Solgt: 2 400 000 kr

Alsteinsgata 8

2 600 000 kr
117 m²
3 soverom
Velkommen til Alsteinsgata 8 presenteres av Krogsveen v/Lene Hviding.
Lene Hviding
Presenteres av
Lene Hviding
Bjergsted
Halvpart av tomannsbolig (1 etg & kjeller). Stor, felles tomt. Sentral beliggenhet.
 • Prisantydning
  2 600 000 kr
 • Omkostninger
  66 342 kr
 • Totalpris
  2 466 342 kr
 • Etasje
  1
 • Byggeår
  1939
 • Soverom
  3 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  117 m²
 • Type
  Eierleilighet
 • Eierform
  Eierseksjon
 • Energimerke
  Rød G

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Krogsveen har gleden av å presentere Alsteinsgata 8, halvpart av tomannsbolig over to etasjer ( 1 etg & kjeller). Sentral beliggenhet med de fleste fasiliteter innen kort avstand.
 • Bolig med mye potensiale.
 • Stor, felles steinbelagt tomt.
 • Gåavstand til Stavanger sentrum.
 • Trygg skolevei for de små.
 • Gode bussforbindelser. Velkommen til hyggelig visning!
 • Innhold og byggemåte

  Eiendommen

  Alsteinsgata 8, 4007 STAVANGER
  Kommunenummer 1103, gårdsnummer 59, bruksnummer 31, seksjonsnummer 1, ideell andel 1/1

  Innhold

  Totalt bruttoareal: 141 kvm
  Totalt bruksareal: 129 kvm
  Totalt primærrom: 117 kvm
  Bruksareal:
  Primærrom:
  Kjeller 35 kvm: Gang, Kjellerstue og soverom.
  1. etasje 82 kvm: Entré, bad, stue, kjøkken og 3 soverom.
  Sekundærrom:
  Kjeller 12 kvm: Bod.
  I tillegg disponerer boligen 2 boder i gangen og 1 i kjelleren.
  Soverom i kjeller er opprinnelig byggemeldt som `mat` jf. byggetegninger fra kommunen og er ikke godkjent til varig opphold. Innredning av rommene til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt og er heller ikke godkjent for denne bruk av kommunen. Kjøper overtar alt ansvar og risiko for dette videre.
  Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 09.09.2021 utført av Rogaland Takstpartner AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

  Byggemåte

  Bygningen er iht. tilstandsrapport oppført i tre/betong. Etasjeskillere av tre. Yttervegger med bindingsverk/tømmerplank som er kledd med kledning. Saltak med betongpanner.
  Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport for eiendommen som følger vedlagt. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapporten fremkommer det forhold som kjøper må være særskilt oppmerksom på.
  Rapporten inneholder 13 TG2 og 2 TG3:
  Tilstandsgrad(Tg) 1: taktekking, bad, kjøkken, bereder.
  Tillstandsgrad(Tg) 2 : grunnmur, drenering, veggkonstruksjon, vinduer/dører, renner/nedløp, kjellertrapp, pipe, etasjeskiller, rom under terreng, bad, kjøkken, innvendige overflater, terrengforhold.
  Tillstandsgrad(Tg) 3 : dør, rom under terreng.
  Det gjøres oppmerksom på at ett avsnitt, f.eks "Vinduer og dører" kan inneholde flere forskjellige tilstandsgrader. Dette pga forskjellig alder og tilstand på bygningsdelene.
  Det anbefales alltid at hele rapporten leses. Dette for å gi ett mer helhetlig bilde av boligen/leiligheten. Det anbefales også at teksten på side 3 leses der det står nærmere beskrevet ang bruken av tilstandsgrad 2.
  Begrunnelse for Tilstandsgrad 2 og 3:
  Grunnmur:
  Tilstandsgrad 2 er gitt grunnet alder på bygningsdelen.
  Drenering:
  Tilstandsgrad 2 er gitt grunnet alder på bygningsdelen.
  Veggkonstruksjon/utvendige fasader:
  Tilstandsgrad 2 er gitt grunnet alder/slitasje på bygningsdelen.
  Vinduer/dører:
  Tilstandsgrad 2 er gitt grunnet alder/slitasje på bygningsdelen.
  Tilstandsgrad 3 er gitt på ytterdør.
  Renner/nedløp:
  Tilstandsgrad 2 er gitt grunnet alder/tilstand på bygningsdelen.
  Terrasser/trapper:
  Tilstandsgrad 2 er gitt grunnet alder/tilstand på bygningsdelen.
  Piper/ildsteder:
  Tilstandsgrad 2 er gitt ettersom flere av pipens sider er tildekket/bygget inne.
  Etasjeskiller:
  Tilstandsgrad 2 er gitt grunnet skjevheter.
  Rom under terreng:
  Tilstandgrad 2 er gitt på rom under terreng grunnet alder og påfølgende fare for fuktopptak i vegg og gulv.
  Tilstandsgrad 3 er gitt grunnet målbar fukt i utforede yttervegger.
  Bad:
  Tilstandsgrad 2 er gitt grunnet manglende ventilering.
  Kjøkken:
  Tilstandsgrad 2 er gitt grunnet alder på bygningsdelen.
  Innvendige overflater:
  Tilstandsgrad 2 er gitt grunnet ujevnheter/svikt mot underlaget.
  Terrengforhold:
  Tilstandsgrad 2 er gitt grunnet manglende fall på terrenget fra grunnmuren.
  Informasjon fra selger:
  Det kommer litt van på gulvet i kjelleren ved trappen. Det kan være fra avløp fra kjøkken ned til gulvet i kjelleren.
  Tilstandsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

  Standard

  Takstmannens konklusjon tilstand:
  Boligen bærer stedvis preg av alders slitasje. Flere bygningselementer har redusert levetid og det bør derfor påregnes
  påkostninger på disse. Det er behov for normalt vedlikehold.
  For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til vedlagt tilstandsrapport.

  Løsøre og tilbehør

  Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.

  Oppvarming

  Oppvarmingen i boligen er elektrisk. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

  Ferdigattest/brukstillatelse

  Eiendommen har vært brukt til boligformål siden 1939. ref. matrikkelen.
  Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.
  Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
  Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.
  Soverom i kjeller er opprinnelig byggemeldt som `mat` jf. byggetegninger fra kommunen og er ikke godkjent til varig opphold. Innredning av rommene til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt og er heller ikke godkjent for denne bruk av kommunen. Kjøper overtar alt ansvar og risiko for dette videre.

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Leiligheten overdras fri for pengeheftelser.
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
  Sameiet har legalpant for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet iht. eierseksjonsloven § 31. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp).
  01.09.2014 - Dokumentnr: 729270 - Seksjonering
  Opprettet seksjoner:
  Snr: 1
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 1/2
  Seksjoneringsdokumentene kan fås ved henvendelse av megler.

  Eventuell adgang til utleie

  Leiligheten kan leies ut såfremt leiligheten har forsvarlige radonverdier. Leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje som eier.

  Beliggenhet og tomteforhold

  Beliggenhet

  Sentral og attraktiv beliggenhet i et rolig og barnevennlig boligområde.
  Gangavstand til Stavanger sentrum, Gamle Stavanger, samt konserthuset, Nytt SR- bank- bygg og ny BI- campus like ved. Trygg skolevei til barnes og ungdomsskole. God offentlig kommunikasjon.

  Adkomst

  Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

  Barnehager, skoler og fritid

  Barnehager:
  Noas Ark barnehage - Bjergsted 0.4 km
  Byfjordparken barnehage 8 min
  Hertervigtunet barnehage (1-5 år) 0.7 km
  Skoler:
  Kampen skole (1-7 kl.) 0.7 km
  Byfjord skole (1-7 kl.) 1.3 km
  Eiganes skole (1-7 kl.) 2 km
  Tastaveden skole (8-10 kl.) 1.3 km
  Kannik skole (8-10 kl.) 1.9 km
  Bergeland vgs - Tanke Svilandsgate0.5 km
  Stavanger katedralskole - Bjergsted 8 min
  Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

  Beskrivelse av tomt

  Eiet tomt på 425 kvm som tilhører sameiet. Tomten er fellesareal. Opparbeidet tomt med belegningsstein på baksiden av huset, gressplen og grus på fremsiden.

  Parkering

  Felles parkering i gårdsrom. Deles med den andre seksjonen.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen har adkomst via kommunal vei. Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Sameiet er ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

  Regulerings-og arealplaner

  Eiendommen er regulert til bolig (formål)i henhold til reguleringsplan 1348 Reguleringsplan for Bjergsted, datert 15.02.1993 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 15.02.1993.
  Eiendommen er regulert til boligbebyggelse (formål)i henhold til reguleringsplan 409 Omr. begr.av Vistegata-Solandsbakken, T.Svilands gates forlengelse Chr.Bjellands gate, datert 31.07.1961 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 31.06.1961.
  Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (100 meter):
  2706 Detaljregulering for Tanke Svilands gate 73. Eiganes og Våland bydel. Status: Planlegging igangsatt. Plantype: Detaljregulering.
  Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

  Økonomi

  Kommunale utgifter

  Kommunale avgifter er kr 12 812,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon, feiing/tilsyn og eiendomsskatt.
  Eiendomsskatten er kr 2 976,- for inneværende år.
  Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. kr 10290,- pr. år. / 17387 kwh. pr. år.
  Leverandør er Lyse. Årlig nettleie er kr 10290,-.
  Boligen har en årlig forsikringspremie på kr 4273 IF.
  Boligen er tilknyttet Altibox som internettleverandør med kostnad pr år kr 8628,-.
  Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk.

  Formuesverdi

  Formuesverdi for 2019 var kr 1 543 161,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
  Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2020 bli kr 5 555 379,60.
  Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Eiendomsskatt

  Eiendomsskatten utgjør kr. 2 976,- pr år.

  Omkostninger

  I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
  - Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
  - Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
  - Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
  - Pantattest kr. 172,-
  Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2 461 342.
  I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 7.650,- for boliger med seksjonsnummer.

  Betalingsbetingelser

  Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

  Annen viktig informasjon

  Eier

  Reynaldo B Delos Santos

  Informasjon om forkjøpsrett

  Eiendommen er seksjonert og leiligheten er tilknyttet et sameie bestående av 2 leiligheter, med sameiebrøk 1/2.
  Sameiet har ikke forretningsfører eller styre, og det føres ikke regnskap eller budsjett. Dersom det mottas felles regninger til sameiet vil kostander bli fordelt etter nærmere regler angitt av sameiet, vanligvis etter sameiebrøk eller vedtekter.
  Forpliktelser som eier må utføre for fellesskapet blir avtalt mellom huseierne.
  Vi gjør videre oppmerksom på at det iht. eierseksjonsloven ikke er anledning å erverve mer enn 2 seksjoner i sameiet, her teller også eierskap via. firma, nærstående og familie. Kjøper har risikoen for at overskjøting på denne bakgrunn kan nektes av Statens Kartverk. I så fall vil kjøper uansett være forpliktet til å gjennomføre handelen, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting. Konferer med megler for mer informasjon.
  Dokumenter for sameiet og kopi av seksjonsbegjæringen kan fås ved henvendelse til megler.

  Overtakelse

  Etter nærmere avtale.

  Boligselgerforsikring

  Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.
  Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

  Boligkjøperforsikring

  Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en rettshjelpsdekning.
  For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse på kr 900,- for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

  Budgivning

  Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
  Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
  For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

  Hvitvaskingsreglene

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

  Lovanvendelse

  Avhendingsloven
  Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
  Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
  Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
  Rett til fritt å velge megler
  Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

  Opplysninger om oppdraget

  Oppdragsnummer 35-0251/21
  Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Stavanger
  NO 950 007 613 MVA
  Oppdragets KR-kode KR35.21251

  Dato

  Sist oppdatert: 14. oktober 2021 kl. 15:17

  Dokumenter

  Utskriftsvennlig salgsoppgave

  Område

  Legg til steder som er viktige for deg

  Prisutvikling for området

  Kvadratmeterpris
  0 kr/m²
  Endring
  ↘︎ % ()

  På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

  Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

  Andre boliger i området

  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █
  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █
  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █

  På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

  Skreddersydd flyttepakke

  Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

  Hjelp med både kjøp og salg

  Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

  Hjelp til finansiering

  Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.