Solgt: 4 550 000 kr

Oppegårdsveien 12

3 500 000 kr
135 m²
4 soverom
Velkommen til denne sjarmerende eiendommen i Oppegårdsveien 12 på Hvasser
Tjøme/Hvasser
Idyllisk og sjarmerende eiendom med frittliggende sidebygning på attraktive Hvasser!
 • Prisantydning
  3 500 000 kr
 • Omkostninger
  88 842 kr
 • Totalpris
  4 638 842 kr
 • Byggeår
  1920
 • Soverom
  4 soverom
 • Primærrom
  135 m²
 • Bruksareal
  135 m²
 • Tomteareal
  949,9 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Energimerke
  Oransje G

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til Oppegårdsveien 12!
Nydelig eiendom på attraktive Hvasser - boligen oser av idyll og god atmosfære!
Fra eiendommen er det gangavstand til Hvasser syd, Fyn og flere flotte naturområder - Hvasser er eldorado for deg som er glad i frisk luft og vakker natur.
Hvasser har også sin egen dagligvareforretning, fiskebutikk og det er gangavstand til økologiske bakeriutsalget, Havbakeriet. Om sommeren blir Sandøsund sentrum og kan friste med flere restauranter.
Selve boligen ligger på ca 1 mål med tomt, den er bygget i ca. 1920 og tilbygget på 70- og 90 tallet. Boligen går over flere plan og har en innholdsrik og spennende planløsning.
I tillegg er det en frittliggende sidebygning som er innredet med et oppholdsrom og den andre delen inneholder en sport-/redskapsbod.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Oppegårdsveien 12, 3148 HVASSER
Kommunenummer 3811, gårdsnummer 238, bruksnummer 15, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruttoareal: 188 kvm
Totalt bruksareal: 135 kvm
Totalt primærrom: 135 kvm
Bruksareal:
Enebolig 135 kvm
Sidebygning/uthus 17 kvm
Sport-/redskapsbod 15kvm
Primærrom:
Enebolig:
Kjeller 18 kvm: Kjellerstue
1. etasje 74 kvm: Vindfang, trapperom/gang, bad/wc, kjøkken, stue/spisestue, trapperom og 2 soverom
2. etasje 43 kvm: Trapperom/gang, 3 soverom
Sekundærrom:
Sidebygning/uthus:
1. etasje 17 kvm: 2 boder
Sport-/redskapsbod
1. etasje 15kvm: bod
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 03.03.2021 utført av Boligtakst Vestfold AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Det finnes tegninger på deler av boligen datert 28.03.1973. Disse viser at det er noe avvik på hva som er omsøkt og de faktiske forholdene i boligen i dag. Det finnes ikke godkjente tegninger på tilbygget i 1.etasje som inneholder bad og entrè.
2.etasje har i dag 3 soverom, men de tegningene viser to godkjente soverom.
Det finnes ingen tegninger av innredningen av kjelleren. Det er tvilsomt om denne er søkt innredet.

Byggemåte

Eneboligen er iht. tilstandsrapport oppført i tre over grunnmur ca. 1920 (antatt oppføringsår). Yttervegger antatt bindingsverk av tre. Vinduer og dører i tre. Takkonstruksjon i tre som er tekket med betongtakstein. Renner/beslag i stål. Frittliggende sidebygning/uthus oppført i tre over grunnmur. Ukjent oppføringsår/eldre dato og senere tilbygd. Frittliggende sport-/redskapsbod i 1986, oppført i tre på leca.
Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport for eiendommen som følger vedlagt. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapporten fremkommer det forhold som kjøper må være særskilt oppmerksom på, herunder:
- Drenering tg2: Alderslitasje
- Vinduer tg2: Punktert vindu i kjeller og et takvindu i 2 etasje
- Takkonstruksjon tg2: Alderslitasje
- Etasjeskillere tg2: Diverse skjevheter/planavvik. Registrert spor etter borebille/trespisende insekter. Ingen tegn til synlig aktivitet.
- Overflater gulv og vegger på bad tg2: Ingen unormal fukt registrert. Vanlig bruksslitasje/elde.
- Varmtvannsbereder tg2: Alder
Sidebygningen tg2: Enkelte råteskader. Sprekk i glass. Lukter mugg/råte. Kan ikke utelukke mulige skjulte skader grunnet at bygningen har dels "skjulte" konstruksjoner. Ellers generell værslitasje/elde.
Sportsbod tg1: Enkelte sprekker/riss i murvegg. Råte i dør ellers vanlig værslitasje. Taktekking gis tg2.
Bygningen har dels skjulte konstruksjoner mot grunnen/krypkjeller. Konstruksjonen(e) er spesielt risikoutsatt med hensyn til skadedyr samt sopp- og råteskader (påregnelig med skjulte skader som ofte bare kan avdekkes ved åpning av konstruksjonene). Rekvirent opplyser at boligen har vært gjenstand for diverse oppgraderinger de senere årene som f.eks. skiftet kjøkkeninnredning i 2014, skiftet utvendige vann-/avløpsledninger ca 2000, skiftet deler av innvendige vann-/avløpsledninger, omlagt taktekking og skiftet takrenner/beslag i 2012, omkledd yttervegger i perioden 2003 - 2012/-13, skiftet de fleste vinduer/ytterdør i perioden 2003- 2013, oppgradert innvendig pipeløp med ny stålforing i 2006 m.m. Vanlig værslitasje i utvendige overflater. Vanlig bruksslitasje i innvendige overflater.
Opplysninger fra selger:
- Kan tidvis forekomme mus i boligen.
- Var stokkmaur antatt på 1970-tallet. Behandling ble utført av skadesaneringsfirma.
- Har tidligere vært vann i kjellerstue (ikke etter at det ble lagt nytt avløp ca. 2000.
- Selger oppdaget noe råte i det sydøstre hjørnet på vindskia når de skulle vaske huset.
Boligen selges som dødsbo. Det foreligger av denne grunn begrenset med opplysninger om boligens tilstand.
Tilstandsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Standard

Sjarmerende og idyllisk eiendom med en spennende og innholdsrik planløsning over flere plan.
I boligens første etasje er det vindfang, trapperom, flislagt baderom fra ca. 2006. Badet inneholder toalett, servant i baderomsinnredningen og dusj. Pent og delikat kjøkken med innredning fra 2014. Kjøkkenet har rikelig med skap og benkeplass, i tillegg er det god plass til et kjøkkenbord. Koselig stue og spisestue. I denne etasjen er det 2 soverom.
I andre etasje er det gang, kott og 3 soverom
I kjelleren er det innredet med kjellerstue. Deler av kjelleren (ca. 25 kvm) er ikke måleverdig. Her er takhøyden ca. 1,8 m. Det er opplegg for vaskemaskin i kjelleren.
Frittliggende sidebygning med et innredet rom. I tillegg er det en sport-/redskapsbod.

Oppvarming

Varmekabler i bad og varmekabler i kjellerstua. Ved. Forøvrig elektrisk oppvarming.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.
Det ble utført tilsyn med fyringsanlegget datert 09.06.2016. Siste feiebesøk var 29.06.2015.
Det oppdaget et avvik: Tak:
Adkomstmuligheten til skorstein på tak er ikke tilfredsstillende. Takstigen skal være montert sammenhengende fra takrenne og helt opp på oversiden av skorstein. Det må monteres 2 taktstigetrinn nederst ved takrenne.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest på den eneboligen fra antatt år 1920.
Det foreligger ferdigattest på tilbygget datert 16.01.1974.
Det foreligger også ferdigattest på boden datert 11.08.1986. Det er usikkert hva som er omsøkt i forbindelse med riving og gjenoppføring av uthuset, da kommunen ikke har tegninger på innredningen av selve rommet.
Det foreligger ikke ferdigattest på uthuset.
Disse kan fås ved henvendelse til megler.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven. Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.
Det foreligger ikke ferdigattest på tilbyggingen av bad og entre som ble bygget på slutten av 50-tallet. Dette ble først brukt som entre og veranda, deretter deler av det omgjort til bad på starten av 70-tallet. Dette er ikke omsøkt.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser med unntak av:
13.02.1920 - Dokumentnr: 900438 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:238 Bnr:6
Rett til å oppsette en skurbygning
1933/900592-1/91 26.09.1933 UTSKIFTING
Ved overskjøting av eiendommen vil det blir tinglyst en ny erklæring på denne eiendommen.
Det ligger vann og spillvann på nordsiden av eiendommen og frem til kommunale hovedledninger. Disse ledningene tilhører gnr. 238 og bnr, 15, 130 og 129 hvor alle vil ha felles vedlikeholdsansvar.
Med rettigheten vil det medfølge rett for ledningseier til å få fri adgang til eiendommen for nødvendig vedlikeholds- og repreasjosarbeider.
Videre forplikter grunneier seg til ikke å utføre arbeider som kan skade eller gjøre ledningene utilgjengelige.
Ta kontakt med megler for ytterligere beskrivelse av erklæringen som vil bli tinglyst.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Diverse

Eiendommen inngår i et dødsbo hvor arvingene er selgere. Arvingene har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand.
Noe møbler og inventar kan medfølge om kjøper ønsker det.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

I Oppegårdsveien 12 finner du denne sjarmerende eiendommen som opprinnelig er oppført i ca. 1920. Opppegårdsveien ligger med direkte adkomst fra Hvasserveien.
Hvasser er den nest største øya i kommunen og er et populært ferieparadis for mange og ikke minst er øya kjent for sin unike kontakt med skjærgården og havet. På Hvasser er det Sandøsund som er sentrum og fra eiendommen er du kun en liten gåtur unna det økologiske bakeriutsalget, Havbakeriet, til anerkjente "Blå Brygge", dagligvareforretningen "Joker", fiskerimottak, isbar og "Solsiden" m.m. Hvasser er også kjent for sine vakre turområder og hyggelige badesteder. Her finnes blant annet Lilleskagen i nord, Hvasser Syd og Fynsletta for å nevne noen.
En biltur unna ligger Tjøme sentrum med barnehage og skoler i alle trinn, og her finnes det blant annet dagligvarebutikkene Spar, Rema 1000 og Extra med post og bank i butikk, vinmonopol, Grand frisør, apotek, interiørbutikken Helt Interiør, Tjøme pizza og Skafferiet og Cafè Larsen- to hyggelige cafeer. På Grand Park er det to klesforretninger- Brodersens Handleri og barnebutikken Engler og Pirater, samt Tjøme Kolonial og skjønnhetssalongen Tjøme Cabinet. Tjøme kunst og håndverk, Tjøme historielag og Kulturhistorisk senter ligger også på Tjøme.
Øyene Tjøme, Brøstø og Hvasser tilbyr et mangfold av tilbud - her vil du garantert stortrives!

Adkomst

Fra Tønsberg følger man skilting til Tjøme (308), følg så veien til Ormelet og videre til Brøtsø. Kjør deretter over broen til Hvasser og hold Hvasserveien helt til Oppegårdsveien som går inn til høyre før et 40-skilt. Følg veien i ca. 100 meter. Boligen vil så være på din høyre hånd. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Eiendommen sogner til Lindhøy skolekrets. Barneskole på Lindhøy og ungdomsskole på Haug. Randineborg barnehage er privat og ligger på Mølledammen og på Lindhøy finner du en kommunal barnehage.
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på ca. 949,9 kvm.
Koselig tomt - opparbeidet med plen, vakkert fjell og flere nydelige blomsterbed. Gruslagt plass for parkering av flere biler på sydsiden av tomten. På eiendommen er det flere fine uteplasser med sol fra tidlig morgen til sen ettermiddag og kveld.

Parkering

Parkering på gårdsplass.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.
Eiendommen har eget borehull ( i tillegg til kommunal tilknytning). Vann fra eget borehull har den senere tid kun vært benyttet til vanning. Det opplyses om lekkasje fra trykktank i tilknytning til eget borehull.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 31.01.2018 er avsatt til: Boligbebyggelse - nåværende.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 14 091,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.
Årlig strømforbruk er 12295 kwh pr. år.
Selger har ikke bebodd eiendommen og har således ikke kjennskap til øvrige løpende utgifter for eiendommen.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2018 var kr 845 255,- ifølge selger/skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2020 bli kr 3 042 918,-.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 3.588.842,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-/kr.14.650,- for eneboliger/hytter mindre/større enn 230 kvm. Kun rettshjelpsdekning koster kr. 11.100,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Heidi Marie Røseth og Elisabeth Jansen Vogt

Konsesjon

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men det er boplikt på Tjøme. For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper derfor signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema, skjemaet er fylt ut av arvingene iht deres kjennskap om eiendommen. Da de ikke har bebodd eiendommen kan kjennskapen være mangelfull.
Boligselgerforsikring dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en boligkjøperforsikring (rettshjelpsdekning).
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Avhendingsloven
Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1% av salgssummen.
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 16.750,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 21-0033/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Tønsberg
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR21.2133

Dato

Sist oppdatert: 19. april 2021 kl. 13:52

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Andre boliger i området

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.