Solgt: 650 000 kr

Grønlibakken 38

590 000 kr
1 078,2 m² (eiet)
Velkommen til Grønlibakken 38!
Ved Drammensfjorden
Idyllisk fritidseiendom/tomt på over 1 mål med fantastisk utsikt over Drammensfjorden
 • Prisantydning
  590 000 kr
 • Omkostninger
  16 092 kr
 • Totalpris
  666 092 kr
 • Tomteareal
  1 078,2 m² (eiet)
 • Type
  Fritidseiendom ved sjøen
 • Eierform
  Eiet

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

 • Fritidseiendom på ca. 1.078 kvm tomt med en idyllisk beliggenhet i høyden ved Drammensfjorden
 • Tomten grenser til markaområder og har generelt landlige samt naturskjønne omgivelser
 • Fantastisk fjordutsikt med fritt utsyn og gode solforhold på eiendommen
 • Området er etablert og bebyggelsen rundt eiendommen består både av bolig- og fritidsboliger
 • Kort gangavstand til badestrender, båtliv og fiskemuligheter langs fjorden
 • Beliggende i blindgate som medfører ingen gjennomgangstrafikk
 • Flere flotte tur- og rekreasjonsområder både sommer og vinter i nærområdet
 • Eiendommen er ikke tilknyttet vann- og avløpsnett
 • Tomten er p.t. bebygget med en eldre hytte, som har falt sammen (ingen teknisk verdi)

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Grønlibakken 38, 3037 DRAMMEN
Kommunenummer 3005, gårdsnummer 36, bruksnummer 118, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
Dagboknummer: 1493
Tinglysningsdato: 24.02.1983
Bestemmelse/rettighet om: Vann- og kloakkledning
Servitutten omhandler: Anleggelse av vannledning med tilknytningskummer og luftekummer over gjeldende eiendom, med videre tillatelse til nødvendig reparasjon og ettersyn.
I følge skjøte, tinglyst 20.08.1980, har denne eiendommen rett til bading og båtfeste på gnr. 36, bnr. 10.
Servitutten/rettigheten vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter som ikke skal slettes ved overdragelse.

Diverse

Eiendommen inngår i et dødsbo hvor arvingene er selgere. Arvingene har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen har en idyllisk beliggenhet i høyden ved Drammensfjorden (oversiden av Svelvikveien). Tomten grenser til markaområder og har generelt landlige samt naturskjønne omgivelser. Fantastisk fjordutsikt med fritt utsyn og gode solforhold. Beliggende i blindgate, som medfører ingen gjennomgangstrafikk. Området er etablert og er bestående av både bolig- og fritidsboliger.
Kort kjørevei (ca. 5 min) til Åskollen med blant annet dagligvarebutikker, post-i-butikk, frisør m.m. Ca. 10-15 minutters kjøring til bykjernen i Drammen med et bredt utvalg av servicetilbud og sentrumsfasiliteter.
Kort gangavstand til badestrender, båtliv og fiskemuligheter langs fjorden, bademuligheter ved Solumstrand, i Sota Fjordpark og på Nøstodden. Med båt er det kort vei til Svelvik og sørlandsidyllen i Holmsbu. Flere flotte tur- og rekreasjonsområder både sommer og vinter i nærområdet, blant annet Nordbykollen med lysløype og turløypenett i Røysjømarka.
Glassverket IF er et aktivt idrettslag med mange aktiviteter. Klubben har eget idrettsanlegg med flere gressbaner, ny kunstgressbane og idrettshall. To musikkorps. Speiderbevegelse. For øvrig de fleste fritidstilbud både i Svelvik og Drammen.
Kort gangavstand til bussholdeplass langs Svelvikveien med avganger mot Svelvik og Drammen, se www.brakar.no for rutetider. Fra Drammen sentrum er det god offentlig kommunikasjon mot Oslo, Kongsberg og Tønsberg, se www.vy.no for avganger. Ca. 15 minutters kjøring til Svelvik og ca. 45 minutters kjøring til Oslo.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 1 078,2 kvm. Skrånende tomt bestående av naturtomt/skogsterreng. Opparbeidet privat adkomstvei til eiendommen.
Tomten er p.t. bebygget med en eldre hytte, denne har ingen teknisk verdi.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via Grønlibakken, som er en privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
Eiendommen er ikke tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Regulerings-og arealplaner

For eiendommen gjelder kommuneplanens arealdel, vedtatt 05.10.2015, og dens bestemmelser. Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til arealformål LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og
reinbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressurs. Videre ligger eiendommen innenfor hensynssone H530 Friluftsliv.
I tillegg gjelder reguleringsplan for Ny Svelvikvei – parsell E-18-Tørkop (Parsell Lolland-Eik), vedtatt 05.09.1975. Den delen av eiendommen som omfattes av reguleringsplanen er regulert til arealformål
kjørevei (661 kvm).
I juni 2016 ble ny trasé for Ny Svelvikvei vedtatt av kommunestyret, og den skal gå i en helt annen trasé enn vedtatt reguleringsplan fra 1975.
Kommunen opplyser i brev, tilsendt megler den 20.11.2020 og 07.12.2020: "Over eiendommen er det regulert ny Svelvikvei. Utgangspunktet er at vedtatte reguleringsplaner gjelder frem til de eventuelt blir opphevet. Det betyr at tiltak på arealet som i reguleringsplanen er avsatt til kjørevei er betinget av dispensasjon fra arealformålet. Siden området ikke er opparbeidet i henhold til gjeldene reguleringsplan, kan det være gode argumenter for en innvilgelse av dispensasjon. Kommunen kan imidlertid ikke forskuttere et eventuelt dispensasjonsutfall. I 2021 starter arbeidet med ny kommuneplan for Drammen. Denne blir tidligst ferdig i 2022. Ettersom kommunedelplanen angir en annen veitrase enn det som ligger i nåværende reguleringsplan og kommuneplanens arealdel, kan det være aktuelt å oppheve eller endre reguleringsplanen fra 1975 gjennom en parallell vedtaksprosess til arealdelen."

Økonomi

Kommunale utgifter

Eiendommen er ikke tilknyttet vann- og avløpsnett.
Renovasjonskostnader: kr 1.840,- pr. år (2 terminer). Type renovasjonsordning: Helårs hytterenovasjon (innlands), 2020.
Eiendommen har adkomst via en privat vei, det må påregnes kostnader til felles vedlikehold og evt. brøyting/strøing.
Kostnader ved graving, tilkobling, installasjon og eventuelle andre kostnader for tilrettelegging av strøm må påregnes.
Eiendommen inngår i et dødsbo hvor arvingene er selgere. Arvingene har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens kostnader.
Det må i tillegg påregnes kostnader for tjenesteleverandørens tilkobling av tv og internett.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2018 var kr 35.188,- ifølge skatteetaten.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 606.092,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,- for tomt som er regulert til fritid. Kun rettshjelpsdekning koster kr. 11.100,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Odd Hallingstad, Tor Hallingstad og Anne Hallingstad

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring, og reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en rettshjelpsdekning (boligkjøperforsikring).
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I de tilfeller hvor det er utstedt et våtromsbevis har kjøper våtromsdekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura fro Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informajonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: kr 35.000,- av salgssummen
Tilrettelegging kr 14.900,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 13.750,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 20-0481/20
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Drammen
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR20.20481

Dato

Sist oppdatert: 11. desember 2020 kl. 16:15

Dokumenter

If Hyttepakken
PDF 253 KB
Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Andre fritidsboliger i området

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.