelser: Flytende rente.
  Lånetype: Annuitetslån.
  Antall terminer per år: 12.
  Utløpsdato: 01.07.2027.
  Avdragsfrihet: Nei.

  Omkostninger

  I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
  - Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen og leilighetens andel av eventuell fellesgjeld, samt
  - Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
  - Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
  - Pantattest kr. 172,-
  Total kjøpesum inkl. fellesgjeld, avgifter og gebyrer ved kjøp til prisantydning er kr 3.742.592,-.
  Av dette beløpet utgjør kr 101 744,- andel fellesgjeld som ikke skal innbetales, men følger boligen.
  I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 7.650,- for boliger med seksjonsnummer. Kun rettshjelpsdekning koster kr. 7.100,-.

  Betalingsbetingelser

  Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

  Annen viktig informasjon

  Eier

  Arild Erland

  Informasjon om forkjøpsrett

  Eiendommen er seksjonert, og leiligheten er tilknyttet Kielland Terrasse sameie, med sameiebrøk 2/17.
  Sameiet består av 9 seksjoner. 8 boligseksjoner og 1 næringsseksjon.
  Forretningsfører er Stangeland Regnskap AS.
  - Hver seksjon disponerer 1 parkeringsplass, de øvrige er felles.
  - Takterrassen er felles.
  - Sameiet gjennomførte i 2016-2017 en betydelig rehabilitering av bygget som delvis ble lånefinansieres. Dette er årsaken til at sameiet har gjeld. Regnskapet for 2020 er gjort opp med ett overskudd.
  - Plan om å legge bredbånd fra Lyse. Det vil være valgfritt om en ønsker å koble seg på.
  Som sikkerhet for de forpliktelser som følger av vedtektene og sameiet forøvrig, har sameiet panterett pålydende kr. 30.000,- i hver seksjon. Pantet skal ha prioritet etter kjøpesummen ved siste gangs omsetning.
  Vi gjør videre oppmerksom på at det iht. eierseksjonsloven ikke er anledning å erverve mer enn 2 seksjoner i sameiet, her teller også eierskap via. firma, nærstående og familie. Kjøper har risikoen for at overskjøting på denne bakgrunn kan nektes av Statens Kartverk. I så fall vil kjøper uansett være forpliktet til å gjennomføre handelen, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting. Konferer med megler for mer informasjon.
  Dokumenter for sameiet og kopi av seksjonsbegjæringen kan fås ved henvendelse til megler.

  Overtakelse

  Etter nærmere avtale.

  Boligselgerforsikring

  Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema, skjemaet er fylt ut av arvingene iht deres kjennskap om eiendommen. Da de ikke har bebodd eiendommen kan kjennskapen være mangelfull.
  Boligselgerforsikring dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

  Boligkjøperforsikring

  Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en boligkjøperforsikring (rettshjelpsdekning).
  For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

  Budgivning

  Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
  Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
  For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

  Hvitvaskingsreglene

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

  Lovanvendelse

  Avhendingsloven
  Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
  Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
  Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
  Rett til fritt å velge megler
  Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

  Opplysninger om oppdraget

  Oppdragsnummer 35-0100/21
  Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Stavanger
  NO 950 007 613 MVA
  Oppdragets KR-kode KR35.21100

  Dato

  Sist oppdatert: 29. oktober 2021 kl. 10:35

  Dokumenter

  Utskriftsvennlig salgsoppgave

  Område

  Legg til steder som er viktige for deg

  Prisutvikling for området

  Kvadratmeterpris
  0 kr/m²
  Endring
  ↘︎ % ()

  På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

  Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

  Lignende boliger

  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █
  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █
  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █

  Jakter du lignende boliger?

  Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

  På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

  Skreddersydd flyttepakke

  Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

  Hjelp med både kjøp og salg

  Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

  Hjelp til finansiering

  Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.