Komplett salgsoppgave

Tomt 52 (gnr 151/bnr 751) Strandbekkli

1 550 000 kr
833 m² (eiet)
Krogsveen v/Andreas Hoppestad har gleden av å presentere tomt 52 på Strandbekkli!
Krogsveen v/Andreas Hoppestad har gleden av å presentere tomt 52 på Strandbekkli!
Willem Besling
Presenteres av
Willem Besling
Attraktiv tomt på Rauland med utsikt, flotte solforhold og nærhet til skiløyper.
 • Prisantydning
  1 550 000 kr
 • Omkostninger
  40 092 kr
 • Totalpris
  1 590 092 kr
 • Tomteareal
  833 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - fritid
 • Eierform
  Eiet

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Tomt 52 (gnr 151/bnr 751) Strandbekkli, 3864 RAULAND
Kommunenummer 3825, gårdsnummer 151, bruksnummer 751, ideell andel 1/1

Ferdigattest/brukstillatelse

Ved hyttebygging kreves ved byggesøknad en "ansvarlig søker". Det er viktig at "ansvarlig søker" framskaffer ferdigattest når hytta er ferdig oppført iht. byggetillatelsen. Plan- og bygningsloven har som krav at søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest. Hytta kan ikke lovlig tas i bruk før det er utsted ferdigattest, alternativt en midlertidig brukstillatelse.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
09.06.1908 - Dokumentnr: 900070 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:1
Bestemmelse om brendsel
Bestemmelse om fiskerett
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
04.04.1933 - Dokumentnr: 900086 - Erklæring/avtale
Best. vedr. dok. tgl. 09.06.08
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
17.07.1950 - Dokumentnr: 713 - Erklæring/avtale
Grensegangssak
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
29.06.1959 - Dokumentnr: 560 - Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:22
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
13.04.1967 - Dokumentnr: 450 - Jordskifte
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
15.09.1969 - Dokumentnr: 1235 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:38
Bestemmelse om garasje/parkering
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
28.01.1970 - Dokumentnr: 101 - Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:39
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
25.03.1971 - Dokumentnr: 440 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:417
Bestemmelse om garasje/parkering
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
11.10.1973 - Dokumentnr: 1835 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:423
overført fra gnr 151 bnr 5 fnr 3.
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
06.09.1979 - Dokumentnr: 2572 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om garasje/parkering
Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver: Marie Skeie
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
30.09.1980 - Dokumentnr: 2292 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:65
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:66
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:67
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:68
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:69
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:70
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:71
Bestemmelse om garasje/parkering
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
25.06.1981 - Dokumentnr: 1578 - Best om garasje/parkering
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:75
Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
29.09.1983 - Dokumentnr: 2880 - Best om garasje/parkering
Rettighetshaver: Jan Henrik Aasheim
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
23.04.1985 - Dokumentnr: 1065 - Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:81
Bestemmelse om garasje/parkering
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
30.06.1988 - Dokumentnr: 1735 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:89
Bestemmelse om garasje/parkering
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
12.01.1989 - Dokumentnr: 78 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:86
Bestemmelse om garasje/parkering
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
11.08.1992 - Dokumentnr: 2148 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:94
Bestemmelse om garasje/parkering
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
27.01.2004 - Dokumentnr: 299 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:250
Føresegn om garasje/parkeringsplass
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
06.02.2004 - Dokumentnr: 482 - Kjøpekontrakt
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:251
Føresegn om vass-/kloakkleidning
Føresegn om garasje/parkeringsplass
Føresegn om veg
Med fleire føresegner
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
09.06.2004 - Dokumentnr: 2054 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om adkomstrett
Føresegn om garasje/parkeringsplass
Rettshavar: Hyttefelt K2, K3, K4, K5 og K6 eller eiendommer
i hyttefeltet.
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
20.02.2006 - Dokumentnr: 718 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:251
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
05.02.2015 - Dokumentnr: 107305 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:344
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
17.06.2015 - Dokumentnr: 540727 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:55
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
10.01.2019 - Dokumentnr: 40086 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:39
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
10.01.2019 - Dokumentnr: 40086 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:39
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
10.01.2019 - Dokumentnr: 40086 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:39
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
23.01.2020 - Dokumentnr: 2021082 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:118
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
09.03.2020 - Dokumentnr: 2202080 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:732
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
Ovennevnte servitutter er overført fra 151/5 som denne matrikkelenheten er utskilt fra. Megler har lest servituttene og ut i fra meglers og selgers forståelse har ingen av disse noen innvirkning på tomten.
Følgende servitutter er også overført fra 151/5, og kan ha innvirkning på eiendommene i området:
11.05.1981 - Dokumentnr: 1213 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelse om radio/TV anlegg
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
Avtale mellom grunneier og Televerket vedr. plassering av radioanlegg, hus for radioteknisk utstyr m.m. Linjer for elektrisk kraft kan føres fram til radioanlegget over grunneiers øvrig eiendom (151/5).
26.04.2017 - Dokumentnr: 423303 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Rauland Kraftforsyningslag Sa
Org.nr: 915 317 898
Omfattet av områdekonsesjon/fornyet tillatelse fra NVE gyldig inntil 01.04.2024.
Kraftledningen Rauland Kraftforsyningslag 22 kV nett
Overført fra: Knr:3825 Gnr:151 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
Rauland Kraftforsyningslag 22kv nett fikk fornyet tillatelse til å bygge og drive elektrisk distribusjonsanlegg av NVE 11.april 1994. Tillatelsen er en områdekonsesjon og gjelder til 1. april 2024. En rekke eiendommer er berørte av kraftledningen.
Alle servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter. Servituttene kan fås ved henvendelse til megler.

Eventuell adgang til utleie

Det er ingen utleieplikt på tomtene. Det er heller ikke restriksjoner på utleie av hytte på tomta. Utleie skjer fritt slik eier måtte ønske. Hva gjelder frittliggende familiehytter med denne type attraktiv beliggenhet er det normalt god etterspørsel fra leiemarkedet, spesielt tilknyttet høysesongene, jul- og nyttår, vinterferie, påske- og høstferie.

Diverse

Ved signering av kjøpekontrakten, må også vedlegget "Kjøpekontraktens punkt 11" signeres.
Gnr 151 bnr 88 i Vinje kommune får bruksrett for adkomst med bil til vegar på gnr 151 bnr 5 som framgår av offentleg godkjent reguleringsplan " Strandbekkli 151/5, PlanID 20130014" (tidligere 20020004) korrigert etter sluttvedtak i kommunestyret Vinje kommune den 28.06.18.
Det er utvilsomt at veg og veggrunn fortsatt eigast av grunneigar gnr 151, bnr 5, Vinje kommune.
Bruksretten betingar at rettighetshavar har inngått "Vedlikehaldsavtale Strandbekklii" med grunneigar gbnr 151/5 i Vinje kommune.
Bruksretten skal tinglyses på hovedbølet gnr 151 bnr 5, Vinje kommune. Rettigheten skal ikke hefte i framtidige tomter som skilles ut fra gnr 151 bnr 5 i Vinje kommune.
Veivedlikeholdsavtale:
Kjøper skal ifm. kontraktsignering også signere en egen veivedlikeholdsavtale der kjøper forplikter seg til på lik linje med de andre hytteeierne i feltet å betale årlig for brøyting og veivedlikehold.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

En av Raulands mest interessante tomtebeliggenheter:
* Rett ved oppkjørte skiløyper inn i populære Silkedalen
* Rett over veien ligger kunstsnølysløypa mellom Vierli og Rauland Høgfjellshotell
* Flott utsikt rett mot Raulandsfjell, horisonten i vest og sen solnedgang
* Godt med sol. Direkte sollys inn på eiendommen selv i romjula (tomt 52)
* Gangavstand til Rauland Høgfjellshotell og hotellbakken
* Gangavstand til Vierli og bakkeanlegget der
* Sentralt hyttefelt, men rolige omgivelser
* Tomta ligger ca 1000 moh.
Grunneiers egen framstilling av tomteområdet:
Hyttetomter i kjerneområdet for ski- og turgåere. Mellom Rauland Høgfiellshotell og Vierli Turistsenter.
Suveren beliggenhet, 1000 m. over havet, rett ved hovedinnfarten til Silkedalen.
Utsikt fra tomtene mot Raulandsfjell og Hardangervidda. Tomtene er solrike, og ligger lunt til i passe hellende terreng. Her er ingen brattheng, og dermed fine uteområder på tomta og i området ellers, samt grei adkomst. Samtidig er en sikra storslått utsikt, idylliske næromgivelser, samt ekte fjellfølelse. Strandbekkli er et område i særklasse. Interesserte anbefales å ta turen opp i lia, for å danne seg et riktig inntrykk av området. Nylig godkjent endring av reguleringsplan (delvis tiltetting/utvidelse av feltet). Se vedlagte plankart. De nye tomtene er ikke bygge- og salgsklare.

Adkomst

Strandbekklii ligger omtrent midt mellom Rauland Høgfjellshotell og Vierli. Feltet ligger på sør- og øversiden av fylkesveien med utsikt mot vakre Raulandsfjell i vest. Innkjøring til feltet rett ved den lange, store parkeringsplassen ved løypa inn til Silkedalen. Det er skiltet med Krogsveen Til Salgs-skilt på tomtene.
Adkomst på vinterbrøytet privat hyttevei fra Fv37 nedenfor hyttefeltet. Hytteveien er eid og etablert av grunneier. Ved kjøp av tomta medfølger rett til bruk av privat vei fra offentlig vei og fram til tomta.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 833,1 m² (tomt 52 i reg.planen)

Parkering

Hytteeier skal opparbeide to biloppstillingsplasser på egen tomt. Maks. tomteutnyttelse i reguleringsplanen (190 m² BYA) er INK. areal til parkering. Parkeringsareal kan overbygges med bilhus. Parkeringarealet utgjør tilsammen 36 m² av tomtens tillatte utnyttelse (ref. Vinje kommune v/Kjell Negarden).

Vei, vann og avløp

Tomten har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar som oppfylles ved årlig betaling av avgift til brøyte- og veivedlikehold. (Ved signering av vedlikeholdsavtale som ligger vedlagt i prospektet)
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Hytteeiere er selv ansvarlig for private stikkledninger fram til hytta.

Regulerings-og arealplaner

Reguleringsbestemmelsene har planidentifikasjon 20130014 med ikrafttredelsesdato 28.6.2018.
Sentrale bestemmelser for hyttebygging på tomtene:
(punkt 5.1 og 5.2 i detaljreguleringen)
5.1 Generelle føresegner for alle teigar innanfor busetnad og anlegg
a) Bygningshøgder skal bereknast få O.K. grunnmur. Grunnmur skal ikkje vere synleg meir enn 80 cm over planert terreng.
b) Ikkje utbygde delar av byggjeområda skal i størst mogleg grad oppretthaldast som urørte naturareal. Grense for inngrep skal synast i søknad om tiltak.
c) Det skal etablerast 2 biloppstillingsplassar per bueining på tomtene eller i regulert annan veggrunn, grøntareal inntil tomten. Desse skal synast i situasjonsplanen til byggjesøknad.
d) Bygningshøgder reknast frå o.k. grunnmur.
e) Alle bygningar skal vere av tre med ståande kraftig kledning eller laft. Eventuelt anna materiale skal vere forblenda med naturstein eller tre. Bygningane skal ha mørke jordfarger. Tak skal tekkjast med torv.
5.2 Fritidsbusetnad – frittliggjande, Bff
a) Samla utnytting per tomt skal ikkje overstige BYA=190 m2, inkl. areal til parkering. Dette inkluderer alle tiltak på tomta, parkeringsareal kan overbyggjast med bilhus.
b) Det er høve til å sette opp inntil 3 frittståande/samankjeda bygg innanfor byggjegrensene på kvar tomt. Andre bygg i tillegg til hovudbygget kan vere vedskjul, skibod, bilhus, kompisbu. Bygg utanom hovudbygget med innlagt drikkevatn skal ikkje overstige BYA 25 m2. Bygg utan innlagt drikkevatn skal ikkje overstige BYA 15 m2.
c) Bygningane skal ha takvinkel mellom 25 – 32 grader, mønehøgda skal ikkje overstige 6,5 m.
d) Oppstoge kan byggjast med inntil 6,0 m mønehøgde og 4,5 gesimshøgde på alle tomter unnateke 34-49, 62, 71-80.
e) På tomter med regulert byggjegrense skal det ikkje gjennomførast tiltak utanfor byggje-grensene, ut over lett skjøtsel av vegetasjon.
f) I bratt terreng er det høve til å lage støttemurar av naturstein til terrassering. Murhøgda skal ikkje overstige 2,0 m.
g) Hovudbygg på tomter i tabellen nedanfor skal planerast i samsvar med planeringshøgda, som framgår av tabellen til høgre. Toleransen på høgda er +/- 0,5 m.
h) Grunnmurhøgde må ikkje overstige 0,7 m frå ferdig terreng til topp grunnmur.
i) For tomtene 4, 13 og 73 skal det byggjast regulert støtte-mur/flaumvoll. Arbeidet skal vera ferdigstilt føre ferdigattest vert utskriva.
Det er følgende reguleringsplaner og kommuneplaner under arbeid:
Kommunedelplaner
Id 20010010
Navn Kommunedelplan Rukkemo - Torvetjønn
Plantype Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 27.09.2001
Bestemmelser http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3825/20010010/Dokumenter/20010010%20KDP%20Rukkemo%20-%20Torvetjønn%20føresegner.docx
Delarealer Delareal 833 m
Arealbruk Annet byggeområde,Nåværende
Kommunedelplaner under arbeid
Id 20160009
Navn Kommunedelplan Rukkemo - Torvetjønn
Status Planforslag
Plantype Kommunedelplan
Reguleringsplaner
Id 20130014
Navn Strandbekkli 151/5
Plantype Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 28.06.2018
Bestemmelser http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3825/20130014/Dokumenter/20130014%20Strandbekkli%20føresegner.pdf
Delarealer Delareal 833 m
Formål Fritidsbebyggelse-frittliggende
Feltnavn BFF3
Tomten ligger i et område som er regulert til fremtidig fritidsbebyggelse.
Deler av tomtens nærområde er regulert i et LNFR område, der omsynet til landbruk, natur og friluftsliv prioriteres. Det er per definisjon ikke lov med annen utbygging enn det som er knyttet til stedbunden næring.
Nye føresegner og retningslinjer for LNF – områda i arealdelen skal vurderes ved rullering av kommunedelplanene
Disse reglene gjeld òg eksisterende hytter i LNF – områda.
Dokumenter ligger som vedlegg i salgsoppgaven

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter for 2020 er kr 8.545,-. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn. Beløpet gjelder for hytter 51-150 m² BRA med ett pipeløp. Ved mindre/større hytter/flere pipeløp er det andre satser. Årlige kommunale avgifter til vann, avløp m.m. løper normalt fra ett år etter at byggetillatelse er gitt.
Det innkreves p.t. ikke eiendomsskatt for fritidsboliger i Vinje kommune.
Normale brukerkostnader for hytteeier:
* brøyte- og veivedlikeholdskostnader (For brøyting av hovedveg, stikkveg og bil-oppstillingsplass, ekstra bil-oppstillingsplass, tilsyn til vann og avløp = 12 445 for 2020)
* kommunale avgifter
* forsikringskostnader
* strømkostnader
* eventuelle internett- og TV-abonnement
* eventuelle alarmkostnader
* løypebidrag til Rauland Turist (kr 1000,- i 2019) (Frivillig)
Noen brukerkostnader er variable iht. forbruk og leverandøravtale.
Hyttebygger må betale offentlige tilknytningskostnader for vann og avløp. Avgiften beregnes iht. hyttestørrelsen, p.t. kr 904,- per m² BRA. Hyttebygger må også betale kommunale satser for behandling av byggesøknad o.l.
Anleggsbidrag til Rauland Kratforsyniningslag er kr 49.100,-

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.590.092,-
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-. Kun rettshjelpsdekning koster kr. 11.100,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Odd Skeie

Konsesjon

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig. For å få tinglyst skjøte på eiendommen må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er fordi boplikten i Vinje kommune ikke gjelder for fritidseiendom.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet selgerforsikring, og reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsikring Pluss gjennom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg skal legitimasjon fremlegges sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes per sms eller på epost. Ved budgivning oppfordrer vi alltid til også å kontakte megler per telefon siden forsinkelser i sms og epost kan forekomme.
For at budene skal kunne behandles og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: kr 25.000,-
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 13.950,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 27-0005/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Porsgrunn
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR27.215

Dato

Sist oppdatert: 06. august 2021 kl. 18:19

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.