Solgt: 2 700 000 kr

Grindhaugvegen 42F

2 850 000 kr
103 m²
2 soverom
Velkommen til Grindhaugvegen 42 F. Stor eierleilighet på Hjellestad.
Thomas Hauge
Presenteres av
Thomas Hauge
Hjellestad - Eierleilighet med god størrelse og sentral beliggenhet. Nærhet til sjøen. Flotte turmuligheter i området.
 • Prisantydning
  2 850 000 kr
 • Omkostninger
  72 592 kr
 • Totalpris
  2 772 592 kr
 • Etasje
  1
 • Byggeår
  2003
 • Soverom
  2 soverom
 • Primærrom
  103 m²
 • Type
  Eierleilighet
 • Eierform
  Eierseksjon
 • Årlig velavgift
  2 000 kr
 • Energimerke
  Rød C

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Eiendommen ligger på Hjellestad med gangavstand til Hjellestad kai og marina som også har søndagsåpen nærbutikk.
Grindhaugvegen er et meget barnevennlig og rolig nabolag med gåavstand fra leiligheten til skole og barnehage.
I område ligger også idylliske Arboretet og Botanisk hage på Milde. Grønevika badeplass ligger i tilknytning til Arboretet på Milde.
- Leiligheten har i dag 3 rom som er innredet og brukes som soverom. (2 av dem er godkjent som soverom)
- Biloppstillingsplass rett utenfor inngangsdøren.
- Det er ca 10 min kjøring til Flesland flyplass og ca 20 min til Bergen sentrum.
- 5 min gangavstand til kollektivtransport.
Oppussing må påregnes.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Grindhaugvegen 42F, 5259 HJELLESTAD
Kommunenummer 4601, gårdsnummer 106, bruksnummer 826, seksjonsnummer 2, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruttoareal: 112 kvm
Totalt bruksareal: 103 kvm
Totalt primærrom: 103 kvm
Primærrom:
103 kvm: Vindfang, stue/kjøkken, gang 1, bad, gang 2, vaskerom, 3 soverom (2 soverom godkjent)
Sekundærrom:
0 kvm: Det ene soverommet er godkjent som bod, men innredet- og brukes av selger som soverom
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 26.04.2021 utført av Paal Pettersen. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Bygningen er iht. tilstandsrapport oppført i 2 etasjer. Boligen er videre seksjonert i 2 seksjoner, med seksjon 2 i underetasjen. Støpt grunnmur og delvis murte lecablokker som er fundamentert på antatt fast grunn. Underetasje/kjelleretasjen er oppført delvis under grunn. Betongplate på grunn i underetg. Betong/mur yttervegger som er pusset og malt. Antatt innvendig utlektet og isolert. Grad av isolasjon er ikke verifisert. Øvrige deler av boligen er oppført i bindingsverk med utvendig trekledning. Hovedboligen har valmet takkonstruksjon med arker, tekket med betongtakstein. Tak over hovedinngang/vindfang til leiligheten i underetg., også tekket med betongtakstein.
Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport for eiendommen som følger vedlagt. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapporten fremkommer det forhold som kjøper må være særskilt oppmerksom på:
-TG2, Overflater generelt: Noe slitasje. Gliper og sprekker i laminat på kjøkkenet. Sprekk i fuge ved sluk på badet. Skaderapport og dokumentasjon for utbedringer av vaskerom er ikke fremvist. Brennemerke i tapet på veggen ved komfyren.
-TG2, Det er ikke registrert fuktsperre under terreng inn mot grunn. Dette vil kunne medføre fuktbelastning inn mot grunnmuren, og derved kunne skape noe forhøyet fuktighet i rom under terreng. Det er tidligere registrert/synlig fuktutvikling under vask på vaskerom. Dette er nå utbedret. Det er svært viktig at god ventilering opprettholdes.
-TG2, Vinduer og ytterdør: Vinduer pga. alder. Inngangsdører er slitt og har behov for vedlikehold eller utskifting, utett inngangsdør.
-TG2, Kjøkken; Ventilator over komfyr er defekt. Avtrekk via felles ventilasjonsanlegg for boligen. Grad av funksjonalitet er ikke kontrollert.
-TG2, Bad: Bad er fra byggeår. Oppgradering vurderes etter hvert. Fuktsøk viser ikke unormal fukt på befaringsdagen. Liten sprekk i fuge ved sluk.
Tilstandsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Moderniseringer og påkostninger

År: 2007 Ytterligere innredning av rom i underetasjen.
- bygget bod, vaskerom og soverom under terrassen. Bruksendring fra carport til boligformål.
År: 2012 Vindfang påbygget
år 2020: Utbedret lekkasje på vaskerom. Arbeidet utført av fagfolk på vegne Polygon AS.

Oppvarming

Varmekabler i alle rom. Varmepumpe i stuen
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 04.06.2003. Denne kan fås ved henvendelse til megler.
Det foreligger også en ferdigattest på tilbygg datert 16.11.2007
Tilbygget består av soverom, bod, vaskerom og gang. Bod er i dag innredet som et soverom..
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Leiligheten overdras fri for pengeheftelser. Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen.
Dagboknr 12912, tinglyst 26.04.2002, type heftelse: Best. om vann/kloakkledn. Hjemmel til eiendomsrett
Servitutten omhandler: Skjøte for omsetning av boligen med avtale for Slettebakken Prosjektutvikling AS om rett til å gå over gnr. 106, bnr. 826 med vann- og kloakkledning for de eiendommene Slettebakken Prosjektutvikling AS måtte bestemme seg for.
Dagboknr 765755, tinglyst 24.08.2015, type heftelse: Forkjøpsrett
Servitutten omhandler: Ved salg av gnr 106 bnr 826 snr 2 i Bergen kommune skal eier av gnr 106 bnr 826 snr 1 ha forkjøpsrett
til markedspris.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Hjellestad med gangavstand til Hjellestad kai og marina med blant annet nærbutikk og seilforening. Skole og barnehage i området., ca 10 min kjøring til Flesland flyplass og ca 20 min til Bergen sentrum. 5 min gangavstand til kollektivtransport. Barnevennlig strøk. Boligen ligger fint til i enden av blindvei.

Adkomst

Fra Bergen sentrum kjører man sørover i retning av Blomsterdalen i Fana. Fra Blomsterdalen fortsetter man videre langs Hjellestadvegen. Ta til venstre rett før du kommer til Hjellestad kai. Følg veien et stykke inn før du tar til venstre ved skilt 42 a-f. Følg veien til endes og boligen ligger på nedsiden.
Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Krokusbakken barnehage (0-6 år) 6 min
Bedehusbarnehagen (1-6 år) 7 min
Blomsterdalen barnehage (2-6 år) 11 min
Hjellestad skole (1-7 kl.) 11 min
Ytrebygda skole (8-10 kl.) 10 min
Rådalslien skole (8-10 kl.) 15 min
Sandsli videregående skole 11 min
Stend vidaregåande skule 17 min
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 789 kvm. Tomten er fellesareal, men delt opp ett bruksareal. Tegninger av hvordan tomten er delt opp kan fåes av megler.
Tomten er planert med gruset biloppstillingsplass, og gangvei/grusplass foran leiligheten, murer og diverse beplantning.

Parkering

Biloppstillingsplass på grusplass utenfor boligen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til boliger i henhold til reguleringsplan Ytrebygda. reguleringsplan for nordre Hjellestad datert 20.02.1962 med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Hensynssoner:
Gul sone: flystøy, 100%
Planer i nærheten av eiendommen:
61760000 35 YTREBYGDA. GNR 106 BNR 18, 358 MFL., KVITURSPOLLEN HAVNEANLEGG saksnr. 201005252
61220000 34 YTREBYGDA. HJELLESTAD - MILDE - ESPELAND, OMRÅDEREGULERING FOR FASTLANDSSAMBAND FOR LERØY OG BJELKARØY saksnr. 201003053
16930000 30 YTREBYGDA. RV 556 HJELLESTADVEGEN, GANG- OG SYKKELVEG BLOMSTERDALEN - HJELLESTAD saksnr. 200204731
Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen:
106/448 139541464-1 Tilbygg Enebolig m/hybel/sokkelleil. Igangsettingstillatelse 06.06.2016 201616317 - boligen ligger et par hus bortenfor boligen som selges her.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 7 759,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp og renovasjon.
Eiendomsskatten er kr 8 556,- for inneværende år.
Velavgift er kr 2.000,- pr. år. som inkluderer vedlikehold og brøyting av vei.
Boligen er tilknyttet Telenor som leverandør av kabel-tv og internett. Det er innlagt fiber til boligen.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2018 var kr 1 304 286,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2020 bli kr 4 695 429,60.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.922.592,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-/kr.14.650,- for eneboliger/hytter mindre/større enn 230 kvm. Kun rettshjelpsdekning koster kr. 11.100,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Marit Lill Mosti

Informasjon om forkjøpsrett

Eiendommen er seksjonert, og boligen har eierbrøk 120/350.
Dersom det mottas felles regninger til boligen vil kostander bli fordelt etter eierbrøk.
Det er tinglyst forkjøpsrett på eiendommen. Seksjon 1 har forkjøpsrett til å kjøpe seksjon 2(seksjonen som nå selges) til markedspris. Eier av seksjon 1 har 2 måneder etter budaksept til å tre inn i avtalen.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Velforening

Boligen er tilknyttet Grindhaugvegen Velforening.
Drift og vedlikehold av Grindhaugvegen samt fremme samhold mellom oppsitterne i Grindhaugvegen.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en boligkjøperforsikring (rettshjelpsdekning).
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Avhendingsloven
Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,5% av salgssummen
Tilrettelegging: kr 13.900,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 14.750,-
Visninger: kr 1.000,- pr. dag
Oppslag eiendomsregister + kommunale opplysninger Bergen: kr 6.000,-
Fotopakke: kr 6.900,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 72-0022/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Fana
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR72.2122

Dato

Sist oppdatert: 13. desember 2021 kl. 12:55

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Lignende boliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.