Komplett salgsoppgave

Rådhusgaten 17 a og b

4 000 000 kr
280 m²
3 soverom
Beate Høgset
Presenteres av
Beate Høgset
Stavern Sentrum
Kombinert bolig og næringsbygg med sentral beliggenhet i Stavern Sentrum. Renoveringsobjekt.
 • Prisantydning
  4 000 000 kr
 • Omkostninger
  101 342 kr
 • Totalpris
  4 101 342 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1900
 • Soverom
  3 soverom
 • Primærrom
  280 m²
 • Bruksareal
  283 m²
 • Tomteareal
  442 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Oransje G

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Rådhusgaten 17 a og b er en kombinert bolig og næringsbygg over over to plan med kjeller (lav takhøyde). Boligen ligger midt i smørøyet av Stavern Sentrum.
Boligen anses som et renoveringsobjekt. Rommene er funksjonelle, men det er behov for oppgradering. Boligen inneholder i 1.etg. to næringsdeler, et bakeri og en "alt-mulig" butikk som har åpent i sommerhalvåret. 2.etg. er det en leilighet, med 3 soverom, bad, kjøkken og 3 stuer.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Rådhusgaten 17 a og b, 3290 STAVERN
Gårdsnummer 5001, bruksnummer 3, kommunenummer 3805

Innhold

Eiendommen ligger flott til i Stavern Sentrum med en populær og sentral beliggenhet. Bygget er kombinert bolig og næringsbygg, med bakeri og butikk i 1. etasje og bolig i 2. etasje. På eiendommens tomt er det også plassert en matvogn.

Byggemåte

Bygningen er iht. tilstandsrapport oppført slik: Det er grunnmur av steinblokker. Veggkonstruksjoner av standard trekonstruksjoner/reisverk (mulig stående plank/tømmer), det er stående kledning på fasader.
Takkonstruksjon er ukjent, det er takstein som tekking.
Medhjelper har fått utarbeidet en tilstandsrapport for eiendommen som følger vedlagt. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapporten fremkommer det forhold som kjøper må være oppmerksom på, herunder:
Tilstandsgrad 2:
Grunnmur - Elde og slitasje
Drenering - Elde
Veggkonstruksjoner/fasader - Elde og slitasje, store skjevheter
Vinduer og dører - Elde og slitasje
Taktekking - Elde og slitasje, skjevheter
Renner, deler og beslag - Elde og slitasje
Terrasse, balkong og utv. trapp - Slitasje, noe skjevheter på trapper
Piper og ildsteder - Elde og slitasje, skade på ett pipeløp over tak, noe riss/sprekker på pipeløp i bygget
Rom under terreng - Stedvis tegn til fuktutslag og skjolder
Bad - Slitasje, manglende fall på gulv, manglende utførelse på vegg mot bod, defekt avtrekk
Toalettrom - Noe eldre overflater
Kjøkken 2 etg - Elde og slitasje, sprukket veggfliser
Kjøkken 1 etg - Noe elde og slitasje
Innvendige overflater - Elde og slitasje, skjevheter på himlinger og innervegger
Innvendige trapper - Elde og slitasje, mangler ihht. dagens krav
VVS - En del røropplegg av eldre dato
Tilstandsgrad 3:
Vinduer og dører - Stedvis punktert glass, ødelagt glass og råte
Renner, deler og beslag - Noe manglende takrenne/deler
Etasjeskillere - Store skjevheter i bygget, råte i bjelker/skille mellom 1 etg. og kjeller etg, knirk
Rom under terreng - Observert skadedyr i kjeller og råte i himling/bjelke
Toalettrom - Manglende avtrekk
Innvendige trapper - Ødelagt trinn i trapp
Tilstandsrapporten følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.
Recover har vært rekvirent av medhjelper for fjerning av mus/rottelort i trappegangen til leiligheten. Det ble også fjernet to skjelett fra kjeller.

Standard

Bygget holder en enkel standard. Oppgraderinger må påregnes for å oppnå dagens krav og standard, se boligsalgsrapport.

Oppvarming

Følgende oppvarming er registrert på eiendommen: Varmeovner, varmekabler i gulv på bad i 2. etasje, vedfyring og luft-luft varmepumpe i næringsdel.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.
Bygget har pipestokker fra byggeår/eldre dato. Feieluke ble ikke observert på befaringsdagen. Det er montert ildsted av typen lukket ovn i spisesal/næringsdel i 1 etg, og vedovner i spisestue og stue i 2 etg. Det ble observert noe riss og løs puss på pipeløp i 2 etg, og skade på ett pipeløp over tak. Utbedringer bør påregnes.
I opplysninger fra kommunen: ikke registrert tilsyn. Siste feiing 06.05.2019, status: ikke utført. Kommentarer: Siste utførte feiing er i 2008.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til bolig/næringsbygg i en årrekke.
Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Boligen er ifølge grunndata oppført før 1930.
Ifølge kommunen er det følgende bygningsopplysninger:
Butikk/forretningsbygning. Forretning i 1. etg: Rådhusgaten 17A og boenhet i 2. etasje: Rådhusgaten 17B.
Bruksendring fra kontor/forretning til restaurant (pizza/kebab) godkjent i 2006.
Dette innebærer at det ikke gitt tillatelse til å drive med forretning og konditori. Det må søkes bruksendring til den type næring det drives der i dag. Kjøper overtar på egen regning og risiko.
Fasadeendring 1998.
Riving uthus 2008.
Permanent plassering av matvogn godkjent 2020.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen.

Eventuell adgang til utleie

Næring: Medhjelper har fått tre leieavtaler:
* Mirza Import som leier lokalet på enden mot Majas. Husleien er kr. 60.000,- pr. år + strøm iflg. kontrakt datert 14/6-2005. 3 mnd. oppsigelse.
* Jensens Conditori leier resterende av første etasje. Husleien er på kr. 102.000,- pr. år + strøm iflg. leiekontrakt datert 22/3-2010. Leieavtalen løper til 14/4-25, og må sies opp før 6 mnd. før, dvs. før 1/9-24.
* Aleks Food Truck AS (matvognen). Årsleie på kr. 25.000,-. + strøm. Avtalen er nylig signert og løper fra 1/4-2021 til 8/8-22. Avtalen kan ikke sies opp i denne perioden og opphører uten oppsigelse.
Det er 9/9-2020 søkt om tillatelse om permanent plassering av matvogn på tomten. Dette ble godkjent av kommunen 23/10-20.
Boligdel: Eiendommen er registret med en boenhet og har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Diverse

Eiendommen selges som et tvangssalg og i henhold til Lov om tvangsfullbyrdelse og ikke etter avhendingslova. Dette innebærer vesentlig avvik fra et normalt salg ved at kjøper har en større risiko for eiendommens tekniske tilstand, og kjøper må være innforstått med at det kan være svært vanskelig å nå fram med en mangelsklage etter kjøp av tvangssalgsbolig.
Samtidig avviker tidsfrister for bud og rutiner for oppgjør fra et normalt salg.
Det gjøres videre oppmerksom på at det ikke er mulig å bestille eierskifteforsikring/boligkjøperforsikring i forbindelse med tvangssalg.
Det vises for øvrig til "Orientering til kjøpere om tvangssalg ved medhjelper" som er vedlagt salgsoppgaven. Ta kontakt med megler dersom noe er uklart.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Rådhusgaten 17 har en meget attraktiv og sentral beliggenhet i Stavern. Bygget ligger midt i sentrum med butikker og restauranter som nabo. Det er heller ikke lange veien til skole, barnehager, badeplasser, småbåthavn og flotte turstier langs kystlinjen i Stavern.
Stavern er kjent for sitt rike kulturtilbud og sitt myldrende liv på sommerhalvåret.

Adkomst

Eiendommen har tilkomst fra Rådhusgaten og Dronningensgate.
Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved visninger.

Barnehager, skoler og fritid

Skoler
Stavern skole (1-7 kl.) 5 min
206 elever, 12 klasser 0.4 km
Brunla ungdomsskole (8-10 kl.) 16 min
260 elever, 11 klasser 1.4 km
Thor Heyerdahl videregående skole 14 min
1620 elever 9.2 km
Sandefjord videregående skole 25 min
1880 elever 22.9 km
Barnehager
iFokus Grevle barnehage (0-6 år) 20 min
4 avdelinger 1.6 km
Solstad barnehage (0-6 år) 22 min
64 barn, 4 avdelinger 1.8 km
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 442 kvm. Tomten er tilnærmet flat og det er gode solforhold på terrasse.

Parkering

Parkering på tomten, ellers gateparkering etter områdets bestemmelser.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.
Det er installert vannmåler.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 16.09.2016 er avsatt til: Sentrumsformål, bevaring kulturmiljø og båndlegging for regulering etter plan og bygningsloven.
Eiendommen ligger innenfor sentrumssonen. Det er fastsatt spesifikke bestemmelser om uteoppholdsareal og lek for eiendommene i sentrum jf. 2-8 og § 2-9. Disse gjelder samt at hele § 8-3 og retningslinje a gjelder. Disse bestemmelsene er lagt ved prospektet.
Planlegging igangsatt av kommunedelplan for Stavern by 2020-2032.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.
Rådhusgaten 17 a og b er SEFRAK resistert, SEFRAK har registret byggeår til 1885. SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner.
Det er likevel meget usikkert når bygningen er fra, kommunen setter byggeår som ukjent. Derfor opplyses om hva som skal til for endringer på bygg oppført før 1850. Da kjøper overtar for egen regning og risiko.
Opplysninger hentet fra https://www.riksantikvaren.no/:
For meldepliktige bygningar (bygningar som er eldre enn 1850), er det lovfesta i §25 i Kulturminnelova at ei vurdering av verneverdien MÅ gjerast før søknad om endring eller rivning kan bli godkjent.
Saksgang for endring på meldepliktig bygning:
Eigar må søke kommunen om alle endringar på bygninga.
Kommunen sender søknaden til fylkeskommunen som skal uttale seg om søknaden FØR kommunen fatter vedtak.
Kommunen skal melde alle endringar på bygninga til fylkeskommunen.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter er kr 13.544,- for år 2020. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing.
Strømbruk:
Leilighet: 21.193 kwh i året.
Liten næringsdel: 15.000 kwh i året.
Stor næringsdel: 36.417 kwh i året.
Tallene er fått av Lede (før Skagerak energi).
Eier har ikke gitt megler opplysninger om øvrige løpende kostnader, og megler har derfor ikke kjennskap til hvor store kostnader dagens eier har til forsikring, tv, internett m.v.

Formuesverdi

Det er iflg. Skatteetaten ikke fastsatt noen formuesverdi.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 4.000.000,-.
I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 4.101.342,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Vestfold tingrett og Larvik tinghus

Konsesjon

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men det er boplikt i Larvik kommune. For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper derfor signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Overtakelse

Etter gjeldende regelverk vedr. tvangssalg, konf. megler eller les info. på budskjemaet. Normalt vil eiendommen bli levert ryddet, tømt og rengjort, men dersom dette ikke blir gjort av dagens eier må kjøper selv gjøre dette.

Budgivning

Det gjelder egne budregler for tvangssalg, og disse er beskrevet i «Orientering til kjøpere av tvangssalg». Budgivere må sette seg inn i orienteringen før man inngir bud.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. På grunn av de spesielle reglene for tvangssalg er det dessverre ikke mulig å inngi bud via Krogsveens budapp eller inngi bud elektronisk via Krogsveen.no. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr sms eller på e-post.
Kjøper vil som vanlig få tilsendt budjournal etter at eiendommen er solgt. Budgiver kan også få utlevert en kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Lov om tvangsfullbyrdelse. Se pkt. diverse for mer informasjon.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av oppdragsgiver og er avhengig av kjøpesummens størrelse, og beregnes i henhold til satser i Forskrift om tvangssalg ved medhjelper, kap. 3. I tillegg mottar megler oppgjørshonorar kr 5.860,- samt dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 23-0039/19
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Larvik
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR23.1939

Dato

Sist oppdatert: 08. april 2021 kl. 21:03

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Andre boliger i området

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
Flyttehjelp

La oss ta jobben for deg

Ikke stress med flyttevask, pakking, lagring og transport. Vi fikser alt for deg! Helt enkelt.
Finn ut mer

Sjekk din boligverdi!

Bare tast inn adressen din og få svaret med en gang! Enkelt, raskt og helt gratis.