Solgt: 3 650 000 kr

Oksen

4 250 000 kr
31 794 m² (eiet)
Stig-Håkon Nøkling
Presenteres av
Stig-Håkon Nøkling
Oksen - Solsvik
Oksen/Sotra: Vil du ha din egen øy på 32 mål? Her finnes det uante muligheter for den rette kjøper!
 • Prisantydning
  4 250 000 kr
 • Omkostninger
  123 842 kr
 • Totalpris
  3 773 842 kr
 • Byggeår
  1950
 • Bruksareal
  919 m²
 • Tomteareal
  31 794 m² (eiet)
 • Type
  Fritidseiendom ved sjøen
 • Eierform
  Eiet

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til Oksen!
- 32 mål tomt.
- En øy med lang historie. Her har det vært drevet med både fiskeri og selskapslokale i lang tid.
- Eiendommen har en nydelig beliggenhet like utenfor Solsvik kai i Øygarden.
- Storslått utsikt mot havet og meget gode solforhold.
- Det er mange flotte badeplasser på en av de mange holmene i skjærgården. Området byr også på gode fiskemuligheter og fine steder å lyse etter krabbe.
- Stort selskapslokale
- Stort kaianlegg som ligger godt skjermet for vær og vind. Gode dybdeforhold
- Deler av tomten er i kommuneplanen definert som "fremtidig fritids og turistformål" (3741 m2)
- Deler av tomten er i kommuneplanen definert som "småbåthavn, framtidig" (292 m2)

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Oksen, 5363 ÅGOTNES
Kommunenummer 4626, gårdsnummer 59, bruksnummer 65

Innhold

1.etasje: Selskapslokale med kjøkken, garderobe, lager, toaletter m.m.
2. etasje: I3 soverom, stue/kjøkken og bad. Leiligheten er godkjent for opphold/overnatting i forbindelse med næring.

Byggemåte

Bygningen er iht. tilstandsrapport oppført i tre med liggende malt trekledning. Takkonstruksjoner med takstoler/sperr og sutaksbord. Tekket med aluminiumsplater
Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport for eiendommen som følger vedlagt. Rapporten er en teknisk gjennomgang av eiendommen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapporten fremkommer det forhold som kjøper må være særskilt oppmerksom på, herunder: De fleste punkt i tilstandsrapporten har fått tilstandsgrad 2 (middels kraftige symptomer) eller tilstandsgrad 3 (Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)). Det oppfordres til nøye gjennomgang av denne rapporten.
Tilstandsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Standard

Bygget er oppført i 1950, i hht gjeldende regelverk. Bygningens alder tilsier at det ved ombygging/modernisering kan fremkomme feil og mangler. En må være klar over at bygget opprinnelig er fra 1950 og at bygningsdeler som ikke er skiftet kan være på slutten av sin levetid. Normalt har bygningsdeler en levetid på mellom 15 og 50 år, alt etter vedlikehold.
Deler av bygget trenger oppussing/modernisering for å tilfredsstille dagens forventninger til bokvaliteter. Bygget trenger oppgraderinger av innredninger og utstyr samt vedlikehold av utvendige og innvendige konstruksjoner. Det har vært lekkasje gjennom yttertaket som har medført skader i konstruksjoner.
MRK: En rekke egenskaper som f. eks varmeisolasjon og ventilasjon m.m., er dårligere for bygninger fra 1950, enn bygninger oppført etter dagens krav.

Oppvarming

Peisovn i oppholdsrom i 2.etasje. Vedovn i stue i pauserom 1.etasje.
Det er ikke innlagt strøm til bygget. Det er tidligere blitt brukt to aggregat for strømforsyning til anlegget/bygget. Disse har ikke vært i brukt siste årene.
Eier har montert solcellepanel med 12 volts batteri for strøm til leiligheten/pauserom. Ikke montert av autorisert fagfolk.
Sikringsskap i lager på storkjøkken. Automatsikringer.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen er bebygget i 1950 ,opprinnelig for tørking av fisk og har vært benyttet som selskapslokale siden 1969.
"Vedtak: Bygningsrådet har ingen merknader til at det verande huset på oksen vert nytta til kafe med den føresetnad at alle brannføreskrifter vert følgde opp og at helserådet etablissementet. Fjell Bygningsråd den 30/4-69"
Sotra Brannvern godkjente 13.06.00 lokalet med maksimalt persontall på 570 personer.
Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.
Innredete leilighet i 1.etasje er ikke byggemeldt og er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Innredning av rommene til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt og er heller ikke godkjent for denne bruk av kommunen. Kjøper overtar alt ansvar og risiko for dette videre.»
Innredet leilighet i 2.etasje er godkjent for opphold/overnatting i forbindelse med næring.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser:
Ingen servitutter registrert på eiendommen.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen har en nydelig beliggenhet like utenfor Solsvik kai i Øygarden, kun noen få minutter med båt for å komme ut hit. Storslått utsikt mot skjærgården og mot havet samt meget gode solforhold med sol fra tidlig morgen til sen kveld. Det er mange flotte badeplasser på en av de mange holmene i skjærgården. Området byr også på gode fiskemuligheter og fine steder å lyse etter krabbe.

Adkomst

Fra Bergen sentrum kjør mot Sotra. Ta første avkjøring i rundkjøringen på Sotra og følg Fv561 nordover. Kjør forbi Ågotnes og ta til venstre mot Solsvik kai. Båttransport til Oksen herfra.

Barnehager, skoler og fritid

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 31 794 kvm. Det er etablert store kai/brygge på øyen. Treterrasser tilknyttet bygget. Ellers står øyen som naturtomt med svaberg og sjølinje. Mange fantastiske bade og fiskeplasser.

Parkering

Gateparkering på Solsvik kai etter områdets bestemmelser.

Vei, vann og avløp

Adkomst til eiendommen med båt.
Eiendommen er tilknyttet offentlig nett for vann via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til eiendommen. Vannet er ikke tilkoblet bygningen pr. idag, men hovedledning ligger på kaien.
Eiendommen har ikke avløp eller septiktank, men har utslipp i sjø. Det ligger idag en ledning som går til ca 25 m.u.h. Det ble i 2004 gitt løyve til utslipp av sanitært avløpsvann 25 m.u.h under forutsetning av at det ble ført via rensing i en 3-kamret slamavskiller på minst 12 m3 våtvolum og at tømming/håndtering av slam ble gjort til godkjent avfallsdeponi. Slamavskiller er ikke installert.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 18.06.2015 avsatt til:
Delareal: 3 991 m2
Arealbruk: Næringsbebyggelse, Nåværende
Delareal: 3 741 m2
Arealbruk: Fritids- og turistformål, Framtidig
Delareal: 292 m2
Arealbruk: Småbåthavn, Framtidig
Delareal: 22 378 m2
Arealbruk: LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag, Nåværende
Delareal: 8 025 m2
KPHensynsonenavn: H810_12
KPGjennomføring: Krav om felles planlegging
Delareal: 1 388 m2
Arealbruk: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone,Nåværende
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 11 743,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann og renovasjon.
Det er ikke innlagt strøm til bygget. Det er tidligere blitt brukt to aggregat for strømforsyning til anlegget/bygget. Disse har ikke vært i brukt siste årene.
Eier har montert solcellepanel med 12 volts batteri for strøm til leiligheten/pauserom. Ikke montert av autorisert fagfolk.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 757,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 4.373.842.
I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS kr 14.300,-, med et årlig abonnement på kr. 2.800,-.
Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11.500,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Oksen Eiendom AS

Overtakelse

Etter nærmere avtale. Eiendommen overtas slik den står på visningstidspunktet og vil ikke bli ytterligere utvasket eller ryddet.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet selgerforsikring, og reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsikring Pluss gjennom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 2,8% av salgssummen.
Tilrettelegging kr 13.900,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 15.750,-
Visninger: kr 2.500,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 6 000,-
Fotograf inkl. drone: 8.900,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 72-0042/20
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Fana
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR72.2042

Dato

Sist oppdatert: 02. september 2021 kl. 13:36

Dokumenter

If Hyttepakken
PDF 253 KB

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.