Prosjekt

Kyvannsvegen 20

7 150 000 kr
149,5 m²
7 rom
Velkommen til Kyvannsvegen 20! Her kommer det fire fantastiske familieboliger med løsninger som vil passe perfekt for den aktive barnefamilien.
Velkommen til Kyvannsvegen 20! Her kommer det fire fantastiske familieboliger med løsninger som vil passe perfekt for den aktive barnefamilien.
Frank Robert Nervik
Presenteres av
Frank Robert Nervik
3 AV 4 SOLGT! Fantastiske familieboliger med herlig beliggenhet rett ved Kyvannet | 4/6 soverom | 3 bad | Eget vaskerom | To stuer | Carport
 • Prisantydning
  7 150 000 kr
 • Omkostninger
  41 962 kr
 • Totalpris
  7 191 962 kr
 • Byggeår
  2021
 • Rom
  7 rom
 • Primærrom
  149,5 m²
 • Type
  Nybygg leilighet
 • Eierform
  Eierseksjon
 • Fasiliteter
  Balkong/Terrasse

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Type
Rom
P-Rom
Pris
7 rom149,5 m²7,15 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Velkommen til Kyvannsvegen 20!
Husene selges til fastpris og etter førsteperson til mølla-prinsippet.
Her kommer det fire fantastiske familieboliger med løsninger som vil passe perfekt for den aktive barnefamilien.
I 1. etasje får du en romslig entré med flislagt gulv med varmekabler. Her har du direkte tilgang til et av boligens 3 bad med svært praktisk plassering rett innenfor ytterdøren. Videre er det god plass til garderobeskap. Resten av etasjen består av stor stue- og kjøkkendel på hele 55 kvm. Her kan du også velge å dele av ca. 9 kvm til et ekstra soverom.
Går du opp den flotte trappen i hvitlasert eik med rekkverk av stålspiler, så kommer du opp til en herlig 2. etasje med utgang til en stor, sørvendt takterrasse på ca. 31 kvm. Ellers finner du et flott flislagt bad og stue på ca. 25 kvm. Her kan du også velge å dele av et ekstra soverom og på denne måten lage en eksklusiv en-suite voksenavdeling eller et ungdomseldorado.
Underetasjen er svært praktisk løst med 4 soverom, stort bad og romslig vaskerom med inngang fra badet.
Boligene leveres med store vindusfelt i alle etasjer, kjøkken fra HTH, baderomsinnredninger fra Dansani, malte overflater i gips, hvitlasert 3-stavs eikeparkett, flislagte bad, balansert ventilasjon og sentralstøvsuger.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Kyvannsvegen 20, 7025 TRONDHEIM
Kommunenummer 5001, gårdsnummer 103, bruksnummer 127
Kommunenummer 5001, gårdsnummer 103, bruksnummer 1695

Konstruksjon

Bygget blir oppført i henhold til gjeldende TEK og bestemmelsene i Plan og Bygningsloven. Ved uoverensstemmelser mellom tegninger og beskrivelsen gjelder tekstdel foran tegningene. Inntegnede møbler er ikke medtatt i leveransen. For å skjule de tekniske installasjonene vil det kunne forekomme innkassinger og utforinger som ikke er anvist på tegningene/prospektene.
Boligen bygges med isolerte murer, støpt plate med isolasjon ihht. krav i gjeldende TEK. Murer blir pusset over terreng med standard puss ihht. leverandør av murer sine spesifikasjoner. Fasade med stående bordkledning, påført 2 strøk (grunnstrøk + mellomstrøk) beis med synlig innfesting og ubehandlet endeved. Tak tekkes med papp (Technoelast K-YS5500: Sintef Godkjenning nr 20377) og alle takrenner og nedløp leveres i farge svart (Pural RR33). Beslag leveres i farge svart.
For ytterligere beskrivelse henvises det til vedlagte leveransebeskrivelse.

Kjøkken

Kjøkken leveres av HTH i henhold til egen tegning og leveransebeskrivelse. Modell Fokus i hvit utførelse med laminat benkeplate. Kjøkkenet leveres med hvitevarer inntil en verdi på kr. 20.000,-.

Bad

Bad leveres med 10x10 cm fliser på gulv i grå farge, og 30x60 cm hvite fliser på vegg. Videre er det varmekabler i gulv, termostatstyrt dusjbatteri med garnityr, dusjhjørne i glass, sluk og veggfestet klosett.

Andre Oppholdsrom

Soverom og stuer leveres med malte gipsplater på vegg og i himling og 3-stavs eikeparkett på gulv.

Garderobe-fasilteter

Boligene leveres uten garderobeskap.

Boder

Sportsbod i forbindelse med carport.

Oppvarming

Varmekabler på bad og vedfyring.

Ferdigattest/brukstillatelse

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider.
Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
17.07.1934 - Dokumentnr: 900217 - Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om veg, veger og veggrunn
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om deleforbud
Forbud mot næringsvirksomhet
Overført fra: Knr:5001 Gnr:103 Bnr:127
Gjelder denne registerenheten med flere
07.05.1947 - Dokumentnr: 302374 - Bestemmelse om bebyggelse
gjelder uthus
Overført fra: Knr:5001 Gnr:103 Bnr:127
Gjelder denne registerenheten med flere
14.11.2018 - Dokumentnr: 1547981 - Bestemmelse om vann/kloakk
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim Kommune
Org.nr: 942 110 464
Gjensidig rett
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere
14.11.2018 - Dokumentnr: 1547972 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:5001 Gnr:103 Bnr:127

Eventuell adgang til utleie

Boligene har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele boligen eller enkeltrom (hybel) såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold. En evt. leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje med eier.
Det er krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. Prosjektet bygges slik at nødvendige radontiltak gjennomføres iht. den byggtekniske forskrift som gjelder for prosjektet.

Diverse

For ytterligere beskrivelse henvises det til vedlagte leveransebeskrivelse og romskjema.
Det blir lagt frem signal for tv og internett til hver bolig.

Energimerking

Boligene bygges med energikarakter C, farge oransje.
Selger er ansvarlig for å fremskaffe endelig energiattest før ferdigstillelse.

Generell orientering om areal og innhold

Prosjektets arelaer:
Bruksareal: 149,5 kvm.
P-rom: 149,5 kvm.
Følgende rom vil inngå i boligenes primærrom: Fire til seks soverom, tre bad, to stuer, ganger, kjøkken og entré.
Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BTA-arealet angir leilighetens gulvareal med utvendige vegger og halvparten av veggen mot naboleiligheten/gang. BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod. P-rom arealet angir leilighetens bruksareal av primærdel. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Beliggenhet og tomteforhold

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Felles eiet tomt på ca. 798 m2 for hus 1 og 2 og ca. 710 m2 for hus 3 og 4.
I tillegg til boligseksjonen vil kjøper bli eier av en ideell andel av tomten, iht. bruksrettsplanen i vedtektene. Sameierne har felles ansvar for drift og vedlikehold av fellesarealene.
Tomten blir opparbeidet med gruset internvei og gårdsplasser. Gruset dekke i carport og ellers med stedlige masser. Endelig detaljprosjektering og/eller myndighetskrav kan medføre endringer i utomhusplanen. Mindre endringer i utomhusplanen gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.

Garasje/parkering

Carport og oppstillingsplass på tomten.

Parkering

Carport og 1 biloppstillingsplass for hver bolig.

Vei, vann og avløp

Offentlig med private stikkledninger.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert av Kommuneplanens arealdel vedtatt 21.03.2013.
Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen.
Det er gitt rammetillatelse for prosjektet 21.08.2020.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter fastsettes av Trondheim kommune etter ferdigstillelse. I kommunale avgifter vil eiendomsskatt, gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn inngå.

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2018 skal ikke overstige 30 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2018 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

1) Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 1 625 000,- pr. bolig og andel dokumentavgift utgjør således kr 40 620,- pr. bolig. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2) Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
3) Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr 757,- pr. stk.
5) Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger fremkommer av prislisten.

Annen viktig informasjon

Eier

Mønsås AS

Vedtekter/Husordensregler

Det er utarbeidet forslag til vedtekter med bruksrettsplan for sameiene og som følger vedlagt i salgsoppgaven.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Eiendommen antas å være klar for overtagelse 4. kvartal 2022.
Selger skal samtidig med varsel om oppstart også varsle om en bindende tremåneders periode for overtagelse. Nærmere informasjon om endelig ferdigstillelsesdato vil bli opplyst med ca. 10 ukers skriftlig varsel.
Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt.
Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I tilfeller hvor det overleveres på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse, vil ferdigattest bli rekvirert av selger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider, herunder utstedelse av ferdigattest. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Forbehold fra utbygger

Det tas følgende forbehold vedr. igangsettelse av byggearbeidene :
Dersom det inntreffer forhold, eller det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene, kan selger kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostand. Eksempler på slike forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å få bolig- eller byggelån eller at selger ikke får åpnet byggelånet, at ikke 3 av 4 boliger er solgt, uforutsette offentlige krav, at offentlige tillatelser, herunder igangsettelsestillatelse, ikke gis. Nevnte forhold er ikke uttømmende opplistet, men er eksempler på forhold som kan medføre at byggearbeidene ikke iverksettes.
Siste frist for selger å kansellere kjøpekontrakten er 01.09.2021. Selger skal senest denne dato gi kjøper skriftlig begrunnelse for kanselleringen eller skriftlig beskjed om oppstart av byggearbeidene. Kjøper kan ikke fremme krav mot selger som følge av kanselleringen.
Øvrige forbehold:
Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel.
Boligene selges på prosjekteringsstadiet og selger forbeholder seg derfor retten til uten forutgående varsel å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen av prosjektet.
Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra tegninger og skisser i salgsmateriellet.
Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er inntegnet. Påforing/innkassing på vegger/ himlinger må påregnes og rommenes utforming kan bli noe endret som følge av dette.
I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold.
Det kan forekomme mindre avvik i tomtens størrelse hva gjelder eksklusiv bruksrett til fellesarealer eller seksjonens tilleggsareal.
Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.
Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ karakter og kan inneholde innredning og tilbehør mv. som ikke inngår i avtalen. Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er gjeldende.

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Eiendommen(e) selges til fastpris og etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Selger forbeholder seg likevel retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse.
Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis. Komplett salgsinformasjon utgjør salgsoppgave del 1 og del 2.
Det gjøre spesielt oppmerksom på det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjoneloven § 23. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.
Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

Salg av kontraktsposisjoner

Såfremt kjøper skulle ønske å omsette kjøpekontrakten, aksepteres dette av selger under forutsetning av at selger får en tilfredsstillende dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som den opprinnelige kjøper med tillegg av eventuelle endrings-/tilleggsavtaler. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Selger betinger seg et administrasjonsgebyr fra opprinnelig kjøper på kr. 50 000,- inkl. mva. ved slik omsetning av kjøpekontrakt til ny kjøper. Eventuelle salgsomkostninger for videresalg av kjøpekontrakten til megler vil tilkomme.

Organisasjonsform

Boligene vil bli solgt som eierseksjoner og organisert i eierseksjonssameier bestående av 2 seksjoner hver. Sameiebrøken utgjør 1/2 pr. bolig.
Eieformen følger Lov om eierseksjoner. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no.

Tilvang og endringer

Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. Ulempen som tilvalg medfører for selger øker i samsvar med at prosjektet ferdigstilles.
Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsetidspunkt.
Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger.
Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.
Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbetillinger for 15 % av kjøpesummen.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsikring Pluss gjennom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app oppfylles samtlige vilkår. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Lovanvendelse

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.
For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende :
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.
Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt inntil selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart mot et avbestillingsgebyr på kr. 100 000,- iht. bustadoppføringslova § 54. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.
Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no.

Opplysninger om oppdraget

Krogsveen avd. Trondheim AS
NO 918 119 930 MVA
Oppdragets KR-kode KR68.19256

Dato

Sist oppdatert: 23. august 2021 kl. 23:17

Dokumenter

Vedlegg til salgsoppgave
PDF 796 Bytes
Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Andre prosjekter i området

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.