Solgt: 2 550 000 kr

Vålerveien 53

2 000 000 kr
84 m²
2 soverom
Vålerveien 53 formidles av Krogsveen.
Egil Andre Horgmo
Presenteres av
Egil Andre Horgmo
Krapfoss
Høytliggende, solrik eiendom med utsikt og potensial. Enebolig og anneks med renoveringsbehov. Gangavstand til sentrum.
 • Prisantydning
  2 000 000 kr
 • Omkostninger
  51 342 kr
 • Totalpris
  2 601 342 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1900
 • Soverom
  2 soverom
 • Primærrom
  84 m²
 • Bruksareal
  84 m²
 • Tomteareal
  923,3 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Høytliggende boligeiendom på Krapfoss med stort potensial
 • Utsyn i alle retninger og sol dagen gjennom
 • Enebolig fra 1900 med renoveringsbehov
 • Frittstående, innredet og SEFRAK-registrert anneks med innlagt strøm og vann
 • 923 kvm. eiet tomt med hovedsakelig naturlig grunn
 • Adkomst direkte fra Vålerveien, vis á vis Krapfoss skole
 • Gang-/sykkelavstand til sentrumskjernen og togstasjon
 • Enkel tilgang til Mossemarka med lysløype og turmuligheter

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Vålerveien 53, 1597 MOSS
Kommunenummer 3002, gårdsnummer 3, bruksnummer 1676, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruttoareal: 93 kvm.
Totalt bruksareal: 84 kvm.
Totalt primærrom: 84 kvm.
Bruksareal pr. etasje:
1. etasje: 47 kvm.
Loft: 37 kvm.
Følgende rom inngår i primærromsdelen:
1. etasje: Entré, gang, spisestue, stue, oppholdsrom og kjøkken.
Loft: Gang, bad, to soverom og loftstue.
Innvendig trapp er medregnet i boligens primærareal. Deler av innredet loft etasje er ikke målbar grunnet lav takhøyde, den totale gulvflaten er målt til 45 kvm.
Frittstående innredet bod på ca. 28 kvm. med innlagt strøm og vann.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 24.02.2021 utført av Anticimex AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Byggemåte iht. boligsalgsrapport:
Enebolig fra 1900 påbygget ukjente årstall. Grunnmur utført i naturstein og murkonstruksjoner samt betong. Yttervegger og etasjeskillere av trekonstruksjoner. Fasader utført i stående samt liggende kledning. Takkonstruksjonen er utført i saltaksform utvendig tekket med teglstein (ikkebesiktiget). Profilert/glatt entrédør av tre med glassfelt. Vinduer med karmer av tre og to-lags glass fra perioden fra 1970- 1987. Vinduer med
karmer av tre og tre-lags glass fra 1977. Vinduer med to-lags vare glass fra ukjent årstall.
Selger har fått utarbeidet en boligsalgsrapport for eiendommen. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik.
I rapportens sammendrag fremkommer det som takstmannen mener kjøper må være særskilt oppmerksom på, herunder:
Bad: TG:3 er valgt på hele våtrommet på grunn av høy alder og/eller slitasjegrad. Rommet har behov for total fornying.
Kjøkken: TG:3 er valgt på hele kjøkkenet på grunn av høy alder og/eller slitasjegrad. Rommet har behov for total fornying.
Krypkjeller: Krypekjelleren har marginal inspeksjonsmulighet og derfor ikke forsvarlig kontrollert. Konstruksjonen har erfaringsmessig vist seg skadeutsatt og derfor med høy risiko. Det anbefales sterkt
å etablere inspeksjonsmulighet for å kunne besiktige arealet. TG:2.
Loft innredet: Innvendige flater bærer preg av alder/slitasje. Himlingens konstruksjoner har synlige nedbøyninger, noe som kan tyde på underdimensjoneringer. TG:2.
Loft uinnredet: Takets konstruksjoner har synlige skjevheter/nedbøyninger. Svertesopp i undertaket. Overflatesøk med fuktindikasjonsinstrument ble gjennomført,
og det ble registrert forhøyede verdier. Spor etter treskadeinsekter er påvist. Lekkasjemerker i området for rørgjennomføring i tak. TG:2.
Pipe med TG:3.
Yttervegger: Yttervegger i sin helhet har stort etterslep på vedlikehold, med påviste skader. Utbedringer anbefales. TG:3.
Vinduer: Vinduer bærer preg av høy slitasjegrad, samt stedvis råteskader. Vindu i oppholdsrom er punktert. Vindu på soverom 1 er ikke mulig å lukke og vinduer i stue er ikke mulig å åpne. TG:3.
Yttertak: Takkonstruksjonen har tydelige tegn til svekkelser. Store skjevheter og svanker. Ytterligere undersøkelser anbefales. TG:3.
Utebod på ca. 28 kvm er merket med gul trekant i SEFRAKS-registeret. SEFRAK-objektets alder og bygningsstatus: Stående objekter eldre enn 1850 er meldepliktige etter kulturminnelovens § 25, stående objekter yngre enn 1850 er ikke meldepliktige. Egenskapen brukes også som standard symbolisering for SEFRAK-objekter der gul trekant indikerer andre SEFRAK-objekter (ikke meldepliktige).
Boligsalgsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Standard

Boligen har i sin helhet et fremskredent behov for oppgradering og modernisering, samt et til dels stort etterslep på vedlikehold. En omfattende renovering bør dermed påregnes.
Tilbygging er utført i ukjente år, det samme er modernisering av innvendige overflater som hovedsakelig består av laminat og belegg på gulv samt panel og plater på både vegger og himlinger. De innvendige overflatene bærer preg av alder samt slitasje, og er derav gitt tilstandsgrad 2 i boligsalgsrapport som er utarbeidet for boligen.
Boligen har åpent elektrisk anlegg, sikringsskapet er plassert i entreen og har både skru- og automatsikringer. Hovedsikringens kapasitet er 60A. Kurs-oversikten er ufullstendig og stemmer ikke overens med eksisterende kurser. Det er for øvrig ikke installert røykvarslere eller brannslukningsutstyr i boligen i henhold til forskriftskrav. Vannrør er av kobber, synlige avløpsrør av plast.
Vinduer er både av to-lags fra perioden 1970-1987 og tre-lags fra 1977. Det er også innslag av vinduer med to-lags vareglass av ukjent årstall.
Boligens nåværende romløsning er langt på vei i tråd med dagens bruksmønster og kan derav være aktuell å videreføre, eventuelt med enkelte endringer til fordel for bedre arealutnyttelse. Stue, spisestue og kjøkken utgjør det meste av første etasje, i tillegg til entré og gang som er blant boligens tilbyggede deler.
Kjøkkenet er i sin helhet gitt tilstandsgrad 3 på bakgrunn av høy alder og slitasjegrad, og har behov for totalt fornyelse. Dagens innredning består av en enkel skap- og benkeinnredning av eldre og ukjent alder med stålbeslag og kum.
Boligens bad og to soverom er samlet i loftsetasjen, som også inneholder ytterligere en stue. Grunnet stedvis lav takhøyde er deler av denne etasjens areal ikke definert som målbart, men den totale gulvflaten er oppmålt til 45 kvadratmeter. Herav utgjør soverommene henholdsvis knappe 10 og syv kvadratmeter, stuen også nesten 10 kvadratmeter.
Badet er i likhet med kjøkkenet gitt tilstandsgrad 3 i sin helhet, på bakgrunn av høy alder og slitasjegrad. Rommet har i følge boligsalgsrapport behov for en total fornyelse. Badets nåværende utstyr må i utgangspunktet betraktes som ikke funksjonelt. Oso varmtvannsbereder på 198 liter er plassert på badet og fra 2011. Rommet er for øvrig oppmålt til over fem kvadratmeter hvilket i seg selv er en god størrelse for et nytt bad, men det er også verdt å påpeke at badet i dagens romløsning fungerer som passasje mellom trappegangen og etasjens øvrige rom.
Overflater og innredninger:
Gulv: Laminat og belegg.
Innervegger: Panel, panelplater, våtromsplater, pussede og malte flater.
Himlinger: Panel og plater.
Kjøkken: Overskap med glatte blåmalte fronter. Benkeskap med glatte blåmalte fronter og heldekkende benkebeslag med kum og to-greps blandebatteri. Fliser på vegg mellom benkeskap og overskap.
Bad: Veggmontert porselensservant med ett-greps blandebatteri. Veggspeil. Gulvmontert klosett. Varmtvannsbereder fra 2011 på 198 liter.

Oppvarming

Boligen er elektrisk oppvarmet kombinert med vedovn.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.
I henhold til siste tilsyn fra Mosseregionen interkommunale brann og redning fremkommer følgende:
Ildfast stein i ildsted er ikke tilfredsstillende.
Brennbart materiale er for nært sotluke.
Slokkeutstyr er ikke vedlikeholdt.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål fra ca. 1900.
Kommunen opplyser at det ikke foreligger bygningstegninger, ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.
Moss kommune opplyser om følgende:
Det ble i 1973 søkt om riving av bestående bygning for oppføring av nytt. Det er ikke vedlagt kart eller tegninger i søknaden, og det er heller ikke levert søknad om oppføring av nytt bygg. Vi antar at bygget ikke ble revet, også fordi dokumenter i forbindelse med eiendomsskatt i 1992-93 sier at bygget er oppført rundt 1920-30. Det er ingen søknader om endring av bygninger på eiendommen.
Da det ikke er mottatt bygningstegninger fra kommunen, vites det ikke om denne er endret i forhold til hva som opprinnelig ble godkjent.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen.
Dagboknr 2671, tinglyst 28.04.1993, type heftelse: Bestemmelse om vann/kloakkledning.
Solidarisk ansvar for anlegg, drift og vedlikehold av felles privat ledningsanlegg fra A til B.
Rett for Vålerveien 53 å opprettholde og vedlikeholde privat ledningsanlegg over eiendommen Vålerveien 55.
Dagboknr 77221, tinglyst 28.01.2014, type heftelse: Jordskifte.
Jordskiftedok med setting av eiendomsgrenser.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.
Eiendommen har tinglyst følgende rettigheter som hefter i gnr.3, bnr.1679:
Dagboknr 7433, tinglyst 14.09.1983, type heftelse: Bestemmelse om vannledning.
Rett for Vålerveien 53 til å anlegge og vedlikeholde av privat ledningsanlegg for vann og avløp over eiendommen Vålerveien 55.
Dagboknr 2671, tinglyst 28.04.1993, type heftelse: Bestemmelse om vann/kloakkledning.
Solidarisk ansvar for anlegg, drift og vedlikehold av felles privat ledningsanlegg fra A til B.
Rett for Vålerveien 53 å opprettholde og vedlikeholde privat ledningsanlegg over eiendommen Vålerveien 55.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.
Boligens selges ved fullmektig. Fullmektigen har ikke selv bebodd eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand utover det som fremkommer i salgsoppgave og boligsalgsrapport.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har energiattest. Det foreligger imidlertid ikke energiattesten for denne boligen.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Vålerveien 53 er høytliggende blant veletablert bebyggelse på Krapfoss. Her er det lite som minner om hvor sentrale omgivelsene faktisk er, tatt i betraktning nærheten til bykjernen. Sentrumsgatene er innenfor gangavstand, eller bare få minutter på sykkel. For en småbarnsfamilie vil det også være et stort pluss at Krapfoss barneskole og SFO ligger rett over gaten.
Med utgangspunkt i Krapfoss er det både kort og enkel vei ut til Mossemarka, blant annet på turløype som går direkte fra nabolaget og ut i skogen. Markas med sine mange løyper og stier er ypperlig for trening, utflukter og ikke minst lek for familiens yngste. Når forholdene tillater vinterstid prepareres skispor både i lysløypen og i skianlegget bak Mosseporten. En større lekeplass for barna med både ballbinge og grusbane, samt badestedet Vepsen med badestrand og yrende liv sommerstid, er innenfor kort gangavstand.
Hverdagslige innkjøp er enkle å gjennomføre ved nærbutikker som ligger langs Vålerveien om du kommer fra E6 eller fra Mosseporten som også har gode shoppingmuligheter. Et bredt utvalg av forretninger og store varehus er også lett tilgjengelig i handelsområdet rundt Varnaveien, et fåtall minutters kjøring fra Krapfoss.
Til Moss stasjon tar det gode fem minutter sykle, og reisetiden med tog videre til Oslo S er i dag fra cirka 40 minutter. Reisetiden er imidlertid planlagt redusert til knappe halvtimen etter den pågående utbygingen av både ny jernbane og ny stasjon. Ekspressbusser til Oslo og Gardermoen stopper ved Nesparken og Mosseporten.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 923,3 kvm.

Parkering

Parkering på egen gårdsplass.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger.
Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

I henhold til informasjon fra Moss kommune datert 20.01.2021 omfattes eiendommen av reguleringsplan Krapfoss - del av Krapfoss med formål forretning/kontor og kjørevei, vedtatt 28.03.1946 med plannr. 7. Eiendommen omfattes i tillegg av Kommuneplanen KP0104 med formål bebyggelse og anlegg nåværende, vedtatt 20.06.2011.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 9 060,- for inneværende år.
I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon, eiendomsskatt og feiing/tilsyn.
Eiendomsskatten utgjør kr 3 241,- for inneværende år og er inkludert i det ovennevnte beløp.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2018 var kr 711 058,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2020 bli kr 2 559 808,80.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Eiendomsskatt

Eiendomskatten utgjør kr. 3 241,- pr år.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.051.342,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,- for eneboliger mindre enn 230 kvm. Kun rettshjelpsdekning koster kr. 11.100,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Luigi Francesco Fornaro

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en boligkjøperforsikring (rettshjelpsdekning).
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: 1,6% av salgssum
Tilrettelegging: kr. 9.900,-
Markedspakke: kr 8.500,-
Oppgjørshonorar: kr. 5.550,-
Foto: kr. 4.500,-
Offentlige opplysninger: kr. 3.500,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 30-0018/21
Krogsveen avd. Moss AS
NO 992 616 733 MVA
Oppdragets KR-kode KR30.2118

Dato

Sist oppdatert: 08. mars 2021 kl. 12:51

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Andre boliger i området

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.