Solgt: 1 525 000 kr

Ligotveien 198

1 700 000 kr
4 594 m² (eiet)
Områdebilde
Thor Gunnar Stavsholt
Presenteres av
Thor Gunnar Stavsholt
Spydeberg
Landlig beliggende eiendom i idylliske omgivelser
 • Prisantydning
  1 700 000 kr
 • Omkostninger
  43 842 kr
 • Totalpris
  1 568 842 kr
 • Bruksareal
  55 m²
 • Tomteareal
  4 594 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Energimerke
  Rød G

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

- En svært idyllisk eiendom. Her er det mulighet for å oppfylle drømmen om et lite småbruk.
- Eldre enebolig med stor tomt anvendt til fritidsformål
- Flott og landlig beliggende eiendom med stor tomt.
- Mulighet for å søke kommunen om fradeling. En eventuell tillatelse til dette vil være kjøpers ansvar å få innvilget.
- Området byr på rikelig med friluftsaktiviteter
- Turmuligheter i umiddelbar nærhet og kort vei til Lyseren med båt- og bademuligheter
- Spydeberg sentrum ligger ca 9 minutter unna, med alt av hva et sentrum kan by på, blant annet bank, post i butikk, lege, tannlege, butikker, helsestudio, restauranter, allaktivitetshus
- Det er anlagt ny gang/sykkelvei langs Lyserenveien for den som ønsker å gå eller sykle seg en tur til sentrum

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Ligotveien 198, 1821 SPYDEBERG
Kommunenummer 3014, gårdsnummer 489, bruksnummer 12

Innhold

Totalt bruttoareal: 60 kvm
Totalt bruksareal: 55 kvm
Arealet er ca oppgitt da tilstanden på bygningen ikke forsvarer ferdsel innvendig.
De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 15.05.2020 utført av Moen Takst AS.

Byggemåte

Bygningen er iht. rapport fra takstmann en bolig med en generell dårlig stand, og må påregnes å rives (kostnader vedrørende dette må påregnes). Store skader i vegger, tak og bjelker. Huset har ingen bruksverdi. Tilstand er ikke vurdert videre. Bygningen er ikke målt opp på befaringsdagen, da tilstand på bygning ikke forsvarer ferdsel innvendig.
Det står to andre bygninger på eiendommen, et eldre uthus som står ovenfor rivning samt et brakkebygg med begrenset bruksverdi.
Rapport og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Standard

Dette er en rivningsklar bolig og uthus.
Brakkebygg med ok standard medfølger.

Oppvarming

Selger har ikke energimerket boligen da den anses som rivningsobjekt. Kjøper må påregne laveste karakter.

Ferdigattest/brukstillatelse

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.
Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3014/489/12:
13.03.1989 - Dokumentnr: 1962 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: THORESEN KAI HÅVARD
29.09.2011 - Dokumentnr: 786927 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:3014 Gnr:489 Bnr:3
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
08.06.2017 - Dokumentnr: 603892 - Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver: Knr:3014 Gnr:489 Bnr:14
Gjelder denne registerenheten med flere
08.06.2017 - Dokumentnr: 603892 - Bestemmelse om kloakkledning
Rettighetshaver: Knr:3014 Gnr:489 Bnr:14
Gjelder denne registerenheten med flere
23.08.1988 - Dokumentnr: 6303 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3014 Gnr:489 Bnr:2
01.01.2020 - Dokumentnr: 1372448 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0123 Gnr:89 Bnr:12

Eventuell adgang til utleie

Det er lovlig å leie ut selve eiendommen(tomten), men bygningene er ikke beboelige.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen har en fin beliggenhet med flott utsyn over omkringliggende kulturlandskap og landbruksområder. Spydeberg sentrum ligger ca 9 minutter unna, med alt av hva et sentrum kan by på, blant annet bank, post i butikk, lege, tannlege, butikker, helsestudio, restauranter, allaktivitetshus, osv. Området byr på rikelig med friluftsaktiviteter. Turmuligheter i umiddelbar nærhet og kort vei til Lyseren med båt- og bademuligheter. Det er anlagt ny gang/sykkelvei langs Lyserenveien for den som ønsker å gå eller sykle seg en tur til sentrum!
-Trivelig og barnevennlig nabolag
-Muligheten for å realisere drømmen om småbruk
-Tilrettelagt område gjennom kommuneplanen for å søke fradeling av en eller flere tomter til boligformål på eiendommen
-Nærliggende løypenett tilknyttet lysløypeanlegg med kunstsnø på Spydeberg skiarena.
-Nærliggende naturskjønt friluftsområde og naturreservat koblet sammen med løypenett og turstier til innsjøen Lyseren og Enebakk. Skimtefjellhytta i området tilbyr servering deler av året og er en populær destinasjon.
-Nær kjøreavstand til innsjøen Lyseren hvor badeplassen Hallerud frister på sommerstid.
-Mulighet for å leie båtplass i sydenden av innsjøen Lyseren.
-Ca 40 minutteres kjøretur til Oslo om Enebakk.
-Ca 12 kilometer til handelsstedet Askim sentrum hvor Østfoldbadet også befinner seg.

Adkomst

Se vedlagt kartskisse. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Eiendommen sogner til Hovin Barneskole og Spydeberg ungdomsskole. Videregående skole i Askim.
Det er flere barnehager ved Spydeberg sentrum.
Se vedlagt nabolagsprofil. Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på ca 4.594 kvm. Arealet er usikkert så avvik vil kunne forekomme. Tre grensemerker synlig. Uklar grunnoppmåling fra 1988. Indre Østfold kommune opplyser at den oppdaterte digitale kartsituasjonen kan avvike noe fra målebrev av 1988. Ønsker kjøper å korrigere dette, er det kjøper som bekoster eventuell ny oppmåling. Kjøper anbefales således ny oppmåling. Minimalt med opparbeidelse på eiendommen foruten plenareal samt noe trær/busker. Eiendommen er dels skrånende og har beliggenhet mot landbruksareal.

Parkering

God plass til parkering på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
Eiendommen har vært tilknyttet kommunalt vann. Dette er koblet fra og det vites ikke hvilken tilstand vannledningen er i. Det anbefales å legge ny vannledning ved bygging av ny bolig.
Det er ikke etablert godkjent avløpssystem per i dag. Ved bygging av ny bolig må det innstalleres tilfredstillende avløpsanlegg.
Infrastrukturen sin tilstand tilknyttet eiendommen forøvrig har uviss tilstand, og bør i sin helhet oppgraderes.(Drenering, vannledning,avløp, strømledning/kapasitet m.v.)

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 15.12.2016 er avsatt til: Landbruks-, natur og friluftsformål med spredt boligbebyggelse.
Det er mulighet til å søke kommunen om fradeling. En eventuell tillatelse til dette vil være kjøpers ansvar å få innvilget.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er pr. i dag kr 0,-
Normale kommunale avgifter for bolig er følgende for 2020:
Renovasjon: Kr 2.893,-
Vannabonnement per bo-/bruksenhet: Kr 1.688,-
Forbruksgebyr vann per m3: Kr 13,75,-
Brannforebyggende avgift per pipeløp: Kr 519,-
Minirenseanlegg 1-4 m3: Kr 1.788,-
Det er ikke eiendomsskatt i Indre Østfold kommune i dag.
Veiavgift varierer normalt mellom kr 3.000-5.000,- pr. år. Avgiften vil variere i forhold til vedlikehold og brøyting/strøing.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2018 var kr 282.085,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2019 bli kr 1.015.506,-.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 757,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.743.842,-
I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS kr 14.300,-, med et årlig abonnement på kr. 2.800,-.
Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11.500,-

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Øystein Andreas Brevig

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet selgerforsikring, og reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsiking Pluss gjenom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Forsikringene har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,35 % av salgssummen
Minimumsvederlag: kr 32.500,-
Tilrettelegging: kr 15.000,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 14.750,-
Visninger: kr 1.875,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 46-0165/18
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Ski
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR46.18165

Dato

Sist oppdatert: 01. desember 2020 kl. 10:09

Dokumenter

Område

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Andre boliger i området

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.