Solgt: 3 000 000 kr

Oksøyveien 7

2 800 000 kr
59 m²
1 soverom
Velkommen til Oksøyveien 7, presentert av Krogsveen v/Lene Hviding.
Lene Hviding
Presenteres av
Lene Hviding
Tasta
VISNING AVLYST! Halvpart vertikaldelt bolig beliggende i et etablert og rolig boligomårde. Avskjermet og lun hage.
 • Prisantydning
  2 800 000 kr
 • Omkostninger
  71 342 kr
 • Totalpris
  3 071 342 kr
 • Etasje
  1
 • Byggeår
  1972
 • Soverom
  1 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  59 m²
 • Bruksareal
  59 m²
 • Tomteareal
  273,6 m² (eiet)
 • Type
  Halvpart vertikaldelt bolig
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Balkong/Terrasse

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Krogsveen har gleden av å presentere Oksøyveien 7, halvpart vertikaldelt bolig. Boligen har en flott og usjenert tomt på baksiden med gode solforhold. Praktisk planløsning med alt på ett plan. Boligen har behov for oppussing.
 • Praktisk planløsning med alt på ett plan.
 • Solrik hage med direkte utgang i fra stue.
 • 1/2 soverom.
 • Parkering på tomt.
 • God lagringsplass med utvendig bod.
 • Gåavstand til nærbutikk samt buss. Velkommen til hyggelig visning!
 • Innhold og byggemåte

  Eiendommen

  Oksøyveien 7, 4028 STAVANGER
  Kommunenummer 1103, gårdsnummer 28, bruksnummer 1654, ideell andel 1/1

  Innhold

  Totalt bruksareal: 59 kvm
  Totalt primærrom: 59 kvm
  Bruksareal:
  Primærrom:
  1. etasje 59 kvm: Entré, gang, 2 soverom, bad, stue og kjøkken.
  Soverom 2 er opprinnelig byggemeldt som bod/mat/klær jf. byggetegninger fra kommunen og er ikke godkjent til varig opphold. Innredning av rommene til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt og er heller ikke godkjent av kommunen. Kjøper overtar alt ansvar og risiko for dette videre.
  Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 05.10.2021 utført av Rogaland Takstpartner AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

  Byggemåte

  Bygningen er iht. tilstandsrapport oppført i tre/betong. Betongtakstein Yttervegger med stenderverk. Liggende kledning. W-takstoler i tre. Byggegrunn er ikke kjent. Synlig del av grunnmuren virker å være oppført med betong kontraksjoner.
  Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport for eiendommen som følger vedlagt. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapporten fremkommer det forhold som kjøper må være særskilt oppmerksom på.
  TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
  Utvendig - Nedløp og beslag:
  Takrenner har punktvise lekkasjer. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Innvendig - Pipe og ildsted:
  Det er påvist at pipe har sprekker og riss. Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluken.
  Tekniske installasjoner - Avløpsrør:
  Det er påvist andre avvik. Under vasken på kjøkkenet er avløpsrør teipet i skjøtene.
  TG2 Avvik som ikke krevet umiddelbare tiltak:
  Utvendig - Takkonstruksjon:
  Det er påvist andre avvik: Det er påvist fuktskjolder ved gjennomføringer i takkonstruksjonen.
  Innvendig - Etasjeskiller:
  Målt høydeforskjell på over 10mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at standardens krav til godkjente måleavvik.
  Innvendig - Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Våtrom - Sanitærutstyr og innredning - Bad:
  Det er påvist skader på innredning.
  Våtrom - Ventilasjon - Bad:
  Det er påvist andre avvik: Det mangler tilluftsspalte over/under døren.
  Tekniske installasjoner - Vannledninger:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Tomteforhold - Drenering:
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Tilstandsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

  Standard

  Takstmannens konklusjon tilstand:
  Boligen er i normalt god stand etter alder. Det er foretatt noen standardhevinger med blant annet nyere taktekking, kledning samt noen vinduer/dører. Noen bygningselementer er eldre med begrenset levetid, og det bør derfor påregnes
  fremtidige påkostninger på noen av disse. Det er behov for normalt vedlikehold.
  For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til vedlagt tilstandsrapport.

  Løsøre og tilbehør

  Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.

  Oppvarming

  Boligens oppvarming er elektrisk og vedovn.
  Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

  Ferdigattest/brukstillatelse

  Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen, men midlertidig brukstillatelse ble gitt 04.06.1971.
  Før ferdigattest kan utskrives må følgende arbeider utføres:
  1. Maling av utvendig og endel mindre flikkarbeider.
  2. Terreng må planeres med fall fra huset og ventiler i grunnmuren må ikke tildekkes (betongkasser oppsettes).
  3. Gateopparbeidelse og forstøtningsmur mot gate.
  4. Rekkverk på utvendige trapper mangler.
  5. Kabel- gjennomføringer i grunnmuren må tettes.
  6. Røykpipe og ildsteder må godkjennes av Stavanger Feiervesen.
  7. Sanitæranlegg, vann- og kloakkledninger må godkjennes av Stavanger Ingeniørvesen.
  Det er uklart om dette er utført. Kjøper overtar ansvaret for dette.
  Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
  Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.
  Soverom 2 er opprinnelig byggemeldt som bod/mat/klær jf. byggetegninger fra kommunen og er ikke godkjent til varig opphold. Innredning av rommene til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt og er heller ikke godkjent av kommunen. Kjøper overtar alt ansvar og risiko for dette videre.

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
  Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen.

  Eventuell adgang til utleie

  Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

  Diverse

  Eiendommen inngår i et dødsbo hvor arvingene er selgere. Arvingene har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand.
  Hjemmel vil stå på avdøde frem til overskjøting til ny kjøper. Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli tinglyst sikringsobligasjon eller annen form for pantesikkerhet på eiendommen før overskjøting. Oppgjør vil skje mot tinglyst skjøte.

  Beliggenhet og tomteforhold

  Beliggenhet

  Oksøyveien 7 ligger i et etablert og rolig boligområde. Gåavstand til skole, barnehage, butikker samt bussholderplass. Flotte turområder langs sjøen.

  Adkomst

  Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

  Barnehager, skoler og fritid

  Barnehager:
  Ytre Tasta barnehage - Vardeneset 0.3 km
  Dusavik barnehage (0-5 år) 0.6 km
  Trollbergen Barnehage (1-6 år) 0.7 km
  Skoler:
  Vardenes skole (1-7 kl.) 0.3 km
  Teinå skole (1-7 kl.) 0.7 km
  Tasta skole (1-7 kl.) 1.8 km
  Tastarustå skole (8-10 kl.) 1.3 km
  Stavanger offshore tekniske skole 3 km
  Randaberg videregående skole 3.4 km
  Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

  Beskrivelse av tomt

  Eiet tomt på 273,6 kvm. Opparbeidet gressplen, terrasse ut fra stuen, og belegningsstein i inngangsparti.

  Parkering

  Parkering på tomt.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen har adkomst via kommunal vei. Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

  Regulerings-og arealplaner

  Eiendommen er regulert til bolig (formål)i henhold til reguleringsplan 542 Forslag til Reguleringsplan for Vareneset Felt 4 datert 18.06.1969.
  Ingen reguleringsplaner under arbeid innenfor 100 meter fra eiendommen.
  Kommuneplan KPL-1103 Kommuneplanens arealdel 2019-2034, datert 09.12.2019. Arealbruk Boligbebyggelse.
  Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

  Økonomi

  Kommunale utgifter

  Kommunale avgifter er kr 8 658,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon, feiing/tilsyn og eiendomsskatt.
  Eiendomsskatten er kr 1 520,- for inneværende år.
  Selger har ikke bebodd eiendommen og har således ikke kjennskap til øvrige løpende utgifter for eiendommen.

  Formuesverdi

  Formuesverdi for 2019 var kr 586 025,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
  Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2020 bli kr 2 109 690,-.
  Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Eiendomsskatt

  Eiendomsskatten utgjør kr. 1 520,- pr år.

  Omkostninger

  I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
  - Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen og leilighetens andel av eventuell fellesgjeld, samt
  - Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
  - Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
  - Pantattest kr. 172,-
  Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.871.342,-.
  I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 7.650,- for boliger/hytter med seksjonsnummer.

  Tilbud om lånefinansiering

  Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

  Betalingsbetingelser

  Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

  Annen viktig informasjon

  Eier

  Reidar Samuelsen, Kjell Sverre Samuelsen, Magne Samuelsen, Ingunn Harestad og Geir Ove Høiland

  Overtakelse

  Etter nærmere avtale.

  Boligselgerforsikring

  Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema, skjemaet er fylt ut av arvingene iht deres kjennskap om eiendommen. Da de ikke har bebodd eiendommen kan kjennskapen være mangelfull.
  Boligselgerforsikring dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

  Boligkjøperforsikring

  Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en rettshjelpsdekning.
  For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse på kr 900,- for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

  Budgivning

  Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
  Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
  For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

  Hvitvaskingsreglene

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
  Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
  Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
  Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
  Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
  Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

  Lovanvendelse

  Avhendingsloven
  Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
  Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
  Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
  Rett til fritt å velge megler
  Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

  Opplysninger om oppdraget

  Oppdragsnummer 35-0278/21
  Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Stavanger
  NO 950 007 613 MVA
  Oppdragets KR-kode KR35.21278

  Dato

  Sist oppdatert: 13. oktober 2021 kl. 15:11

  Dokumenter

  Utskriftsvennlig salgsoppgave

  Område

  Legg til steder som er viktige for deg

  Prisutvikling for området

  Kvadratmeterpris
  0 kr/m²
  Endring
  ↘︎ % ()

  På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

  Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

  Lignende boliger

  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █
  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █
  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █

  Jakter du lignende boliger?

  Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

  På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

  Skreddersydd flyttepakke

  Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

  Hjelp med både kjøp og salg

  Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

  Hjelp til finansiering

  Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.