Komplett salgsoppgave

Vestsolveien 6A

2 500 000 kr
754,4 m² (eiet)
Vestsolveien 6A formidles av Krogsveen Moss.
Vestsolveien 6A formidles av Krogsveen Moss.
Kart
Del
Jacob Koren
Presenteres av
Jacob Koren
Varden, Søndre Brevik
Solrik boligtomt med godkjent IG. Unik mulighet til å tegne egen drømmebolig. Barnevennlig og sjønær beliggenhet.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  2 500 000 kr
 • Omkostninger
  63 842 kr
 • Totalpris
  2 563 842 kr
 • Byggeår
  2019
 • Tomteareal
  754,4 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt og bekrefte deltakelse. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Dette er en tomt, og det er også mulighet for å besiktige tomten uten megler.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Solrik boligtomt på 754,4 kvm. i høytliggende og sjønære omgivelser på Varden, like syd for Son
 • Godkjent byggetillatelse for bygging av enebolig med utleieleilighet garasje (vedtak gjelder ut tom jan 2024). Se prospekt for illustrasjon.
 • Tilbaketrukket fra Vestsolveien, med flott utsyn mot omgivelsene
 • Rørgate for vann, avløp, strøm og tele er fremført. Mye grunnarbeider er ferdig.
 • Barnevennlig miljø i blindgate
 • Kun et fåtall minutters gange butikk, buss og barnehage/skole
 • Bredt aktivitetstilbud og fine badesteder i nærområdet
 • Kort vei med tog til Oslo fra Son eller Kambo stasjon

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Vestsolveien 6A, 1555 SON
Kommunenummer 3019, gårdsnummer 132, bruksnummer 1057, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen.
Dagboknr 954900, tinglyst 03.12.2010, type heftelse: Bestemmelse om vann/kloakkledning.
Eiere av eiendommene gnr.132, bnr.1062 og 1063 gis rett til å koble seg til privat felles vann- og avløpsnett over eiendommen gnr.132, bnr.1057 med flere.
Dagboknr 40445, tinglyst 15.01.2016, type heftelse: Bestemmelse om vei.
Gnr.132, bnr.83, 1057 og 1058 gir hverandre veirett via dagens nordlige innkjørsel.
Dagboknr 13649, tinglyst , type heftelse: Bestemmelse om vann/kloakkledning.
Rett for gnr.132, bnr.1133 til å knytte seg til eksisterende felles vann- og avløpsledning over eiendommen gnr.132, bnr.1057 med flere.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.
Eiendommen har tinglyst følgende rettigheter:
Dagboknr 851098-1, tinglyst 02.11.2010, type heftelse: Bestemmelse om vannledning.
Rettigheten hefter i gnr.132, bnr.83, 131, 159, 175 og 754.
Eiendommen gnr.132, bnr.1057 og 1058 gis rett til å koble seg til eksisterende privat felles vannledning. Felles drift og vedlikehold mm.
Dagboknr 851098-2, tinglyst 02.11.2010, type heftelse: Bestemmelse om kloakkledning.
Rettigheten hefter i gnr.132, bnr.83, 131, 159, 175, 753 og 754.
Eiendommen gnr.132, bnr.1057 og 1058 gis rett til å koble seg til eksisterende privat felles avløpsledning. Felles drift og vedlikehold mm.
Dagboknr 941944, tinglyst 30.11.2010, type heftelse: Bestemmelse om vei.
Rettigheten hefter i gnr.132, bnr.83.
Veirett for gnr.132, bnr.1057 til sin tomt.
Dagboknr 40445-1, tinglyst 15.01.2016, type heftelse: Bestemmelse om vei.
Rettigheten hefter i gnr.132, bnr.83.
Gnr.132, bnr.83, 1057 og 1058 gir hverandre veirett via dagens nordlige innkjørsel.
Dagboknr 40445-3, tinglyst 15.01.2016, type heftelse: Bestemmelse om vei.
Rettigheten hefter i gnr.132, bnr.1058.
Gnr.132, bnr.83, 1057 og 1058 gir hverandre veirett via dagens nordlige innkjørsel.
Dagboknr 33603, tinglyst 11.01.2017, type heftelse: Bestemmelse om vei.
Rettigheten hefter i gnr.132, bnr.1058.
Gnr.132, bnr.83, 1057 og 1058 gir hverandre veirett via dagens nordlige innkjørsel.
Dagboknr 33659, tinglyst 11.01.2017, type heftelse: Bestemmelse om bebyggelse.
Rettigheten hefter i gnr.132, bnr.83.
Rett for gnr.132, bnr.1057 og 1058 til å redusere byggegrense til 3 meter. For bnr.1057 på østsiden og for bnr.1058 på nordsiden.

Diverse

Selger har ikke forsøkt å bebygge eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand. Kjøper må derfor kunne påregne at det kan være flere feil og mangler som normalt ville vært oppdaget ved grave-, og bygningsarbeider, men som selger ikke har mulighet å vite.
Selger har søkt og fått godkjent igangsettelse for oppsetting av bolig med bi-leilighet og garasje. Vedtaksdato fra Vestby kommune er datert 08.02.2021 og har saksnr.17/02565-37. Tillatelsen er gyldig i tre år fra vedtaksdato jf. pbl. § 21-9. Dersom tiltaket ikke er satt i gang senest tre år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn to år. Konf. megler for ytterligere spørsmål.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Vestsolveien 6A ligger i et ettertraktet nabolag på høyden Varden like vest for Store Brevik, som er blant de mest populære boligområdene for småbarnsfamilier omkring Son. Nabolaget er uten gjennomkjøringsmulighet med bil og har av den grunn et fredelig, barnevennlig miljø.
Spesielt verdt å fremheve er nærheten til sjøen; fra tomten tar det under fem minutter å gå ned til den nærmeste av flere strender i området, mens den større OBOS-stranden er omlag syv minutters gange unna.
Det eksisterer flere barnehager i nærområdet, og det er gang- og sykkelavstand til den nye Brevik skole og grendesenter. Ny er også skolegården med aktivitetsområder som kan benyttes utenom skoletid, deriblant fotballbane og skate-rampe. Vinterstid er det i tillegg mulig å stå på skøyter på Breviktjernet når forholdene tillater.
Nærområdets bredde av øvrige aktivitetstilbud inkluderer tennisanlegg med hall for innendørs spill, ridesenter, golfbane og svømmehall. Soon Seilforening har i tillegg et veletablert maritimt miljø for unge, og innerst i Sonskilen ligger en av de større småbåthavnene på denne siden av fjorden som kan være et godt utgangspunkt for utflukter på fjorden.
Til sentrumskjernen av Son er det knappe 10 min. med sykkel eller gode fem minutter med bil. Følger du Brevikveien langs vannet passerer du Son Spa som også er en hyggelig møteplass. Sentrum av Son er kjent for å være en sommeridyll med sørlandspreg og har et godt utvalg restauranter og butikker, et rikt maritimt miljø samt flere gallerier og utstillinger av ulike størrelser. I sentrum finnes også et godt helsetilbud som lege, tannlege og apotek. Flere dagligvareforretninger i nærområdet gjør det enkelt å utføre hverdagslige innkjøp.
Son og Store Brevik har en sentral beliggenhet på Østlandet, med den flotte skjærgården rett utenfor og praktisk pendleavstand til Oslo. Av- og påkjøring til E6 ved Tegnebyholtet er ikke mer enn syv minutter unna og kjøretiden videre til Oslo er ca. 35 minutter utenom rushtid.
Ved E6 ligger Sonsveien stasjon som etter den pågående utbyggingen av Follobanen ventes å få redusert reisetid til Oslo S fra dagens 37 minutter. Til stasjonen kan du ta bussen som har timesavganger mellom Moss bussterminal og Vestby stasjon store deler av dagen. Nærmeste bussholdeplass finnes ved innkjøringen til Varden og er stopp for buss til togstasjonen, Son sentrum og Moss.
Til Moss med ferge til Vestfold tar det ca. 15 minutter med bil, til svenskegrensen omlag tre kvarter.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 754,4 kvm.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei med felles vedlikeholdsansvar. Eiendommen har tinglyst veirett.
Tomta tilknyttes privat felles vann- og avløpsanlegg som er knyttet til offentlig vann og avløpsanlegg. Tinglyst erklæring om rett til å knytte seg til felles privat ledningsnett foreligger.
Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til privat nett. Eiendommen er ikke tilknyttet pr. dags dato.
Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift iht. kommunens betalingsregulativ. Selger opplyser at tilknytningsavgiften er betalt.
https://www.vestby.kommune.no/priser-og-gebyrer.511676.no.html
I henhold til selger informeres det at rørgate for vann, avløp, strøm og tele er fremført.

Regulerings-og arealplaner

I henhold til opplysninger mottatt fra Vestby kommune datert 22.04.2022 omfattes eiendommen av reguleringsplan "Vestsolveien 2-6" med formål boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse, vedtatt 25.04.2016 med plannr. 0239. Eiendommen omfattes i tillegg av kommuneplan "Kommuneplan 2019-2030" med formål boligbebyggelse nåværende, vedtatt 18.03.2019 med plannr. Kplan2019.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Det er ikke registrert noen kommunale avgifter på eiendommen pr. i dag.
Gjeldene gebyrsatser for 2022 hentet fra Vestby kommune sine hjemmesider:
Vann:
Fastgebyr vann per år kr 1.800,-.
Forbruksgebyr kr 24,86 pr. kubikk.
Avløp:
Fastgebyr avløp per år kr 1.539,-.
Forbruksgebyr kr 29,68 pr. kubikk.
Feieravgift:
Pr. år pr. pipeløp for helårsbolig. Kr 640,-
Renovasjonsgebyr:
Renovasjon faktureres direkte fra Movar. Standard renovasjon for 2022 er oppgitt til kr 3.982,- og omfatter følgende:
Restavfall 1x140 liter beholder.
Papp, papir og drikkekartong 1x240 liter beholder.
Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer 1x140 liter beholder.
Plastemballasje 1x240 liter beholder.
Denne eiendommen må installere vannmåler iht. opplysninger fra kommunen.
For ytterligere informasjon om kommunale avgifter, tilknytningsgebyr for vann og avløp og kommunale saksbehandlingsgebyrer, se vedlagt link:
https://www.vestby.kommune.no/priser-og-gebyrer.511676.no.html

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien.
For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.563.842,-.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Robin Falk og Julie Kathalin Andersen

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt. For at eiendommen skal kunne overskjøtes, må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen må godkjennes av kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i selgers egenerklæring samt salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvarnkan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: fastpris kr 35.000,-
Tilrettelegging: kr. 12.500,-
Markedsføringspakke: kr. 10.900,-
Oppgjørshonorar: kr. 5.550,-
Foto - drone: kr. 3.800,-
Offentlige opplysninger: kr. 3.500,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 30-0187/22
Krogsveen avd. Moss AS
NO 992 616 733 MVA
Oppdragets KR-kode KR30.22187

Dato

Sist oppdatert: 11. januar 2023 kl. 12:15

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt og bekrefte deltakelse. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Dette er en tomt, og det er også mulighet for å besiktige tomten uten megler.
Lurer du på noe?

Lignende tomter

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.