logo
Sjernarøy/Kyrkjøy

Norheimsbergvegen 42

Prisantydning

1 190 000 kr

Omkostninger: 31 092 krTotalpris: 1 221 092 kr
Byggår
1947
Soverom
2
Primærrom
40 m²
Bruksareal
40 m²
Tomteareal
2 275 m²
Type
Fritidseiendom ved sjøen
Eierform
Eiet

Pent beliggende fritidseiendom med solrik tomt på over 2 mål og tilhørende ubebygd naust-tomt. Renovering/rivningsobjekt

Visning

Vi i Krogsveen ønsker trygge visninger for alle våre kunder og ansatte, og har innført tiltak som sikrer visninger med lav smittefare. Meld deg derfor på visning i god tid innenfor annonsert tidspunkt eller ta kontakt med megler for privatvisning.
Fagansvarlig / Eiendomsmegler

Morten Voll

Sandnes
mobil 98071846
telefon 51971987

Send e-post
Bestill verdivurdering

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

Meget pent beliggende fritidseiendom på Kyrkjøy med tilhørende naust-tomt ca 800 meter i fra hytten i luftlinje. Stor og romslig tomt med sol fra morgen til kveld. Herlig utsikt over de naturskjønne omgivelsene like ved.

 • Hytte på 40 kvm med 2 soverom.
 • Anneks på 12 kvm med ekstra sengeplasser.
 • Utedo.
 • Redskapsbod.
 • Vann fra brønn.
 • Innlagt strøm i hytte.
 • Ubebyg naust-tomt i Skitnavågen.
 • Total renovering-/rivningsobjekt.
 • Ca 900 meter fra Jokeren på Eriksholmen.
 • Hjertelig velkommen til visning

Eiendommen

Norheimsbergvegen 42, 4170 SJERNARØY
Gårdsnummer 164, bruksnummer 51, kommunenummer 1103,Gårdsnummer 164, bruksnummer 87, kommunenummer 1103

Eier

Åse Margot Osaland

Beliggenhet

Hytta ligger pent til i naturskjønne omgivelser på Kyrkjøy, ca 900 meter i fra Jokeren på Eriksholmen. Hytta har også en ubebygd nausttomt nede ved Skitnavågen, som ligger ca 800 meter i fra hytten i luftlinje. 
Her kan man nyte late sommerdager i solrike omgivelser og flott utsikt over nærområdene. Flere flotte turområder langs sjøkanten og på øyene like ved. Kjøreturen fra hytta til ferjekaien på Helgøy tar i underkant av 10 minutter.

Adkomst

Fra Stavanger/Tjensvollkrysset: Kjør nordover gjennom begge Rennfasttunnellene og ta til høyre mot Finnøy. Kjør gjennom Finnfasttunnellen og like til ferjekaien på Judaberg. Herfra tar man bilferje til Helgøy. Fra ferjekaien på Helgøy følger man veien til Kyrkjøy. Istedet for å kjøre over broen til Eriksholmen tar man rett frem og andre til venstre. Parker i Ramsvigkrysset og gå siste rest opp til hytten, ca 250 meter. For de lokalkjente tar man den gamle adkomstveien fra Ramsvig til Nordheim opp til hytten. Se skilting visningsdagen eller kontakt megler for ytterligere veibeskrivelse.

Barnehager, skoler og fritid

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Innhold

Hytte:
Totalt bruttoareal: 45 kvm
Totalt bruksareal: 40 kvm
Totalt primærrom: 40 kvm

Anneks:
Totalt bruttoareal: 15 kvm
Totalt bruksareal: 12 kvm
Totalt primærrom: 12 kvm

Utedo og redskapsbod er ikke oppmålt og kommer i tillegg.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 21.03.2019 utført av Rogaland Byggkontroll. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Beskrivelse av tomt

Tomten til hytten er ca. 2275 kvm og nausttomten nede i Skitnavågen er ca. ca. 40 kvm. 
Nausttomten ble opprinnelig oppmålt i 1964 til ca 50 kvm, men har under den siste oppmålingen fra 2019 fått 3 klare sider og en uklar/omtvistet. Det gjelder grensen mot naustet på nordsiden på gnr 64 bnr 40, hvor det er ca 1 meter med uklarheter/omtvistet. Dette er mest sansynlig på grunn av gamle oppmålinger/kontrakter uten laseroppmåling som ikke har vært nøyaktige.

Parkering

Gateparkering på offentlig vei etter områdets gjeldende bestemmelser. Selger opplyser at de etter muntlig avtale med naboer kan stå parkert nede ved krysset/Ramsvigkrysset, somligger ca 250 meter i fra hytten. Det foreligger ikke skriftlig avtale på parkering.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei og privat vei. 
Eiendommen har tinglyst veirett på sørsiden via gnr 164 bnr 14 og gnr 164 bnr 85, langs den gamle adkomstveien fra Ramsvig til Nordheim.
Eiendommen har ikke offentlig vann/kloakk. Eiendommen har vann fra brønn. I henhold til kommuneplan er det kun lov med vann til hyttevegg.
Ny kjøper må selv bekoste eventuell tilknytning til offentlig/privat anlegg.Allemannsretten gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark i Norge. Rettigheten er et gratis fellesgode som er en del av den norske kulturarven. Allemannsretten gjelder uavhengig av hvem som er grunneier.
Allemannsretten er grunnlaget for friluftslivet i Norge. Den gir rett til fri ferdsel til fots og på ski i utmark. De viktigste reglene om allemannsretten følger av friluftsloven.
Allemannsretten gjelder for alle og består av rett til opphold (bl.a. telting, bading og rasting), ferdsel og høsting. Bruk av allemannsretten er gratis.
Opphold, ferdsel og høsting må skje på en hensynsfull måte. Man må ta hensyn til andre som er ute i naturen, fastboende, hyttebeboere og landbruket, som har sin næring i naturen.

Ved offentlig veg er det tillatt å parkere i utmark, såfremt det ikke volder nevneverdig skade eller ulempe ihht friluftsloven.

Ihht friluftsloven § 3 a. er ferdsel på vei eller sti i innmark til fots på vei eller sti tillatt hele året, hvis ferdselen kan skje uten å passere gjennom gårdsplass eller over hustomt eller uten på annen måte å være til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for eier eller bruker.

Byggemåte

Bygningene er iht. tilstandsrapport oppført i hovedsaklig tre.

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport for eiendommen som følger vedlagt. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik.

Eiendommen må betraktes som et total renoveringsobjekt eller rivningsobjekt. 
Takstmannens konklusjon er: "Hytten er tilnærmet intakt fra byggeår. Det er behov for større utbedringer. Alternativ bør riving vurderes."

Tilstandsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til fritidsformål siden antatt ca. 1947. Hyttetomten ble skilt ut ca 23.juli 1946 og det antas at hytten ble oppført like etter.

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det var heller ikke like vanlig å utstede dette på det aktuelle byggeåret.

Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998. 
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning. 

Eventuell adgang til utleie

Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Standard

Pent beliggende fritidseiendom i naturskjønne omgivelser på Kyrkjøy, med tilhørende ubebygd naust-tomt i Skitnavågen ca. 800 meter i fra hytten i luftlinje. Hytten er antatt oppført ca i 1947 og inneholder et inngangsparti, kjøkken, stue og to soverom. Det er innlagt strøm i hytten. Vann fra brønn. Anneks på ca 12 kvm med ekstra sengeplasser. Utedo med enkel standard og redskapsbod med lagringsplass. Stor og romslig tomt med nok av boltreplass til hele familien. Eiendommen ligger solrikt til med sol fra morgen til kveld. Flott utsikt over nærområdet. Eiendommen har et stort potensial og passer perfekt for dem med de rette kontaktene og det rette pågangsmotet. Totalrenovering/riving må påberegnes. 

Oppvarming

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Dagboknr 1227, tinglyst 29.02.1996 vedrørende hyttens veirett over gnr 64 bnr 85 langs/ved den gamle adkomsveien fra Ramsvig til Nordheim.

Dagboknr 1499, tinglyst 28.06.1962 vedrørende hyttens veirett over nærmeste nabo i sør på gnr 64 bnr 14. Det fremgår "Inntil en eventuell annen ordning, har kjøperen vegrett over min eiendom" Det fremgår også at eier av hytten har vedlikeholdsansvar på gjerdet.

Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Da naust-tomten har et areal som strekker seg over nærliggende vei, antas det at nærliggende eiendommer har veirett over naust-tomten da dette fremgår i en eldre kjøpekontrakt fra 1940 på nabo-naustet på gnr 164 bnr 40. Naust-tomten på gnr 64 bnr 87 som medfølger handelen er skilt ut i fra gnr 64 bnr 40 og det antas dermed at veirettene til naboer fortsatt er gjeldene, selv om dette ikke er tinglyst. Det har ikke lyktes megler å innhente dokumentasjon på veirett frem til naust-tomten. Les gjerne om Allemannsretten i punktet vei, vann og kloakk i salgsoppgaven/prospektet.

Da flere av eiendommene i dette området på Kyrkjøy er opprettet langt tilbake i tid, kan det foreligge avtaler og rettigheter som ikke er tinglyste og/eller ikke lyktes innhentet av megler. Kjøper overtar all risiko og ansvar vedrørende slike avtaler og rettigheter.

Regulerings-og arealplaner

Hytten (gnr 164 bnr 51) ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan vedtatt 27.04.2016 avsatt til LNFR-Område (Landbruk-, natur-, fritid- og reindrift). 

Kjøper må selv søke kommunen om oppføring av eventuelle nye bygg og tillatelser. Kjøper overtar all risiko og ansvar i forbindelse med riving, bygging og oppføring. Steinmur er ifølge nabo vernet. I slike tilfeller trenger man særskilt tillatelse fra kommune dersom denne skal fjernes. 

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgave/prospekt.

Naust-tomten på gnr 164 bnr 87 i Skitnavågen ble først utskilt 09.05.1964 og ble tinglyst 19.05.1964. Det fremgår av skyldskifte (oppmålingen) at tomten er "nausttuft". 
Tomten ligger i en reguleringsplan kalt "Reguleringsføresegner knytt til reguleringsplan for Skitnavåg, Kyrkjøy, Finnøy kommune datert 28.01.2008, sist revidert 11.03.2009". Her fremgår det at gnr 164 bnr 87 har fått betegnelsen "N2" og er regulert til naust. Ved den nye oppmålingen fra 2019 fremkommer det at gnr 164 bnr 87 "N2" i reguleringen gjelder et oppført naust som tilhører gnr 164 bnr 40. Det betyr at når reguleringsplanen ble laget var nok ikke naust-tomten til gnr 164 bnr 87 (hyttens naust-tomt) hensyntatt. Det kan ikke ha vært klarlagt riktige matrikkelnummer (gårds- og bruksnummer). 
Da det fremgår klart og tydelig i oppmålingen fra 1964 på naust-tomten at arealet gjelder naust-tuft er det mye som tyder på at man kan bygge naust på tomtearealet. Kjøper overtar allikevel all risiko vedrørende eventuelle byggesøknader på dette arealet, samt alle kostnader relatert til dette.
Konferer gjerne megler ved spørsmål.

Megler anbefaler å foreta undersøkelser og ha forhåndsmøter med kommunen dersom man ønsker å bygge, både på hyttetomten og på nausttomten.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgave/prospekt.

Konsesjon

Da eiendommen er over 2 mål er den i utgangspunktet underlagt konsesjonslovgivning, og kjøper må ved kontrakt undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet. Denne erklæringen må godkjennes fra kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper. 

Diverse

Eiendommen selges ved fullmektig. Fullmektigen har ikke selv bebodd eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand utover det som fremkommer i salgsoppgave og tilstandsrapport.

Eiendommen vil ikke bli ytterligere rengjort eller ryddet til overtagelse. Alt av inventar og løsøre følger salget, utenom personlige gjenstander.
Dersom ingenting av løsøre og inventar ønskes overtatt må dette presiseres i budskjema.
Bildet i prospekt som skisserer tomtens arealer er kun cirka grenser.

Byggeår er antatt.

Overtakelse

Etter nærmere avtale. Eiendommen kan stort sett overtas etter budgivers eget ønske.

Oppdragets KR-kode

KR36.1940

Dato

Sist oppdatert: 22. oktober 2020 kl. 12:10

Økonomi

Eiendommens utgifter

Selger har ikke bebodd eiendommen og har således ikke kjennskap til løpende utgifter for eiendommen.

Strøm estimeres til ca 4.000,- pr år.
Forsikring estimeres til ca 3.000,- pr år.
Internett/TV estimeres til ca. 800,- pr mnd.
Eiendommen er ikke tilknyttet TV/internett i dag.
Kommunale avgifter estimeres til ca 5.000,- pr år.
Kommunen opplyser at det ikke foreligger kommunale avgifter på eiendommen på det nåværende tidspunkt.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var kr 71.849,- på hytten (gnr64 bnr 51) ifølge skatteetaten. Det foreligger ikke formuesverdi på naust-tomten pr i dag (gnr 64 bnr 87).

Ved oppføring av nybygg kan det bli ny formuesverdi.

Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.

Formuesverdien for sekundærboliger (f.eks. fritidsbolig / utleieobjekt) skal for inntektsåret 2018 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 757,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.221.092,-.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS kr 13.900,-. 
Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11.100,-

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Anticimex. Da eiendommen selges via salgsfullmektig på vegne av hjemmelshaver er og skal ikke selgers egenerklæring fylles ut. 

Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Anticimex behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Budgiver må legge inn forbehold i budet sitt om at tilstandsrapport fornyes, da den ikke skal være eldre enn 6 mnd.

Forbeholdet kan f.eks. lyde som følge:"Det tas forbehold om at tilstandsrapporten fornyes og bekostes av selger innen 1 uke fra dags dato. Kjøper gir bekreftelse til megler når den oppdaterte tilstandsrapporten er lest og godkjent av kjøper. Dersom rapporten ikke godkjennes skriftlig/elektronisk av kjøper innen 1 uke fra dags dato faller handelen bort og kjøper blir fritatt fra alle forpliktelser." 

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Visning

Vi i Krogsveen ønsker trygge visninger for alle våre kunder og ansatte, og har innført tiltak som sikrer visninger med lav smittefare. Meld deg derfor på visning i god tid innenfor annonsert tidspunkt eller ta kontakt med megler for privatvisning.
minusVis mindre
Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsikring Pluss gjennom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Lovanvendelse

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres. 

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: 45.000,- av salgssummen
Grunnhonorar: kr 12.000,-
Oppgjørshonorar: kr 4.550,-
SmartAnnonsepakke: kr 9.000,-
Visningshonorar: kr 0,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,- 
Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 
minusVis mindre

Vedlegg til salgsoppgaven (pdf)

Morten Voll
Fagansvarlig/ Eiendomsmegler

Morten Voll

Telefon
Mobil 98071846
Send epost

Lurer du på noe

Morten svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.

Sjekk din boligverdi!

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu

Sentralbord: 67 52 95 50

Følg oss på FacebookMeld deg på nyhetsbrev

© 2020 Krogsveen AS

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu
Sentralbord: 67 52 95 50

© 2020 Krogsveen AS 2018

PersonopplysningerBruk av cookies