Komplett salgsoppgave

Brekkevegen 12 A-B

1 450 000 kr
1 038,1 m² (eiet)
objpict_43525198709984_0.jpg
Kart
Telavåg
Boligtomt med godkjent rammetillatelse for en arkitekttegnet tomannsbolig over to plan
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  1 450 000 kr
 • Omkostninger
  37 592 kr
 • Totalpris
  1 487 592 kr
 • Byggeår
  2018
 • Bruksareal
  434,6 m²
 • Tomteareal
  1 038,1 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Tomten er flat og planert og ligger i et etablert boområde med nyere og eldre bebyggelse. Kjøreavstand på ca. 7 min til dagligvarebutikk og skole og ca. 15 min. til Sund senter med apotek, frisør, blomsterbutikk, dagligvare, malerbutikk og klær og interiør. Området ligger ved blindvei uten gjennomgangstrafikk. Rammetillatelsen som er gitt gjelder tomannsbolig over 2 plan med stue/kjøkken, soverom, bod og bad på toppen. I første etasje er det tenkt hall, bad/wc, vaskerom, bod og 2 stk. soverom. Det er lagt opp til utgang fra kjøkkendel til veranda. Vei ligger langs tomtegrense. Vann og kloakk, samt trekkerør for strøm og internett er lagt inn i grunn for planlagt tomannsbolig.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Brekkevegen 12 A-B, 5380 TELAVÅG
Kommunenummer 4626, gårdsnummer 138, bruksnummer 99, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er tinglyst 1 servitutter på eiendommen. Denne gjelder rett for nabo å kjøre til sin eiendom over tomten.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Telavåg er et tettsted og fiskevær ved bukta av samme navn på vestsiden av øya Sotra i Øygarden kommune. Brekkevegen ligger i et etablert byggefelt med eldre trehusbebyggelse kombinert med nyoppførte boliger. Avstanden er ca. 5 km til Spildepollen skule som åpnet i november 2019. Utfra innhentede opplysninger er det skolebuss for 1. klasse ved avstand lengre enn 2 km fra hjemmet og 4 km for 2. til 10. klasse. Store deler av veien til skolen er med fortau for dem som vil sykle. Ved utkjøring på Fv201 ved Spildepollen i retning skolen er det nærbutikk ved Bunnpris med Post i butikk.
Tar man kjøreturen videre i motsatt retning på Fv201 og over i Fv555 i ca. 15 minutter med bil så er man ved Skogsvåg med Sund senter med diverse butikker, apotek, dagligvarehandel, bensinstasjoner og treningssenteret Sprek og Blid Skogsvåg i tillegg en avdeling av Sotra videregående.
Kjører man ytterligere i 15 minutter nordover så er man ved Sartor senter ca. 145 butikker og tjenestenæringer. I 2. etg. på senteret finner en Odeon kino med sine 5 moderne saler.

Adkomst

Fra Fjell følg riksvei 560 Eidespollen og ta til høyre inn i Spildepollveien. Ta deretter til høyre inn i Tælavågvegen og følg denne over broen og et lite stykke etter broen kommer avkjørsel ti Midttveit på høyre hand. Ta inn i Midttveit og etter et lite stykke kommer avkjørsel til Brekkevegen til høyre. Se google maps - det er enkelt å finne frem i kartet.

Barnehager, skoler og fritid

Skoler:
Spildepollen skule (1-10 kl.)
Skogsvåg skule (1-7 kl.)
Sotra vgs - avd. Sund
Sotra vidaregåande skule
Barnehager:
Telavåg barnehage (1-5 år)
Glesnes barnehage (0-6 år)
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 1 038,1 kvm. Tomten er ferdig planert med vei langs tomtegrense, samt at rør for vann og kloakk og trekkerør for strøm og internett er lagt inn i grunn for planlagt tomannsbolig.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Vann og kloakk er tilkoblet kommunalt nett fysisk. Det påløper en tilkoblingsavgift til kommunen. Trekkerør for strøm og internett er lagt inn i grunn for planlagt tomannsbolig fra nærmeste stolpe. Rør og trekkerør som ligger utildekket kan være solskadet.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til boliger i henhold til reguleringsplan reguleringsplan for gnr. 38 bnr. 5 - Midttveit datert 01.02.1977 med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr. 1.487.592,-
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-/kr.14.650,- for eneboliger mindre/større enn 230 kvm. For hytter er prisen på If Hyttepakke kr 9.900,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Blomstring AS

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i selgers egenerklæring samt salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 79-0087/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Bergen Sentrum
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR79.2287

Dato

Sist oppdatert: 03. august 2022 kl. 08:50

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning.
Lurer du på noe?

Lignende tomter

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

Ser du etter lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.