Solgt: 520 000 kr

Kirkeveien 92 plass 194

520 000 kr
Romslig garasjeplass i Marienlyst garasjer as for salg!
Anne Aartun
Presenteres av
Anne Aartun
Marienlyst garasjer
Romslig garasjeplass (nr 194) i lukket og renovert garasjeanlegg under Shell Marienlyst. Tilrettelagt for El bil.
 • Prisantydning
  520 000 kr
 • Omkostninger
  9 309 kr
 • Totalpris
  529 309 kr
 • Byggeår
  1960
 • Type
  Garasjeplass
 • Eierform
  Aksje
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass
 • Fellesutgifter
  867 kr

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Parkeringsplass nr 194 i lukket og temperert garasjeanlegg. Adkomst med kjøretøy fra Suhms gate, til venstre for Shell bensinstasjon. For øvrig ulike personinnganger på oversiden av garasjeanlegget. Enkel adkomst til garasjeanlegget med fjernstyrt portåpner. God intern beliggenhet i nedre plan, i renovert garasjeanlegg med romslige parkeringsplasser.
Lengde ca. 5,5 m. Bredde ca. 2,7 m. Maks høyde i anlegget er 1.90 m.
Det er nylig vedtatt på generalforsamling i 2021 at parkeringsplasser i Marienlyst garasjer AS også skal kunne overdras/selges til personer som ikke bor «i strøket».

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Kirkeveien 92 plass 194, 0361 OSLO
Kommunenummer 301, gårdsnummer 346, bruksnummer 1, ideell andel 1/1
Aksjenummer undefined, Marienlyst Garasjer AS, organisasjonsnummer 914 170 451

Innhold

Garasjeplassen er merket nr 194 og er ca. 15 kvm.
Lengde ca. 5,5 m.
Bredde ca. 2,7 m.
Maks høyde i anlegget er 1.90 m.

Standard

Kjøper må signere leiekontrakt og transportfullmakt som registreres hos forretningsfører.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 1962. Denne kan fås ved henvendelse til megler.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Aksjene overdras fri for pengeheftelser.
Aksjelaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).
Det er tinglyst en servitutt på aksjelagets eiendom. Denne omhandler blant annet rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger. Servitutten vil følge eiendommen.

Eventuell adgang til utleie

Garasjeplassen kan iht. aksjelagets vedtekter leies ut. Styret skal informeres ved fremleie.
Leietaker må følge aksjelagets vedtekter og ordensregler på lik linje som eier.

Diverse

Plassen leveres med en stk. automatisk portåpner. Ytterligere åpnere og nøkler kan bestilles via styret for kjøpers regning.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Meget attraktiv beliggenhet på Majorstuen/Marienlyst med nærhet til en rekke forretninger og servicetilbud, ulike arbeidsplasser m.m.

Adkomst

Innkjøring fra Suhms gate, porten lengst til venstre for Shell-stasjonen. Det er også trappeadkomst i hvert av garasjeanleggets fire hjørner som tar deg opp til Marienlystparken.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 4.767 kvm som tilhører aksjelaget.
Selskapet eier også et tomteareal, gnr.46 bnr.120 i Oslo – dette er på 1709,3 kvm og leies bort/festes av St1 AS frem til 1. juli 2059 med reguleringer hver 10 år, sist pr 1. juni 2011.

Parkering

Parkeringsplass nr 194 i lukket og temperert garasjeanlegg. Adkomst med kjøretøy fra Suhms gate, til venstre for Shell bensinstasjon. For øvrig ulike personinnganger på oversiden av garasjeanlegget. Enkel adkomst til garasjeanlegget med fjernstyrt portåpner. God intern beliggenhet i nedre plan, i renovert garasjeanlegg med romslige parkeringsplasser.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger i henhold til kommuneplan Oslo mot 2030: Smart, trygg og grønn vedtatt 23.09.15. Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.
Det er planer om å utvikle NRK tomten med bl.a boligbebyggelse.
Bymiljøetaten har satt i gang en planprosess med planprogram og konsekvensutredninger av trikk, sykkel og beplantning langs Ring 2 fra Majorstuen til Carl Berners plass. Både trikk og sykkelanlegg skal bli løst på strekningen, og Ring 2 skal fremstå som en gjennomgående "boulevard" med trebeplantning. Mer informasjon om prosjektet finner du på www.oslo.kommune.no.

Økonomi

Boligens kostnader

Felleskostnadene er kr 867,- pr. mnd. og inkluderer: Oppvarming, kapitalkostnader (betaling av renter og avdrag på aksjelagets fellesgjeld), kommunale avgifter, felles byggforsikring, forretningsførsel samt generell drift og vedlikehold av garasjeanlegget.
Felleskostnadene betales kvartalsvis med kr 2.600,- per kvartal.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2019 var kr kr 87 241,93 ifølge forretningsfører.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Opplysninger om fellesgjeld

Total gjeld for aksjelaget er ca. kr. 15 814 072,-,- pr. 15.11.2021 og lånevilkårene er:
Rentebetingelser: 2,75% effektiv rente
Lånet innfris 01.10.2040
Formuesverdien pr aksje pr. 31.12.18 var ca kr 87 241,93,- pr aksje til bruk i likningen for 2019.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Eierskiftegebyr til forretningsfører kr 6 115,-
- Noteringsgebyr kr 3 194 pr. pant.
Total kjøpesum inkl. gebyrer ved kjøp til prisantydning er kr. 529 309,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

ST1 Norge AS

Informasjon om forkjøpsrett

Garasjeplassen er tilknyttet Marienlyst Garasjer AS.
Aksjeboligmodellen innebærer at aksjelaget eier eiendommen, mens aksjeeierne eier aksjer som gir leierett til en bestemt bolig - i dette tilfellet en garasjeplass.
Aksjelaget består av 318 garasjeplasser.
Forretningsfører er Enqvist Eiendomsdrift AS.
Kjøper må signere leiekontrakt som registreres hos forretningsfører.
Styret kan kontaktes på følgende e-post adresse: marienlyst.garasjer@gmail.com
Det sendes ikke ut ligningsoppgave til aksjonærene.
Det er blitt Installert port-åpner med GSM sender/mottaker på innkjøringsportene. Det betyr at det vil bli mulig å åpne garasjeportene ved å ringe et bestemt nummer. Port-åpneren vil kun fungere når anropet kommer fra et telefonnummer som er registrert i MGAS sine systemer.
Ingen kan eie mer enn inntil 3 - tre - aksjer i Marienlyst Garasjer AS
Vaktmester er Ullevål Vaktmester & Renholdsservice AS.Telefonnummer: 99 12 12 12
Foretatte påkostninger:
Aksjelaget gjennomgikk en omfattende rehabilitering i 2014 i både plan 1 og 2. Garasjeanlegget gjennomgikk bl.a. reparasjon av tak, nytt gulv i plan 1 og forsterket armering.
Antirust behandling av sprinkler anlegg utføres tidvis når vaktmester har ekstra tid når de er i anlegget. Det viktigste arbeidet i 2020 er å bedre drenering rundt to av trappegangene
Planlagte påkostninger:
Styret er i prosess med å innhente tilbud på videoovervåkning for å redusere faren for tyveri og uønsket ferdsel i garasjeanlegget. Garasjelaget har iht. styreleder god økonomi, og styreleder regner med å ta nevnte kostnader over drift, uten noen vesentlig økning i fellesutgiftene annet enn en evnt. inflasjonsjustering.
Det er tilrettelagt for El-bil i garasjeanlegget. Iht. styret har det kostet kr. 19.313,- for installasjon av ladeboks dersom man bestiller igjennom selskapet og det er flere som bestiller samtidig. Velger man å bestille alene vil det kunne bli noe dyrere.
I henhold til aksjelagets vedtekter må kjøper godkjennes av styret som ny aksjeeier. Dersom slik godkjenning ikke gis må kjøper gjennomføre kjøpet og selv sørge for godkjennelse eller videresalg av garasjeplassen.
Vedtektene har en begrensning der en aksjonær kun kan erverve inntil 3 aksjer og tre garasjeplasser, noen aksjonærer eide mer før denne begrensningen trådte i kraft, og de eier fortsatt inntil de selv eventuelt selger seg ned. Salg av garasjeplassene må skje til personer/firmaer som bor innenfor et begrenset område rundt garasjeanlegget, dette i henhold til selskapets vedtekter.
Aksjelag har anledning til å være tilknyttet et sikringsfond som dekker eventuelt manglende innbetaling av husleie. Dette aksjelaget er ikke tilknyttet et slikt fond, noe som vil kunne medføre en risiko for økt husleie dersom andre aksjeeiere ikke betaler sin husleie. Aksjelaget har imidlertid legalpant i aksjene, og manglende betaling av husleie kan dermed tvangsinndrives av aksjelaget.
Dokumenter for aksjelaget kan fås ved henvendelse til megler.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring, og reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en rettshjelpsdekning.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse på kr 900,- for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Lovanvendelse

Salg av aksjeleiligheter reguleres av kjøpsloven, men avhendingslovens bestemmelser legges til grunn så langt de passer. Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
Det forutsettes at aksjene transporteres til kjøper.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: kr 12.500,-
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 14.750,-/kr 16.000,-
Visninger: kr 2.500,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 40-0276/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Majorstuen
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR40.21276

Dato

Sist oppdatert: 25. november 2021 kl. 13:31

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.