Komplett salgsoppgave

Djubedalen 45

3 800 000 kr
81 m²
5 soverom
Velkommen til Djubedalen 45, presenteres av Krogsveen v/Lene Hviding.
Velkommen til Djubedalen 45, presenteres av Krogsveen v/Lene Hviding.
Lene Hviding
Presenteres av
Lene Hviding
Sinnes
Koselig og innholdsrk hytte i et etablert og attraktivt hyttefelt. 5 soverom. Parkering.
 • Prisantydning
  3 800 000 kr
 • Omkostninger
  96 342 kr
 • Totalpris
  3 896 342 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1973
 • Soverom
  5 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  81 m²
 • Bruksareal
  85 m²
 • Type
  Fritidseiendom på fjellet
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Rød G

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Krogsveen har gleden av å presentere Djubedalen 45, en innholdsrik hytte beliggende i et attraktivt og etablert hyttefelt. Her kan en kjøre helt frem til hytten med parkering like utenfor døren. Veien blir brøytet på vinterstid. 5 soverom.
 • Parkering like utenfor døren hvor vei blir brøytet på vinterstid.
 • 5 soverom.
 • Lav festeavgift på kun kr 1500,- i året.
 • Stor terrasse rundt hele hytten med gode solforhold.
 • Noen av Sirdals beste tur og skiløyper ligger like ved.
 • Gangavstand til nye Slottet som ble ferdigstilt denne høsten.
 • Kort vei til skiheis ved Tjørhomfjellet og Ålsheia.
 • Nærbutikk GP innen kort avstand. Velkommen til hyggelig visning!
 • Innhold og byggemåte

  Eiendommen

  Djubedalen 45, 4443 TJØRHOM
  Kommunenummer 4228, gårdsnummer 9, bruksnummer 12, festenummer 58, ideell andel 1/1

  Innhold

  Totalt bruttoareal: 100 kvm
  Totalt bruksareal: 85 kvm
  Totalt primærrom: 81 kvm
  Bruksareal:
  Primærrom:
  1. etasje 52 kvm: Entré/vindfang, bad/dusjrom, kjøkken, stue og soverom.
  2. etasje 29 kvm: Gang, 3 soverom og TV-stue.
  Sekundærrom:
  1. etasje 4 kvm: Bod.
  I tillegg er det en sammenhengende terrasse rundt fritidsboligen på ca 99 m2.
  Deler av loftet er ikke måleverdig areal grunnet lav takhøyde/skråtak.
  Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 08.11.2021 utført av Anticimex Stavanger AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

  Byggemåte

  Bygningen er iht. boligsalgsrapport oppført i tre/betong. Grunnmur og søyler av betong og stål. Etasjeskillere av tre. Yttervegger av tre med liggende kledning. Vinduer med to-lags glass fra 2016. Saltak tekket med metallplater.
  Selger har fått utarbeidet en boligsalgsrapport for eiendommen. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapporten fremkommer det forhold som takstmannen mener kjøper må være særskilt oppmerksom på.
  Boligrapporten inneholder følgende TG2:
  Bad - 1. Etasje:
  Ventilasjonsspalte i dør/terskel er ikke etablert. Fører til redusert avtrekkseffekt når døren er lukket.
  Kjøkken - 1. Etasje:
  Ventilator ble funksjonstestet med ingen eller ubetydelig avtrekk.
  Integrert oppvaskmaskin mangler håndtak.
  Øvrige rom:
  Dørbladet til innerdør ved stue og soverom i 1.etg har kontakt med dørterskel/dørkarm, noe som gjør at døren henger når den åpnes og lukkes.
  Loft - innredet:
  Konstruksjonen er lukket og det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført. Erfaringsmessig betraktes slike konstruksjoner som fuktrisikokonstruksjoner. TG2 er valgt for å belyse risiko, selv om det ikke ble observert skader eller symptomer på skader. Ytterligere undersøkelser anbefales.
  Innvendige trapper:
  TG2 er satt iht NS3600 (som henviser til dagens forsikriftskrav) grunnet sikkerhet.
  P-rom:
  2.etasjen oppfyller ikke kravene til dagens byggeforskrifter som gjelder for rømning.
  Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon:
  Vindsperre er synlig mellom vannbord og vindu. Fare for fukt kan komme inn i konstruksjonen.
  Dører og vinduer:
  Vindu på soverom i 1.etg og 2.etg mot vest kan ikke åpnes tilstrekkelig da vinduer har kontakt vannbord.
  Yttertak - Hovedtak :
  Symptomer på slitasje, elde og nedsatt funksjon er registrert. TG" er valg for å belyse bygningsdelen har en tilstand som tyder på behov for tiltak i fremtiden.
  Terrasser/platting på terreng:
  Søyler/pilarer som danner fundamenter har stedvis skjevheter.
  Grunnmur, fundamenter:
  Søyler/pilarer som danner fundamenter har stedvis skjevheter og noen er midlertidige løsninger. Tiltak er påbegynt men bærer preg av ufagmessig utførelse. Ytterligere undersøkelser anbefales. Henviser også til egenerklæringsskjema punkt 7. TG2 er også valgt for å belyse risikoen og resterende arbeid med fundamenter.
  Geologiske forhold:
  Det renner en elv som er forsøkt ledet vekk fra boligen, jf. punkt 5 i egenerklæringsskjemaet. (Kjeller har fuktig grunn. Fukt under hytte, men ny dreneringsveide på hele oppsiden av hytten og ned til komme ved park.plass. Gjort av Harveland Entreprenør. Samt kjørt inn 90 kubikk med pukk i hele uteområdet og park, plass). Det er observert fukt under boligen.
  Boligrapporten inneholder følgende TG3:
  Bad - 1. Etasje:
  Det er motfall til sluket. Tiltak må påregnes.
  Ildsteder/skorsteiner innvending:
  TG3 er valgt på hele skorsteinen og vedovnen grunnet sikkerhet, tilstand og mangler. Tiltak må påregnes. Henviser også til egenerklæringsskjema punkt 6 (Pipe er ikke godkjent - mangler fundament) og 19 (Fyringsforbud pga pipen og mangel på avstand fra brannbart material ved peis. Mangler dokumentasjon på pipeelementene).
  Etasjeskiller - 1.etg og 2.etg. :
  Det er merkbare skjevheter i fritidsboligen. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt på soverom i 2.etg er målt til 50 mm og TV-stuen til 30 mm. 1.etg ble kjøkkenet målt til 20 mm og gangen til 20 mm. Årsak til skjevhetene er uvisst. Henviser også til egenerklæringsskjema punkt 7 (Hytten er jekket på plass, men fortsatt skjeve gulv. Står nå fundamentert på 3 stålbjelker. Bygd ny grunnmur på 2 av sidene med sementblokker og armering. (En kort side og en lang side). Ny pukk under grunnmur og hele uteområdet. Forsterket med langsgående bjelke i 2/8 toms drager.
  Elektrisk anlegg:
  Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 1999. Med bakgrunn i TG3 må det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Det må gjøres strakstiltak.
  Boligsalgsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

  Standard

  For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til vedlagt tilstandsrapport.

  Løsøre og tilbehør

  Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.

  Oppvarming

  Boligens oppvarming er elektrisk og vedovn. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

  Ferdigattest/brukstillatelse

  Eiendommen har vært brukt til boligformål siden 1973.
  Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.
  Kommunen sier: Hytten er fra slutten av 1960 tallet og ferdigattest var ikke noe som var aktuelt da.
  Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
  Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Eiendommen overdras fri for pengeheftelser med unntak av:
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
  4228/9/12/58:
  23.03.1994 - Dokumentnr: 717 - Festekontrakt - vilkår
  Festetid: 80 år. Årlig festeavgift: NOK 1 500.
  Servitutten kan fås ved henvendelse av megler.

  Eventuell adgang til utleie

  Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

  Diverse

  - Det blir brøytet helt inn til hytta når det er snø. Ref. Selger.

  Beliggenhet og tomteforhold

  Beliggenhet

  Djubedalen 45 ligger rolig og tilbaketrukket til i et attraktivt hyttefelt i Djubedalen. Noen av Sirdals beste tur og skiløyper ligger like ved. Gangavstand til nye Slottet som ble ferdigstilt denne høsten.
  Kort vei til skiheis ved Tjørhomfjellet og Ålsheia.

  Adkomst

  Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

  Beskrivelse av tomt

  Festetomt.

  Parkering

  Parkering utfor hytten. Ref. Selger.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt. Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt. Eiendommen er tilknyttet privat vei.

  Regulerings-og arealplaner

  Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan Sirdal Nord 2016008 datert 27.04.2017 er avsatt til: Bebyggelse og anlegg. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Grønnstruktur. Forsvaret. Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone.
  Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

  Økonomi

  Kommunale utgifter

  Kommunale avgifter er kr 10 653,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.
  Fordeles slik:
  Vann - Årlig avgift: kr 2980,-
  Avløp - Årlig avgift: kr 5748,-
  Renovasjon - Ekstern leverandør - IRS Miljø IKS: kr 1925,- pr. år. (Faktureres 2 ganger i halvåret).
  Branntilsyn, feiing - Årlig avgift kr 0 ,-
  Eiendomsskatt - Ingen eiendomsskatt.
  Årlig festeavgift er kr 1500,-.
  Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. kr 9 600,-. pr. år.
  Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

  Formuesverdi

  Formuesverdi for 2019 var kr 162 864,- ifølge skatteetaten.

  Omkostninger

  I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
  - Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
  - Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
  - Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
  - Pantattest kr. 172,-
  Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 3 896 342.
  I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Hyttepakke kr 9.900,-.

  Tilbud om lånefinansiering

  Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

  Betalingsbetingelser

  Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

  Annen viktig informasjon

  Eier

  Jacob Rasmus Lid og Hege Cecilie Paulsen Lid

  Overtakelse

  Etter nærmere avtale.

  Boligselgerforsikring

  Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.
  Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

  Boligkjøperforsikring

  Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en rettshjelpsdekning.
  For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse på kr 900,- for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

  Budgivning

  Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
  Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
  For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

  Hvitvaskingsreglene

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
  Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
  Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
  Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
  Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
  Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

  Lovanvendelse

  Avhendingsloven
  Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
  Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
  Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
  Rett til fritt å velge megler
  Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

  Opplysninger om oppdraget

  Oppdragsnummer 35-0305/21
  Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Stavanger
  NO 950 007 613 MVA
  Oppdragets KR-kode KR35.21305

  Dato

  Sist oppdatert: 22. november 2021 kl. 11:26

  Dokumenter

  Utskriftsvennlig salgsoppgave

  Område

  Legg til steder som er viktige for deg

  Prisutvikling for området

  Kvadratmeterpris
  0 kr/m²
  Endring
  ↘︎ % ()

  Visning

  Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
  Lurer du på noe?

  Andre fritidsboliger i området

  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █
  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █
  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █

  På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

  Skreddersydd flyttepakke

  Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

  Hjelp med både kjøp og salg

  Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

  Hjelp til finansiering

  Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.