logo
Oksen - Solsvik

Oksen

Prisantydning

4 250 000 kr

Omkostninger: 123 842 krTotalpris: 4 373 842 kr
Byggeår
1950
Areal (P-ROM/BRA)
undefined m² / 919 m²
Tomteareal
31794 m²

Oksen: Vil du ha din egen øy? Gammel historie selges - her finnes det uante muligheter for den rette kjøper!

Visning

Vi inviterer til individuelle visninger for å hindre spredning av koronaviruset. Ta kontakt i god tid for å avtale tidspunkt for din visning.
Eiendomsmegler MNEF

Stig-Håkon Nøkling

Fana
mobil 47243948
telefon 53000003

Send e-post
Bestill verdivurdering

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

Velkommen til Oksen! 

- 32 mål tomt.
- En øy med lang historie. Her har det vært drevet med både fiskeri og selskapslokale i lang tid. 
- Eiendommen har en nydelig beliggenhet like utenfor Solsvik kai i Øygarden. 
- Storslått utsikt mot havet og meget gode solforhold. 
- Det er mange flotte badeplasser på en av de mange holmene i skjærgården. Området byr også på gode fiskemuligheter og fine steder å lyse etter krabbe.
- Stort selskapslokale
- Stort kaianlegg som ligger godt skjermet for vær og vind. Gode dybdeforhold
- Deler av tomten er i kommuneplanen definert som "fremtidig fritids og turistformål" (3741 m2)
- Deler av tomten er i kommuneplanen definert som "småbåthavn, framtidig" (292 m2)

Eiendommen

Oksen, 5363 ÅGOTNES 
Gårdsnummer 59, bruksnummer 65, seksjonsnummer 0, kommunenummer 4626

Områdebeskrivelse

Eiendommen har en nydelig beliggenhet like utenfor Solsvik kai i Øygarden, kun noen få minutter med båt for å komme ut hit. Storslått utsikt mot skjærgården og mot havet samt meget gode solforhold med sol fra tidlig morgen til sen kveld. Det er mange flotte badeplasser på en av de mange holmene i skjærgården. Området byr også på gode fiskemuligheter og fine steder å lyse etter krabbe.

Veibeskrivelse

Fra Bergen sentrum kjør mot Sotra. Ta første avkjøring i rundkjøringen på Sotra og følg Fv561 nordover. Kjør forbi Ågotnes og ta til venstre mot Solsvik kai. Båttransport til Oksen herfra. 

Barnehager og skoler

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Areal og innholdsbeskrivelse

1.etasje: Selskapslokale med kjøkken, garderobe, lager, toaletter m.m.

2. etasje: Innredet som en 2-roms leilighet pr. idag, men det foreligger ikke godkjenning på dette. Alle arealer er satt som sekundærrom. Innredet p-rom er ikke søkt om, bygget i sin helhet er ansett som selskapslokaler.

Tomten

Eiet tomt på 31 794 kvm. Det er etablert store kai/brygge på øyen. Treterrasser tilknyttet bygget. Ellers står øyen som naturtomt med svaberg og sjølinje. Mange fantastiske bade og fiskeplasser. 

Parkering

Gateparkering på Solsvik kai etter områdets bestemmelser. 

Vei, vann og avløp

Adkomst til eiendommen med båt. 

Eiendommen er tilknyttet offentlig nett for vann via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til eiendommen. Vannet er ikke tilkoblet bygningen pr. idag, men hovedledning ligger på kaien.

Eiendommen har ikke avløp eller septiktank, men har utslipp i sjø. Det ligger idag en ledning som går til ca 25 m.u.h. Det ble i 2004 gitt løyve til utslipp av sanitært avløpsvann 25 m.u.h under forutsetning av at det ble ført via rensing i en 3-kamret slamavskiller på minst 12 m3 våtvolum og at tømming/håndtering av slam ble gjort til godkjent avfallsdeponi. Slamavskiller er ikke installert. 

Bebyggelse

Bygningen er iht. tilstandsrapport oppført i tre med liggende malt trekledning. Takkonstruksjoner med takstoler/sperr og sutaksbord. Tekket med aluminiumsplater 

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport for eiendommen som følger vedlagt. Rapporten er en teknisk gjennomgang av eiendommen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapporten fremkommer det forhold som kjøper må være særskilt oppmerksom på, herunder: De fleste punkt i tilstandsrapporten har fått tilstandsgrad 2 (middels kraftige symptomer) eller tilstandsgrad 3 (Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)). Det oppfordres til nøye gjennomgang av denne rapporten. 

Tilstandsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i  salgsoppgaven.  Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Ferdigattest

Eiendommen er bebygget i 1950 ,opprinnelig for tørking av fisk og har vært benyttet som selskapslokale siden 1969. 
"Vedtak: Bygningsrådet har ingen merknader til at det verande huset på oksen vert nytta til kafe med den føresetnad at alle brannføreskrifter vert følgde opp og at helserådet etablissementet. Fjell Bygningsråd den 30/4-69"

Sotra Brannvern godkjente 13.06.00 lokalet med maksimalt persontall på 570 personer. 

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. 

Innredete leiligheter i 1. og 2.etasje er ikke byggemeldt og er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Innredning av rommene til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt og er heller ikke godkjent for denne bruk av kommunen. Kjøper overtar alt ansvar og risiko for dette videre.»

Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
 
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning. 

Standard

Bygget er oppført i 1950, i hht gjeldende regelverk. Bygningens alder tilsier at det ved ombygging/modernisering kan fremkomme feil og mangler. En må være klar over at bygget opprinnelig er fra 1950 og at bygningsdeler som ikke er skiftet kan være på slutten av sin levetid. Normalt har bygningsdeler en levetid på mellom 15 og 50 år, alt etter vedlikehold.

Deler av bygget trenger oppussing/modernisering for å tilfredsstille dagens forventninger til bokvaliteter. Bygget trenger oppgraderinger av innredninger og utstyr samt vedlikehold av utvendige og innvendige konstruksjoner. Det har vært lekkasje gjennom yttertaket som har medført skader i konstruksjoner.

MRK: En rekke egenskaper som f. eks varmeisolasjon og ventilasjon m.m., er dårligere for bygninger fra 1950, enn bygninger oppført etter dagens krav.

Oppvarming

Peisovn i oppholdsrom i 2.etasje. Vedovn i stue i pauserom 1.etasje. 

Det er ikke innlagt strøm til bygget. Det er tidligere blitt brukt to aggregat for strømforsyning til anlegget/bygget. Disse har ikke vært i brukt siste årene.
Eier har montert solcellepanel med 12 volts batteri for strøm til leiligheten/pauserom. Ikke montert av autorisert fagfolk.

Sikringsskap i lager på storkjøkken. Automatsikringer.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser:

Ingen servitutter registrert på eiendommen. 

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 18.06.2015 avsatt til: 

Delareal: 3 991 m2
Arealbruk: Næringsbebyggelse, Nåværende

Delareal: 3 741 m2
Arealbruk: Fritids- og turistformål, Framtidig

Delareal: 292 m2
Arealbruk: Småbåthavn, Framtidig

Delareal: 22 378 m2
Arealbruk: LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag, Nåværende

Delareal: 8 025 m2
KPHensynsonenavn: H810_12
KPGjennomføring: Krav om felles planlegging

Delareal: 1 388 m2
Arealbruk: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone,Nåværende


Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Overtagelse

Etter nærmere avtale. Eiendommen overtas slik den står på visningstidspunktet og vil ikke bli ytterligere utvasket eller ryddet.

Megler vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 2,8% av salgssummen.
Tilrettelegging kr 13.900,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 15.750,-
Visninger: kr 2.500,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 6 000,- 
Fotograf inkl. drone: 8.900,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 

Oppdragets KR-kode

KR72.2042

Økonomiske forhold

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter er kr 11 743,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann og renovasjon.

Det er ikke innlagt strøm til bygget. Det er tidligere blitt brukt to aggregat for strømforsyning til anlegget/bygget. Disse har ikke vært i brukt siste årene.
Eier har montert solcellepanel med 12 volts batteri for strøm til leiligheten/pauserom. Ikke montert av autorisert fagfolk.

Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 757,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 4.373.842.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS kr 14.300,-,  med et årlig abonnement på kr. 2.800,-.
Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11.500,- 

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Visning

Vi inviterer til individuelle visninger for å hindre spredning av koronaviruset. Ta kontakt i god tid for å avtale tidspunkt for din visning.
minusVis mindre
Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.  Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet selgerforsikring, og reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsikring Pluss gjennom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres. 

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 2,8% av salgssummen.
Tilrettelegging kr 13.900,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 15.750,-
Visninger: kr 2.500,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 6 000,- 
Fotograf inkl. drone: 8.900,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 

Lovverk

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres. 

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
minusVis mindre

Vedlegg til salgsoppgaven (pdf)

Egenerklæring boligselgerforsikringTakst
Stig-Håkon Nøkling
Eiendomsmegler MNEF

Stig-Håkon Nøkling

Telefon
Mobil 47243948
Send epost

Lurer du på noe

Stig-Håkon svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.

Sjekk din boligverdi!

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu

Sentralbord: 67 52 95 50

Følg oss på FacebookMeld deg på nyhetsbrev

© 2020 Krogsveen AS

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu
Sentralbord: 67 52 95 50

© 2020 Krogsveen AS 2018

PersonopplysningerBruk av cookies