Solgt: 7 275 000 kr

Sætre Terrasse 93

7 490 000 kr
211 m²
5 soverom
Eiendommen ligger meget flott til, innerst i blindvei, med fantastisk utsikt over Gjellumvannet.
Alexander Fossum
Presenteres av
Alexander Fossum
ENEBOLIG MED NYDELIG UTSIKT I HEGGEDAL
Påkostet og delikat enebolig med hybel - Stor og flott tomt - Idyllisk beliggenhet innerst i blindvei - Dobbel garasje
 • Prisantydning
  7 490 000 kr
 • Omkostninger
  188 592 kr
 • Totalpris
  7 463 592 kr
 • Byggeår
  1987
 • Soverom
  5 soverom
 • Primærrom
  211 m²
 • Bruksareal
  216 m²
 • Tomteareal
  1 070 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass og Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Oransje F

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Sætre Terrasse 93 er en svært koselig eiendom med nydelig beliggenhet ved Gjellumvannet i Heggedal. Eneboligen ligger innerst i skjermet blindvei og har en fantastisk utsikt. Eiendommen grenser mot toglinjen uten at dette nevneverdig sjenerer. På tomten er det en idyllisk hage og i tillegg ett romslig uthus på 35 kvm. På den store verandaen utenfor stuen kan du nyte sommerdagene i stille omgivelser mens barna utforsker den trivelige hagen. Dobbelgarasje med varmekabler i oppkjørsel.
Inne er det god og familievennlig planløsning med fine rom og gode lysforhold. Det største rommet er den flotte familiestuen som har peis, spiseplass og vinduer med mye lys og utsikt. Videre er det separat og velutstyrt spisekjøkken, et stort og helfliset bad, toalettrom, fire soverom og hybel i underetasjen.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Sætre Terrasse 93, 1389 HEGGEDAL
Kommunenummer 3025, gårdsnummer 80, bruksnummer 35

Innhold

Enebolig:
Totalt bruttoareal: 238 kvm
Totalt bruksareal: 216 kvm
Totalt primærrom: 211 kvm
Bruksareal:
Enebolig 216 kvm
Primærrom:
U. etasje 55 kvm: Stue, kjøkken, bad, soverom, trappegang og vaskerom.
1. etasje 107 kvm: Entré, gang, bad, kjøkken, stue, spisestue og soverom.
2. etasje 49 kvm: Gang, WC og 3 soverom.
Sekundærrom:
2. etasje 5 kvm: Teknisk rom og bod.
***
Garasje - BRA/S-ROM:
Garasje 36 kvm: Bil-oppstillingsplass for 2 biler.
***
Uthus - BRA/S-ROM:
U. etasje 14 kvm: Lagerplass og vedbod.
1. etasje 21 kvm: Redskapsbod.
Totalt areal: 35 kvm
***
Sum areal alle bygninger:
BTA: 321 kvm
BRA: 287 kvm
P-ROM: 211 kvm
S-ROM: 76 kvm
***
Øvrig informasjon:
Vedbod i uthuset og vaskerom er ikke medregnet i ovenstående arealutregning da rommet ikke tilfredstiller kravet (lav takhøyde) til måleverdighet iht. NS 3940.
Det differensierer 2 m2 på U. etasjen mellom ovenstående arealer og tidligere takstrapport. Forholdet kan skyldes at forrige rapport ikke har medtatt trappegangen (som er på 2 m2), noe som undetegnede har.
***
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 24.10.2019 utført av Lasse Holm. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Enebolig:
Bygningen er omsøkt i 1985 og ferdigstilt 1987. Bygningen er bygget etter Byggeforskrift 1985. Boligen har vært eiers eie siden 2012 og har hovedsaklig normale aldringsmessige avvik. Det er foretatt en rekke oppgraderinger hvor det bla. ble skiftet ytterdører/terrassedører og innerdører, steinlegging av gårdsplass, terrasseplatting foran inngangspartiet, etablert varmekabler i nedkjøringen til garasjen, etablering av balansert ventilasjonsanlegg og sentralstøvsuger. Videre er det avdekket noe avvik med varierende konsekvens. Det kan for øvrig påregnes utbedring av enkelte konstruksjoner og bygningsdeler da tidsaspektet generelt begynner å gjøre seg gjeldene. Videre er hovedinntrykket til eiendommen at den holder en normal standard sett i relasjon til alder og at det generelle vedlikeholdet ser ut til å være godt ivaretatt opp gjennom årene. Hovedinntrykket til boligen er at det fremstår som solid bygget med stort potensial.
Bygningen er iht. tilstandsrapport oppført med:
- Grunnmur av betong som er pusset og malt på begge sider. Bygningen er dels bygget på opprinnelig grunnmur fra 1940-1950 årene.
- Drenering fra 1987 bestående av grunnmursplast og drenerende masser. Antatt nedgravet drensledning rundt betongsåle iht. datidens byggeskikk. Nyere drenering mellom uthus og bolig.
- Yttervegger av bindingsverk kled med stående trekledning (liggende trekledning i gavler). Musebørster under deler av kledningen.
- Vinduer og dører av tre i hvit utførelse. Hovedsaklig med 2-lags glass, enkelte med 3-lags glass. Terrassedørene er datert 2014 og 2017. Vinduene hovedsaklig fra byggeår. Standard isolert inngangsdør av tre i hvit utførelse med glassruter i dørblad datert 2014.
- Saltak-konstruksjon av tre med forenklet undertak av plater (Sutak). Bærende taktro av bord på enkelte takflater. Lufting via raft/gesims (overgang tak-/vegg) og gavler. Tilkomst til kryploft via kottdører og nedfellbar loftstrapp. Kryploft i møne er ikke besiktiget grunnet manglene tilkomst (isolasjon og ventilasjonsrør er plassert over åpningen).
- Taket er tekket med betongtakstein fra byggeår. Besiktiget fra bakkenivå.
- Takrenner, nedløp og beslag av plastbelagt stål fra byggeår. Nedløp tilkoblet drensledninger.
- Overbygget balkong på 19 m2 gulvareal med gulv av alminnelige terrassebord og rekkverk av tre med stående bord. Sørvendt markterrasse foran inngangsparti oppført i trykkimpregnert trevirke. Gulv av alminnelige terrassebord. Østvendt terrasse på ca. 30 m2 oppført med gulvbjelker anliggende på bærende drager i front som er forankret i betongfundamenter. Gulv av alminnelige terrassebord og rekkverk av tre med stående spiler.
- Teglsteinspipe tilkoblet peisovn i stuen i både U. etasjen og 1. etasje. Nytt innvendig piperør i stål etablert i 2005.
- Etasjeskiller av tre. Det registreres knirk og skjevheter/svanker i gulvene. Ingen indikasjoner tilsier at forholdet utgjør noen praktisk betydning.
- Hvitmalt tretrapp med nye eiketrinn opp til 2. etasje med tette trinn og rekkverk/håndløper på èn side. Hvitmalt tretrapp med nye eiketrinn ned til U. etasje med rekkverk/håndløper på èn side. Manglende håndløper på vegg.
Rom under terreng:
- Innredet U. etasje. I nedre del av grunnmurer fra denne dato er det normalt med noe fuktopptrekk (kapillært oppsug) fra grunnen. Dette bør ikke bygges inn da eventuelle skader ikke blir synliggjort. Det er bla. utforede vegger i enkelte rom, noe som anses som risikokonstruksjon ifb. kondensrelaterte skader. Tilstanden inne i slike konstruksjoner er vanskelig å fastslå uten konstruksjonsmessige inngrep. Det kunne for øvrig ikke påvises synlige tegn til skader, likeledes ingen unomrale fuktutslag langs grunnmur eller i påforet trevegg. Totalinntrykket til U. etasjen er at den fremstår som i normalt- og forventet stand med hensyn til alder og fungerer med dagens bruk. Grunnet utforde vegger samt alder settes tg: 2.
VVS:
- Røranlegg av plast og kobber fra byggeår.
- Varmtvannsbereder (2008) på 200 liter, vannmåler og innvendig hovedstoppekran plassert på vaskerom.
Elektrisk anlegg:
- Skjult og åpent el-anlegg. Sikringskap med jordfeilautomater og automatisk strømmåler plassert i entré. Anlegget har overbelastnings- og overspenningsvern.
- Varmekabler i gårdsplass foran garasjen.
- Det er eget sikringsskap i garasjen for bla. lader for el-bil.
- Det er også lys- og bevegelses sensorer for innvendig lys i garasjen.
- Utvendig belysning av eiendommen tennes ved hjelp av lys-sensorer.
- I tillegg er det bevegelsesensorer som tenner lys-spotter foran og forbi garasjen samt ved hovedinngangen.
- Det er også lys ved inngangen til kjellerhybelen som tennes ved bevegelse.
- Sikringskapet, samt ledningsnettet på 2 stk soverom i 2. etasje er nytt i 2018. Arbeidene er foretatt av Brødrene Kolstad Installasjon AS. Samsvarserklæringer er fremlagt ved befaring.
- Det er videre utført noe el-arbeider ifb. utekontakter samt ved oppføring av garasjen. Arbeidene er utført av Bærum Elektriske AS, samsvarserklæring er fremlagt.
Terrengforhold:
- Bygninger er beliggende i skrått terreng.
- Gjerde mot nabo med trestolper og "håndløper" av tau.
- Det er foretatt en rekke tiltak utomhus for å ivareta nødvendig bortledning av overflatevann. Ved oppføring av garasje ble det påvist utstrakt bruk av sprengstein på den øvre delen av eiendommen, i følge eier.
- Det er videre etablert nedfelte drensrenner i bakken, samt fall fra/langs grunnmur. Dette gir gode forutsetninger for tilstrekkelig bortledning av fukttilsig samt overflatevann.
- Gårdplassen mellom garasjen og naboen har en avstand til terreng på mer en 50 cm hvor dagens gjerdeløsning ikke er iht. krav. Imidlertid anses ikke konsekvensen som særlig stor da det er gressplen på nedsiden.
Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport for eiendommen som følger vedlagt. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapporten fremkommer det forhold som kjøper må være særskilt oppmerksom på, herunder:
- Knevegger på kaldloft har ingen vindtetting og skråtaket har ingen lufting (isolasjon ligger inntil taktro (undetak). Fuktmerker og skjolder i undertaket er registrert over store deler av taket, uten fuktutslag ved befaring. Videre er plasten i kryploftet ufullstendig utført og innehar således ikke optimal damptetthet som normalt er påkrevet. Ingen negative forhold kunne avdekkes på tilgjengelige området som følge av bemerkelsene, noe som tilsier at forholdet tilsynelatende fungerer med dagens boforhold. Vindsperre i knevegger og etablering av lufting i skråtak bør påregnes. Plasten på kryploft kan med fordel utbedres.
- Taktekkingen er aldrene, noe mosegrodd og «porøs». Dette medfører at taktekkingen er mer sårbar for frostsprengninger og mekaniske belastninger. Taktekkingen er avsluttet med gavlstein over vindskiene, og nedre del av vindskiene er ikke beskyttet mot fuktighet. Dette har medført råteskader på nedre del av vindskiene.
- Mønedrager i 2. etasje og den ene stolpen for takoverbygget mot vest har råteskader.
***
Garasje:
Garasjen fra 2014 er oppført med:
- Støpt betonggulv og ringmur av lettbetong.
- Yttervegger av uisolert bindingsverk kledd med stående og liggende trekledning.
- Saltakkonstruksjon av fabrikklagde takstoler tekket med takstein.
- Isolert aluminiums leddport med automatisk portåpner.
- Sluk i gulv og sentralstøvsuger med slangetrommel for støvsuging av biler.
- Hovedsaklig ingen avviksdekkende forhold av nevneverdig grad er registrert ved befaring.
- Det opplyses for øvrig at det er etablert oljeutskiller ifb. sluket, men det kunne ikke fremfinnes dokumenter i kommunes digitale arkiver om at installasjonen er byggeanmeldt.
***
Uthus:
Bygningen ble oppført i 1950-årene og er oppført i:
- Gassbetong (ytong/siporex) med pussede fasader.
- Valmtak-konstruksjon av tre tekket med takstein.
- Takrenner og nedløp av plastbelagt stål.
- Noe avflassing av maling på vegger mot terreng bemerkes og indikerer noe manglefull fuktsikring.
- Taktekket er fra 2010, men det er ikke montert takfotbeslag (overgang tak/takrenne). Forholdet medfører en økt risiko for oppfukting av nedre del av undertaket, men ingen markante symptomer på dette ble påvist ved befaring.
- Fasadene preges av malingsavflakking og bygningen generelt, preges av normale aldringsmessige avvik.
***
Tilstandsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Moderniseringer og påkostninger

Ute:
 • Ny dobbel garasje, belysning inne og ute styrt av sensorer, sentralstøvsuger, og garasjen er forberedt for lader til el-bil.
 • Asfaltert nedkjørsel til garasjen med varmekabler.
 • Belegningsstein forbi garasjen og gangvei ned til gårdsplass og videre rundt huset til uteplass foran inngangen til hybel.
 • Ny trapp mellom hus og uthus.
 • Ny stor treplatting foran inngangspartiet.
 • Nytt rekkverk på verandaen, samt levegg.
 • Varme i taket ute på terrassen.
 • Utepeis.
 • Utvendige stikkontakter.
 • 2 vannposter
Inne:
 • Innlagt fibernett.
 • Uttak for sentralstøvsuger i alle 3 etasjene.
 • Balansert ventilasjon i alle etasjene. Ventilasjonsaggregatet har integrert varmepumpe.
 • Nye varmovner i alle 3 etg.
 • Nytt sikringsskap
2 etg:
 • Nye parkettgulv i alle rom.
 • Alle tak og vegger er malt i alle rom.
 • Garderobeskap i 2 soverom.
 • To soverom mot utvendig balkong er ombygd til et stort soverom og totalt renovert med ny parkett, nye plater på veggene og nytt listverk. El er også fornyet.
 • Alle innvendige dører er nye.
 • Nye eik trappetrinn ned til 1.etg.
1.etg:
 • Nytt vindfang.
 • Alle ytterdører er nye, inkl. verandadørene.
 • Alle innvendige dører er nye.
 • Alle tak og vegger er malt
 • Soverom: Helle soverommet er tot. renovert med ny parkett på gulv, veggene er sparklet og malt, nye lister og ny skyvedørsgarderobe
 • Stue: Gammel peis er fjernet og erstattet med ny peisovn og nye skiferfliser på vegg bak peisovnen og på gulvet under.
 • Kjøkken: Ny komfyr og ovn
 • Bad: Ny baderomsinnredning
 • Nye trappetrinn i eik fra stue og ned til underetasjen og hybel.
Kjellerstue/hybel:
 • I underetasjen er det en utleiehybel som er adskilt fra den øvrige delen av huset med nye lydisolerte vegger og dør.
 • Hybelen har egen inngang med ny ytterdør.
 • Alle tak og vegger er malt.
 • Kjellerstue/hybelstue, ny peisovn med fliser på veggen bak.
 • Bad: WC og vask er nye
 • Kjøkken: Ny kjøkkeninnredning
 • Soverom: Garderobeskap.

Standard

KORT FORTALT
- Enebolig over tre plan fra 1987
- Parkering på tomt og i dobbelgarasje
- Stor, østvestvendt veranda
- Fantastisk utsikt over Gjellumvannet
- Fredelig, solrikt og idyllisk atmosfære
- Grønn, usjenert hage
- Separat kjøkken med fin spiseplass
- Stor, lys familiestue med spiseplass
- Helfliset bad
- Balansert ventilasjon med varmegjenvinning og integrert varmepumpe.
- Fire gode soverom pluss ett ekstra rom som brukes som et femte soverom
- God lagringsplass i bl.a. uthus i hagen
- Sentralstøvsuger
- Utelys tilkoblet fotocelle
- Parabol og fiberbredbånd
- Brann- og tyverisikring tilkoblet sentral (Sector Alarm)
KJØKKEN
Kjøkkenet ligger innenfor stuen og er et herlig flott rom med egen spiseplass. Spiseplassen har nydelig utsikt over Gjellumvannet. Det er profilert kjøkkeninnredning fra 2005 i hvit utførelse med laminert benkeplate. Rommet er utstyrt med stålvask, fliser mellom benkeplate og overskap, ventilator med utblåsning og opplegg for oppvaskamskin og komfyr. Kjøkkeninnredningen fremstår som i normalt god stand med generelt god funksjon på skuffer og skap. Ved fuktsøk ble det ikke indikert unormale fuktverdier på utsatte områder.
Kun integrerte hvitevarer på kjøkkenet følger boligen.
STUE
Stuen er et stort og lyst familierom med vinduer mot utsikten. Vinduene åpner for det vakre uterommet som er grønt og fredelig, og i tillegg er det utgang til den store verandaen. Stuen har god utforming som gjør det enkelt å skape egne soner med sofagruppe og spisebord. Sentralt i rommet er det peisovn for ekstra varme i vinterhalvåret.
BAD/WC
Boligen inneholder to bad og ett gjestetoalett. Badet i 1. etasje er stort, flislagt, har god soneinndeling og standard fra 2002. Det er utstyrt med servantskap, vegghengt skap, vegghengt toalett på utenpåliggende kasse og dusj med skyvedør i glass i fastmontert ramme. Varmekabler i gulv og balansert ventilasjon med tilluft under dør. 2 stk sluk i gulv.
Det er synlig tettesjikt i sluk, men ingen membranoppbrett rundt rørgjennomføringer i gulv. Svertesopp på silikonfuger i dusjen er registrert og har kun kosmetisk betydning. Ingen symptomer på fukt eller unormale utslag ved fuktsøk er påvist ved befaring. Totalinntrykket til rommet er at det fremstår som i normalt god stand sett i relasjon til alder, men at det bør installeres dusjkabinett ved vedvarende bruk.
I 2. etasje ligger det et WC utstyrt med vegghengt toalett og servantskap.
SOVEROM
Eneboligen har totalt fem soverom hvor ett ligger i 1. etasje, tre ligger i 2. etasje og ett ligger i underetasjen. Soverommet i underetasjen benyttes av hybelen, men dette rommet tilfredsstiller ikke kravene til varig oppholdsrom.
VASKEROM
Vaskerom med flislagt gulv og malte betongvegger. Avtrekk via ventilajsonsanlegget. Rommet holder en enkel standard og fungerer med dagens bruk til tross for manglende tettesjikt på gulv.
HYBEL
Eier har innredet deler av underetasjen som en hybel. Hybelen inneholder stue, kjøkken, bad og soverom. Hybelen har vært anvendt av familiemedlem og har ikke vært leid ut tidligere.
Kjøkkenet har innredning i hvit utførelse med heltre bekeplate. Rommet er utstyrt med stålvask, ventilator med kullfilter og opplegg for oppvaskmaskin og komfyr. Kjøkkeninnredningen fremstår som i normalt god stand med generelt god funksjon på skuffer og skap. Ved fuktsøk ble det ikke indikert unormale fuktverdier på utsatte områder.
Badet har flislagt gulv og delvis flislagte- og panelerte vegger. Rommet er utstyrt med servant, vegghengt skap, gulvstående toalett og dusjhjørne med tekstilforheng. Varmeovn på vegg og balansert ventilasjon med tilluft under dør. Ingen synlig tettesjikt i sluk grunnet flislim og veggene utenfor dusjen er bestående av treverk og er i utgangspunktet plassert i våtsone. Utførelsen av tettesjikt i overgang mellom veggbekledningen er ukjent, men ingen vesentlig svikt kunne avdekkes. Rommet holder tilsynelatende en normalt god standard og har fungert til sitt bruk. TG 2 settes ut fra alder og bemerkninger.
Soverom med noe lav takhøyde og manglende dagslyskrav. Soverommet tilfredsstiller ikke kravene til varig oppholdsrom.
OVERFLATER
Gulv - Parkett og fliser.
Vegger - Malt panel og malte overflater.
Himlinger - Malt panel og ruteplater (Tak-Ess).
Jevnt over velholdte overflater med normal bruks- og alderslitasje. Parketten i 1. etasje har en økt slitasjegrad og det er registrert fuktmerket i himling i teknisk rom uten fuktutslag ved befaring.
Parketten bør vurderes utskiftet. Etterskruing av undergulv (for å redusere knirk) kan da med fordel utføres samtidig.

Oppvarming

- Varmekabler i bad 1. etasje og stue i hybel.
- Vedfyring.
- Balansert ventilasjon med integrert varmepumpe.
- Elektriske panelovner.
- Luft/luft varmepumpe plassert i spisestuen.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden 1987. Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.
I følge Asker kommunes innsynsarkiv foreligger det godkjente tegninger og byggetillatelse for "Tilbygg/Oppussing" datert 10.02.85. Det foreligger ikke ferdigattest for tiltaket. Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998.
Det foreligger ferdigattest for garasjen datert 05.02.2019.
Det er innredet hybel i kjelleretasjen. Kjelleretasjens soverom, kjøkken og bad er opprinnelig byggemeldt som en stor bod og er ikke formelt godkjent til varig opphold. Innredning av rommene til bruk for varig opphold er ikke bruksendret og er heller ikke godkjent for denne bruk av kommunen. Stuen i hybelen er byggemeldt som aktivitetsrom. Dagslyskravet på soverom i U. etasjen er ikke iht. dagens forskrift (norm er 10% glassareal av gulvareal). Kjøper overtar alt ansvar og risiko for dette videre.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen:
Dagboknr 2887 , tinglyst 08.02.1980, type heftelse: Erklæring/avtale - Bestemmelse om vann/kloakkledning. Rett for nabo til å ha liggende vann/avløpsledning over tomten. Servitutten har ikke lenger særlig betydning for denne eiendommen da den har blitt fradelt i flere parseller i ettertid.
Dagboknr 5144, tinglyst 07.03.1980, type heftelse: Erklæring/avtale - Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Bestemmelse om vann/kloakkledning.
Dagboknr 16803, tinglyst 03.06.1987, type heftelse: Erklæring/avtale - Bestemmelse vedr. ansvar for felles privat vann- og kloakkledninger.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Eventuell adgang til utleie

Den del av boligens kjelleretasje som er innredet som hybel er ikke godkjent til varig opphold eller som separat boenhet av kommunen.
Det gjøres oppmerksom på at det er krav til forsvarlige radonnivåer ved utleie. Det har blitt foretatt radonmåling i hybeldelen og den viste ingen farlige verdier iflg. eier. Hybelen er etter målingene tilknyttet ventilasjonsanlegget.

Diverse

Info fra selger:
- Vi har hatt mus i vaskerommet i kjelleren. Det er foretatt utbedringer siste sommer. Vet ikke om dette har vært nok for å hindre mus å komme inn.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Sætre Terrasse har en idyllisk beliggenhet i et attraktivt og familievennlig boområde like ovenfor Heggedal sentrum, rett ved Gjellumvannet. Her bor man landlig til i naturskjønne omgivelser med Kjekstadmarka og Heggedal sentrum som nærmeste naboer og 10 minutter unna Asker sentrum.
Gangavstand til Heggedal sentrum og Heggedal stasjon med gode kommunikasjonstilbud og gratis pendlerparkering. Heggedal er et idyllisk og sentralt tettsted, kun 7 km unna Asker sentrum. I Heggedal sentrum finner man både matbutikk, cafeer, idrettsanlegg, legesenter, tannlege, frisør og bibliotek. Heggedal byr på et hyggelig og levende nærmiljø som er i sterk utvikling og et satsningsområde. Sentrumsområdene er nyetablerte og under utvikling med butikklokaler og ny innfartsvei mot Røyken og Dikemark. Midt i hjertet av Heggedal ligger Gjellumvannet med badestrand og flytebrygge med stupebrett.
Kun ca. 10 minutters kjøretur til Asker sentrum som stadig er i utvikling, og som kan by på en mengde spennende butikker, restauranter og kafeer. Moderne kulturhus med kino, bibliotek, variert konserttilbud, samt flere koselige kafeer og spisesteder. For den handleglade er Trekanten senter et godt tilbud med sine totalt 75 butikker. Senteret har en god balanse mellom kjede- og nisjebutikker, her er det noe for enhver smak! Om sommeren er det er frodig liv i gater og parkområder. Her har du tilgang til alle tenkelige servicetilbud for mennesker i alle aldre.

Adkomst

Fra E-18: Følg skilting mot Heggedal. Ved lyskrysset i Heggedal ta ned til høyre og inn på Heggedalsveien. Følg veien til du har passert Heggedal togstasjon og ta så til høyre i rundkjøringen. Følg veien til toppen av bakken og ta så første avkjøring til høyre. Så rett frem helt inn. Siste boligen, hvit, på høyre hånd. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Barnehager: Flere barnehager i området med bla. Kistefossdammen barnehage, Vikingjordet barnehage og Heggedalsskogen barnehage.
Skoler: Heggedal barneskole og Hovedgården ungdomsskole.
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 1.070 kvm. Eiendommen er pent beliggende i et veletablert boligområdet på Heggedal med gode solforhold (fra soloppgang til ca. kl 19:00 midtsommers). Eiendommen har pen og lettstelt tomt som er opparbeidet med plen, busker og bed. Gårdsplass belagt med belegningstein. Utsikt mot Gjellumvannet fra veranda og hagen.

Parkering

Parkering for 2 biler i dobbelgarasje. Ellers biloppstillingsplasser forran garasjen. Varmekabler i gårdsplass foran garasjen. Det er eget sikringsskap i garasjen for bl.a. fremtidig lader for el-bil. Det er også lys- og bevegelses sensorer for innvendig lys i garasjen samt sentralstøvsuger. I tillegg er det bevegelsesensorer som tenner lys-spotter foran og forbi garasjen samt ved hovedinngangen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.
Selger gjør oppmerksom på følgende:
Det går en overvannsledning fra en kum på andre siden av veien, Sætre Terrasse, under garasjen og videre nedover hagen mot jernbanelinjen, hvor vannet renner ut. Det er kommunen som har ansvaret for veien og kummen, men vannet fra kummen er koblet til nevnte overvannsledning. Denne overvannsledningen ble i sin tid, ca. 1950, lagt av daværende eier av eiendommen, for å hindre at regnvannet vasket ut nedkjøringen ned til huset, som eksisterte på den tiden. Overvanns-kummen har blitt koblet inn på denne rørledningen, uten at det har blitt tatt noen forbehold. Kommunen har ikke tinglyst noen rett til bruk av rørledningen. Ferdigattest for garasjen har blitt gitt, etter at vi ble gjort oppmerksom på at overvannsledningen eksisterte og hvor den gikk.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til Frittliggende småhusbebyggelse i henhold til reguleringsplan 174 - Sætre terrasse, datert 07.06.1983 med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Eiendommen ligger i område for nåværende boligbebyggelse, Boligområder med utfyllende bestemmelser - Type B, i Kommuneplan for Asker kommune 2018-2030.
I følge reguleringsplankartet ligger det en boligtomt på nordsiden av denne tomten (gnr 80, bnr 125) som er regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Det må påregnes at det i fremtiden kan bli bygget bolig på denne tomten. Megler har ikke mottatt eller funnet informasjon om at denne tomten skal bebygges innenfor nær fremtid.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2018 var kr 7 075,-. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn. Eiendommen er tilknyttet vannmåler og kostnadene vil derfor avhenge av faktisk forbruk. Avregning foretas en gang pr. år.
Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. kr 35.000,- pr. år. / 34.800 kwh. pr. år.
Boligen har en årlig forsikringspremie på kr 8.511,-
Boligen er tilknyttet Get som leverandør av kabel-tv og internett og har avgift på kr 801,- pr. mnd. Tv-tuner/dekoder medfølger ikke.
Boligen er tilknyttet Sector Alarm alarmselskap. Se Sectoralarm.no for priser.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var kr 1.602.286,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2019 bli kr 5.768.229,60. Verdien er regnet ut i fra formuesverdien for primærbolig for 2017.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 7.678.592,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. kr.14.650,- for eneboliger større enn 230 kvm. Kun rettshjelpsdekning koster kr. 11.100,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Svein Østen Solvik og Mona Birgitte Wallin Solvik

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet selgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.
Selgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakke gjennom IF.  Boligkjøperpakken inneholder en rettshjelpsdekning (boligkjøperforsikring)
innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring der man blir sittende med to boliger, flytteforsikring samt våtromsdekning i 4 år der våtromsbevis er utstedt. Du mottar ingen faktura da kostnaden for boligkjøperpakken det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i vedlagte brosjyre.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,0% av salgssummen
Minimumsvederlag: kr 45.000,-
Tilrettelegging: kr 15.000,-
Oppgjør: kr 4.550,-
Markedspakke: kr 15.150,-
Visninger: kr 2.500,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Ukens bolig: kr 2.900,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 15-0137/19
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Asker
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR15.19137

Dato

Sist oppdatert: 09. februar 2021 kl. 13:08

Dokumenter

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Lignende boliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.