logo
Nøtterøy/Astoria

Hageliveien 9A

Prisantydning

2 850 000 kr

Omkostninger: 72 592 krTotalpris: 2 922 592 kr
Etasje
1
Byggeår
1937
Soverom
2
Areal (P-ROM)
110 m²
Tomteareal
474 m²
Type / Eierform
Tomannsbolig / Eierseksjon
Fasiliteter
Veranda

Lys, trivelig og innholdsrik halvpart av horisontaldelt tomannsbolig med egen inngang, 1. etasje med kjeller - terrasse, hage og 2 biloppstillingsplasser!

Visning

Vi inviterer til individuelle visninger for å hindre spredning av koronaviruset. Ta kontakt i god tid for å avtale tidspunkt for din visning.
Eiendomsmegler

Eirik Roberg

Tønsberg
mobil 48101165
telefon 33309102

Send e-post
Bestill verdivurdering

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

Eiendommen ligger hyggelig og sentralt til på Nøtterøy like ved Astoria. Lys, trivelig og innholdsrik halvpart av horisontaldelt tomannsbolig med stor, sydvestvendt og solrik terrasse med sol fra morgen til kveld og koselig opparbeidet og usjenert hage! 2 bilsoppstillingsplasser på fellesparkering.

Eiendommen

Hageliveien 9A, 3140 NØTTERØY 
Gårdsnummer 5, bruksnummer 98, seksjonsnummer 1, kommunenummer 3811

Områdebeskrivelse

Eiendommen ligger sentralt og meget solrikt til på Nøtterøy like ved Astoria med sol på terrasse fra ca. kl. 09:00 til ca. kl. 21:00. Kun ca. 2 min. gange til busstopp. Ca. 3 km til Tønsberg sentrum og jernbanestasjon. Kun ca. 1 km eller 16. min. gange til Teie Torv med Bellevuesenteret og en rekke sentrumsfunksjoner, bank, vinmonopol, apotek m.m.  Se ellers nabolagsprofil som følger som vedlegg til salgsoppgave.

Veibeskrivelse

Fra Tønsberg følg over kanalbroen og ta av 2. avkjøring i rundkjøringen videre inn på Nøtterøveien (308). I veidele/lysregulert kryss hold til høyre over i Kirkeveien forbi lyskrysset på Teiehøyden og ta Hageliveien til venstre før Astoria og avkjøring til Vestskogen. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager og skoler

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Areal og innholdsbeskrivelse

Totalt bruttoareal: 170 kvm
Totalt bruksareal: 152 kvm
Totalt primærrom: 110 kvm

Bruksareal:
Halvpart av tomannsbolig 152 kvm

Primærrom:
Halvpart av tomannsbolig: 
Kjeller: 21 kvm: Trappegang og vaskerom
1. etasje 89 kvm: Entré, gang, bad, kjøkken med åpen stueløsning og 3 soverom

Sekundærrom:
Halvpart av tomannsbolig: 
Kjeller: 42 kvm: 5 kjellerboder

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 05.08.2020 utført av Teisbekk Takst og Eiendom AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Tomten

Eiet tomt på 474 kvm som tilhører sameiet. Tomten er fellesareal.

Boligen disponerer andel av fellestomt bestående av koselig, usjenert hage med plen, beplanting, hekker, lekestue og stor, solrik terrasse med trapp til hage. Del av terrasse er overbygget. Asfaltert fellesparkering hvor boligen disponerer 2 biloppstillingsplasser av totalt 4 parkeringsplasser.

Parkering

Boligen har 2 biloppstillingsplasser av 4 opparbeidede plasser på felles asfaltert parkeringsareal.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.

Eiendommen er tilknyttet kommunal vannledning via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Eiendommen har privat septiktank og det vil bli utført VA-tiltak som kan utløse pålegg. Kommunen finner ikke noe vann- eller avløpstegninger i sitt arkiv, og de antar detg ligger en septiktank der ut i fra år og naboeiendommer. Det vil komme pålegg om separering av avløp. Kommunen har en generell hjemmel til å kreve at eiendommer med privat septiktank kobler seg til det offentlige avløpsnettet. Kontakt megler for ytterligere informasjon. Det går kommunale VA-ledninger over eiendommen, se vedlagte kart i salgsoppgave.

Bebyggelse

Halvpart av horisontaldelt tomannsbolig oppført i tre og etasjeskillere i tre med antatt stubbloftsfyll.

Boligen er oppgradert og pusset opp fra 2003 og frem til 2020, og fremstår å være i normalt god stand. Utvendig tak er lagt om i 2017. Takrenner i plastbelagt stål fra 2004 og 2017 og nytt beslag rundt pipa i 2017. Utvendig kledning er eldre, trolig fra byggeår. Noe vinduer og dører skiftet i senere år. VVS anlegg er delvis lagt om. Ny vannledning inn i 2018. Avløp ut er eldre. El-anlegg er oppgradert i perioden 2005-2018. Boligen har på sikt behov for noe oppgraderinger, bl.a med å skifte noe vinduer, utvendig kledning/isolering samt drenering. Ukjent når boligen er seksjonert/delt opp i 2 leiligheter og hvilke krav som gjelder vedrørende brann og lyd. Erfaringsmessig er det noe mangler på brann og lyddempning i eldre 2-mannsboliger. Takstmann har ikke undersøkt med kommunen om bygningsmessige arbeider er søkt om/godkjent. Trapperom og vaskerom i kjeller er medtatt som P-rom i hht bruk, selvom det kun er betonggulv. Et soverom er lite og på 6,1 m2. Anbefalt størrelse er 7,5 m2.

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport for eiendommen som følger vedlagt. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapporten fremkommer det forhold som kjøper må være særskilt oppmerksom på, herunder: Grunn og Fundamenter: Det er ikke funnet unormale sprekker, men noen mindre sprekker i gulv.
Bygg fra denne tiden har ikke fuktsperre i gulv mot grunnen, og har derfor noe fuktopptrekk, TG2. Drennering: Det er en del fukt i kjeller og dreneringen har redusert effekt.
Omlegging må påregnes på sikt. Noe råte i delevegger i tre, TG2. Veggkonstruksjon og utvendige fasader: Yttervegger er i grei stand, men sørvegg er slitt i kledningen, TG2 er satt ut ifra alder, ukjent isolering og noe slitt kledning. Vinduer og dører: Flere vinduer og dører er skiftet og er nyere og i god stand - øvrige vinduer og dører er eldre og gis TG2. Terrasse, balkonger og utvendige trapper: Trapper og deler av terrasse er ny i 2018. Hovedterrasse er noe eldre og har litt slitte terrassebord og noe nedbøyet gulv, TG2. Piper og ildsteder: Pipe og ildsted er eldre, antas å være fra byggeår. Deler av pipe er kledd inn, og dette er ikke tillatt på teglsteinspiper. Parafin er ikke tillatt fra 01.01.2020, og tank skal tømmes/sikres, TG2. Etasjeskillere: Ingen unormale skjevheter er funnet, men noe ujevnheter som anses som ikke unormalt ut ifra byggeår. Ingen synlig gips i tak, ukjent løsning vedrørende brann og lyd, TG2. Rom under terreng: Det er noe fuktig i kjeller, ses i sammenheng med begrenset effekt på dreneringen. Det bør etableres bedre lufting/ventilering/avfukting i kjeller, TG2. Bad: Bad virker å være i normalt god stand, og det er ikke funnet fukt på befaringen. Sluk er inne ved dusj bak dusjvegg med oppkant. Plastsluk antatt nytt ved oppussing av badet i ca. 2003. Membran er ikke mulig å kontrollere pga. at slukrist ligger ned mot sluket. Vann og avløpsrør kommer opp av gulvet, men har ingen synlig membranoppkant I.o.m. 50% av normal forventet levetid er brukt opp og foran nevnte forhold gis bad TG2. Vaskerom: Enkelt vaskerom i kjeller med støpt gulv og eldre støpejernsluk som fungerer greit, men som ikke holder dagens standard, TG2. Innvendige overflater: På lite soverom er det noe uferdig bak garderobeskap, TG2. Innvendige trapper: Plassbygget trapp til kjeller fra byggeår er i normalt god stand og fungerer greit. Rekkverk er mangelfult, og mangler i nedre del, TG2. Diverse utstyr: Varmepumpe fra 2010, TG2 er satt ut i fra alder. Lekestue: Pappshingel begynner å bli noe slitt og litt råte enkelte steder, TG2.

Utdrag av selgers egenerklæring:
Utvendig vannledning er skiftet inn til hus i desember 2018, grunnet lekkasje i vei utenfor. Fuktmerker på vegg i kjeller. Det har vært vanninnsig i kjeller ved ekstrem nedbør i august 2020 - vasket og tørket av Tryg husforsikring. Noen sprekker i mur innvendig i kjeller. Var lekkasje fra veranda i etasje over ned til rom, men dette er utbedret av Tryg forsikring. Har vært gjort taktekking over rom som det var lekkasje ned i, og en takrenne er blitt fikset. Arbeidet er utført av Walther Karppinen & Sønn AS. Skiftet mesteparten av det elektriske anlegget i 2018. Arbeidet er utført av Færder Elektro. Godkjenning til soverom 3 i tilbygg er ikke ferdig behandlet i kommunen grunnet manglende informasjon fra tidligere eier. Mangler ferdigattest på tilbygg (soverom 3), er til behandling hos kommunen. Vann og kloakkrør skal oppgraderes av Færder kommune høst 2020, så det vil forekomme noe graving/arbeid i vei, men hage vil ikke berøres, det vil graves fra nabo sin parkeringsplass og trukket rør over til Astoriaveien.

Tilstandsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i  salgsoppgaven.  Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Ferdigattest

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden byggeår 1937.

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.

Det er byggesøkt tilbygg til boligen i 2018 ifm. nærværende leilighets (snr. 1) tredje soverom og snr. 2 sitt vaskerom, men det foreligger ikke ferdigattest på disse tilbygg da søknadsprosessen har mangler som foreløpig ikke er ferdigstilt av tidligere eier (eier før nåværende eiere) i forbindelse med ombygging, seksjonering og salg. Grensene på eiendommen er usikre, dvs. ikke koordinatbestemt. Mot vest er avstanden fra nytt tilbygg til grense relativt stor (gjelder tilbygg til denne enhet, snr. 1), men mot nord derimot (mot Hageliveien) vil det være essensielt å få fastlagt grensen eksakt før det er mulig å behandle saken (tilbygg snr. 2). Det foreligger nabosamtykke til plasseringen, men dette gir heller ingen mening så lenge grensen ikke er sikker. Dersom det er enighet om hvor grensen går, vil dette være tilstrekkelig for å kunne behandle saken - det samme gjelder dersom man kan finne de fysiske merkene. I motsatt fall må søker ta kontakt med Geodataavdelingen i kommunen som kan forsøke å rekonstruere/finne merkene fra gamle målebrev etc. Dette er svært viktig ved bygging nær fremmed grunn, og ikke minst når man må bygge nærmere nabogrense enn 4,0 meter. Videre er det ikke mulig å være selvbygger så lenge tiltaket ikke er til eget bruk, eller tiltaket berører flere boenheter - som i dette tilfellet. Det er derfor et krav at tiltaket må forestås av et ansvarlig foretak i alle ledd - herunder utforming av søknad, hvor det også kreves ansvarserklæringer og gjennomføringsplan.

Det er således avvik fra de godkjente bygningstegninger som kun viser det opprinnelige tilbygg mot vest som er tilbygget i 1952.

Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
 
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning med alt ansvar og risiko for ovennevnte videre, og gjøres spesielt oppmerksom på at tilbygg inneholdende det tredje soverom ikke er byggegodkjent og således ikke lovlig tatt i bruk.

Eventuell adgang til utleie

Leiligheten kan leies ut såfremt leiligheten har forsvarlige radonverdier. Leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje som eier. 

Standard

En innholdsrik bolig med god planløsning og alminnelig god standard. Boligen er endel innvendig oppusset.

- Vegger i spisestue, stue og kjøkken er helsparklet, malt og tapetsert høst/vinter 2018 av malermester, Thomas Movig.
- Ny Elfainnredning i skyvedørsgarderobe i gang i 2018.
- Ny parkett på gulv, nye panelplater på vegger, nye lister og ny garderobe i hovedsoverom i 2019, hvor arbeidet er utført av snekker.
- Soverom 3 - alt nytt i 2020 etter utbedring av vannskade fra overliggende veranda (forsikringssak Tryg).

Inngangsdør av nyere årgang, antatt 2010-2014 med 2-lags energiglass. 2-fløyet terrassedør fra 2014 med 2-lags energiglass. Aluminiumsbeslått utvendig. Nytt vindu på stort soverom og 2 nye vinduer i stue i 2019. 2-lags energiglass. Ny ytterdør til kjellernedgang i 2019. Nyere formpressede innerdører til soverom. Øvrige vinduer er fra 1970/1980-tallet med 2-lags isolerglass. Utenpåliggende sprosser er påmontert i ettertid. Midthengslede og topp hengslede vinduer i kjeller. Noe heltre innerdører som er eldre.

KJØKKEN: Pen innredning fra 1999 med nye grå, glatte struktorfronter og hvite, høyglans fronter i del av innredningens overskap i 2018, laminat benkeplater med nedfelt kum med vasker og ett-greps blandebatteri, nyere "Electrolux" integrert stekeovn og keramisk platetopp i 2018/19, ny "Bosch" ventilator i 2019 med utlufting ut på yttervegg og integrert "ASKO" oppvaskmaskin, antatt fra 1999. "Samsung" side by side kjøl-/fryseskap med isbitmaskin, hvor vanntilførsel ikke er installert til skapet. Pene mosaikk veggfliser over benker i innredningen.

BAD: Oppusset bad fra ca. 2003 med fliser på gulv med varmekabler og fliser på vegger. Toalett, badekar med dusjløsning, ny skuff baderomsinnredning med servant og blandebatteri i 2019, speil, lysarmatur og overskap.

Oppvarming

Panasonic varmepumpe og vedkamin i stue. Varmekabler i baderomsgulv. Panelovn i vindfang/entré og hovedsoverom.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Energimerke Energimerket G3

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

14.09.1937 - Dokumentnr: 2239 - Erklæring/avtale
Rett for eiendommen Fredvang ifølge skylddeling
av 11.09.1937 rett til å benytte veien på nordsiden
av eiendommen og opp til Kirkeveien som utvei,
og rett til at føre kloakken ind i den åpne grøft
langs samme vei og videre østover jordet.
Overført fra: Knr: 3811 Gnr: 5 Bnr: 98 
Gjelder denne registerenheten med flere 


02.08.2018 - Dokumentnr: 1090510 - Seksjonering
Opprettet seksjoner: 
Snr: 1 
Formål: Bolig 
Sameiebrøk: 105/180 


Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 31.01.2018 er avsatt til: Boligbybyggelse - Nåværende. Det er ikke igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen eller eksisterer planforslag som berører eiendommen. 

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Diverse

Veggmontert "Panco" hylle i kjøkken medfølger ikke i handelen.

En stikkontakt i kjeller er ikke tilkoblet strøm.

Boligen har 800 liter innmurt stål-/parafintank i kjeller med dagtank og automatisk oljeløfter i kjellernedgang. Det presiseres at fyring med parafin ikke er tillatt fra 01.01.2020, og at tank må tømmes/sikres og anlegget må saneres. Tanken er således ikke sanert av nåværende eier. Sanering av parafinanlegget vil være kjøpers videre ansvar og risiko. Selger har ikke brukt parafinfyring i sin eiertid, og kjenner ikke til anlegget eller om det er parafin på tanken.

Varmtvannsbereder er installert i kjeller.

Overtagelse

Etter nærmere avtale. 

Megler vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,3% av salgssummen
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr kr 16.750,-
Visninger: kr 1.875,- pr. visning (2 kostnadsfrie)
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,- 
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 

Oppdragets KR-kode

KR21.20104

Økonomiske forhold

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter er kr 14 331,- for inneværende år. Kommunale avgifter er fordelt på 4. terminer. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn. 
Det er ikke etablert felleskostnader i sameiet.

Nåværende eier har et strømforbruk pr. år på 15494 kwh (gjennomsnitt av de 3 siste år) iht. opplysning fra Skagerak Energi.
Boligen er tilknyttet Telenor Fiber som leverandør av bredbånd. Kostnad avhenger av abonnement.
Boligen er idag ikke tilknyttet noen leverandør vedrørende leveranse av TV-signaler.
Bygningsforsikring i Tryg med kostnad kr 5.854,- pr. år.
Privat vei med felles vedlikehold av oppsittere langs veien. Kostnad snøbrøyting ca. kr 700,-/år.

Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk. Kjøper må selv tegne innboforsikring.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2018 var kr 711 442,-  ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
  
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen  (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2018 bli kr 2 561 191,-. 

Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen og leilighetens andel av eventuell fellesgjeld, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 757,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.922.592,-.

I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 7.650,- for boliger med seksjonsnummer. Kun rettshjelpsdekning koster kr. 11.100 for enebolig/tomannsbolig med seksjonsnummer. 

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Visning

Vi inviterer til individuelle visninger for å hindre spredning av koronaviruset. Ta kontakt i god tid for å avtale tidspunkt for din visning.
minusVis mindre

Plantegninger

Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.  Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet selgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Selgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Anticimex behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakke gjennom IF.  Boligkjøperpakken inneholder en rettshjelpsdekning (boligkjøperforsikring)
innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring der man blir sittende med to boliger, flytteforsikring samt våtromsdekning i 4 år der våtromsbevis er utstedt. Du mottar ingen faktura da kostnaden for boligkjøperpakken det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i vedlagte brosjyre.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres. 

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,3% av salgssummen
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr kr 16.750,-
Visninger: kr 1.875,- pr. visning (2 kostnadsfrie)
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,- 
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 

Lovverk

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres. 

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
minusVis mindre

Vedlegg til salgsoppgaven (pdf)

Tinglyst servitutt - DigitalarkivetEnergiattestTinglyst seksjoneringsbegjæring u/fnr.TakstVedlegg til salgsoppgave Egenerklæring boligselgerforsikring
Eirik Roberg
Eiendomsmegler

Eirik Roberg

Telefon
Mobil 48101165
Send epost

Lurer du på noe

Eirik svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.

Sjekk din boligverdi!

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu

Sentralbord: 67 52 95 50

Følg oss på FacebookMeld deg på nyhetsbrev

© 2020 Krogsveen AS

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu
Sentralbord: 67 52 95 50

© 2020 Krogsveen AS 2018

PersonopplysningerBruk av cookies