Komplett salgsoppgave

Kiserødåsen 11B

1 890 000 kr
490,6 m² (eiet)
Kart
Del
Andreas S. Bjønnes
Presenteres av
Andreas S. Bjønnes
Kiserødåsen/Nær Granholmen
Spennende boligtomt i populært og barnevennlig område - beliggende i blindvei - flott utsikt
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  1 890 000 kr
 • Omkostninger
  48 420 kr
 • Totalpris
  1 938 420 kr
 • Tomteareal
  490,6 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til Kiserødåsen 11 B og en sjelden mulighet! Her får du en unik beliggenhet, da den kombinerer flott sjøutsikt med kort avstand til strand og turområder! Alt ligger til rette for at du kan bygge din drømmebolig.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Kiserødåsen 11B, 3231 SANDEFJORD
Kommunenummer 3804, gårdsnummer 132, bruksnummer 377, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen.
Eiendommen har tinglyst rett til bilvei over hovedbruket gnr. 132, bnr. 71, Kiserødåsen 11 (nabo eiendommen). Rettigheten er tinglyst på gnr. 132, bnr. 71 med dagboknr 3360, tinglyst 12.05.2000.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Velkommen til Kiserødåsen 11 B og en sjelden mulighet! Her får du en unik beliggenhet, da den kombinerer flott sjøutsikt med kort avstand til strand og turområder! Her ligger det til rette for at du kan bygge din drømmebolig. Fra tomten har du en praktfull utsikt over området og Sandefjordsfjorden. Ca. 10 min. gange til Granholmen badestrand med yrende liv på sommerstid. Her holder blant annet Sandefjord Seilforening til. Gangavstand også rett inn i Marums flotte natur med oppkjørte skiløyper og lysløype. Her ligger også Sandefjord golfbane. Tomten ligger meget solrikt til, i blindvei i et meget attraktivt og barnevennlig boligområde. Kort vei til barnehager, skole, Menybutikk og idrettsanlegg. Ca. 4 km til Sandefjord sentrum. 20 min. kjøretur til Torp flyplass. 2 min. gange til lokale busser. Sykkelavstand til Ula, Kjerringvik og Eftanglandet!

Adkomst

Fra byen kjører du RV-303 mot Granholmen. Ta til høyre inn Åsane etter Meny dagligvare og følg veien rett frem. Ta andre vei til høyre inn Kiserødåsen og deretter til høyre igjen. Tomten ligger i en blindvei på høyre side. Megler anmoder om at man kjører forsiktig i området da det bor og ferdes mange barn her. Se google maps - det er enkelt å finne frem i kartet.

Barnehager, skoler og fritid

Store Bergan barneskole. Ranvik ungdomsskole. Flere barnehager i området. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Tomt på 490,6 kvm i populært område. Tomten ligger høyt og fritt til i blindvei med utsikt til sjøen og omkringliggende område. Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte kart. Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift på kr 222,50,- pr. kvm av boligens BRA (bruksareal). Det er lagt fiber og strøm frem til tomtegrensen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. Det vil også være nødvendig med pumpe fra boligen og opptil kommunalt avløpsnett. Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift på 222,50,- pr. kvm av boligens BRA (bruksareal). Det er lagt fiber og strøm frem til tomtegrensen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til bolig i henhold til reguleringsplan Åsane- Kiserødåsen datert 24.10.1995 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 01.09.95.
Eiendommen ligger også i kommuneplan avsatt til boligbebyggelse datert 24.09.2019. Kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser går, ved eventuell motstrid, foran reguleringsplanen samt tilhørende planbestemmelser.
Videre opplyser Sandefjord kommune om at eiendommen ligger innenfor gul støysone iht. til Miljøverndepartements "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging" (T-1442). Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av bygninger med støyfølsomme bruksformål, deriblant boliger. Forholdende som bør være oppfylt er blant annet at kravene til innendørs støynivå
i TEK ikke overskrides.
Det er varslet reguleringsplanarbeid for Store Bergan Syd, gbnr. 133/2 m.fl. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av ca. 60–70 boenheter. Planområdet er på ca. 30 daa. I tillegg kommer areal langs Kiserødveien for eventuelt fortau eller gang- og sykkelvei. Planområdet ligger ca 40 meter nord-øst for den aktuelle eiendommen. Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Eiendommen har adkomst via kommunal vei. Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.
Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift på 222,50,- pr. kvm av boligens BRA (bruksareal).
Kommunale avgifter tilkommer ved ferdig bebyggelse. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn. Avgiftene vil variere blant annet etter størrelse på boligen, vannforbruk og ønsker rundt renovasjon.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr kr 1 274 899,- ifølge skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.938.420,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Stian Bast Rønning

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt. For at eiendommen skal kunne overskjøtes, må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen må godkjennes av kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,9% av salgssummen.
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 19.400,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 22-0246/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Sandefjord
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR22.22246

Dato

Sist oppdatert: 28. oktober 2022 kl. 12:46

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Lignende tomter

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.