Solgt: 3 500 000 kr

Alunsjøveien 61

3 500 000 kr
657,9 m² (eiet)
Alunsjøveien 61, ditt nye boligprosjekt?
Ammerudskogen
Sjelden tomt med idyllisk beliggenhet rett ved Lillomarka og Alunsjøen. S-4220 og 24% BYA.
 • Prisantydning
  3 500 000 kr
 • Omkostninger
  88 842 kr
 • Totalpris
  3 588 842 kr
 • Tomteareal
  657,9 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

* Tomt regulert til boligformål s-4220 med 24% BYA
* Svært idyllisk beliggenhet rett ved Lillomarka og Alunsjøen
* Barnevennlig, nærhet til barnehage og skoler
* Offentlig kommunikasjon med matebuss og t-bane
* Mindre hytte og uthus som ikke er i bruk står på eiendommen samt noe vegetasjon

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Alunsjøveien 61, 0957 OSLO
Kommunenummer 301, gårdsnummer 93, bruksnummer 610, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
301/93/610:
27.05.2005 - Dokumentnr: 32896 - Best. om adkomstrett - bruksrett til kjørbar adkomstvei fra Alunsjøveien over eiendom 93/428.
301/93/102(eiendommen er skilt ut fra denne, som igjen var skilt ut fra 301/93/4)
24.07.1974 - Bestemmelser vedr. bebyggelse ved deling i 3 parseller.
Deler av eiendommen går ut i Alunsjøveien, omkringliggende eiendommer har bruksrett til å kjøre/bruke veien.
Alle servitutter kan fås av megler.

Diverse

Eiendommen inngår i dødsbo under offentlig skifte hvor boet er selger. Selger har således ikke kunnskap om eiendommens tilstand.
Hjemmel vil stå på avdøde frem til overskjøting til ny kjøper. Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli tinglyst pantedokument med sperre eller annen form for pantesikkerhet på eiendommen før overskjøting. Oppgjør vil skje mot tinglyst skjøte.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen har en tilbaketrukket og svært attraktiv beliggenhet på Ammerud med Lillomarka som nærmeste nabo. Lillomarka byr på badevann, lysløyper, markastuer og turmuligheter året rundt. I tillegg er det kort gangavstand til t-bane og buss ved Ammerud T, her finnes også Narvesen, Rema 1000 og Kiwi. Området er svært barnevennlig, og det er gangavstand til Ammerud barneskole, barnehager, samt Apalløkka Ungdomsskole og Idrettshall.
Alnsjøen(Alunsjøen):
Alnsjøen, tidligere feilaktig kalt «Alunsjøen», er et skogsvann i Lillomarka, vest for Ammerud. Navnet har uklar opprinnelse, men har sannsynligvis lite med mineralet alun å gjøre, selv om det ble brutt alunskifer ved Alunverket i Ekebergskrenten, nesten nede ved elva Alnas utløp i fjorden fra 1737. Elva Alna, som renner fra sjøen, er kjent under dette navnet før alunutvinninga begynte. Elvas navn tolkes etter forstavelsen aln-, som vi finner både i gårdsnavnet Alna og på Alnabru osv., og som kan komme av et norrønt ord for buktning (som i «albue») eller et ord for å vokse, al-.
I terrenget rundt sjøen kan man se tydelige spor etter de Gothalfske kobbergruvers virksomhet, som var i virksomhet i første halvdel av 1700-tallet og i årene 1880 til 1898. Det foregikk også en del isskjæring på vannet. Alnsjøen ble oppdemmet da det ble gjort til drikkevann i 1930. Fra den steinsatte demningen i sørøstenden har Alna sitt utløp. Det er reservedrikkevannskilde for Oslo, og det er derfor ikke lov å bade, fiske eller på andre måter forurense her. Oslo kommune vedtok at vannet skulle åpnes for allmennheten innen 2014. Per 2019 har dette fortsatt ikke skjedd, da reservevannforsyninga ville blitt for dårlig. I løpet av noen år er skal Holsfjorden også forsyne Oslo med drikkevann, og det er da sjanse for at flere av reservevannene blir åpna for allmennheten.
Huken Pukkverk har blitt avviklet, og Lillomarka arena etablert.
Lillomarka arena er et helårs idretts- og aktivitetsanlegg hovedsakelig beregnet på breddeidretten. Det dekker et område på nærmere 86 dekar og består av løyper, standplass, kunstgressbane, bygninger og tekniske anlegg. Anlegget er tilrettelagt for langrenn og skiskyting med snøproduksjonsanlegg for vinterbruk og rulleskiløyper på sommerstid. Anlegget inneholder videre fasiliteter for orientering og hundesport. Skiløypa er lagt i en runde som er circa tre kilometer lang, med flere snarveier som gir mulighet for variasjon. Standplassen for skiskyting, med tilhørende strafferunde, er også tilrettelagt for helårsbruk. Kunstgressbanen er på 2.400 kvadratmeter og spesialtilpasset agilitytrening for hunder.
Anlegget er spesielt tilrettelagt for paraidretter. Blant annet er løypenettet utformet slik at en av løypesløyfene er helt flat; de andre har varierende hellingsgrad – dermed kan utøverne velge de sløyfene som passer for den enkelte. For sommerbruk er rulleskiløypa tilpasset rullestolbrukere.
Varmestua inneholder kafé/møterom, eget oppholdsrom for hundeklubben, et enkelt kjøkken, kiosk, toaletter og garderober med to dusjer i hver. Garderobene gjør det mulig å avholde treningssamlinger i anlegget. Bygget har også et sekretariatsrom for speaker og tidtaking, og et 200 kvadratmeter stort lager. Pumpehus, tekniske rom og garasje for prepareringsmaskinen er lagt inn i skibroen som også danner inngangsportalen til arenaen.
Av kjøpesentre er det kort vei til Grorud nærsenter med Meny, Vinmonopolet, Kitchn, Princess, bokhandel m.m. Ønsker du større handlemuligheter er det 5 minutter med bil til Stovner senter som har det meste av butikker.
Det tar ca 15 minutter til Oslo sentrum med bil, eller 19 min med t-banens linje 5 fra Ammerud.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 657,9 kvm.
Hovedsakelig fjell og leire i grunnforhold. Tomten er delvis skrå med fjell i skrående terrengdel.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar. Utgifter til veilag på påberegnes ved utvikling av tomten.
I forbindelse med utvikling av nabo-tomt i Alunsjøveien 54-56 har PBE tatt en nærmere kikk på veirett/sikret adkomst da denne delen av Alunsjøveien er privat.
Dette er belyst i Rammetillatelsen under sakssnummer: 201707131 punkt 20 datert 17.10.2017.
Her fremkommer det blant annet: I servitutt tinglyst ved fradeling fra gnr. 93 bnr. 4 7. juni 1912, heter det på side 2: «De påutparselleringsplanens prosjekterede veie er utlagte til felles bruk». Av grunnbokens system følger det at heftelser og servitutter som er tinglyst på en eiendom følger med ved fradeling, og følgelig gjelder for eiendommen som nå er omsøkt bebygd.
Alle eiendommer som er skilt ut fra gnr. 99 bnr 4, som også er tilfelle for denne eiendommen, tolker PBE det slik at samtlige har veirett tilknyttet Alunsjøveien.
En utvikling av denne tomten innebærer en byggesøknad, og søker tar selv risikoen for hva som eventuelt blir godkjent.
Eiendommen er ikke tilknyttet det kommunale ledningsnettet. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse/tilknytning.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til Byggeområde for boliger gjennom Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by (småhusplanen) S-4220, vedtatt 15.03.2006, revidert 12.06.2013.
Etter reguleringsbestemmelsene tillates en utnyttelse på inntil 24 % -BYA. Maksimal gesims- og mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 6,5 meter og 9,0 meter. Tiltakets total høyde (HT)
skal være maks. 10,5 meter.

Økonomi

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 3.588.842,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Heljar Johannes Helseth's bo v/Randi Bull

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring, og reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 2,4% av salgssummen.
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 14.750,-
Visninger: Inkludert.
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 43-0042/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Groruddalen
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR43.2142

Dato

Sist oppdatert: 25. november 2021 kl. 15:38
Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Lignende tomter

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.