logo

Høyebakken 32

Prisantydning

7 800 000 kr

Omkostninger: 196 342 krTotalpris: 7 996 342 kr
Etasje
3
Byggeår
2000
Soverom
2
Areal (P-ROM/BRA)
165 m² / 192 m²
Tomteareal
19109.7 m²
Type / Eierform
Enebolig / Eiet

Stavanger - Enebolig med ca 19 mål tomt i landlige omgivelser. Flott utsikt mot Dusavika.

Visning

Vi inviterer til individuelle visninger for å hindre spredning av koronaviruset. Ta kontakt i god tid for å avtale tidspunkt for din visning.
Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

Kåre Å. Sørnes

Stavanger
mobil 90206680
telefon 51841561

Send e-post
Bestill verdivurdering

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

Høyebakken 32 ligger i landlige omgivelser, men likevel i nærhet til både barnehager, skoler og dagligvarebutikker. 

Boligen er bygget i år 2000 og har stor tomt på ca hele 19 mål. Tomten er i LNFR- område og er opparbeidet med en hagedam like ved boligen og ellers mark. 
Det består fortsatt et gammelt vånehus og skur på nedre del av tomten. Byggeår på vånehus og skur er ukjent. 

Boligen består av 3 etasjer og uinnredet loft samt garasjerom. 

Eiendommen

Høyebakken 32, 4029 STAVANGER 
Gårdsnummer 31, bruksnummer 15, seksjonsnummer 0, kommunenummer 1103

Områdebeskrivelse

Høyebakken 32 ligger i landlige omgivelser, men likevel i nærhet til både barnehager, skoler og dagligvarebutikker. Kun ca 8 min med bil inn til både Randaberg sentrum og like langt til Tasta kjøpesenter med de fleste fasiliteter man trenger. Eiendommen ligger i LNFR-område hvor omkringliggende eiendommer er gårdsbruk eller eneboliger med store og romslige tomter. Nedre del av eiendommen grenser til næringseiendommer. 

Veibeskrivelse

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager og skoler

Scalabarnehagen - Eskelandsgeilen 1.1 km
Bamsebu andelsbarnehage 1.2 km
Dusavik barnehage 1.4 km

Teinå barneskole 1.9 km
Vardenes barneskole 3.3 km
Tastarustå barneskole 4.2 km

Tastaveden ungdomsskole 4.2 km
Wang Ung Stavanger ca 10 min med bil

Randaberg videregående skole 0.9 km
Bergeland vgs - Tanke Svilandsgate 4.8 km

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Areal og innholdsbeskrivelse

Totalt bruttoareal: 211 kvm
Totalt bruksareal: 192 kvm
Totalt primærrom: 165 kvm

Primærrom består av: 
- Underetasje: Entrè: gang, vaskerom, wc, soverom. 
- 1 etg: Entrè, kjøkken, stue, bad, soverom.
- 2 etg: Loftstue er uinnredet. 

Sekundærrom består av: 
- Garasjerom og kott. : 27 kvm
- Uinnredet loft: høyde er lavere enn krav til målbart areal. 

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 13.05.2020 utført av Norsk Takst. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. 

Tomten

Eiet tomt på 19.109,7 kvm som er opparbeidet med mark. Tomten er delt på flere teiger. 
LNFR-område. 

Parkering

Garasjerom i underetasje av boligen og carport på oppsiden. 
Ellers parkering i oppkjørsel. 

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp. 
Adkomst via offentlig vei til boligen samt foreligger skriftlig avtale om veirett for nabo. Denne er ikke tinglyst. 

Bebyggelse

Bygningen er iht. rapport fra takstmann oppført i tre og mur. 

Konklusjon fra tilstandsrapporten: 

Rapporten inneholder 8 stk. Tg 2 og 0 stk. Tg 3:

Tilstandsgrad(Tg) 1: grunnmur, veggkonstruksjon, taktekking, trapp, pipe, etasjeskiller, rom under terreng, vaskerom, wc, kjøkken,
terrengforhold
Tillstandsgrad(Tg) 2 : grunnmur, veggkonstruksjon, vinduer/dører, takvindu, bad, vaskerom, kjøkken, bereder
Tillstandsgrad(Tg) 3 : -

Det gjøres oppmerksom på at ett avsnitt, f.eks "Vinduer og dører" kan inneholde flere forskjellige tilstandsgrader. Dette pga
forskjellig alder og tilstand på bygningsdelene.
Det anbefales alltid at hele rapporten leses. Dette for å gi ett mer helhetlig bilde av boligen/

Boligen er i normalt god stand etter alder. Noen av bygningsdelene fra byggeåret har redusert levetid, og det bør derfor påregnes
fremtidige påkostninger på noen av disse. Det er behov for normalt vedlikehold.

Rapport og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis. 

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 09.06.20. Denne kan fås ved henvendelse til megler.

Ferdigattesten omfatter ikke vånehuset.
Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning. 

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer. 

Standard

Høyebakken 32 ligger i landlige omgivelser, men likevel i nærhet til både barnehager, skoler og dagligvarebutikker. 

Boligen er bygget i år 2000 og har stor tomt på ca hele 19 mål. Tomten er i LNFR-område og er opparbeidet med en hagedam like ved boligen og ellers mark. 
Det består fortsatt et gammel vånehus med et skur på nedre del av tomten. Byggeår på vånehuset og skuret er ukjent. 

Boligen består av 3 etasjer og uinnredet loft, samt garasjerom i underetasjen. 

Oppvarming

Vedovn i stue. 

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

12.03.1949 - Dokumentnr: 1378 - Erklæring/avtale
BNR.64 

19.01.1954 - Dokumentnr: 160 - Erklæring/avtale
BNR. 74 

28.03.1955 - Dokumentnr: 901 - Erklæring/avtale
BNR. 79 

18.11.1971 - Dokumentnr: 11154 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om vannledning 

08.07.1980 - Dokumentnr: 9622 - Erklæring/avtale
RETT FOR SEV TIL Å FØRE LINJE TIL TRAFOKIOSK 

05.12.1988 - Dokumentnr: 23731 - Erklæring/avtale
VEDR. UTGIFTER I FORB. MED GJERDEHOLD M.V. 
SENKING OG LUKKING AV GOA-KVITMYRKANALEN IFLG. RETTSBOK FOR 
SØR-ROGALAND JORDSKIFTERETT AV 27.11.87 
Gjelder denne registerenheten med flere 

01.04.1996 - Dokumentnr: 4540 - Bestemmelse om kloakkledn
GNR. 31 BNR. 1,8,9,15 OG 56 HAR SOLIDARISK ANSVAR 
Gjelder denne registerenheten med flere 

11.06.1998 - Dokumentnr: 7561 - Erklæring/avtale
Elektriske kraftlinjer/ledninger/kabelgrøfter 

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er ifølge kommuneplan KPL-1103 avsatt til LNFR område.
LNFR areal er for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.
Området kan som hovedregel ikke utvikles med tanke på boligbygging eller annen bebyggelse, fordi det skal ta hensyn til f.eks allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv.

Eiendommer grenser til næringsområde/kontor/industri. 

Reguleringsplan 1658 Dusavik/Finnestad: gjelder for frisiktsone og kontor/industri. 
Reguleringsplan 1184 Litle Dusavik: gjelder for småbåtanlegg og småbåthavn. 
Reguleringsplan 1603 Finnestad/Dusavik: gjelder for høyspenningsanlegg og kontor/industri

Reguleringsplaner under arbeid: 

Reguleringsplan for fv. 409 kvernevikveien, transportkorridor vest. Tasta bydel. 
Staus: Planforslag. 
Plantype: Detaljeregulering 

Id 2468
Navn Reguleringsplan for Dusavikområdet. Tasta bydel.
Status Planlegging igangsatt
Plantype Områderegulering

Reguleringsplaner under arbeid innenfor 100 meter:

Id 2014005
Navn: Detaljregulering av E39 Smiene-Harestad
Status: Planlegging igangsatt
Plantype: Områderegulering

Id 2018001
Navn: Detaljregulering for Sokn camping
Status: Planforslag
Plantype: Detaljregulering

Id 2535
Navn: Reguleringsplan for fv.409 Kvernevikveien, Transportkorridor vest. Tasta bydel.
Status: Planforslag
Plantype: Detaljregulering

Id 2551
Navn: Reguleringsplan for E39 Smiene - Harestad. Tasta bydel.
Status: Planlegging igangsatt
Plantype: Områderegulering

Id 2722
Navn: Detaljregulering for del av Dusavik II, gnr/bnr 31/1, 31/19 m. fl.
Status: Planlegging igangsatt
Plantype: Detaljregulering

Id 2468
Navn: Reguleringsplan for Dusavikområdet. Tasta bydel.
Status: Planlegging igangsatt
Plantype Områderegulering

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.


Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Konsesjon

Da eiendommen er over 2 mål er den i utgangspunktet underlagt konsesjonslovgivning, og kjøper må ved kontrakt undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet. Denne erklæringen må godkjennes fra kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper. 

Diverse

-Hagedam på tomten er ikke søkt om. 
-LNFR -område. 
-Foreligger skriftlig avtale om veirett for nabo. Denne er ikke tinglyst. 
- Huset blir ikke ytterligere rengjort. Gjelder også rydding av tomt. Eiendommen overdras slik den fremstår ved visning.

Overtagelse

Etter nærmere avtale. 

Megler vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: kr.45.000,- av salgssummen inkl. eventuell fellesgjeld.
Tilrettelegging kr 12.000,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 14.000,-

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 

Oppdragets KR-kode

KR35.2016

Økonomiske forhold

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter er ca kr 11044,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon, feiing/tilsyn og eiendomsskatt. 

Det er lagt opp Telenor Fiber til tomten. En må selv grave opp til boligen. 

Formuesverdi

Formuesverdi for 2018 var kr 1 080 258,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).

Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2019 bli kr 3 888 928,80. 

Foreligger og formuesverdi for vånehuset på kr 189.877,- for 2018. 
 
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 757,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 7.996.342,-.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS kr 14.300,-, med et årlig abonnement på kr. 2.800,-.
Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11.500,- 

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Visning

Vi inviterer til individuelle visninger for å hindre spredning av koronaviruset. Ta kontakt i god tid for å avtale tidspunkt for din visning.
minusVis mindre

Plantegninger

Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet selgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Selgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Anticimex behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsikring Pluss gjennom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres. 

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: kr.45.000,- av salgssummen inkl. eventuell fellesgjeld.
Tilrettelegging kr 12.000,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 14.000,-

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 

Lovverk

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres. 

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
minusVis mindre

Vedlegg til salgsoppgaven (pdf)

Vedlegg Vedlegg til KontraktEgenerklæring boligselgerforsikringFormuesverdiListe over løsøre og tilbehør fra 01.01.2020TakstVedlegg til salgsoppgave
Kåre Å. Sørnes
Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

Kåre Å. Sørnes

Telefon
Mobil 90206680
Send epost

Lurer du på noe

Kåre svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.

Sjekk din boligverdi!

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu

Sentralbord: 67 52 95 50

Følg oss på FacebookMeld deg på nyhetsbrev

© 2020 Krogsveen AS

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu
Sentralbord: 67 52 95 50

© 2020 Krogsveen AS 2018

PersonopplysningerBruk av cookies