Solgt: 950 000 kr

Dosethvegen 138

950 000 kr
68 m²
3 soverom
Velkommen til Dosethvegen 138 presentert av Eiendomsmegler Kjetil Marstein
Lesjaverk
BUD MOTTATT!! Fritidsbolig med anneks og vedbod | Stor eiendomstomt
 • Prisantydning
  950 000 kr
 • Omkostninger
  25 092 kr
 • Totalpris
  975 092 kr
 • Byggeår
  1973
 • Soverom
  3 soverom
 • Primærrom
  68 m²
 • Bruksareal
  74 m²
 • Tomteareal
  3 199,9 m² (eiet)
 • Type
  Fritidseiendom på fjellet
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Rød G

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Fritidseiendommen er beliggende i Dosetvegen på Lesjaverk i område med spredt fritidsbebyggelse og landbrukseiendommer. Eiendommen ligger i skrånende terreng og har stor eiendomstomt på vel 3 mål. På eiendommen er det oppført hovedhytte, anneks og uthus. Hytten har noe enkel standard og står foran rehabilitering.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Dosethvegen 138, 2667 LESJAVERK
Kommunenummer 3432, gårdsnummer 35, bruksnummer 17

Innhold

Totalt bruksareal: 74 kvm
Totalt primærrom: 68 kvm
Bruksareal:
Anneks 17 kvm
Fritidsbolig 57 kvm
Primærrom:
Anneks:
1. etasje 17 kvm: Dusjrom, soverom og tørrklosett.
Fritidsbolig:
1. etasje 51 kvm: Vindfang, stue/kjøkken og 2 soverom.
I tillegg enkel liten hems over soverom, adkomst via stige/luke. Ca. 10 kvm gulv.
Sekundærrom:
Fritidsbolig:
1. etasje 6 kvm: Bod
I tillegg vedbod - ikke måleverdig areal.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 17.09.2020 utført av Frode K. Mauren i Møretakst DA. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Bygningen er iht. tilstandsrapport oppført i 3`maskinlafta tømmerkonstruksjon. Takkonstruksjon i tre med rundåser. Torvtaktekking fra byggeår. Hytta har trevinduer med kobla glass fra byggeår. Malt hovedytterdør fra byggeår. Malt ytterdør til balkong. Trebjelkelag. Grunnmur er oppført i betong/sparesteinsmur. Treterrasse på ca. 12 kvm mot vest. Det er krypkjeller i hytta med adkomst fra luke i gulv i kjøkken.
Anneks som er innredet med trebord på gulv, tømmervegger og panelte vegger. Trevinduer med kobla glass.
Utedo har tregulv, malte tømmervegger og panel i tak. Innlagt strøm.
Vedbod er oppført i 3`tømmer, trebod på gulv. Torvtaktekking. Ikke måleverdig areal, ca. 6 kvm. gulv.
Dusjrom har flislagte gulv, tømmervegger og panelte tak. Dusjkabinett, enkel innredning med servant, sluk. Rommet har og pumpesystem for vann og en ca. 50 l varmtvannstank.
Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport for eiendommen som følger vedlagt. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapporten fremkommer det forhold som kjøper må være særskilt oppmerksom på, herunder har følgende bygningsdeler fått tg3:
1. etasje/etasjeskillere og gulv på grunn:
Målt avvik på over 20 mm på kontrollerte steder. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er ikke registrert symptomer på funksjonssvikt, men vær oppmerksom dersom det registreres endringer. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må skrevheter rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
Branntekniske forhold:
Det er ikke påvist brannslukningsapparat e.l. i hovedhytta.
I tillegg har følgende bygningsdeler fått tg2:
Stue/kjøkken - avtrekk:
Rommet har kun naturlig avtrekk.
Ilsteder og skorsteiner innvendig:
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluken.
Tekniske anlegg - avløp og vannrør:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt.
Kledning:
Tømmer er stedvis slitt, står foran vedlikehold.
Yttertak - tekking, renner, nedløp og beslag:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
Det er ikke montert renner og nedløp på hytta.
Balkonger, terrasser, verandaer, trapper og lignende:
Rekkverket er for lavt iht dagens forskrift, kun mindre deler trenger rekkverk utifra terrenghøyde
Terrasser og platting på terreng:
Det er en del løse fliser/sprekker i platten.
Grunnmur:
Grunnmuren har mindre sprekkdannelser. Når det gjelder drenering og fuktsikring er mer enn halvparten av forventet brukstid oppbrukt.
Mur, terreng, stikkledninger, tanker og frittstående byggverk:
Når det gjelder vann og valøp er mer enn halvparten av forventet brukstid oppbrukt.
Andre forhold utvendig:
Badet i annekset er over 20 år, mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt etc.
Elektrisk anlegg:
Utifra alder anbefales på generelt grunnlag en gjennomgang av el-fagmann.
Tilstandsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Standard

Hytten er over 45 år og har en enkel standard utifra dagens krav.
I hovedhytta er det lakka trebord på gulv, tømmer på vegger og panelte himlinger. På bod er det montert en enkel skyllevask + servant, men ikke vurdert som våtrom.
Det er montert ei enkel kjøkkeninnredning fra byggeår med furu/malte fronter og laminat benkeplate. Innfelt enkel bordkomfyr.
Av tekniske installasjoner nevnes:
Åpen peis i stue. Elementpipe fra byggeår.
Det er laget til et enkelt vannopplegg på bod, vannrør av kobber og avløpsrør i plast. Ukjent alder.
Det er i bod montert en 20 l varmtvannstank fra 2013.
Automatsikringer i el.skap på soverom. Eget skap i anneks.
Annekset har innredet rom med trebord på gulv, tømmervegger og panelte himlinger.
Trevinduer med kobla glass.
Utedo har tregulv, malte tømmervegger og panel i tak. Innlagt strøm.
Dusjrom har flislagte gulv, tømmervegger og panelte tak. Dusjkabinett, enkel innredning med servant, sluk. Rommet har og pumpesystem for vann og en ca. 50 l varmtvannsbereder.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming samt peis i stue i hovedhytten.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til fritidsformål siden byggeår.
Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det foreligger imidlertid byggetillatelse datert 13.11.1972. Det foreligger også godkjent byggemelding til tilbygg til uthus datert 17.11.1993.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3432/35/17:
03.01.1974 - Dokumentnr: 18 - Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om jaktrett
Bestemmelse om fiskerett
Med flere bestemmelser
Overført fra gnr 35 bnr 3 fnr 7
09.06.1994 - Dokumentnr: 2860 - Bestemmelse om gjerde
04.11.2020 - Dokumentnr: 3280652 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Eiendomsmegler Krogsveen AS
Org.nr: 950 007 613
09.06.1994 - Dokumentnr: 2859 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3432 Gnr:35 Bnr:3
09.06.1994 - Dokumentnr: 2859 - Overføring fra tidligere festenummer
Utgått festenr:
Knr:0512 Gnr:35 Bnr:3 Fnr:7
01.01.2020 - Dokumentnr: 1124323 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0512 Gnr:35 Bnr:17

Eventuell adgang til utleie

Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Diverse

Boligens selges ved fullmektig. Fullmektigen har ikke selv bebodd eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand utover det som fremkommer i salgsoppgave og takst/boligsalgsrapport.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i Dosetvegen på Lesjaverk i Lesja kommune. Nærområdet består av frittliggende fritidseiendommer og landsbrukseiendommer. Eiendommen ligger i LNF-område, litt syd for eiendommen er det et regulert hyttefelt.

Adkomst

Eiendommen har vegrett på eksisterende skogsbilveg som går nesten opp til eiendommen. Dosethvegen er en privatveg. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 3 199,9 kvm beliggende i et skrånende terreng. I stor grad naturtomt, noe heller, skigard etc. På tomta er det oppført hovedytte, anneks og uthus, eiendommen har adkomst via gangsti fra gruset veg. Ca. 40-50 m fra vegen til eiendommen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar. Tinglyst veirett.
Vanntilførsel fra brønn på gnr:34 bnr:1
Ikke tilkoblet avløp, gråvann antas å gå i grøft i terreng e.l.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan for Lesja for 2013-2020 (dat. 19.12.2013) avsatt til LNF. Regulert hytteområde like syd for eiendommen.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 1 202,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for renovasjon og feiing/tilsyn.
Utgifter til vei/brøyting ca. kr 500 - 1.000,- pr. år.
Eiendommen har ikke vært i bruk på flere år og selges gjennom fullmektig som ikke kjennskap til øvrige løpende utgifter for eiendommen.

Formuesverdi

Formuesverdi for 0 var kr 167 654,- ifølge selger/skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 975 092,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,- for eneboliger/hytter mindre/større enn 230 kvm. Kun rettshjelpsdekning koster kr. 11.100,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Narve Lømo

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet selgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.
Selgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakke gjennom IF.  Boligkjøperpakken inneholder en rettshjelpsdekning (boligkjøperforsikring)
innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring der man blir sittende med to boliger, flytteforsikring samt våtromsdekning i 4 år der våtromsbevis er utstedt. Du mottar ingen faktura da kostnaden for boligkjøperpakken det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i vedlagte brosjyre.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: Kr 50.000,-
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 14.950,-
Visninger: kr 2.000,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Salgsoppgave: kr 2.400,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 76-0129/20
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Ålesund
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR76.20129

Dato

Sist oppdatert: 10. mars 2021 kl. 15:22

Dokumenter

If Hyttepakken
PDF 264 KB

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Lignende fritidsboliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.