logo
Åse

Furelia 15 A

Prisantydning

2 840 000 kr

Omkostninger: 72 342 krTotalpris: 2 912 342 kr
Byggeår
1970
Soverom
2
Areal (P-ROM)
170 m²
Tomteareal
740.9 m²
Type / Eierform
Tomannsbolig / Eierseksjon
Fasiliteter
Veranda

Påmeldingsvisning - Halvpart av vertikaldelt bolig

Om fem dager

Individuell visning

Onsdag

30. sep.

kl. 17:00 - 17:29
Tidspunkt etter avtale
Vi inviterer til individuelle visninger for å hindre spredning av koronaviruset. Ta kontakt i god tid for å avtale tidspunkt for din visning.
Eiendomsmegler

Christian Nogva Aarseth

Moa
mobil 45902511
telefon 70300755

Send e-post
Bestill verdivurdering

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

Eiendommen ligger i et attraktivt boligområde i Furelia like nordvest for sykehuset i Ålesund. Eiendommen er seksjonert og det er den vestligste del som nå selges. Eiendommen er i 2 etasjer og inneholder: Kjøkken, bad, entre, stue og soverom i 1. etasje samt bad, badstu, gang, peisestue, trapperom og soverom i underetasjen i tillegg til 2 boder. Gode solforhold og utsikt mot Sunnmørsalpane mot sør.

Eiendommen

Furelia 15 A, 6017 ÅLESUND 
Gårdsnummer 50, bruksnummer 79, seksjonsnummer 1, kommunenummer 1507

Områdebeskrivelse

Eiendommen ligger i et attraktivt boligområde i Furelia like nordvest for sykehuset i Ålesund. Nærområdet består i hovedsak av frittliggende eneboliger/2-mannsboliger bygget i hovedsak i perioden fra 60-tallet til 1980-tallet. Det er avkjørsel fra Borgundvegen til Hatlaåsen. Eiendommen ligger i skrånende terreng med utsikt mot Sunnmørsalpane mot sør. Gode solforhold. Det er ca. 1-2 km til dagligvare, barneskole og barnehage på øst for sykehusområdet. Avstand 9 km til Ålesund bysentrum og 3 km til Moaområdet.

Veibeskrivelse

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager og skoler

Skoler: 
Lerstad skole (1-7 kl.) 5 min. gange - 0.4 km
Hatlane skole (1-7 kl.) 25 min. gange - 2 km
Åse skole (1-7 kl.) 5 min. m/bil - 2.4 km
Spjelkavik ungdomsskole (8-10 kl.) 7 min. m/bil - 4.2 km
Kolvikbakken u-skole (8-10 kl.) 8 min. m/bil - 5.4 km
Borgund vg.skole 7 min. m/bil - 4.1 km
Spjelkavik vg.skole 7 min. m/bil - 4.1 km

Barnehager: 
Lerstad barnehage (0-5 år) 5 min. gange - 0.4 km
Lykkeliten barnehage (0-6 år) 14 min. gange - 1.2 km
Åsestranda barnehage (0-5 år) 14 min. gange - 1.2 km

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Areal og innholdsbeskrivelse

Totalt bruttoareal: 211 kvm
Totalt bruksareal: 186 kvm
Totalt primærrom: 170 kvm

Primærrom:
Underetasje, 71 kvm: Bad, badstue, gang, peisstue, trapperom, soverom. 

1. etasje, 99 kvm: Kjøkken, bad, entre, stue og soverom.

Sekundærrom:
Underetasje, 16 kvm: 2 boder. 

I tillegg kryploft - ikke målbart areal. 

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 04.11.2019 utført av Takstmann Steinar Åkre. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. 

Tomten

Eiet tomt på 740,9 kvm som er opparbeidet med asfaltert adkomst fra nord med biloppstillingsplasser foran husets nordfasade. Det er støpt murkant mot Furelia. Beplantet skråning. Stort asfaltert uteareal med biloppstillingsplasser der.Det er støpt trapp på østsiden foran inngang øst. Bygget stor treterrass i front av boligen på hele utearealet som deles med seksjon øst. Ikke vedlikeholdt uteareal på sør og vestsiden. 

Parkering

Parkering på egen tomt felles for sameiet.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.

Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Sameiet er ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Bebyggelse

Bygningen er iht. tilstandsrapport oppført i tre/mur/betong. Eiedommen er opprinnelig en boligeiendom oppført med to boenheter som nå er seksjonert. Denne boligen er den vestre og største del av huset. Boligen er en del oppusset på 2000-tallet men boligen generelt har en del oppgraderingsbehov. 

Eiendommen er oppført med støpt plate på grunn i underetasjen. Grunnmur i betongstein utvendig pusset og malt over planert utenivå. Innvendig utforede vegger mot mur i bakkant av huset. Yttervegger med bindingsverk med stående bordkledning fra byggeår med en del skader. 

Vinduer er trevinduer med isolerglass. Skiftet vinduer i front til vinylkarm og isolerglass soverom. Karnappvindu i stue har aluminiumskarm. Vindu stue vest fra byggeår med punktert glass. Kjøkkenvindu og vindu stue vest fra byggeår. 

Ytterdører i 1 etasje er tofløyet med glassfelt og står i inntrekt parti. Balkongdør soverom med vinylkarm til balkong mot sør. Balkongdør vest er hevedør utadslående fra byggeår. 

Takkonstruksjon er trekonstruksjon /takstoler med taktro. Det er skråhimling i fremre del av stue. 

Utvendig er taket tekket med stålpanner fra ca. 1985. Snøfangere over østre del mot sør og over inngangsparti og garasje mot nord. 

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport for eiendommen som følger vedlagt. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapporten fremkommer det forhold som kjøper må være særskilt oppmerksom på, herunder har følgende bygningsdeler fått tg2: 

Grunnmur/drenering:
Det er målt fukt i utforingsvegg mot mur i bod. Det er ikke observert noe sprekker i grunnmur for boligen og grunnmuren i seg selv er vurdert ok. Det er ved stikktagninger målt 20,7 % fukt i vegg i bod som indikerer at her er fukt. Dette bekrefter funksjon utvendig fuktsikring grunnmur/drenering har redusert funkson i forhold til alder. Tilsvarende fuktmåling i kjellerstue vest viser ikke fukt, Det gjøres oppmerskom på at utforingsvegger mot mur hvor det utvendig er oppfylte masser regnes for å være en risikokonstruksjon med fare for bygningsskader.

Utvendige overflater: 
Det er stående kledning fra byggeår. Kledningen fremstår en del skadet blant annet i underkanbt nord og sørsiden. Kledningen er noe oppsprukket med en del råteskader. En del vedlikeholdsetterslap på utvendig kledniing. Tg3 for skadet kledning. Det viser at utskiftninger er påregnelig. Kledninger står foran utskifting på sikt - generelt tg. 2. 

Vinduer: 
Vinduer har naturlig slitasje i karmer. Normal slitasje på hengsler, pakninger og lukkemekanisme. De fleste vinduer er vurdert å ha lang restlevetid. Punktert et vindu i stue. Vinduer fra byggeår står foran utskifting og fpår tg.2-3. Flere med manglende vedlikehold utvendig. Setter tg2. Nyere vinduer tg1.

Taktekking/membraner: 
Det er reist stige og besiktiget takset fra raft ved takrenner begge sider. Det viser at det er rustskader på ståltaktekking. Manglende snøfangere på dler av takside nord. Takktekkingen står foran oppgraderinger.Tg.2-3, setter tg. 2.

Trapper og ramper: 
Tretrapp mellom halvplan 1. etasje med eiketrinn og rekkverk på ene siden. Provisorisk rekkverk andre siden. Tretrapp til underetasje er hvitmalt med åpne stusstrinn og rekkverk i indre vange. Liten tretrapp med 4 trinn mellom fremre del underetasje og bakre del. Trappene mangler forskriftsmessig rekkverk. Tiltak anbefales.

Balkonger og terrasser: 
Tg2. pga. alder.

Piper, plassbygde ildsteder m.v.: 
Lecapipe fra byggeår. Kombinert åpen peis og oljefyring i stue. Opplyst nedgravd oljetank på vestsiden under balkong. Murt åpen peis i underetasjen. Takstmann har ingen spesielle kommentarer til pipe men det gjøres oppmerksom på at det er feier som har godkjenningsmyndighet når det gjelder pipe og ildsteder og kan komme med pålegg. 

Bad 1. etasje: 
Det er kontrollmålt omtrent flatt badegulv i området frem til dusjnisjen med lokalt fall til sluk. Høydeforskjell mellom ok flis ved dør og ok slukrist er 1,5 cm og forhøyet dørterskel med 4 cm. Et lite motfall fra slukrist mot ende dusjvegg som gjør at det legger seg litt vann der etter dusjing. Noe mindre fall på badegulv enn krav men godt funksjonelt bad. Sluk er ikke skiftet. Membran smurt ned i støpejernsluk fra byggeår som ikke er en sikker og varig løsning. 

Bad i underetasje: 
Badet ser lite brukt ut. Det er kontrollmålt omtrent flatt badegolv med fall til sluk i dusjnisje. Kontrollmålt 2,3 cm høydeforskjell mellom ok flis ved før og ok slukrist. Litt forhøyet dørterskel. Det er registrert bom i to gulvfliser. Plastrist på sluk ikke fjernet, ikke mulig å rengjøre sluk. Utførelse bekrefter ikke utført av fagfolk, ikke fagmessig avslutning mot sluk. 

Overflater på innvendige gulv: 
Anmerkes skade i parkett kjøkken etter lekkasje fra kjøleskap Gulvene er vurdert ok - men det settes en samlet tg.2.

Luftbehandling generelt: 
Boligen har naturlig ventilasjon med lufting via vinduer. Det er spaltevinduer i overkarm noen vinduer blant annet vindu stue og kjøkken. Det var vanlig med spalteventiler i overkarm på byggetidspunktet som ok ventilasjon i boliger. Det er ikke vurdert tilfredsstillende ventilasjon i boligen idag - tilfredsstiller ikke dagens krav til ventilasjon. Bør etableres lufteventiler i oppholdsrom. 

VVS-installasjoner generelt: 
Røranlegget er ikke kontrollert av den grunn at dette krever spesielt utstyr og kompetanse. Antatt normal levetid for avløpsledninger av plast er 25-50 år.
Antatt normal levetid for vannrør av kobber er 25-50 år. 
Tg2 pga. alder. 

Takstmann har gitt følgende bygningsdeler TG3: 

Utstyr for varmeinstallasjoner: 
Nedgravd oljetank under terrasse mot vest. Synlig påfyllingsrør. Tanken opplyst ikke tømt. Det er forbudt med fyring av fossilt brensel etter 01.01.2020.Tanken anbefales fjernet event, tøft og forskriftsmessig sanert. 

Tilstandsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Ferdigattest

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden byggeår.

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det er gitt innflyttingsattest den 25.03.1970 og byggetillatelse for garasje den 06.10.1975. 
Det er sendt søknad om oppdeling av boenhet den 12.09.2019.

Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998. 
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning. 

Eventuell adgang til utleie

Leiligheten kan leies ut såfremt leiligheten har forsvarlige radonverdier. Leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje som eier. 

Standard

Boligen er fra 1970, tilbygget i 1980 og fremstår med to boenheter som nå er seksjonert. Denne boligen er den vestre og største del av uset. Boligen er en del oppusset på 2000-tallet men har generelt en del oppgraderingsbehov og ha følgende standard på innvendige overflater: 

Gulv: 
Det er parkett i stue/kjøkken og soverom fra ca. 2004. Ellers laminatgulv, gulvbelegg og fliser på gulv. Anmerkes skade i parkett på kjøkken etter lekkasje fra kjøleskap. 

Vegger: 
Overflater vegger er i hovedsak malt tapet og malt trepanel.

Himlinger: 
Beiset trepanel i mønt stuehimling. Hvite plater på øvrige rom i 1. etasje. Malt trepenel i underetasje front. Trepanel/malt trepanel og hvitmalt i bakre del av underetasje. 

Kjøkkeninnredningen er fornyet med nye lyse trefarget fronter og laminat benkeplate fra ca. 2015. Ny oppvaskkum og blandebatteri. Kjøkkenvifte. Vaskbae flisplater mellom overskap og underskap. Innredningen fremstår uten skader. Hvitevarer på kjøkkenet følger boligen.

Bad/vaskerom i 1.etasje oppgradert med nye fliser på gulv og vegger i 2014. Originale varmekabler beholdt. Ikke varmekabler i toalettdel som er tatt inn i badet - dør til gang fjernet. Badet er utstyrt med wc, hvit baderomsinnredning og veggmontert dusj i dusjnisje. Oppsatt skjermvegg av glassbyggerstein mot innredning. Ventil i himling er naturlig ventilasjon. Luftevindu.

Bad i underetasjen er oppgradert med nye fliser på gulv og vegger. Badet er utstyrt med wc, innredning og veggmonterte dusjdører i dusjnisje. Varemekabler er avslått. Mekanisk vifte. Nedsenket himling og innfelte spotter. Badet ser lite brukt ut. 

El.anlegg er oppgradert til automatsikringer. 

Garderobeskap er stedbygde skap soverom i 1. etasje. 

Oppvarming

Elektrisk oppvarming i tillegg til vedfyring i stue. Varmekabler i bad og fremre del av underetasjen. Det er brukt oljefyring frem til i dag - dette er ikke lenger aktuelt fra 01.01.2020. Tanken anbefales fjernet, event tømt og forskriftsmessig sanert. 

Det er innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin fra 2020. Vi gjør derfor oppmerksom på at det kan komme pålegg for eiendommer med oljetank/parafintank om at tanken må fjernes og erstattes med miljøvennlige alternativ, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper overtar ansvaret og evt. økonomiske følger av dette. For utfyllende informasjon, se www.oljefri.no.»

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Energimerke Energimerket G4

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. 
Sameiet har legalpant for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet iht. eierseksjonsloven § 31. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp). 

I tillegg har sameiet tinglyst panterett som nevnt over.

Det er tinglyst følgende servitutter på sameiets eiendom.

15.09.1961 - Dokumentnr: 303748 - Bestemmelse om veg.Rettighetshaver: Knr:1504 Gnr:50 Bnr:437 

15.09.1961 - Dokumentnr: 303748 - Best. om vann/kloakkledn.

14.12.1931 - Dokumentnr: 900131 - Registrering av grunn. Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1504 Gnr:50 Bnr:1 

07.07.1954 - Dokumentnr: 302067 - Registrering av grunn. Utskilt fra denne matrikkelenhet, Knr:1504 Gnr:50 Bnr:273 

15.09.1961 - Dokumentnr: 303748 - Registrering av grunn. Utskilt fra denne matrikkelenhet. Knr:1504 Gnr:50 Bnr:437 

21.03.1997 - Dokumentnr: 3310 - Registrering av festenr. Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1504 Gnr:50 Bnr:79 Fnr:1 

25.02.2011 - Dokumentnr: 156829 - Festenummer gitt bruksnummer. Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1504 Gnr:50 Bnr:1576 

Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter. 

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen er regulert til bolig i henhold til reguleringsplan for Åsestranda syd datert 04.12.1974 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 04.12.1974, korrigert 02.10.1975.
Det er mottatt søknad om reguleringsendring for området syd for eiendommen - se vedlagte kart. Konferer megler. 
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Overtagelse

Etter nærmere avtale. 

Megler vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: Kr 32.850,-
Tilrettelegging kr 12500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 8.500,-
Visninger: kr 1.875,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,- 
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 

Oppdragets KR-kode

KR71.19145

Økonomiske forhold

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter er kr 7 032,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn. 
Eiendommen har vannmåler og faktureres etter forbruk. 

Eiendommen er under seksjonering og det er opp til sameiet når det er stiftet hvordan det skal organiseres og event. sette opp fellesutgifter etc. Eiendommen er i dag en boenhet og er omsøkt endret til to slik at hver enkelt seksjon nok vil få egne kommunale avgifter, event. om dette skal være felles sammens med f.eks. bygninsforsikring. Konferer megler.

Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. kr 20.000,- pr. år. 
Boligen er tilknyttet kabel-tv. Tv-tuner/dekoder medfølger. Avgift ikke oppgitt. 
Boligen har internett fra Next Gentel med avgift på kr 700,- pr. mnd.

Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk. Kjøper må selv tegne innboforsikring.

Formuesverdi

Ved hjelp av Skatteetatens kalkulator er formuesverdien for 2019 beregnet til kr 965.038,- når eier er fast bosatt på eiendommen.(primærbolig).

Formuesverdi er stipulert via boligkalkulator da den er under seksjonering og oppdeling av boenhet. 

Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2019 bli kr 3.474.136,-. 

Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen og leilighetens andel av eventuell fellesgjeld, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 757,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.912.342,-.

I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring. 

kr. 7.650,- for boliger med seksjonsnummer. Kun rettshjelspdekning koster kr 7.100,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.
Om fem dager

Individuell visning

Onsdag

30. sep.

kl. 17:00 - 17:29
Tidspunkt etter avtale
Vi inviterer til individuelle visninger for å hindre spredning av koronaviruset. Ta kontakt i god tid for å avtale tidspunkt for din visning.
minusVis mindre

Plantegninger

Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Anticimex behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakke gjennom IF.  Boligkjøperpakken inneholder en rettshjelpsdekning (boligkjøperforsikring)
innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring der man blir sittende med to boliger, flytteforsikring samt våtromsdekning i 4 år der våtromsbevis er utstedt. Du mottar ingen faktura da kostnaden for boligkjøperpakken det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i vedlagte brosjyre.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres. 

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: Kr 32.850,-
Tilrettelegging kr 12500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 8.500,-
Visninger: kr 1.875,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,- 
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 

Lovverk

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres. 

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
minusVis mindre

Vedlegg til salgsoppgaven (pdf)

Egenerklæring boligselgerforsikringEgenerklæring boligselgerforsikringEnergiattestTakstVedlegg SO
Christian Nogva Aarseth
Eiendomsmegler

Christian Nogva Aarseth

Telefon
Mobil 45902511
Send epost

Lurer du på noe

Christian svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.

Sjekk din boligverdi!

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu

Sentralbord: 67 52 95 50

Følg oss på FacebookMeld deg på nyhetsbrev

© 2020 Krogsveen AS

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu
Sentralbord: 67 52 95 50

© 2020 Krogsveen AS 2018

PersonopplysningerBruk av cookies