Komplett salgsoppgave

Stasjonsveien 38

2 800 000 kr
154 m²
2 soverom
Stasjonsveien 38 presenteres av Per-Espen Omberg i Krogsveen.
Stasjonsveien 38 presenteres av Per-Espen Omberg i Krogsveen.
Stasjonsbyen, Skjeberg
Tilbaketrukket enebolig med oppgraderingsbehov og stort potensial. Integrert garasje. BHG og barneskole i nabolaget.
 • Prisantydning
  2 800 000 kr
 • Omkostninger
  71 342 kr
 • Totalpris
  2 871 342 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1920
 • Soverom
  2 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  154 m²
 • Bruksareal
  180 m²
 • Tomteareal
  658 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass og Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Oransje G

Visning

Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Enebolig med tilbaketrukket plassering midt i Stasjonsbyen, Skjeberg
 • Gjennomgående behov for oppgraderinger og utbedringer
 • Potensial knyttet til modernisering
 • Garasje på ca. 25 kvm. integrert i første etasje, innvendig tilgjengelig
 • 658 kvm. eiet og planerte tomter, opparbeidet med hage og gruset gårdsplass
 • Gode solforhold i hagen dagen gjennom sommerstid
 • Enkel adkomst fra hovedveien (Stasjonsveien)
 • Barnehage, barneskole, nærbutikk og idrettstilbud i nabolaget
 • Kort vei til sjøen, småbåthavn og familievennlig badestrand i Høysand
 • Umiddelbar tilgang til turmuligheter i skog og mark
 • Ca. 10 min. med bil til sentrale strøk av Sarpsborg

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Stasjonsveien 38, 1746 SKJEBERG
Kommunenummer 3003, gårdsnummer 1022, bruksnummer 37, ideell andel 1/1
Kommunenummer 3003, gårdsnummer 1022, bruksnummer 247, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 180 kvm
Totalt primærrom: 154 kvm
Bruksareal:
Enebolig 180 kvm
Primærrom:
Enebolig:
1. etasje 64 kvm: Entré/gang, oppholdsrom, vaskerom, rom benyttet som soverom
2. etasje 90 kvm: Trapp/gang, stue, kjøkken, bad, rom benyttet som soverom
Sekundærrom:
Enebolig:
1. etasje 26 kvm: Garasje
2. etasje 0 kvm:
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 27.12.2021 utført av Anticimex AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Enebolig med garasje og hage beliggende på Skjeberg. Enebolig på 2 etasjer. Fra vei er det adkomst til innkjørsel, gårdsplass og inngangspartiet. Tomten er flat og har adkomst fra Stasjonsveien. Eiendommen ligger i et etablert boligområde med trehusbebyggelse fra varierende årstall. Selveier med adkomst fra inngangspartiet i 1. Etasje. I stue og gang er det ildsted. Fra stuen er det utgang til nordvendt veranda på ca. 12m2. Fra soverom i 1. Etasje er det utgang til hage/ eiendommen. Det er 2 utvendige boder under veranda på ca. 8m2 tilsammen. Tomten er opparbeidet med gruslagt innkjørsel/ gårdsplass, hekkplanter, betongheller, plen og beplantning. Parkering i garasje eller biloppstillingsplasser på eiendommen. Enebolig oppført med bærende konstruksjoner i trekonstruksjoner. Etasjeskiller i trekonstruksjoner/ hulldekkeelementer. Grunnmur er ringmur. Yttervegger har stående trekledning på fasaden. Saltakkonstruksjon i tre. Yttertaktekking er metallplater. Oppvarming er elektrisitet med panelovner, vedfyring og "luft til luft" varmepumpe.
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
TILSTANDSGRAD 3:
Bad i 2. etasje: TG 3 er valgt på hele våtrommet på grunn av høy alder og/eller slitasjegrad. Rommet har behov for total fornying. Hulltaking og fuktmåling fra tilstøtende rom er ikke mulig grunnet inventar. Tiltak må påberegnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 100 000 - 300 000.
Ildsteder - Skorsteiner inne i boligen: Innkledd teglsteinspipe ved kjøkken. Alle fire sider skal kunne inspiseres. Tiltak må påregnes.
Etasjeskiller - Skjevhetsmåling: Det er merkbare skjevheter i boligen. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til 90mm i stuen. 25mm i kjøkken. 95mm i gang. 60mm i kjellerstue. Skjevhetene kan skyldes setninger i grunnen. Ytterligere undersøkelser anbefales. Sjablongmessig prisanslag: kr over 300 000.
Elektrisk anlegg - 230V - forenklet vurdering av det elektriske anlegget: Varmtvannsbereder har ikke fast tilkobling, men er koblet med skjøteledning. Fare for varmgang. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 1999. Det er stedvis observert kabler som ikke er tilstrekkelig festet. Deler av det elektriske arbeider er av ufaglært utførelse. Med bakgrunn i TG3 bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Sjablongmessig prisanslag: kr 10 000 - 50 000.
Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon - Helhetsvurdering: Yttervegger i sin helhet har stort etterslep på vedlikehold, med påviste skader. Når det på huset er såpass omfattende slitasjer og skader på synlige utvendige fasader er det erfaringsmessig også grunn til å tro at det er skader på selve konstruksjonen. Det totale omfanget er ikke mulig å ha uten en grundigere gjennomgang. Sjablongmessig prisanslag: kr 100 000 - 300 000.
Vaske rom - 1. etasje: TG 3 er valgt på hele våtrommet på grunn av høy alder og/eller slitasjegrad. Rommet har behov for total fornying. Med bakgrunn i valgt tilstandsgrad er ikke hulltaking gjennomført. Tiltak må påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 100 000 - 300 000.
Grunnmur, fundamenter: Det er til dels store skjevheter i boligen som gir indikasjon på setningsskader i grunnmuren. Det er ikke kjent om forholdet er under utvikling eller om situasjonen er
stabilisert. Ytterligere undersøkelser og tiltak anbefales. Sjablongmessig prisanslag: kr 100 000 - 300 000. Fundamenter er naturgitt skjult, og det er for øvrig ingen sikre og dokumenterte
opplysninger om type fundamenter som huset har. Byggegrunnens beskaffenhet er ukjent.
Frittstående byggmerk - integrert garasje: Det er observert setningsskader. Anbefaler ytterligere undersøkelser. Sjablongmessig prisanslag: kr 100 000 - 300 000.
TILSTANDSGRAD 2:
Kjøkken: TG 2 er valgt på grunn av kjøkkenets alder med tanke på innredninger, overflater, røropplegg samt andre installasjoner.
Toalettrom - Vannrør og overflater gulv: Vannrør er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er overskredet. Gulvet er slitt/aldringspreget.
Øvrige rom - TG2 helhetsvurdering: Innvendige flater bærer preg av alder/slitasje. Stedvis knirk i gulv.
Invenndige trapper: Inntrinn er mindre enn 0,25 meter. Åpninger i rekkverket på mer enn 0,10 meter. Trappen har stedvis fri ganghøyde lavere enn 2,0 m. Det er kun rekkverk/håndløper på en side. TG 2 i henhold til NS 3600.
Tekniske anlegg, VVS anlegg - Varmtvannsbereder, vannrør, hovedstoppekran, avløpsrør: TG2 er valgt på grunn av alder og tilstand vedrørende varmtvannsbereder, og det kan ikke utelukkes behov for reparasjoner/utskiftning innen rimelig tid. Sikkerhetsventil på varmtvannsbereder mangler kontrollert avrenning til avløp. Vannrør i boligen er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er overskredet. Stoppekran er av eldre type. Anbefalt brukstid er vurdert til å være passert. Skjulte avløpsrør er av ukjent type og tilstanden er ikke kjent. Bygningsdelen er ikke tilgjengelig for undersøkelser. Ukjent alder tilsier at bygningsdelens forventede gjenværende levetid også er ukjent. Ytterligere undersøkelser anbefales.
Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger i boligen. Dette er anbefalt jf. Statens Strålevern.
Dører og vinduer: Vinduer bærer preg av slitasje og elde. Innsettingsdetaljer, inkl. beslagsløsninger har uheldige løsninger. Stedvis fare for fukt i konstruksjonen. Innsettingsdetaljer rundt enkelte vinduer bærer preg av ufagmessig utførelse. Ytterligere undersøkelser/ tiltak anbefales. Ytterdører bærer preg av slitasje og elde. Det er ikke observert synlige skader av større betydning, men basert på tilstanden er restlevetiden redusert/usikker.
Yttertak - tekking, takgjennomføringer, skorsteiner over tak, konstruksjon, inspeksjonsmulighet, beslag, renner, nedløp og snøfangere: Symptomer på slitasje, elde og nedsatt funksjon i taktekkingen er registrert. TG2 er
valgt for å belyse at bygningsdelen har en alder og tilstand som tyder på behov for tiltak i fremtiden. Takgjennomføringer med tettedetaljer vurderes å ikke være slik at lekkasjer kan utelukkes. Tiltak anbefales. Fotbeslag rundt skorstein har synlige slitasjesymptomer. Tiltak anbefales. Taket er ikke inspisert grunnet is. Renner, nedløp og beslag har høy slitasjegrad, og funksjonaliteten er derfor lav. Tiltak anbefales.
Balkonger, terrasser, veranda etc - Utkragede eller understøttende konstruksjoner: Overflatebehandlingen er slitt og trenger fornying. Moderate fukt-/ råteskader. Skjevheter er påvist. Tiltak anbefales.
Drenering - Vann fra yttertak og bortledning, utvendig terreng, alder: Takvann har kun utkast og det er ikke forsvarlig bortledning av vannet fra grunnmuren. Tiltak anbefales. Det er høyst usikkert om grunnmuren er fuktsikret med grunnmursplater eller tilsvarende. Tiltak anbefales. Drenering er nedgravd og skjult, og av den grunn må estimert tilstand vurderes ut i fra alder. Estimert teknisk levetid på drenssystem har et betydelig sprang, og er mellom 20 - 60 år. Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand, TG2 settes for å belyse risiko.
Se supplerende tekst i tilstandsrapporten ombygningsdelene nevnt ovenfor. Kjøper overtar ansvar og risiko for dette.

Sammendrag av selgers egenerklæring

Byttet deler av kledning på sørveggen i 2021 med egeninnsats.
Byttet sikringsskap i 2020 av ABC Elektro.

Standard

Boligen har standard av varierende alder og tilstand, med behov for til dels omfattende utbedringer som er nærmere spesifisert i boligsalgsrapport. Innvendige overflater har gjennomgående preg av alder og slitasje, inkludert stedvis knirk i gulvene.
Nåværende eier har bekostet enkelte oppgraderinger i senere år, blant annet med en generell oppgradering av det elektriske anlegget i 2020 inkludert nytt sikringsskap med automatsikringer og jordfeilbryter. Anlegget er likevel gitt TG 3 på bakgrunn av flere forhold og anbefales kontrollert av elektrofaglig kvalifisert. Ny luft-luft varmepumpe ble montert i 2019.
Boligen ble til-/ombygget omkring 1960 og inneholder i dag en romløsning som kan videreføres eller optimaliseres samtidig med modernisering. De fleste rom til daglig bruk er samlet på én flate i andre etasje, inkludert stuen som utgjør etasjens nordre ende og har nær 25 kvm. gulvflate. Stuen er utstyrt med vedovn av kompakt type som er tilkoblet den ene av boligens to teglsteinspiper. Ytterligere en vedovn av eldre type står i gangen utenfor kjøkkenet.
Kjøkkenet er i sin helhet gitt TG 2 på bakgrunn av alder på så vel innredninger som overflater, rør og andre installasjoner. Oppvaskmaskinen er av nyere årgang, det samme er benkeplatene som er skiftet ut i senere år. Sistnevnte inkluderer en liten barløsning som kan supplere et eventuelt større spisebord i samme rom.
Vegg i vegg med kjøkkenet finnes etasjens soverom som er av god størrelse til sitt formål som med nesten 6 meter lengde og hele 14 kvm. gulvflate. Deler av gulvflaten er utnyttet med garderobeskap som er av eldre årgang og eventuelt kan erstattes til fordel for mer moderne oppbevaringsløsninger.
Badet i sin helhet er gitt TG 3 på bakgrunn av høy alder og/eller slitasjegrad, og har behov for en total fornyelse. Rommet er i dag utstyrt med blant annet badekar, gulvklosett og tradisjonelle baderomsmøbler.
Et separat vaskerom finnes i første etasje og er i likhet med badet gitt TG 3 på bakgrunn av høy alder og/eller slitasjegrad. Også dette rommet er da i behov av en total fornyelse. Vaskerommet er imidlertid praktisk plassert med adkomst direkte fra entreen.
Et toalettrom utstyrt med kun klosett er også tilgjengelig fra entreen. TG 2 er satt for alder på vannrør og en slitt/aldringspreget overflate på gulvet, rommet er ellers gitt TG 0/1.
Første etasje inneholder for øvrig en integrert garasje og to innredede rom som har vært benyttet som henholdsvis soverom og stue. Førstnevnte har utgang til hagen og er oppmålt til ca. 4,5 kvm., en størrelse som begrenser rommets formål.
Overflater og innredninger:
Gulv: Én-stavs heltre bord, laminat, fliser, vinylbelegg og teppe.
Innervegger: Tapeter, malte tapeter, malt trepanel, våtromstapet og fliser.
Himlinger: Takess og malt trepanel.
Kjøkken: Skapinnredning med profilerte hvite fronter. Benkeplater i heltre. Nedfelt dobbel oppvaskkum i stål med avrenningsbrett og ett-greps blandebatteri. Tilkoblingsmulighet for oppvaskmaskin. Veggmontert ventilator med kullfilter.
Bad: Skapinnredninger med profilerte hvite fronter og helstøpt servant med ett-greps blandebatteri. Veggmontert speil med overbelysning. Badekar og veggmontert to-greps blandebatteri med hånddusj. Gulvmontert klosett.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.
Selger lar hvitevarene på kjøkkenet medfølge kjøpet.

Oppvarming

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden 1920.
Kommunen opplyser at det ikke var krav til ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på den tiden eiendommen ble oppført.
Selger opplyser at det er et tilbygg på huset som ble oppført ca. 1960. Det foreligger heller ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på tilbygget.
Selger har ingen byggetegninger av huset, og megler har henvendt seg til kommunen for å innhente dette. Kommunen forklarer at det ikke finnes bygningstegninger på eiendommen i deres arkiv.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen. Dagboknr 302630, tinglyst 30.09.1958, type heftelse: bestemmelse om bebyggelse.
Servitutten gjelder en naboerklæring hvor naboen har godtatt bygging av garasje på eiendommen til dette huset. Servituttet ligger vedlagt i salgsoppgaven.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Diverse

Hvitevarene på kjøkkenet medfølger kjøpet.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen er tilbaketrukket blant veletablert boligbebyggelse midt i Stasjonsbyen i Skjeberg og er omgitt av store hager som gir nabolaget et grønt og frodig preg i årets varme måneder. Området i sin helhet oppleves som svært landlig, likevel tar det ikke mer enn 10 minutter å kjøre til sentrale strøk av Sarpsborg.
For en familie med små barn vil det være oppleves som et stort praktisk pluss at både barnehage og barneskole er lett tilgjengelig i nærmiljøet. Til skolen er det under 10 minutters gange, uten behov for å krysse hovedveien. Det eksisterer også et aktivitetstilbud i bygda gjennom Skjeberg Sportsklubb som har tilhold knappe 400 meter unna og organiserer både fotball og amerikansk fotball. Dagligvarer er det også enkelt å handle i nabolaget.
Turmuligheter fines det mange av, både i umiddelbar nærhet og i en mer utvidet omkrets. I skogene rundt Stasjonsbyen finnes blant annet stier som er velegnet både for fotturer og terrengsykling. Kyststien passerer også i området og leder videre langs begge sider av Skjebergkilen.
Sommerstid er det et stort pluss med nærhet til sjøen og bademuligheter, deriblant populære Storesand som er gode 10 minutter unna Stasjonsbyen med sykkel. I området finnes også flere store småbåthavner som kan være ypperlige utgangspunkt for båtturer i skjærgården. Rett utenfor Skjebergkilen finnes det omfangsrike og vakre øyriket Hvaler, samt Koster-øyene litt lenger syd.

Adkomst

Se google maps - det er enkelt å finne frem i kartet . Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

SKOLER:
Hornnes skole (1 - 7. klasse) - 0,7km
Sandbakken barne- og ungdomsskole (1 - 10. klasse) - 5km
Hafslund ungdomsskole (8 - 10. klasse) - 7,9km
Borg vgs - 7,1km
St. Olav vgs - 12,9km
BARNEHAGER:
Askeladden barnehage - 0,8km
Guslundåsen barnehage - 1,1km
Løkke barnehage - 2,1km
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

To eide tomter på til sammen 658 kvm. Flat tomt med adkomst fra Stasjonsveien.

Parkering

Parkering i garasje eller på eiet tomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 18.06.2015 avsatt til: Bebyggelse og anlegg. Arealplanen er under revidering. Revideringen kan resultere i endringer av både kart og bestemmelser. Det er mulighet for marin leire i området.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 13 606,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og tilsyn/fyringsgebyr.
Eiendomsskatten er kr 5 162,- for inneværende år.
I selgers husstand har det bodd 1 menneske, og det opplyses om at strømforbruket har vært ca. 10 000kwh pr år.
Boligen har en årlig forsikringspremie på kr. 12 000.
Boligen er tilknyttet Telia som leverandør av kabel-tv og har avgift på kr. 500 /mnden. Tv-tuner/dekoder medfølger ikke.
Boligen er tilknyttet Telia som internettleverandør, og har en avgift på kr. 750 /mnden.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr 855 841,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2020 bli kr 3 081 027,60.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.871.342,-
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,- for eneboliger mindre enn 230 kvm.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Elin Lamberg

Konsesjon

Eiendommen består av to bnr. hvorav den ene er ubebygd tomt. For at denne tomten skal kunne overskjøtes, må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen må godkjennes av kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,5% av salgssummen
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 18.400,-
Visninger: kr 1.875,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 67-0106/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Fredrikstad og Sarpsborg
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR67.21106

Dato

Sist oppdatert: 15. januar 2022 kl. 09:32

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Lurer du på noe?

Lignende boliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.