Solgt: 2 150 000 kr

Paulen Venstre

2 190 000 kr
21 m²
1 soverom
Krogsveen v/Magnus Kåsa Minde presenterer Paulen (objekt spesifisert på neste bilde)
Magnus Kåsa Minde
Presenteres av
Magnus Kåsa Minde
PAULEN
PÅ UTKIKK ETTER EN UNIK EIENDOM VED SJØEN? | MULIGHET FOR Å KJØPE TO!
 • Prisantydning
  2 190 000 kr
 • Omkostninger
  56 092 kr
 • Totalpris
  2 206 092 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1988
 • Soverom
  1 soverom
 • Primærrom
  21 m²
 • Bruksareal
  48 m²
 • Type
  Fritidseiendom ved sjøen
 • Eierform
  Eiet

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til Paulen! Vi har for salg en idyllisk eiendom som sjeldent er for salg på det åpne markedet.
NB! Dette objekter er markert på bilde to med pill (venstre). Det er mulig å kjøpe begge, nærmere informasjon om dette fås ved henvendelse til megler og på visning.
Det nevnes at eiendommen har innlagt vann, avløp og strøm. Det er ingen adresse registrert på gnr/bnr.
Eiendommen er derfor å anse som "selveier annet". Vi har byggningstillatelse vedlagt i salgsoppgaven.
Kjøper overtar risikoen knyttet til dette, og du som interessent oppfordres til å sette deg inn i tenkt bruk av eiendommen.
Velkommen til visning!

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Paulen Venstre, 4625 FLEKKERØY
Kommunenummer 4204, gårdsnummer 2, bruksnummer 439

Byggemåte

Sjøboden er funnet i bra stand ut i fra alder, som gjør vanlig normalt vedlikehold må beregnes med enkelte oppgraderinger nå og på noe sikt på grunn av
normal slitasje og elde.
Momenter som antas å ha betydning for kjøper:
- Ringmur er vurdert med tanke på setninger.
- Eldre opprinnelig taktekking med tilhørende deler som har fått en del slitasje. (tg:2)
- Kledning med tilhørende belstninger er noe soltørket og værslitt på de mest utsatte steder.
- Vinduer er funnet i bra stand ut i fra alder på disse.
- Porter og plassbygget dør trenger noe vedlikehold og justeringer. (tg:2)
- Eldre plassbygget kjøkkeninnredning. (tg:2)
- Enkelt toalettrom med eldre vvs utstyr. (tg:2)
- Er innlagt vann med avløp og strøm.
- Noe oppgraderinger av innvendige overflater i innredet deler må beregnes.
Forøvrig må hele rapporten leses i sin helhet.
Spørsmål ang.rapporten kan rettes direkte til takstmann/byggmester Torleif Fjellestad hverdager mellom kl.08.00 - 16.00 på 90065203 eller mail:torlfj@online.no
Sammendrag selgers egenerklæringsskjema:
pkt.14: Kontroll utført i 2019.
Selger ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring.

Standard

Underetasjen består av et større rom til oppbevaring, samt toalett.
Via trapp kommer du til andre etasje som i dag er inndelt i to rom, i dag er rommet vendt mot sjøen innredet som stue. Den andre delen brukes som kjøkken.
For tilstand av selve bygget se tilstandsrapport fra takstmann.
Merk at det i annonsen er opplyst 1stk soverom. Det var ikke mulighet for finn å markere 0.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/brukstillatelse

NB Dokumentet kan fås ved henvendelse til megler.
Bygningssjefen har gitt byggetillatelse, datert 29.03.1990.
I dokumentet fremkommer det to etasjer, ingen rominndeling.
Matrikkelenheten har ikke registrert egen adresse.
Eiendommen er ansett som : Selveiet annet".
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.
Det presiseres at eiendommens bruk er av det offentlige godkjent som "annet" men vil nok i
dag bli kategorisert som sjøbod. Sjøboder er små lagerbygninger ved sjøen. Sjøbodene var viktige
driftsbygninger, både for næringsliv og husholdninger, i den tiden da all transport av betydning gikk
sjøveien, og jegere og fiskere hadde behov for lagring av sine fangstredskaper. Dagens innredning av
sjøboden kan innby til overnatting og tradisjonell fritidsbruk. Det bemerkes at sjøboden ikke er godkjent med rom til varig opphold herunder overnatting.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
4204/2/439:
18.12.1987 - Dokumentnr: 19698 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:2 Bnr:21
01.01.2020 - Dokumentnr: 222569 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:2 Bnr:439

Diverse

Boligens selges ved fullmektig. Fullmektigen har ikke selv bebodd eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand utover det som fremkommer i salgsoppgave og takst/boligsalgsrapport.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Særdeles god beliggenhet på Flekkerøy, med umiddelbar nærhet til sjøen.
Dagligvarehandel kan gjennomføres på Kiwi.
Bussruten M1 tar deg fra Flekkerøy og hele veien til Sørlandsparken. For den turglade finnes det mange ulike turmuligheter i området, og ellers kan det anbefales å nyte en kvalitets is på brygga innerst i Mæbøfjorden hos Flekkerøy Kiosk & Isbar.
Det er flere barnehager og skoler i nærområdet, og naboer beskriver området som idyllisk og barnevennlig med hyggelige naboer.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Beskrivelse av tomt

Se bilde i annonse.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.

Regulerings-og arealplaner

Det er ingen vedlagt plan, men inngår i kommunedelsplan arealdel vedtatt 22.juni.2011. "Andre typer bebyggelse og anlegg".
Kommunedelplan for Flekkerøya, deler av strandsonen, vedtatt av Miljøverndepartementet 21.juni.2011 kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter for 2021 utgjorde 6.513,-
Kommunen opplyser følgende:
*Eiendomsskatt: 2.521,-
*Abonnementsgebyr vann: 905,-
*Forbruk vann stipulert 413,-
*Abonnementsgebyr avløp: 1.860,-
*Forbruk avløp stipulert: 814,-

Formuesverdi

Det er ingen formuesverdi å innhente grunnet at det ikke er tilknyttet noe adresse.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt utgjorde 2.521,- på faktura fra kommunen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen og leilighetens andel av eventuell fellesgjeld, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.246.092,-
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 7.650,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Eldbjørg Maria Bertelsen

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring, og reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en rettshjelpsdekning.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse på kr 900,- for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Avhendingsloven
Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 31-0392/21
Krogsveen avd. Kristiansand AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.21392

Dato

Sist oppdatert: 16. september 2021 kl. 15:04

Dokumenter

If Hyttepakken
PDF 253 KB
Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.