Solgt: 8 300 000 kr

Kodalsveien 7

7 800 000 kr
147 m²
3 soverom
Spennende enebolig med moderniseringsbehov. Stor tomt m/gode solforhold. Barnevennlig og naturskjønt. Blindvei. Velkommen til visning!
Terje Tveit
Presenteres av
Terje Tveit
ASKER/ GULLHELLA
SOLGT - VISNING AVLYST
 • Prisantydning
  7 800 000 kr
 • Omkostninger
  196 342 kr
 • Totalpris
  8 496 342 kr
 • Byggeår
  1964
 • Soverom
  3 soverom
 • Primærrom
  147 m²
 • Bruksareal
  187 m²
 • Tomteareal
  1 417 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass og Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Oransje E

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Enebolig beliggende naturskjønt til på Gullhella i Asker. Stort tomt med sol fra morgen til kveld. Eiendommen ligger høyt til på en kolle i en rolig blindvei. Det er gangavstand til Gullhella togstasjon og bussholdeplass langs Røykenveien. Ønsker du en tur i skogen, finner du den i umiddelbar nærhet. Om vinteren er jordene rett i nærheten et eldorado for skigåeren. Her er det oppkjørte løyper, belysning og kunstsnø på Skiforeningens anlegg. Gangavstand til både barnehager, barneskole og matforretning. Kun 4 km. unna har du Asker sentrum med et stort servicetilbud.
Kort fortalt:
Enebolig på 187 BRA over to plan
3 soverom
2 bad og 1 vaskerom
Åpen og sosial planløsning
Stort potensial
Mye lagringsplass
Solrik tomt med flere uteplasser
Gangavstand til kollektivt
Barnevennlig område
Skiarena

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Kodalsveien 7, 1386 ASKER
Kommunenummer 3025, gårdsnummer 61, bruksnummer 199, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruttoareal: 207 kvm
Totalt bruksareal: 187 kvm
Totalt primærrom: 147 kvm
Bruksareal:
Enebolig 187 kvm
Primærrom:
Enebolig:
U. etasje: 55 kvm: Entré, hall, bad, vaskerom og rom benyttet som soverom.
1. etasje 92 kvm: Vindfang, trappegang, stue, kjøkken, bad og to soverom.
Sekundærrom:
Enebolig:
U. etasje: 40 kvm: To boder og garasjerom.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 13.04.2021, utført av Anticimex AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Bygningen er iht. boligsalgsrapport oppført med gulv mot grunn av betong. Grunnmur av murkonstruksjon. Etasjeskillere i hovedsak av tre, samt betong i garasje. Yttervegger av bindingsverk utvendig kledd med liggende kledning. Takkonstruksjon av saltaksform utvendig tekket med takstein. Boligen har profilert ytterdør med glassfelt, samt dør med glassfelt i vindfang 1.etasje. Terrassedør med to-lags glass fra 1983. To-fløyet terrassedør med tolags glass fra 1991. Vinduer med to-lags glass fra 1981, 1983 og 2015 (rom benyttet som soverom ). Samt enkelte vinduer med to glassflater vurdert til å være fra byggeår.
Selger har fått utarbeidet en boligsalgsrapport for eiendommen. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapportens sammendrag fremkommer det som takstmannen mener kjøper må være særskilt oppmerksom på, herunder:
Bad med adkomst fra gang i 1. etasje
TG 2. TG 2 er valgt på grunn av rommets alder og enkelte avvik. Eventuell membran/tettesjikt på gulv og vegger, samt vannrør av kobber og sluk av støpejern er vurdert til å ha en alder som tilsier begrenset/usikker restlevetid. Det er registrert motfall til sluket. Vindu uheldig plassert i våtsone. Naturlig ventilasjon og ikke mekanisk avtrekk, samt at det ikke er etablert ventilasjonsspalte mellom dør/terskel. Tilstanden til våtrommet tilsier at det bør påregnes oppgraderinger for å gjøre det fuktsikkert.
Bad med adkomst fra hall i u. etasje
TG 2. TG 2 er valgt på grunn av rommets vurderte alder og enkelte avvik. Eventuell membran/tettesjikt på gulv, tettesjikt på vegger, samt vannrør av kobber og sluk er vurdert til å ha en alder som tilsier begrenset/usikker restlevetid. Det er ikke mulig ved visuell kontroll å verifisere om membran/tettesjikt er tilfredstillende tilsluttet sluk. Vindu uheldig plassert i våtsone. Naturlig ventilasjon og ikke mekanisk avtrekk, samt at det ikke er etablert ventilasjonsspalte mellom dør/terskel. Tilstanden til våtrommet tilsier at det bør påregnes oppgraderinger for å gjøre det fuktsikkert.
Vaskerom med adkomst fra hall i u. etasje
TG 2. TG 2 er valgt på grunn av rommets vurderte alder og enkelte avvik. Det er ikke observert synlige skader, men membran/tettesjikt på gulv er vurdert til å ha en alder som tilsier begrenset restlevetid. Det er ikke mulig ved visuell kontroll å verifisere om membran/tettesjikt er tilfredstillende tilsluttet sluk. Vannrør av kobber, sluk og varmtvannsbereder er vurdert til å ha en alder som tilsier begrenset/usikker restlevetid. Naturlig ventilasjon og ikke mekanisk avtrekk, samt at det ikke er etablert ventilasjonsspalte mellom dør/terskel. Tilstanden til våtrommet tilsier at det bør påregnes oppgraderinger for å gjøre det fuktsikkert.
Kjøkken
TG 2. TG 2 er valgt på grunn av kjøkkenets alder med tanke på innredninger, overflater, røropplegg samt andre installasjoner.
Overflater gulv
TG 2. Gulvbelegg i gang og vindfang, samt parkettgulv i stue bærer preg av slitasje. Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser i entré, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag.
Ventilasjon
TG 2. Ikke registrert tilluftsventil i rom benyttet som soverom. Ventilasjonen vurderes med fordel å kunne vært bedre.
Konstruksjon
TG 2. Etasjen har enkelte vegger under bakkenivå som er utlektet fra grunnmuren. Ut i fra alder på drenering, vurderes denne konstruksjonen å ha en fuktrisiko selv om synlige skader ikke er observert.
Innvendig trapp
TG 2. Det er kun rekkverk/håndløper på en side. TG 2 i henhold til NS 3600.
Fasade
TG 2. Registrert noe værmessig slitasje, med behov for overflatebehandling.
Skjevhetsmåling
TG 2. Det er registrert skjevheter i boligen. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt i rommene er målt til 17 mm i rom benyttet som soverom i U.etasje og 21 mm i stue 1.etasje. Målingene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Skjevheter er mer påregnelige i eldre bygninger enn i nye. Årsaken til skjevhetene er ikke vurdert. Forøvrig er det registrert mindre målbare skjevheter i øvrige målte rom. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt i rommene er målt til 12 mm hall i U.etasje og 8 mm i trappegang i 1.etasje.
Teknisk anlegg
TG 2. Vannrør i boligen er vurdert til å ha en alder som tilsier at det er begrenset/usikker restlevetid. Vannbåren varme: Radiatorer og røropplegg til disse er vurdert til å ha en alder som tilsier at det er begrenset/usikker restlevetid. Avløpsrør i boligen er i hovedsak vurdert til å ha en alder som tilsier at det er begrenset/usikker restlevetid.
Vinduer og dører
TG 2. Vinduer er i hovedsak av eldre dato og har behov for oppgraderinger/overflatebehandling. Det må forventes høyere varmetap fra disse vinduene sammenlignet med vinduer fra nyere dato. Til informasjon ble det utført stikkprøvekontroll på enkelte vinduer, hvor åpne/lukkefunksjon fungerte som forventet. Det ble påvist punkterte glass/vindu i soverom 1. Ytterdører og terrassedører er av eldre dato og har behov for oppgraderinger/overflatebehandling. Det må forventes høyere varmetap fra disse dørene sammenlignet med dører fra nyere dato. Til informasjon ble det utført stikkprøvekontroll på dører hvor åpne/lukkefunksjon fungerte som forventet.
Yttertak
TG 2. Registrert symptomer på fuktpåvirkning i undertak av tre ved takfot/gesims. Vurdert til å kunne være fra tidligere fuktpåkjenning. Bør holdes under oppsikt. Renner og nedløp på veranda bærer preg av slitasje.
Terrasse
TG 2. Tettesjikt over innvendig rom er vurdert til å ha en alder som tilsier begrenset/usikker restlevetid. Rekkverkshøyden er under 0,9 meter. Avvik fra gjeldende forskrift. Gulvflate av betong bærer preg av slitasje, samt registrert enkelte sprekker i ytterkant.
Grunnmur
TG 2. Registrert enkelte riss/sprekker i grunnmur utvendig og innvendig.
Drenering
TG 2. Dreneringens tilstand har påvirkning på underetasjens bruksområder og bygningstekniske tilstand. Drenering er nedgravd og skjult, og av den grunn må estimert tilstand vurderes ut i fra alder. Estimert teknisk levetid på drenssystem har et betydelig sprang, og er mellom 20 - 60 år. Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand, men basert på alder er restlevetiden vurdert til å være usikker. Gjør oppmerksom på at registrerte dreneringsplater mot øst er vurdert til å kunne inneholde asbest. Anbefaler nærmere undersøkelser.
Terrengforhold
TG 2. Fall ut fra grunnmur kunne med fordel hvert større. Dette for å unngå utilsiktede vannansamlinger inn mot grunnmuren.
Annet:
- Registrert noe løs tapet, samt enkelte mindre riss. Ellers ingen unormale observasjoner utover normal bruksslitasje.
- Selger informerer om at det er noe usikkerhet hvorvidt varmekabler i entré, deler av hall og rom benyttet som soverom fungerer tilfredsstillende. Anbefaler nærmere undersøkelser.
- Registrert fuktmerke i undertak. Vurdert til å kunne være fra tidligere fuktpåkjenning. Bør holdes under oppsikt.
- Varmtvannsbereder fra 1994 på ca. 198 liter plassert i vaskerom.
- Oppvarming med radiatorer i enkelte rom tilkoblet eget varmeanlegg. Tekniske installasjoner for vannbåren varme (radiatorer) plassert i vaskerom.
- Sikringsskap med automatsikringer og måler plassert i vindfang 1. etasje. Hovedsikringens kapasitet er på 63A. Sikringsskap med automatsikringer plassert i vaskerom U. etasje. Boligen har i hovedsak åpent elektrisk anlegg.
Sammendrag fra selgers egenerklæring:
- Hele badet ble pusset opp. 1999. Arbeidet er utført av Asker Flis og Bad AS.
- Ny membran, sluk, fliser og innredning.
- Sprekk i rør under kjøkkenbenk. Røropplegg er byttet i 2021.
- Mus tatt i felle i 2021.
- Nytt takk og takrenner i 2018. Arbeidet er utført av ABC håndverk.
- Nytt sikringsskap og elkjel i 1994.
Boligsalgsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Moderniseringer og påkostninger

Utbedringer seneste år:
- Taket ble skiftet i 2018 . Røropplegg under vasken på kjøkkenet er nylig skiftet.
- Skiftet vindu i 2015 på rom benyttet som soverom i u. etasje.

Standard

Enebolig beliggende på Gullhella med stor tomt og gode solforhold. Boligen har behov for modernisering. Adkomst i boligens underetasje. Boligen består av underetasje med entré, hall, vaskerom, bad, rom benyttet som soverom og to boder. 1.etasje med vindfang, trappegang, stue, kjøkken, bad, og to soverom. Utgang fra stue og soverom 1 til sydvest-vendt delvis overbygd veranda på ca. 20 m2. Utgang fra vindfang 1.etasje til overbygd markterrasse på ca. 13,5 m2.
Entré og hall
Entré med flislagt gulv og panel på vegger og i himling. Det er klesoppheng på høyre side innenfor døren. Gulvvarme i entré og hall. Selger opplyser om at varmekabel i yttergang ikke virker. Videre inn kommer vi til en stor og svært romslig hall. Her er det gode muligheter for ytterligere oppbevaring, eksempelvis under trappen. Det er også to store boder i underetasjen. Peisovn med glassdør i hall.
Stue
Videre opp i 1. etasje har vi stue med åpen løsning til spisestue. Det er en romslig og sosial løsning, og rommet har gode vindusflater. Utgang til veranda med fritt naturskjønt utsyn. I stuen har du god plass til sofagruppe og spisebord til mange. Det er også plass til en liten lesekrok i motsatt ende av stuen.
Kjøkken
Separat kjøkken med kjøkkeninnredning i hvite slette fronter og benkeplate i laminat. Benkebeslag av rustfritt stål med oppvaskkum, utslagskum og ett-greps armatur fra Oras. Fliser på vegg over kjøkkenbenk. Benkeskapsbelysning og stikkontakter over deler av kjøkkenbenk. Komfyr med keramisk platetopp fra Gorenje. Oppvaskmaskin fra Siemens. Kjøleskap med fryser fra Electrolux. Gulvflate belagt med gulvbelegg og vegger med tapet. Ventilator plassert i overskap tilkoblet avtrekk ut av bygget. Inne på kjøkkenet er det plass til et mindre spisebord. Hvis ønskelig kan komfyr og fryser medfølge ved salg.
Bad i 1. etasje
Baderom oppgradert i 1999 (årstall opplyst av selger). Sluk av støpejern vurdert til å være fra byggeår. Flislagt gulv med varme og flislagte vegger. Himling med hvite himlingsplater. Vegghengt servantskap i profilert hvit utførelse. Ovenpåliggende servant med ett-greps armatur fra FM Mattsson. Vegghengte overskap i profilert hvit utførelse, speil og belysning med stikkontakt på vegg over servant. Boblebadekar og to-greps armatur tilkoblet hånddusj. Gulvstående toalett fra Porsgrund. Naturlig avtrekksventil i himling.
Bad i u. etasje
Baderom fra ukjent eksakt årstall, vurdert til å være oppgradert omkring 1980. Flislagt gulv. Vegger med våtromstapet, samt delevis flislagte vegger i dusjsone. Himling i malt flate. Vegghengt servant med to-greps armatur. Vegghengt skap med speil og hylle, samt belysning på vegg over servant. Dusjsone med dusjarmatur fra FM Mattsson tilkoblet hånddusj. Gulvstående toalett fra Gustavsberg. Gulvstående bidé. Radiator og stråleovn på vegg. Naturlig avtreksventil i nedsenket kasse. Selger opplyser om at varmeovn på badet kun virker på 3.
Vaskerom i u. etasje
Vaskerom fra ukjent eksakt årstall, vurdert til å være oppgradert omkring 1980. Gulvflate belagt med gulvbelegg. Vegger i malt mur. Himling i malt flate. Utslagskum av rustfritt stål med to-greps armatur. Opplegg for vaskemaskin. Varmtvannsbereder fra 1994 på ca. 198 liter. Naturlig avtrekksventil på vegg.
Soverom
Boligen har 3 soverom. To er plassert i 1. etasje mens det siste i boligens underetasje. Hovedsoverommet i 1. etasje er av god størrelse med plass til dobbeltseng og oppbevaring i skap langs vegg. Utgang til veranda. Det ene vinduet på det største soverommet der defekt/punktert. Soverom 2 er noe mindre, men perfekt til barnerom eller kontor. Soverommet i underetasjen er byggemeldt som hobbyrom og ikke formelt godkjent som soverom. Dette rommet har delvis gulvvarme.
Overflater
Gulv: Gulvbelegg, fliser, parkett, laminat, teppe
Vegger: Malt mur, tapet, våtromstapet, fliser, malte flater, panel
Himling: Malt flate, himlingsplater, panel

Oppvarming

Boligen varmes opp ved bruk av elektrisitet kombinert med vedfyring. Radiatorer i enkelte rom tilknyttet eget anlegg.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse ble gitt 17.03.1964. Det foreligger ferdigattest på tilbygg datert 16.04.1984.
Den midlertidige brukstillatelsen er gitt på følgende vilkår:
1. Pussing av vegger i garasje innvendig.
2. Muring av delevegg i garasje.
3. Innpussing av vinduer og dører utvendig.
4. Støping av bunn i feieluke.
5. Støping av bunn i stakekum.
6. Montering av rekkverk på veranda.
7. Støpning av inngangstrapp.
8. Planering rundt bygget utvendig med fall fra vegg.
9. Isolering av avtrekkskanaler på loft.
10. Brannstige må anskaffes.
Det er uklart om dette er utført. Kjøper overtar ansvaret for dette.
Det er registrert enkelte avvik fra fremviste byggetegninger. Det hefter noe usikkerhet om soverom i underetasje er godkjent for sitt bruk, og det er ukjent hvorvidt dette eventuelt lar seg gjøre. Rommet er benevnt som rom benyttet som soverom i boligsalgsrapporten og medregnet i boligens primærareal etter dagens bruk. Rommet er i byggetegninger fra 1963 og 1983 betegnet som "Hobbyrom".
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen.
Dagboknr 14644, tinglyst 05.09.1978, type heftelse: Erklæring/avtale. Bestemmelse vedr felles privat vann- og kloakkledninger. Asker vann- og kloakkvesen har rett til nårsomhelst å la avstenge og forsegle den felles hovedstoppekran for fellesanlegget vedr. vann- og kloakkledning til min eiendom når det finnes nødvendig eller ønskelig. Videre forplikter jeg meg til fellesskap med de andre eiendommer å reparere og vedlike3holde de felles vann- og kloakkledninger. Undertegnede har videre gitt fellesskapets eiendommer rett til å ha liggende såvel de felles vann- og kloakkledninger som de enkelte eiendommers ledninger på min eiendom, og jeg har gitt tillatelse til all nødvendig reparasjon og ettersyn. av ledningene.
Dagboknr 22621, tinglyst 14.07.1988, type heftelse: Erklæring/avtale. Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. over privat eiendom.
Asker kommune får vederlagsfritt tillatelse til å anlegge og ha liggende ledninger dimensjonert slik kommunen til enhver tid finner det nødvendig. De har fri adkomst til traceen både for personer og materiell. Grunneieren vil ikke bygge eller foreta anlegg over ledningene.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Gullhella og Eidsletta er et populært og attraktivt område i Asker på grunn av sin nærhet til marka, skoler, barnehager, fjorden, slalåmbakke, lysløyper og offentlig kommunikasjon. Det er kun ca. 4 km til Asker sentrum med Trekanten kjøpesenter, et godt utvalg av butikker og spisesteder, Asker kulturhus med bl.a. kino og bibliotek, og et variert servicetilbud. Asker sentrum er også et knutepunkt for offentlig kommunikasjon med buss, flytog og tog. Her er det også pendlerparkering ved togstasjonen.
Området grenser til Vardåsen i bakkant med store turområder med flotte muligheter både sommer og vinter. Andre tilbud i nærområdet er bl.a. Stall Blakstad, Seilforening i Blakstadbukta, Risenga med svømmehall, kunstisbane, tennisanlegg, fotballbaner og ishockeyarena. Asker kommune har et flott og variert tilbud av fritidsaktiviteter. Langs Eidsletta er det flotte skiløyper på jordet om vinteren og Skiforeningen har også her et anlegg med kunstsnø og lysbelagte løyper. Et eldorado for store og små!
Gangavstand til både barnehager, barneskole og matforretning. Det er ca. 700 meter (8-10 min. å gå) til Gullhella stasjon med direkte forbindelse mot Oslo. Rundt 300 meter fra boligen går det buss i retning Asker og Heggedal på dagtid. Innenfor ca. 5 minutters kjøring ligger Asker sentrum med forretninger og servicetilbud.

Adkomst

Se vedlagt kartskisse på høyre side i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger. Velkommen til visning!

Barnehager, skoler og fritid

Barnehager:
Barnas hus Gullhella
Espira Gullhella
Østenstad Menighets barnehage
Skoler:
Blakstad barneskole
Risenga ungdomsskole
Hovedgården ungdomsskole
Bleiker videregående skole
Asker videregående skole
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 1.417 kvm. beliggende høyt på en kolle i en rolig blindvei. Tomt opparbeidet med blant annet gruslagt oppkjørsel/gårdsplass, gressplen, trær, prydbusker og diverse beplantning. Utgang fra vindfang 1. etasje til overbygd markterrasse på ca. 13,5 m2. Gulvflate belagt med heller. Markterrasse har utepeis, utelys og stikkontakt. Eiendommen har gode solforhold med sol fra morgen til kveld.

Parkering

Garasje integrert i boligen. Ellers parkering på egen gårdsplass.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst fra privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 14.11.2017 er avsatt til: nåværende boligbebyggelse.
Eiendommen ligger i område for nåværende boligbebyggelse, boligområder med utfyllende bestemmelser - Type B, iht. kommuneplan for Asker kommune 2018-2030.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 10.502,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp. renovasjon og for feiing av pipe og tilsyn fra feievesen. Eiendommen er tilknyttet vannmåler og kostnadene vil derfor avhenge av faktisk forbruk. Avregning foretas en gang pr. år.
Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. 21.700 kwh. pr. år.
Boligen har en årlig forsikringspremie på kr 6.127,-
Velavgift er kr 200,- pr. år.
Boligen har parabol. Tv-tuner/dekoder medfølger ikke. Det ligger Telenor fibernett til eiendommen, men den er ikke tilknyttet.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2018 var kr 1 705 246,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig). Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2020 bli kr 6 138 885,60. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 7.996.342,-
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,- for eneboliger. Kun rettshjelpsdekning koster kr. 11.100,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Oddrun Lie

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en boligkjøperforsikring (rettshjelpsdekning).
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Avhendingsloven
Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1% av salgssummen inkl.
Tilrettelegging kr 15.000,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 15.500,-
Visninger: kr 3.125,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 15-0052/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Asker
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR15.2152

Dato

Sist oppdatert: 23. april 2021 kl. 11:42

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Andre boliger i området

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.