Solgt: 9 700 000 kr

Jomfrubråtveien 34 C

9 700 000 kr
137 m²
3 soverom
Velkommen til Jomfrubråtveien 34 C
Bekkelaget/Jomfrubråtveien
Solrik del av horisontaldelt bolig i 1.etasje + kjeller. Terrasse, hage og garasje. Tilrettelagt for hybel
 • Prisantydning
  9 700 000 kr
 • Omkostninger
  243 842 kr
 • Totalpris
  9 943 842 kr
 • Etasje
  1
 • Byggeår
  1918
 • Soverom
  3 soverom
 • Bad
  2 bad
 • Primærrom
  137 m²
 • Type
  Halvpart horisontaldelt bolig
 • Eierform
  Eierseksjon
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass
 • Energimerke
  Oransje G

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Solrik del av horisontaldelt tomannsbolig (1. etasje og kjeller) med flott beliggenhet i Jomfrubråtveien. En romslig bolig med en god planløsning med bl.a. ekstra god takhøyde i 1. etasje. Nyoppusset kjeller med mulighet for hybel, samt at bygget utvendig er pusset opp med bl.a. etterisolering, ny panel, nytt tak osv. Innvendige gulv-, vegg- og himlingsflater i 1. etasje er delvis fjernet og alle flater og utstyr i etasjen er gjenstående arbeider. Etasjen har stort potensiale der du kan sette ditt eget preg. Garasje på ca. 40 kvm, terrasse og hage.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Jomfrubråtveien 34 C, 1179 OSLO
Kommunenummer 301, gårdsnummer 152, bruksnummer 65, seksjonsnummer 1

Innhold

Totalt bruttoareal: 212 kvm
Totalt bruksareal: 181 kvm
Totalt primærrom: 137 kvm
Primærrom:
Kjeller 40 kvm:
Trappegang, soverom, 2 bad, kjellerstue med egen inngang.
1. etasje 97 kvm:
Entre/trappegang, 2 soverom, bad , stue/spisestue/kjøkken
Sekundærrom:
Kjeller 44 kvm:
Garasje med plass til to biler etterhverandre.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 16.09.2021 utført av Taksator AS ved Finn Halvor Bjørntvedt. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Del av horisontaldelt tomannsbolig fra 1918 over 2 plan med kjeller og loft. Bygningen er iht. tilstandsrapport oppført med betong- og trekonstruksjoner på antatt støpte såler på faste masser/fjell. Rundt grunnmuren har det blitt drenert på nytt i forbindelse med tilbygg. Grunnmur av betong og spekkmurt naturstein, som utvendig er pusset. Yttervegger over grunnmur i reisverk som utvendig er påforet/tilleggsisolert samt at det er montert vindsperreduk og kledd med ny, liggende kledning. Yttervegger i innredete kjellerrom har innvendig blitt påforet med stålstendere, isolert med 5 cm og plateslått samt sparklet og malt. Taket er valmtak i trekonstruksjoner samt flatt tak over tilbygget del. I 2020-21 har hovedtaket på yttersiden blitt foret opp og tilleggsisolert med 15 cm mineralull samt at det er etablert luftespalte, med luftelyre på møne. Ny betongstein på tak i 2020/21. Trebjelkelag som etasjeskillere/gulv i 1. og 2. etasje.
Det er montert nye vinduer, ny verandadør og ny inngangsdør samt ny dør til kjeller. Vinduer i garasjen er trolig fra 80-tallet. Vinduer/dører er ikke foret ut/listet innvendig.
Selger har fått utarbeidet en boligsalgsrapport for eiendommen. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapporten fremkommer det som takstmannen mener kjøper må være særskilt oppmerksom på, og innvendige gulv-, vegg- og himlingsflater i 1. etasje er delvis fjernet og alle flater og utstyr i boligen er som gjenstående arbeid. I prinsippet er utvendig rehabilitering utført samt at all innvendig rehabilitering gjenstår. Overflater i kjeller er nye. Badet og dusjbad i kjeller er nytt, bad i 1. etasje fremstår med oppussingsbehov. Kjøkkeninnredning er demontert, og i kjeller er det ført frem vann- og avløpsrør samt elektrisk i kjellerstuen, for eventuell montering av kjøkkeninnredning. Det er lagt nye utvendige vann- og avløpsrør og til bad i kjeller. Nye vannrør er lagt rør-i-rør og med fordelerstokk i garasjen. Til eksisterende bad i 1. etasje er det gamle rør. Nye vann- og avløpsrør er kun lagt opp fra kjeller til hver etasje for fremtidig installasjoner.
Det er montert nytt sikringsskap i kjeller, øvrig del av det elektriske sprede-/fordelernett i 1. etasje er i jordet og ujordet anlegg fra forskjellige år - det aller meste er demontert/fjernet. Det elektriske sprede-/fordelernettet i denne etasjen må legges nytt samt ny innmat i sikringsskapet må kompletteres.
Boligsalgsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Standard

Del av horisontaldelt tomannsbolig i 1.etasje pluss innredet kjeller. Romslig bolig på hele 181 kvm BRA med stort potensiale. Her er det muligheter for å få akkurat den planløsningen man ønsker samt sette sitt eget preg på boligen med innredningsvalg. Se vedlagt forslag til planløsning. Selger har lagt opp nye vannrør fra kjeller opp til stuen for åpen kjøkkenløsning. Eventuelt kan man ha kjøkken i tilstøtende rom fra stuen. Romslig stue med god takhøyde samt store vindusflater mot vest. Meget barnevennlig beliggenhet, godt tilbaketrukket fra Jomfrubråtveien samt at boligen har eget tinglyst uteareal på vestsiden, opparbeidet med terrasse og gressplen.
Stor dobbel garasje i kjeller på 40 kvm med parkering for 2 biler etter hverandre. Kjeller er ombygget og nyoppusset med egen separat inngang, kjellerstue med røropplegg for hybelkjølkken, 2 nye bad og soverom.
Bygningen har blitt tilbygget og utvendig blitt rehabilitert i 2020-21:
Yttervegger over grunnmur har utvendig blitt foret ut og tilleggsisolert samt at det har blitt montert vindsperreduk og ny utvendig kledning. Vinduer, inngangsdør og dør til kjeller har blitt skiftet samt at det skal monteres ny garasjeport. Taket har blitt isolert med 15 cm mineralull over opprinnelige taksperrer samt at det har blitt lagt ny takstein og montert nye takrenner, -nedløp og beslag. Utearealet har blitt oppgradert.
Innvendige gulv-, vegg- og himlingsflater i 1. etasje er delvis fjernet og alle flater og utstyr i boligen er som gjenstående arbeid. I prinsippet er kjelleretasje og utvendig rehabilitering utført, samt at all innvendig rehabilitering i 1. etasje gjenstår.
Det er montert ny 300 l varmtvannsbereder for snr. 1, som er montert i garasjen og med gulvsluk i garasjegulvet.
Det er lagt nye vann- og avløpsrør utvendig.
Det er lagt nye vann- og avløpsrør til nye bad i kjeller. Nye vannrør er lagt rør-i-rør og med fordelerstokk i garasjen.
Det er gamle vann- og avløpsrør opp til eksisterende bad i 1 etasje, det er lagt opp vann og avløp fra kjeller og opp gjennom bygget for fremtidige tilknytninger.
Utearealet har blitt oppgradert med ny terrasse og rulleplen, klar til bruk.
Se tilstandsrapport vedlagt i salgsoppgaven for ytterligere standard.

Oppvarming

Boligen er elektrisk oppvarmet med nye varmekabler i hele kjelleretasjen (ikke i garasjen).
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ekspedisjonsdokument fra 1918, som i følge kommunen anses som datidens ferdigattest.
Det foreligger rammetillatelse datert 05.06.2018 og igangsettingstillatelse datert 24.01.2020 for: ombygging og rehabilitering av bygget. Bl.a. areal på loft og i kjeller bruksendres til boligareal, og det etableres to garasjeplasser i kjeller. På bygningens nordøstside etableres det et nytt tilbygg med inngangsparti og trappehus for å gi separat adkomst til boenhetene i første og andre etasje. Selger vil foreta en endringsmelding av kjelleretasjen slik at den gjenspeiler dagens situasjon. Selger vil så forestå søknad om ferdigattest når kjøper har ferdigstilt oppussingen.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Sameiet har legalpant for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet iht. eierseksjonsloven § 31. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp).
Det er tinglyst følgende servitutter på sameiets eiendom:
Dagboknr. 901572, tinglyst 10.09.1920.
Erklæring/avtale. Megler har lett etter servitutten i Digitalarkivet, uten å ha funnet den. Servitutten vil følge eiendommen.
Dagboknr. 2210, tinglyst 06.02.1970.
Erklæring/avtale. I anledning deling av eiendommen i 2 parseller, gis den østre parsellen bruksrett til nødvendig adkomstvei over den vestre parsellen og frem til Jomfrubråtveien. (Det er dagens stedlige forhold som gjelder, og avvik fra tinglyst erklæring kan forekomme).
Dagboknr. 12995, 31.07.1970.
Erklæring/avtale. Eiendommen skal være tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett når kommunen måtte forlange det. Sameiet har det fulle og hele ansvaret for private stikkledninger.
Dagboknr. 9170, tinglyst 06.06.1972.
Best. om vann/kloakkledn. Nærliggende eiendommer gis rett til å føre vann- og avløpsledninger over eiendommen og gis rett til adkomst til disse for reparasjoner og vedlikehold. Nærliggende eiendommer og denne eiendommen er solidarisk ansvarlige for ledningene som måtte være felles.
Dagboknr. 20168, 24.11.1972.
Best. om adkomstrett for naboeiendommen møt øst (gnr. 152, bnr. 208). Eiendommen gis adkomstrett frem til Jomfrubråtveien og til å knytte seg til vann- og avløpsledninger. (Det er dagens stedlige forhold som gjelder, og avvik fra tinglyst erklæring kan forekomme).
Dagboknr. 1468205, tinglyst 06.12.2019.
Bestemmelse om veg. Jomfrubråtveien er regulert bredere enn dagen bredde. Dersom kommunen krever det skal sameiet være med på å opparbeide veien til regulert bredde for egen regning og vederlagsfritt avstå fra deler av egen grunn.
Dagboknr. 2314173, tinglyst 06.04.2020.
Bestemmelser om elektriske ledninger/kabler.
Elvira AS gis rett til å ha kabelanlegg på eiendommen og gis rett til adkomst til anlegget for vedlikehold. Det skal ikke foretas bygging, beplantning eller oppstilling av masser på- eller nær ved Kabelanlegget som kan være til skade eller til hinder for vedlikehold av dette.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.
Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

Eventuell adgang til utleie

Den del av boligens kjelleretasje som er tilrettelagt for hybel er lovlig for beboelse, men er ikke godkjent som separat boenhet av kommunen.
Det gjøres oppmerksom på at det er krav til forsvarlige radonnivåer ved utleie. Det er ikke gjennomført radonmåling på denne boligen.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger attraktivt til i Jomfrubråtveien, i den delen av veien som er blindvei. Et populært og barnevennlig villaområde med umiddelbar nærhet til de unike friområdene på Ekebergsletta og de flotte turområdene i Ekebergparken. Området rundt Ekebergsletta kan bl.a. by på fasiliteter som lysløype, idrettsanlegg, minigolfbane, husdyrpark og ridesenter, store friområder, caféer, Ekebergrestauranten m.m. I nærhet ligger også Sportsplassen idrettsbane.
Ikke lange spaserturen unna ligger Holtet, et lokalt handelssenter med bl.a. den populære delikatessebutikken Jacob’s, Joker (søndagsåpen matbutikk), Åpent Bakeri, bank, helsesenter/treningssenter (Best Helse), apotek og jernvareforretning. Ved Holtet ligger også Bekkelaget barneskole.
En kort kjøretur unna finner man de to andre handelssentrene i bydelen, Sæter og Lambertseter. Sæter har et bredt tilbud av caféer, spisesteder og butikker, mens Lambertseter Senter kan by på et rikelig utvalg av butikker og caféer, samt Vinmonopolet, bibliotek og Symra Kino.
Fra eiendommen er det kun noen få minutters gange til Jomfrubråten trikkeholdeplass med rute 13 og 19 til hhv. Bekkestua og Majorstuen, begge via Oslo sentrum.
(Se ruter.no for rutetider)
Et mangfold av tilbud i lokale idrettslag og foreninger, som f.eks.:
Bekkelaget sportsklubb(BSK) - håndball, fotball m.m.
KFUM-hallen og Ekeberghallen ved Ekebergsletta.
Bekkelaget Tennisklubb (BTK) med anlegg innerst i Jomfrubråtveien.
Områdets lokale alpinbakker – Sloreåsen og Leirskallen.
Treningsstudio: BestHelse på Holtet, Evo på Sæter og SATS på Lambertseter.

Adkomst

Jomfrubråtveien strekker seg fra Ekebergveien og ender i blindvei ved "hundesletta" og skulpturparken. Jomfrubråtveien 34 ligger nær enden av veien, i den delen som er blindvei.

Barnehager, skoler og fritid

Flere barnehager i nærmiljøet.
I følge utdanningsetaten sogner Jomfrubråtveien 34 til Bekkelaget skole.
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 1 707 kvm som tilhører sameiet. Snr. 1 har eksklusiv bruksrett til 205,4 kvm tomt som er tinglyst som tilleggsareal til seksjonen. Dette arealet er hovedsakelig opparbeidet med gressplen. Felles asfaltert innkjørsel og gårdsplass med armert plen, steinlagt område og kantstein av granitt.

Parkering

Boligen har tinglyst bruksrett til 2 garasjeplasser integrert i kjelleretasjen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei. Felles vedlikeholdsplikt på felles innkjørsel.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger og pumpekum. Sameiet er ansvarlig for private stikkledninger fra offentlig ledning til forgreningspunktet, deretter er hver seksjon selv ansvarlig for egne rør og evt. pumpekummer for avløp

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til bolig i henhold til reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser S-4220 datert 15.03.2006.
Det foreligger byggetillatelse på tilbygg av bolig i Jomfrubråtveien 36.
Follobanen er regulert til å gå i fjellgrunnen under området i henhold til reguleringsplan S-4735 datert 28.08.2013.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Når sameiet er etablert, blir det opp til sameiet å vedta om man skal betale fellesutgifter, eller om seksjonene selv betaler sine egne kostnader tilknyttet seksjonen. Hvor store evt. felleskostnader blir, avhenger av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer.
Boligen har ikke vært bebodd av selger og det foreligger således ikke oversikt over løpende utgifter for eiendommen.
Det er lagt trekkerør for kabel-TV/internett fra husvegg til nærmeste stolpe. Kjøper må selv undersøke hvilke leverandører som tilbyr disse tjenestene og selv bekoste installasjon.
Skattesatsen i Oslo kommune er fastsatt til 3 promille for 2020 og det er vedtatt et bunnfradrag på 4 millioner kroner. Megler har ikke fått opplyst hva eiendomsskatten evt. vil utgjøre, men basert på eiendommens antatte ligningsverdi antas det at denne eiendommen vil få eiendomsskatt. Ta kontakt med Eiendomsskattekontoret for nærmere informasjon om beregning av avgiftsgrunnlag og eiendomsskatten.

Formuesverdi

Da boligen nylig er seksjonert er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2018 skal ikke overstige 30 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2018 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen og leilighetens andel av eventuell fellesgjeld, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 9 943 842,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 7.650,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Jomfrubråtveien 34 AS

Informasjon om sameiet

Eiendommen er seksjonert og er tilknyttet et sameie bestående av 2 eneboliger og en tomannsbolig, med sameiebrøk 147/789.
Sameiet har ikke forretningsfører eller styre, og det føres ikke regnskap eller budsjett. Dersom det mottas felles regninger til sameiet vil kostander bli fordelt etter nærmere regler angitt av sameiet, vanligvis etter sameiebrøk eller vedtekter.
Snr. 1 og 2 må tegne felles bygningsforsikring.
(Det er et installert sprinkleranlegg i 2. etasje og loftetasjen).
Ved evt. avvik mellom de fysiske grensene i sameiet og tomtegrensene i utomhusplanen til seksjoneringsbegjæringen, er det de stedlige forholdene (f.eks. gjerder, hekker, murer o.l.) som gjelder.
(Markert biloppstillingsplass (den bak huset) tilhørende snr. 2 i seksjoneringsbegjæringen er feil, og plassen er flyttet noe lenger mot sydøst (se fargelagt utomhusplan)).
Vi gjør videre oppmerksom på at det iht. eierseksjonsloven ikke er anledning å erverve mer enn 2 seksjoner i sameiet, her teller også eierskap via. firma, nærstående og familie. Kjøper har risikoen for at overskjøting på denne bakgrunn kan nektes av Statens Kartverk. I så fall vil kjøper uansett være forpliktet til å gjennomføre handelen, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting. Konferer med megler for mer informasjon.
Dokumenter for sameiet og kopi av seksjonsbegjæringen kan fås ved henvendelse til megler.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring, og reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en rettshjelpsdekning.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse på kr 900,- for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Avhendingsloven
Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,125% av salgssummen.
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 16.250,-
Visninger: kr 2.500,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Salgsoppgave med omslag: kr 3.700,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 44-0306/19
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Nordstrand
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR44.19306

Dato

Sist oppdatert: 19. oktober 2021 kl. 14:12

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Andre boliger i området

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.