Solgt: 2 810 000 kr

Engerveien 43

2 490 000 kr
62 m²
1 soverom
Engerveien 43
Eskil Tyskeberget
Presenteres av
Eskil Tyskeberget
Leirsund
Enebolig med garasje. Oppussingsobjekt. Gangavstand til tog med ca. 19 minutter til Oslo S (L13 Drammen). 107 BRA.
 • Prisantydning
  2 490 000 kr
 • Omkostninger
  63 592 kr
 • Totalpris
  2 873 592 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1963
 • Soverom
  1 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  62 m²
 • Bruksareal
  72 m²
 • Tomteareal
  401,1 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass og Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Oransje F

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Engerveien 43 - Enebolig med umiddelbar nærhet til Leirsund stasjon. To avganger til Lillestrøm/Oslo S/Nationaltheatret i timen.
Boligen er et oppussingsobjekt med inntilliggende garasje på ca. 35 kvm etter innvendig oppmåling, dette gir et totalt bruksareal på 107 kvm.
inneholder; entré, stue, kjøkken, baderom og to soverom i underetasjen som ikke er godkjent.
Opprinnelig er boligen godkjent med et soverom i første etasje, det foreligger ingen godkjente tegninger for underetasjen.
Rom i underetasjen er ikke godkjent til varig opphold. Innredning av rommene til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt og er heller ikke godkjent av kommunen.
Interessenter bes kontakte megler for å komme på visning!

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Engerveien 43, 2015 LEIRSUND
Kommunenummer 3030, gårdsnummer 12, bruksnummer 41, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruttoareal: 81 kvm
Totalt bruksareal: 72 kvm
Totalt primærrom: 62 kvm
Primærrom:
Rom benyttet som gang og 2 soverom.: 20 kvm
1. etasje 42 kvm: Entré, trappegang, stue, kjøkken og bad.
Sekundærrom:
Rom benyttet som bod: 10 kvm
Garasje på ca. 35 kvm etter innvendig oppmåling.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 26.10.2021 utført av Anticimex Oslo. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Bygningen er iht. boligsalgsrapport oppført i tre og betong. Selger har fått utarbeidet en boligsalgsrapport for eiendommen. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapporten fremkommer det forhold som takstmannen mener kjøper må være særskilt oppmerksom på. Baderom - TG 2 er valgt på grunn av rommets alder med tanke på
tettesjikt, røropplegg samt andre installasjoner. Kostnader for utbedringer/utskiftninger må påregnes innen rimelig tid. Kjøkken - TG2 er valgt da vannrør er vurdert til å ha en alder som tilsier at det er begrenset/usikker restlevetid, samt noe slitasje. Overfalter - TG2 er valgt, manglet stedvis listverk under befaringstidspunktet, og av den grunn gis TG 2. Ildsteder - TG3 valgt, for liten avstand mellom pipeløp/feieluke og brennbart materiale i henhold til brannkrav i underetasjen. Det er observert fuktmerker på nedre del av skorstein i underetasje samt avskaling av puss. Rom under terreng - TG2 er valgt da det ble foretatt fuktmåling med hammerelektrode samt fuktsøk på tilfeldig valgte steder i kjelleretasjen. Fuktmålingen viste en trefuktkvote på 17-19 % i rom benyttet som gang, hvor det ble målt i nedre del av utlektet vegg. Det ble øyeblikksmålt 75,4 % luftfuktighet ved 11.grader Celsius. Luftfuktigheten ble målt i bod. Moderate måleresultater. Etasjen ble innredet/ombygd ca 1996. Arealene var opprinnelig ikke innredet. Det er observert bruk av plast mot grunnmur, noe som er en feilkonsktruering og følgeskader kan ikke utelukkes.
Erfaringsmessig er innredede rom under terreng å betrakte som risikokonstruksjoner vedrørende fukt. Ytterligere undersøkelser anbefales. Loft - TG2 valgt fuktmerker i taket/undertaket som mest sannsynlig har sin årsak i taklekkasje. Spor etter aktivitet av gnagere er påvist. Uvisst omfang. Ytterligere undersøkelser anbefales. Garasje - TG3, det er foretatt en forenkel og overordnet vurdering av tilstanden og det er relativt høy slitasjegrad. Det er observert omfattende masse-utsklidninger under garasjen, noe som betyr at massene(pukk/grus), har sklidd bort under betongdekket på nordvest-siden av garasjen. Selv om det ikke ble observert synlige skader på det elektriske anlegget / utstyr, er helhetsvurdering gitt på grunn av allmenne tilstand samt bærer stedvis preg av av egeninnsats. Det anbefales en utvidet faglig vurdering av det elektriske anlegget.
Boligsalgsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Standard

Oppussingsobjekt/Moderniseringsbehov.
Hovedsikring er på 63A.
Boligen har støpt gulv mot grunn av betong. Grunnmur av murkonstruksjoner. Bærende konstruksjoner av mur og trekonstruksjoner. Etasjeskillere
av trekonstruksjoner. Yttervegger av bindingsverk utvendig kledd med stående kledning. Takkonstruksjon i saltaksform utvendig tekket med
takpapp. Boligen har Diplomat profilert entrédør med glassfelt fra 2003 i 1.etasje. Boligen har Swedoor profilert entrédør i brannklasse B30 av eldre
type. To-fløyet verandadør med karm av PVC og to-lags glass fra 2014. Vinduer med karmer av tre og to-lags glass fra 1996 og 2005 samt
dobbelkarmede vinduer med karmer av tre og glass fra byggeår.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming med blant annet varmepumpe i stue. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen, men midlertidig brukstillatelse ble gitt 30.11.1967. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår som står beskrevet i salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven. Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning. Samtlige rom i underetasjen er ikke godkjent til varig opphold. Innredning av rommene til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt og er heller ikke godkjent av kommunen. Kjøper overtar alt ansvar og risiko for dette videre.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3030/12/41:
02.11.1962 - Dokumentnr: 103754 - Bestemmelse om bebyggelse
Overført fra: Knr:0231 Gnr:12 Bnr:3 Fnr:1
22.01.1963 - Dokumentnr: 100193 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: Knr:0231 Gnr:12 Bnr:3 Fnr:1
22.03.1999 - Dokumentnr: 4002 - Erklæring/avtale
AREAL FRADELT TIL VEIGRUNN, VEIEINDOM 212/1
Gjelder denne registerenheten med flere

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Diverse

Eiendommen inngår i et dødsbo hvor arvingene er selgere. Arvingene har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et svært barnevennlig og landlig boligområde, men likevel sentralt på Leirsund i Lillestrøm kommune.
I nærområdet finner du blant annet skole, barnehager, god offentlig kommunikasjon og servicetilbud.
Leirsund har et aktivt idrettslag med bl.a fotball, friidrett, svømmegruppe og allidrett for de minste. Det er både gress- og grusbaner i Leirsund.
Det finnes gode turmuligheter innover ved Asaktoppen, et område som byr på god rekreasjon sommer som vinter. Lysløype for langrenn.
Idylliske Stampetjern er en populær badeplass omkranset av skog, med fin strand som også egner seg godt for barn.
Kommunen har også gode idrettshaller, skøytehall og friluftsbad i nærliggende områder, samt mulighet for fine sykkelturer mot Lillestrøm.
Sørum fritidsgård ligger kun noen få km unna og byr på kafé, fritidsklubb, bålplass, rideskole og stall.
Dagligvarehandelen kan gjøres ved bl.a. Meny på Åråsen eller ved Skedsmosenter på Skedsmokorset som har et godt utvalg av butikker og helseforetak.
Lillestrøm ligger også like i nærheten med alt av bymessige fasiliteter og servicetilbud. Strømmen med Strømmen Storsenter har ellers ett bredt utvalg med 200 butikker og tilknyttede virksomheter.
Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss og tog.
Kort avstand til Skedsmokorset og Lillestrøm, ca 20 min til Oslo Lufthavn og Oslo S.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 401,1 kvm. Opparbeidet med plenarealer, trær, prydbusker, diverse beplantning, biloppstillingsplasser og asfaltert innkjørsel.

Parkering

Parkering i garasje og på asfaltert gårdsplass.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei. Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er avsatt til boligformål i henhold til kommuneplanen. Eiendommen ligger i et område som kan være utsatt for flomfare. I disse områdene må den reelle flomfaren utredes nærmere, dersom det er aktuelt med nye byggetiltak. Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 7066,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.
Eiendomsskatten er kr 661,- for inneværende år.
Selger har ikke bebodd eiendommen og har således ikke kjennskap til øvrige løpende utgifter for eiendommen.

Formuesverdi

Ved hjelp av Skatteetatens kalkulator er formuesverdien for 2021 beregnet til kr 676 836,- når eier er fast bosatt på eiendommen.(primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2020 bli kr 2 436 609,60.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.553.592,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Jeanette Solbrekken

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en rettshjelpsdekning.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse på kr 900,- for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Avhendingsloven
Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 29.900,- av salgssummen inkl. eventuell fellesgjeld.
Tilrettelegging: kr 15.000,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 17.500,-
Visninger: kr 2.500,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 60-0326/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Lillestrøm
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR60.21326

Dato

Sist oppdatert: 08. november 2021 kl. 18:18

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Lignende boliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.