Solgt: 2 700 000 kr

Askvegen 350

2 600 000 kr
129 m²
3 soverom
Frittliggende enebolig med flotte utsikts- og solforhold.
Bernt Ådlandsvik
Presenteres av
Bernt Ådlandsvik
Frittliggende enebolig med fin utsikt over Herdlefjorden og meget gode solforhold. Kort vei til barnehage og skole.
 • Prisantydning
  2 600 000 kr
 • Omkostninger
  66 342 kr
 • Totalpris
  2 766 342 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1955
 • Soverom
  3 soverom
 • Primærrom
  129 m²
 • Bruksareal
  140 m²
 • Tomteareal
  724,1 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Energimerke
  Oransje G

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Frittliggende enebolig antatt bygget 1955. Flott utsikt over nærområdet samt deler av byfjorden, byfjellene, Tertnes/Eidsvåg området. Boligen ligger i landlige omgivelser med kort vei til skoler, butikk, kirke, sjø og vann.
Boligen har i dag tre soverom og to bad. Kjeller er totalrenovert i 2002med to soverom og bad og med varmekabler i alle rom.
En rekke dører og vinduer er skiftet. Kjøkken i 1. etasje er renovert rundt 2002 med et IKEA kjøkken. Oppgradert elektrisk anlegg og VVS med ’rør i rør’ system. Yttertak med takstein skiftet i 1970 årene.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Askvegen 350, 5307 ASK
Kommunenummer 4627, gårdsnummer 3, bruksnummer 198, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruttoareal: 158 kvm
Totalt bruksareal: 140 kvm
Totalt primærrom: 129 kvm
Følgende rom er definert som primære rom i boligen:
Kjeller: Hall/trapp, 2 soverom, bad/vaskerom.
1 etasje: Vindfang, hall/gang, 2 stuer, kjøkken, soverom, trapperom.
Følgende rom er definert som sekundære rom i boligen:
Kjeller: Matbod 6,6 m². Bod/teknisk 4,0 m²
Kaldtloft: Kaldtloft
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 16.09.2020 utført av Kåre Andreassen. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Bygningen er iht. tilstandsrapport oppført med støpt/sparebetong grunnmur med gråstein tilsetning fra 1955. Malt utvendig. Utlektet og platet innvendig.
Grunnmur ble antatt smurt med bitumen/asfalt/tjære under bakkenivå fra 1955. Opprinnelig grovt bindingsverk/uisolert. Enkelfalset trekledning kan stedvis være fra byggeår. Antar at det meste av kledning ble skiftet i 1982, da tilbygg i stue mot sørvest ble bygget. Vinduer: Energiglass i trekarmer. Et eldre vindu i kjeller i vest. En omfattende utskiftning av vinduer er utført i tidsrommet 1995 - 2002. Et stort vindu i stue er skiftet i 2018 (glassfelt fra 2008). 2 stk. blyglassinnfattet vinduer i tilbygg fra 1982. Terrassedør i stue ble skiftet i 1995. Ytterdør: Teak dørblad med glassfelt. Eldre dør.
Ytterdør/kjellerdør: Malt dør med glassfelt antatt fra 2002. Innerdører: Furu fylling. Yttertak er tekket med takpapp, feder, feder, lekter og betongtakstein.
Antatt lagt betongstein på 1970 talet.
Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport for eiendommen som følger vedlagt. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapporten fremkommer det forhold som kjøper må være særskilt oppmerksom på, herunder tilfeller angitt med TG 2, tilstandsgrad 2. Dette er forklart som middels kraftige symptomer.
Tilstandsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Moderniseringer og påkostninger

Oppgradert i perioden 1995-2002.

Standard

Frittliggende enebolig antatt bygget i 1955. Tilbygget i stue mot sørvest i 1982.
Flott utsikt over nærområdet samt deler av byfjorden, byfjellene, Tertnes/ Eidsvåg området.
Boligen er tilbygget i 1982 og renovert i tidsrommet 1995 - 2002 og holder en god boligstandard i dag.
Bad/vaskerom i kjeller ble renovert i 2002. Rommet var opprinnelig i bruk som vaskekjeller.
Kjøkken i 1.etasje er renovert antatt rundt 2000/2002 med et IKEA kjøkken.
Oppgradert elektrisk anlegg og VVS med blant annet "rør i rør" system.
Yttertak med takstein er antatt skiftet i 1970 årene. De fleste vinduer og dører er skiftet.
Innredet kjelleretasje med god standard.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring. Varmekabler på bad og i underetasjen.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden 1955
Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Dette grunnet bygningens alder
Det gjøres oppmerksom på at kjeller er innredet i senere år, men at det ikke foreligger søknad eller tilhørende godkjennelser fra Askøy kommune vedrørende innredning av denne. Innredning av rommene til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt og er heller ikke godkjent for denne bruk av kommunen. Kjøper overtar alt ansvar og risiko for dette videre.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
4627/3/198:
24.08.2020 - Dokumentnr: 2910553 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Eiendomsmegler Krogsveen AS
Org.nr: 950 007 613
Elektronisk innsendt
04.11.2020 - Dokumentnr: 3282005 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:3 Bnr:361
27.10.1954 - Dokumentnr: 8560 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1247 Gnr:3 Bnr:32
01.01.2020 - Dokumentnr: 1352437 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1247 Gnr:3 Bnr:198

Diverse

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand. Det vil bli tinglyst veirett over eiendommen for naboeiendommen mot sør, gnr. 3 bnr. 361 i Askøy kommune.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Flott utsikt over nærområdet samt deler av byfjorden, byfjellene, Tertnes/ Eidsvåg området. Sentralt beliggende på Hop med kort kjøreavstand til Kleppestø med Kleppestø senter, kommuneadministrasjon og hurtigbåtterminal. Flere flotte turområder like i nærheten bla. til Dronningen, også flere fine badeplasser både i sjø og ferskvann like ved boligen. Gangavstand til skoler og barnehager. Kort gangavstand til Spar butikk på Ask. Eiendommen ligger nokså høyt og fritt til og er delvis skjermet for innsyn og vind. Solrik beliggenhet.

Adkomst

Følg veien over Askøybroen, og ta av til høyre på Askøybroen mot Kleppestø. Fortsett veien rett frem i de tre neste rundkjøringene, og deretter videre igjennom tunellen mot Florvåg. Kjør videre forbi, Florvåg, Erdal og følg veien videre mot Ask. Boligen ligger på venstre side av veien og er hvitmalt, ca. 200 meter før Hop skole.

Barnehager, skoler og fritid

Gangavstand til skoler og barnehager.
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Selveiende tomt med lett østvendt helling. Pent opparbeidet hage, bed, prydbusker, bøketre m.m. og bøkehekk. Gruset adkomst og parkeringsplass for flere biler på egen tomt. Betongsteinsbelegning og skiferstein ved inngangsparti og svalgang mot vest. Opparbeidet tomt som gir et god helhetsinntrykk.

Parkering

Gruset parkeringsplass for flere bilder på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Privat stikkvei fra tilgrensende riksvei. Septiktank med overløp til spredning. Tilknyttet kommunalt vann med privat og felles vannledning.

Regulerings-og arealplaner

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2012- 2023. Ikraftredelsesdato 13.12.2012.
AREALFORMÅLSOMRÅDE: Planidentifikasjon 9001.
Arealformål: LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag
STØYSONE: Hensynssone - støysone. Gul sone iht. T-1442. Hensynsonenavn H220_2.
REGULERINGSPLAN i nærheten. Planidentifikasjon 345. Plannavn Fylkesvei 563, Askebakken - Hanevik/Eivika va/veiutbedring del 1. Plantype: Detaljregulering.
Denne planen er i nærheten av boligens grenser i øst. På nabotomt i nord er det i 2019 godkjent et nybygg.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 9.363,- for 2019. I dette inngår gebyr for vann, avløp og feiing/tilsyn.
Renovasjonsavgift til BIR faktureres særskilt og er ikke tatt med i beregningsgrunnlaget over.
Det er ikke eiendomsskatt i Askøy kommune pr. tiden.
Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. kr 20.000 kwh. pr. år.
Boligen har en årlig forsikringspremie på kr 5.000.
Det gjøres oppmerksom på at eier ikke har bebodd eiendommen.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2018 var kr 530 129,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2018 bli kr 1 908 464,40.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.766.342,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-/kr.14.650,- for eneboliger/hytter mindre/større enn 230 kvm. Kun rettshjelpsdekning koster kr. 11.100,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Finn Johnsen

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring, og reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakke gjennom IF.  Boligkjøperpakken inneholder en rettshjelpsdekning (boligkjøperforsikring)
innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring der man blir sittende med to boliger, flytteforsikring samt våtromsdekning i 4 år der våtromsbevis er utstedt. Du mottar ingen faktura da kostnaden for boligkjøperpakken det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i vedlagte brosjyre.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 2,25% av salgssummen inkl. eventuell fellesgjeld.
Tilrettelegging: kr 13.900,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 14.750,-
Visninger: kr 2.500,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister + kommunale opplysninger Bergen, Askøy, Sund, Os, Kvam: kr 6.000,-
Fotopakke: kr 8.350,-
Ukens bolig på finn.no: kr. 1.750,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 75-0046/20
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Askøy
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR75.2046

Dato

Sist oppdatert: 16. desember 2020 kl. 14:06

Dokumenter

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Andre boliger i området

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.