Komplett salgsoppgave

Tangenveien 35

9 900 000 kr
1 207 m² (eiet)
Fantastisk utsikt over innseilingen i Oslofjorden
Fantastisk utsikt over innseilingen i Oslofjorden
Kart
Del
Anniken Øderud
Presenteres av
Anniken Øderud
Nesoddtangen
Unik mulighet! Særdeles attraktiv boligtomt på 1207 kvm. Flott utsikt over fjorden og Oslo. Kort vei til Tangen brygge.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  9 900 000 kr
 • Omkostninger
  248 670 kr
 • Totalpris
  10 148 670 kr
 • Tomteareal
  1 207 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Unik mulighet for deg som ønsker å bygge drømmeboligen!
Eiendommen ligger i et av Nesoddens mest populære boområder på Nesoddtangen, med kort gangavstand til Tangen Brygge og Nesoddbåten.
Det er kort gangavstand til både barneskole, ungdomsskole, barnehager og friareal, samt alle servicefunksjoner. Kommunesenteret Tangenten har vært under ombygging og huser bibliotek, helsestasjon, kulturskole og kafé m.m. Fra Nesoddtangen brygge er det hyppige båtavganger innover til Aker Brygge og Lysaker, noe som gjør stedet attraktivt for pendlere.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Tangenveien 35, 1450 NESODDTANGEN
Kommunenummer 3023, gårdsnummer 4, bruksnummer 854, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.
Eiendommens heftelser:
06.10.1920 - Dokumentnr: 900298
Bestemmelse om villamessig bebyggelse
Forbud mot handels, håndverks- og jordbruksvirksomhet samt generende drift
Gjerdehold
Rett til vei mot vedlikeholdsplikt
Rett til badehustomt følger ikke lenger eiendommen.
16.06.1978 - Dokumentnr: 5024
Rettighetshaver Gnr. 4, bnr. 130 har fått knytte seg på eiendommens vann- og kloakkanlegg.
Gjelder denne registerenheten med flere
Eiendommens rettigheter:
16.06.1978 - Dokumentnr: 5024
Gnr. 4, bnr. 130 gis rett til anlegg, drift og vedlikehold av adkomstvei og vann- og avløpsledninger over bnr. 549 frem til offentlig vei og offentlige ledninger, iht. inntegnet kart. Kan ikke slettes uten samtykke fra: Nesodden Kommune.
24.06.2020 Dokumentnr: 264082
Gnr. 4, bnr. 459 gis rett til anlegg, drift og vedlikehold av adkomstvei og vann- og avløpsledninger over bnr. 549 frem til offentlig vei og offentlige ledninger, iht. inntegnet kart. Kan ikke slettes uten samtykke fra: Nesodden Kommune.
24.06.2020 Dokumentnr: 2640890
Gnr. 4, bnr. 855 gis rett til anlegg, drift og vedlikehold av adkomstvei og vann- og avløpsledninger over bnr. 549 frem til offentlig vei og offentlige ledninger, iht. inntegnet kart. Kan ikke slettes uten samtykke fra: Nesodden Kommune.
24.06.2020 Dagboknr: 2640916
Gnr. 4, bnr. 80 gis rett til anlegg, drift og vedlikehold av adkomstvei og vann- og avløpsledninger over bnr. 549 frem til offentlig vei og offentlige ledninger, iht. inntegnet kart. Kan ikke slettes uten samtykke fra: Nesodden Kommune.
24.06.2020 Dagboknr: 2641020
Gnr. 4, bnr. 81 gis rett til anlegg, drift og vedlikehold av adkomstvei og vann- og avløpsledninger over bnr. 549 frem til offentlig vei og offentlige ledninger, iht. inntegnet kart. Kan ikke slettes uten samtykke fra: Nesodden Kommune.
Følgende vil bli tinglyst på eiendommen:
Eiere av eiendommen gnr. 4 bnr. 854 forpliktet til å dekke sin forholdsmessige andel av kostnader knyttet til vedlikehold, drift, utskiftninger og investeringer av felles VA anlegg / infrastruktur samt adkomstveien etter prinsippene i veglova § 53 flg. Beslutninger om disse forhold treffes i fellesskap basert på simpelt flertall blant eiere og brukere av vei, VA anlegg og felles infrastruktur.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendom beliggende i meget attraktivt boområde kun få minutters gange fra Nesoddtangen brygge. Området er meget attraktivt med gode solforhold og fantastisk utsikt over Oslofjorden og hovedstaden.
Hyppige båtavganger tar deg til Aker brygge eller Lysaker på en behagelig måte.
Det er kun noen få minutters gange ned til sjøen med flere bademuligheter. Her kan du ta morgenbadet, eller nyte dagen på varme svaberg med lukten av sjø mens du kjenner solen varme.
På Tangen brygge finner du også den populære restauranten Signalen Sjøbad med hyggelig atmosfære.
Kort vei til forretningssenter med butikker, kafé, lege/tannlege samt Tangenten, Nesoddens kommunehus, med bibliotek, kafé, helsestasjon og kommuneadministrasjon.
For sportsfiskere og båtfolket er det gode muligheter i Oslofjorden. Kort vei til kyststi, kajakklubb, idrettsanlegg med fotballbane (gress/kunstgress), skøytebane, tennisbaner og idrettshall. Flotte tur/rekreasjonsområder i Nesoddmarka byr på turstier, lysløyper og flott turterreng sommer som vinter. Treningssenter på Varden, Tangen og på Skoklefall.
Det går skyttelbåt fra Alværn brygge til Steilene som ble valgt til "Årets friluftsområde" i Oslo og Akershus i 1997. Øyene er viktige for rekreasjon og friluftsliv i indre Oslofjord og byr på mangfoldige muligheter for aktiviteter knyttet til strand-, sjø- og båtliv. Hellviktangen, er et flott rekreasjonsområde med strand og kunstkafè hvor det jevnlig arrangeres konserter og utstillinger.

Adkomst

Ta av ved Nesset og følg fv 156 mot Nesoddtangen. Eiendommen ligger kun få minutter fra Nesoddtangen brygge. Ta inn gruset stikkvei på venstre hånd og følg denne innover. Tomten ligger på høyre hånd. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger. Se også google maps - det er enkelt å finne frem i kartet.

Barnehager, skoler og fritid

Kort avstand til barnehager, barne- og ungdomsskole. Steinerskole på Skoklefall og videregående skole på Berger/Hellvik.
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 1207 kvm som er hovedsakelig naturtomt.
Beliggende i et av Nesoddens mest attraktive boligområder, med umiddelbar nærhet til Nesoddtangen brygge, flotte badestrender, Tanger senter, barnehager, skoler etc.

Vei, vann og avløp

Vei:
Eiendommen har adkomst fra offentlig asfaltert fylkesvei via privat asfaltert adkomstvei med felles vedlikeholdsansvar.
Eiendommen har tinglyst veirett.
Vann- og avløp:d
Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett.
Asfaltering i vei er midlertidig. Det vil være aktuelt å vurdere varmekabler i felles adkomstvei.
Selger har etablert vann- og avløpsrør ifm. oppføring av hus på naboeiendommen, disse ligger i nylig opparbeidet vei.
Kjøper kan bekoste og tilknytte seg dette om ønskelig.
Selger er behjelpelig med anvisning og kontakt med entreprenør.
Kjøper oppfordres til å avklare tilknytning av VVS og adkomstvei med Nesodden kommune.
Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift.
Det er lagt fiber og strøm frem til tomtegrensen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse, annen veggrunn - grøntareal, bevaring kulturmiljø, veg, hensyn landskap, andre sikringssoner i henhold til reguleringsplan Nesoddtangen datert 22.10.2015 med tilhørende reguleringsbestemmelser. Utnyttelsesgrad 20% BYA.
Delareal 4 m - Formål Annen veggrunn - grøntareal
Feltnavn f_Annen veggrunn - g
Delareal 1 166 m
Formål Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse
Feltnavn BF3
Delareal 32 m
Formål Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse
Feltnavn BF2
Delareal 78 m
Hensynsonenavn H570_6
Sone med angitte særlige hensyn Bevaring kulturmiljø
Delareal 4 m
Formål Veg
Feltnavn f_V
Delareal 335 m
Hensynsonenavn H550_6
Sone med angitte særlige hensyn Hensyn landskap
Delareal 260 m
Hensynsonenavn H190
Sikring Andre sikringssoner
Eiendommen er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplan for 2018-2042.
Planforslag kommuneplanens arealdel for 2022-2046 er under arbeid.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven eller kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 10 148 670-.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Lakris Eiendom AS

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt. For at eiendommen skal kunne overskjøtes, må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen må godkjennes av kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i selgers egenerklæring samt salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperforsikring gjennom IF. Forsikringen er en fri rettshjelpsdekning i 5 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger. 
Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperforsikringen da kostnaden legges til kjøpesummen for boligen.
Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mange
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvarkan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring ombudgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 0,60% av salgssummen.
Minimumsvederlag: kr 45.000,-
Tilrettelegging: kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 19.400,-
Visninger: kr 2.000,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 51-0111/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Nesodden
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR51.22111

Dato

Sist oppdatert: 28. november 2022 kl. 12:25

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.