Komplett salgsoppgave

Vinnesgata 41

790 000 kr
633,8 m² (eiet)
Velkommen til Vinnesgata 41!
Velkommen til Vinnesgata 41!
Kart
Del
Rune Sirnes
Presenteres av
Rune Sirnes
Vinnes/Solbergelva
Boligtomt i attraktivt område nær marka. Det er tidligere gitt igangsettelsestillatelse for enebolig med carport.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  790 000 kr
 • Omkostninger
  20 750 kr
 • Totalpris
  810 750 kr
 • Bruksareal
  212 m²
 • Tomteareal
  633,8 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Tomten kan besiktiges når som helst på eget initiativ.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Boligtomt på 633 kvm.
 • Godkjent tillatelse til oppføring av enebolig med carport og anleggelse av adkomstvei datert 26.11.2020. Kjøper må søke på nytt.
 • Tilknytningsmuligheter vann og avløp
 • Rolig beliggenhet i blindvei som medfører ingen gjennomgangstrafikk
 • Kort gangavstand til flott turterreng med turstier og lysløyper - sommer som vinter
 • Gangavstand til bussholdeplass med gode forbindelser til Drammen, Mjøndalen og Hokksund
 • Nærhet til barne- og ungdomsskole, idrettsanlegg og Solbergsenteret
 • Kort kjørevei til Krokstadelva med bl.a. svømmehall, idrettshall, tennisbaner og Alti Buskerud kjøpesenter
 • Innhold og byggemåte

  Eiendommen

  Vinnesgata 41, 3057 SOLBERGELVA
  Kommunenummer 3301, gårdsnummer 249, bruksnummer 80

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
  Det er på eiendommen tinglyst følgende andre heftelser:
  Dagboknummer: 757570
  Tinglysningsdato: 02.07.2019
  Det er tinglyst følgende heftelse: "Tomten kan ikke omsettes så lenge utsteder lever". Utsteder/rettighetshaver er Lise Jørgensen født 1955. Buskerud Tingrett har skriftlig uttalt at tvangssalg kan gjennomføres selv om denne heftelsen er tinglyst. Denne heftelsen vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter denne, som ikke skal slettes ved overtagelse.
  Dagboknummer: 812275
  Tinglysningsdato: 22.07.2022
  Det er tinglyst en midlertidig førføyning, som vil bli slettet ved gjennomføring av tvangssalg og tinglysing av tvangssalgsskjøte.
  Eiendommen har følgende tinglyste rettigheter:
  Dagboknummer: 1034664
  Tinglysningsdato: 05.09.2019
  Servitutten omhandler: I forbindelse med oppføring av en enebolig på tomten som selges har eiendommen tinglyst veirett over gnr. 249/bnr. 76 (Vinnesgata 43 - ubebygd tomt), gnr. 249/bnr. 29 (Vinnesgata 35) og gnr. 249/bnr. 7 (privat vei). Rettigheten hefter i gnr. 249/bnr. 7, 29 og 76.
  Dagboknummer: 1254684
  Tinglysningsdato: 23.10.2019
  Servitutten omhandler: I forbindese med oppføring av en enebolig på toten som selges har eiendommen rett til å tilknytte seg vann- og avløpsledninger over eiendommen gnr. 249/bnr. 76 (Vinnesgata 43 - ubebygd tomt). Rettigheten hefter i gnr. 249/bnr. 76.

  Diverse

  Drammen kommune har utstedt tillatelse til oppføring av enebolig og anleggelse av adkomstvei datert 26.11.2020. Tillatelsen innebærer oppføring av enebolig med carport og opparbeidelse av adkomstvei til eiendommen. Iht. tillatelsen må tiltaket være satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen ble gitt, kjøper må derfor søke på nytt. For å vise hva kommunen har godtatt på tomten, vedlegges kopi av igangsettelsestillatelses i salgsoppgaven.
  Det gjøres oppmerksom på at det ikke er mulig å bestille boligkjøperforsikring i forbindelse med tvangssalg.
  Det vises for øvrig til "Orientering til kjøpere om tvangssalg ved medhjelper" som er vedlagt salgsoppgaven. Ta kontakt med megler dersom noe er uklart.

  Beliggenhet og tomteforhold

  Beliggenhet

  Eiendommen er beliggende på Vinnes, i et attraktivt og barnevennlig boligområde i Solbergelva. Rolig beliggenhet i blindvei, som medfører ingen gjennomgangstrafikk. Gangavstand til kommunal lekeplass/parkområde, som er pent opparbeidet med sitteplasser og fotballmål. Nærhet til barne- og ungdomsskole, idrettsanlegg og Solbergsenteret med dagligvarebutikk og andre servicetilbud.
  Eiendommen ligger innen kort gangavstand til flott turterreng med turstier og lysløyper, sommer som vinter. Finnemarka byr på fantastisk natur med fiskevann, milevis med skiløyper og tur/sykkelstier. Lysløypen tar deg til moderne skisenter (Skimore Drammen) med 4-seters ekspressheis. Sommerstid har senteret downhill sykling og klatrepark. Aron Skiklubb med organisert trening, skileik m.m. Solberg SK idrettsanlegg med fotballbaner, kunstis skøytebane og idrettshall. Solberg SK har gode tilbud (fotball, bandy, allidrett m.m.) se www.solbergsk.no. Kort biltur til Krokstadelva med bla. svømmehall, Eknes idrettshall, tennisbaner og Alti Buskerud kjøpesenter.
  Gangavstand til bussholdeplass med gode bussforbindelser til Drammen, Mjøndalen og Hokksund, se www.brakar.no for rutetider. God togforbindelse både fra Mjøndalen og Gulskogen stasjon, ca. 32 minutter med tog til Kongsberg og ca. 42 minutter med tog fra Gulskogen til Oslo S, se www.vy.no for avganger. En kort kjøretur til begge jernbanestasjoner, gode parkeringsmuligheter ved stasjonen. Flytoget bruker ca. 60 minutter fra togstasjonen i Drammen til Gardermoen flyplass, se www.flytoget.no for mer informasjon.

  Barnehager, skoler og fritid

  Det er full barnehagedekning i Drammen kommune, med et godt sammensatt tilbud av private og offentlige barnehager.
  Barnehager: Vinnes barnehage, Norlandia Solbergelva barnehage, Norlandia Bekkevollen sprelloppbarnehage.
  Skoler: Solberg barneskole og Killingrud ungdomsskole.
  Drammen kommune har tre private barne- og ungdomsskoler, Drammen Realfagsskole Heltberg, Norlights Montessoriskole Drammen og Rosendal skole (Mjøndalen).
  Det ligger flere videregående skoler i Drammen og Lier, samt Universitetet i Sørøst-Norge som har campus på Papirbredden i Drammen, for mer informasjon se www.usn.no.
  Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

  Beskrivelse av tomt

  Eiertomt på 634 kvm.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. Det er tinglyst rett til tilkobling av vann- og avløpsledninger over eiendommen gnr. 249/bnr. 76 (Vinnesgata 43). For avstand til kommunalt nett, se vedlagte kart.
  Det gjøres oppmerksom på at det ligger en overvannsledning gjennom eiendommen, se ledningskart. Kjøper må ta hensyn til denne ledningen når plassering av bolighus skal planlegges.
  Det er tinglyst veirett fra offentlig vei og frem til tomten som selges over naboeiendommene gnr. 49, bnr. 76, bnr. 29 og bnr. 7. Kopi av tinglyst veirett med kart følger som en del av salgsoppgaven. I forbindelse med søknadsprosessen har kommunen vedtatt at veien skal legges på en annen måte, iht. kart som følger vedlagt salgsoppgaven.

  Regulerings-og arealplaner

  Eiendommen ligger i et uregulert område men er avsatt til boligbebyggelse ved kommuneplanen datert 07.10.2015. Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.
  I henhold til kommuneplanen er en liten del av eiendommen (ca. 10 kvm i sørøstenden av tomten) beliggende i et område med flomfare. Dette kan legge begrensninger for utbygging, påbygg/tilbygg og andre terrenginngrep som på et generelt grunnlag er tillatt ifølge kommuneplanen. Konferer med megler dersom dette er aktuelt.
  Kommuneplanens bestemmelser sier at maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) ikke skal overstige 30 % av netto tomt, inkludert garasje og boder. Antall parkeringsplasser iht. kommunens norm medtas i beregningen av BYA med 18 m2 pr. p-plass.
  I tillatelse som ble gitt fra Drammen kommune november 2020 ble det godkjent oppføring av bolighus med bebygd areal (BYA) på 191 m2 og grad av utnytting på 30,14 %.
  Naboeiendommen mot vest/nordvest (gnr. 249/bnr. 76 - Vinnesgata 43, er privateid), er per dags dato ubebygd og består av grøntarealer. Iht. kommuneplanen datert 07.10.2015 er området avsatt til boligbebyggelse. Megler er ikke gjort kjent med eventuelle utbyggingsplaner for eiendommen.
  Naboeiendommene og i nærområdet av eiendommen er det en reguleringsplan som er under arbeid, dette gjelder Detaljregulering for Gamle Vinnesgata 37-39. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse i et eksisterende boligområde. Eksisterende bebyggelse foreslås revet og det foreslås oppføring av nye boliger i 2-3 etasjer tilpasset omgivelsene og terrenget. Foreløpig status for planen er "planlegging igangsatt" hvor det ble kunngjort oppstart av planen den 08.09.2020, se kommunens hjemmeside for mer info. Tidshorisont og endelig utforming av prosjektet er pt. ikke klart, det må påregnes støy o.l. fra byggeprosjektet under utbyggingen (med forbehold om at planen blir vedtatt).

  Økonomi

  Kommunale utgifter

  Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift på kr 7.651,- for vann og kr 7.651,- for avløp.
  Vann - fastledd pr. år: kr 858,-
  Avløp - fastledd pr. år: kr 1.314,-
  Vann - mengeavhengig gebyr (kr/m3): kr 27,46,-
  Avløp - mengdeavhengig gebyr (kr/m3): kr 43,28,-
  Satsene er innhentet fra kommunens hjemmeside og gjelder for kommunale vann- og avløpstjenester pr. 01.01.2023 (inkl. mva), se kommunens hjemmeside for mer informasjon. Kjøper må også betale gebyr til Drammen kommune for ny byggesøknad.
  Det må påregnes forbrukskostnader til kommunale avgifter (vann og avløp) til Drammen kommune etter tilkobling. Kjøper må i tillegg montere vannmåler. Gebyrer for vann og avløp faktureres etterskuddsvis tre ganger i året.
  Renovasjonskostnader: kr 3.973,- pr. år (3 terminer) for standard renovasjon i 2023. Gebyret vil variere etter type renovasjonsordning.
  Kostnader til graving, tilkobling, installasjon og eventuelle andre kostnader for tilrettelegging av strøm må påregnes.
  Det må i tillegg påregnes kostnader for tjenesteleverandørens tilkobling av tv og internett.

  Formuesverdi

  Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt. Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

  Omkostninger

  I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
  - Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
  - Tinglysingsgebyr for skjøte kr 500,-.
  - Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 500,- pr. stk.
  Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr. 810.750,-.

  Tilbud om lånefinansiering

  Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN Bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

  Betalingsbetingelser

  Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

  Annen viktig informasjon

  Eier

  Buskerud Tingrett

  Konsesjon

  Eiendommen er en ubebygd tomt. For at eiendommen skal kunne overskjøtes, må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen må godkjennes av Drammen kommune før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

  Overtakelse

  Etter gjeldende regelverk vedr. tvangssalg, konf. megler eller les info. på budskjemaet. Normalt vil eiendommen bli levert ryddet, men dersom dette ikke blir gjort av dagens eier må kjøper selv gjøre dette.

  Boligselgerforsikring

  Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved tvangssalg da kontraktspart er Tingretten og salget skjer etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i regelverket og lese salgsdokumentasjonen nøye før bud inngis. Det gjøres oppmerksom på at kjøpers muligheter for reklamasjon er redusert ved kjøp av bolig etter tvangsfullbyrdelsesloven.

  Boligkjøperforsikring

  Det kan ikke tegnes Boligkjøperforsikring ved tvangssalg.

  Budgivning

  Det gjelder egne budregler for tvangssalg, og disse er beskrevet i «Orientering til kjøpere av tvangssalg». Budgivere må sette seg inn i orienteringen før man inngir bud. 
  Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. På grunn av de spesielle reglene for tvangssalg er det dessverre ikke mulig å inngi bud via Krogsveens budapp eller inngi bud elektronisk via Krogsveen.no. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr sms eller på e-post. 
  Kjøper vil som vanlig få tilsendt budjournal etter at eiendommen er solgt. Budgiver kan også få utlevert en kopi av budjournalen i anonymisert form.

  Hvitvaskingsreglene

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
  Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
  Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
  Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

  Lovanvendelse

  Salget av denne eiendommen er et tvangssalg gjennom medhjelper, og selges etter
  Tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11.
  Dette innebærer at kjøper har begrensede muligheter til å fremsette eventuelle mangelskrav.
  Mangel kan foreligge hvis eiendommen ikke svarer til gitte opplysninger om vesentlige forhold, eller det er forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold som medhjelper måtte kjenne til, eller den er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med. Manglende/feil opplysninger må ha innvirket på kjøpet. Det vises til tvangsfullbyrdelseslovens §11-39 for nærmere informasjon og alle vilkår. Dersom eiendommen har mangler, kan det kreves prisavslag, men kjøpet kan ikke heves. Det kan også forekomme at boligen overleveres uten normal rydding og rengjøring, samt at nøkkelsett ikke er komplett. Omkostninger må i så tilfeller dekkes av kjøper.
  Vi viser til "Orientering om tvangssalg ved medhjelper" i vedlagte budskjema. Kontakt gjerne megler dersom du har spørsmål. 

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag betales av oppdragsgiver og er avhengig av kjøpesummens størrelse, og beregnes i henhold til satser i Forskrift om tvangssalg ved medhjelper, kap. 3.
  I tillegg mottar megler oppgjørshonorar kr 6.115,- samt dekning av utlegg.

  Opplysninger om oppdraget

  Oppdragsnummer 20-0234/23
  Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Drammen
  NO 950 007 613 MVA
  Oppdragets KR-kode KR20.23234

  Dato

  Sist oppdatert: 29. februar 2024 kl. 10:31

  Dokumenter

  Kartutsnitt
  PDF 421 KB
  Ledningskart
  PDF 616 KB
  Utskriftsvennlig salgsoppgave

  Område

  Legg til steder som er viktige for deg

  Prisutvikling for området

  Kvadratmeterpris
  0 kr/m²
  Endring
  ↘︎ % ()

  Visning

  Tomten kan besiktiges når som helst på eget initiativ.
  Lurer du på noe?

  På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

  Skreddersydd flyttepakke

  Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

  Hjelp med både kjøp og salg

  Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

  Hjelp til finansiering

  Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.