Solgt: 6 000 000 kr

Mårdalen 33

5 000 000 kr
244 m²
3 soverom
Det gule huset som skimtes mellom trærne.
Fredrik Stuhr
Presenteres av
Fredrik Stuhr
Nydelig beliggende eiendom på hele 2700 kvm med utsikt over Skjold og Nordåsvannet.
 • Prisantydning
  5 000 000 kr
 • Omkostninger
  126 342 kr
 • Totalpris
  6 126 342 kr
 • Byggeår
  1956
 • Soverom
  3 soverom
 • Primærrom
  244 m²
 • Bruksareal
  262 m²
 • Tomteareal
  2 754,5 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass
 • Energimerke
  Rød G

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Eiendommen har en utrolig flott beliggenhet med utsikt over Skjold og Nordåsvannet.
Eneboligen ligger flott til i landlige omgivelser samtidig som den ligger sentralt med kun ca 5 minutters kjøretid til Lagunen Storsenter og Nesttun.
Her har du kort vei til alt man skulle trenge i hverdagen
I umiddelbar nærhet har man matbutikker, flotte turområder og kort gangavstand til både buss og bybanestopp.
Boligen er kondemnabel og vi oppfordrer på det sterkeste at ingen prøver å besiktige huset ettersom det er forbundet med stor fare.
Areal og antall soverom er hentet fra tegninger og eiendomsregisteret ettersom det ikke er forsvarlig å gå inn i boligen.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Mårdalen 33, 5236 RÅDAL
Kommunenummer 4601, gårdsnummer 40, bruksnummer 71

Innhold

Se vedlagte byggetegninger i salgsoppgaven for rominndeling og planløsning.

Byggemåte

Boligens areal er henter fra eiendomsregisteret og det som er registrert hos kommunen. Huset eller garasjen er ikke målt opp ettersom det ikke er trygt å gå inn i boligen. Det er derfor ikke foretatt en tilstandsrapport på boligen. Deler av taket har kollapset og det kan se ut som store deler av hovedplanet brutt sammen og har falt ned i underetasjen. Fra utsiden ser man at bærende konstruksjoner har brutt sammen og knekt. Ingen må ta seg inn i boligen da det er forbundet med stor fare for liv og helse.

Sammendrag av selgers egenerklæring

Eier har aldri bebodd boligen og har ingen kjennskap til denne eller eiendommen forøvrig. . Det er derfor ikke fylt ut en egenerklæring.

Standard

Kondemnabel.
Kjøper overtar boligen og eiendommen slik den fremstår på visning og kjøper må ta høyde for at boligen og eiendommen ikke kommer til å bli ytterligere ryddet eller rengjort.
Ikke gå inn i boligen ettersom det er stor fare for at bygningsmassen kan kollapse.

Oppvarming

Elektrisk.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 23.06.1958. Denne kan fås ved henvendelse til megler.
Det vites ikke om det er gjort endringer på eiendommen etter at ferdigattest ble utstedt. Eier har heller ingen kjennskap til dette.
Ut i fra hva jeg klarer så på siste godkjente tegninger hos kommunen så samsvarer godkjente tegninger med slik boligen ser ut i dag.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
10.04.1918 - Dokumentnr: 900691 - Bestemmelse om gjerde
02.10.1928 - Dokumentnr: 901279 - Bestemmelse om gjerde
15.07.1941 - Dokumentnr: 302741 - Skjønn
ERVERVELSE AV VEGGRUNN FOR VEGANLEGGET NESTTUN-SKJOLD
Gjelder denne registerenheten med flere
23.06.1966 - Dokumentnr: 304186 - Best. om vann/kloakkledn.
Med flere bestemmelser
13.03.1918 - Dokumentnr: 900058 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4601 Gnr:40 Bnr:4
21.09.1957 - Dokumentnr: 305027 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4601 Gnr:40 Bnr:569
21.02.1962 - Dokumentnr: 301128 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4601 Gnr:40 Bnr:750
12.01.1966 - Dokumentnr: 900178 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4601 Gnr:40 Bnr:874
29.09.1988 - Dokumentnr: 33653 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4601 Gnr:40 Bnr:1443
01.01.2020 - Dokumentnr: 1035728 - Omnummerering ved kommuneendring
01/01-2020 tidligere: Knr:1201 Gnr:40 Bnr:71

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Diverse

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand.
Boligen fremstår som kondemnabel.
Kjøper overtar boligen og eiendommen slik den fremstår på visning og kjøper må ta høyde for at boligen og eiendommen ikke kommer til å bli ytterligere ryddet eller rengjort.

Energimerking

Boligen er ikke energimerket. Ettersom store deler av taket mangler så vil den ha energikarakter G og oppvarmingkarakter rød.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et attraktivt område på Skjold i Fana med nærhet til Nesttun bydelsenter og Lagunen storsenter. Videre er det ca. 15 min kjøretur til Bergen sentrum og 10 min til store arbeidsplasser på Sandsli/Kokstad/Flesland.
Det er meget gode bussforbindelser og stopp for bybane i nærheten av leiligheten. Gangavstand til dagligvareforretninger, skoler, barnehager, Nesttun idrettsplass samt idrettsanlegg på Slåtthaug. Osbanetraseen og Smøråsfjellet ligger også i nærområdet og byr på flotte turmuligheter.

Adkomst

Fra Lagunen kjør nordover på Fanavegen mot skjold og Nesttun. Ta til høyre inn Lille Skjoldalen før Mårdalen bybanestopp. Ta til høyre igjen inn Mårdalen. Følg veien til høyre inn gjennom borettslaget og nr. 33 ligger rett i front.
Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 2 754,5 kvm.

Parkering

Rikelig med parkeringsplasser på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen. Det foreligger påbud om utbedring av vann/avløp.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 19.06.19 avsatt til sentrumsformål.
Reguleringsplaner på grunnen:
FANA/YTREBYGDA. BYBANE I BERGEN OG FREMKOMMELIGHETSTILTAK FOR BUSS PÅ STREKNINGEN NESTTUN - RÅDAL. Berøringsgrad 4,8%
FANA. GNR 40 BNR 1714 MFL., OSBANEN OG FANAVEGEN, SYKKELSTAMVEG BERGEN, DELSTREKNING 2. Berøringsgrad 2,4%
Planid19170000 999 - Unyansert formål Se bestemmelsene §10- 4,8 %
Planid 62870000 1900 - Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål - 1,8 %
Planid 62870000 1510 - Energianlegg 0,6 %
Hensynsoner:
Planid 19170000 991 - Rekkefølgebestemmelse 4,8 %
Planid 62870000 H91 - Anlegg- og riggområde 2,4 %
Reguleringsplaner under grunnen
Planid 19170000 620 - Anlegg i grunnen 2,4 %
Hensynssoner i kommuneplanen.
Planid 65270000 H570_4 Historiske jernbanetraséer 4,9 %
Planid 65270000 H210_3 Vei støy - Rød sone 8,5 %
Planid65270000 H220_3 Vei støy - gul sone 48,4 %
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 15 600,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp og renovasjon.
Eiendomsskatten er kr 11 843 pr år.
Selger har ikke bebodd eiendommen og har således ikke kjennskap til øvrige løpende utgifter for eiendommen.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2019 var kr 1 727 915,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2019 bli kr 6 220 494,-.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 757,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 5.126.342,-.
I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS kr 14.300,-, med et årlig abonnement på kr. 2.800,-.
Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11.500,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Eirin Cecilia Cox

Konsesjon

Da eiendommen er over 2 mål er den i utgangspunktet underlagt konsesjonslovgivning, og kjøper må ved kontrakt undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet. Denne erklæringen må godkjennes fra kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget. Vedlagt denne salgsoppgave følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsikring Pluss gjennom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 2,5% av salgssummen.
Tilrettelegging: kr 13.900,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 14.750,-
Oppslag eiendomsregister + kommunale opplysninger Bergen, Askøy, Sund, Os, Kvam: kr 6.000,-
Fotopakke: kr. 25.000,-
Avisannonse: kr. 4.200,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 72-0012/20
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Fana
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR72.2012

Dato

Sist oppdatert: 15. desember 2020 kl. 12:09

Dokumenter

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Andre boliger i området

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.