Solgt: 7 200 000 kr

Høljarvegen 88

5 000 000 kr
124 m²
3 soverom
Høljarvegen 88: Idyllisk fritidseiendom med strandlinje.
Fredrik Stuhr
Thomas Hauge
Presenteres av
Fredrik Stuhr og Thomas Hauge
Lysefjorden
Et fantastisk stykke idyll med strandlinje 15 minutters kjøring fra Lagunen. Parkering på tomten og nydelig skjærgård.
 • Prisantydning
  5 000 000 kr
 • Omkostninger
  126 342 kr
 • Totalpris
  7 326 342 kr
 • Etasje
  1
 • Byggeår
  1951
 • Soverom
  3 soverom
 • Primærrom
  124 m²
 • Bruksareal
  125 m²
 • Tomteareal
  1 321,2 m² (eiet)
 • Type
  Fritidseiendom ved sjøen
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Oransje G

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Dette er en perle av en eiendom og her ligger alt til rette for det gode liv ved sjøen.
Her får man en idyllisk fritidseiendom med egen sjølinje og kai i de flotteste omgivelsene.
Kort om eiendommen:
- Det er kjørevei helt frem til hytten og parkering til flere biler på egen tomt.
- Egen sjølinje med kai.
- Solrike omgivelser med fantastisk utsikt over Lysefjorden.
- Kort kjøretur rett over Fanafjellet og du er fremme.
- Usjenert eiendom uten innsyn.
Hytten:
- Ferdigattest på eiendommen utstedt i 2008 etter den ble påbygget.
- 3 soverom, 2 bad og nesten 30 kvm med hems som ikke er tatt med i arealet.
- Rikelig med lagringsplass i uthus.
- Ca. 180 kvm med terrasse rundt hytten.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Høljarvegen 88, 5243 FANA
Kommunenummer 4601, gårdsnummer 92, bruksnummer 68, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruttoareal: 136 kvm
Totalt bruksareal: 125 kvm
Totalt primærrom: 124 kvm
Primærrom:
1. etasje 124 kvm: 3 soverom, 2 bad, 2 entreer, kontor, vaskerom, stue og kjøkken.
Sekundærrom:
1. etasje 1 kvm: Bod
Boligen har i tillegg 2 hemser.
Boligen har også en utvendig bod oppmålt til ca 12 m2.
Hytten er bygget i 1951 og utvidet/ombygget i 1983 og utvidet/ombygget på nytt 2007.
Det foreligger tegninger og ferdigattest på begge utvidelsene.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 27.05.2021 utført av Erik Furnes. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Bygningen er iht. boligsalgsrapport oppført med grunnmur av betong med sparestein og lettklinkerblokker. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med krypekjeller. Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med liggende trekledning. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Saltak i trekonstruksjoner. Yttertak er utvendig tekket med metallplater.
Selger har fått utarbeidet en boligsalgsrapport for eiendommen. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapportens sammendrag fremkommer det som takstmannen mener kjøper må være særskilt oppmerksom på:
-TG2, Hovedbad: Lokalfall i dusjsonen er stedvis mindre enn hva som ideelt anbefales. Det foreligger lite informasjon om våtrommet generelt, og bygningsdelen bærer ikke preg av god håndverksmessig utførelse, med den risiko dette innebærer.
-TG2, Gjestebad: Ingen ventilasjon. Sluket er isolert inne i dusjsonen. Vannsøl eller lekkasjevann som skulle forekomme utenfor denne sonen har ingen/redusert mulighet til å nå sluket. Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser. Fallforhold er samme bemerkning som hovedbad.
-TG2, Vaskerom: TG 2 er valgt på hele våtrommet på grunn av alder og avvik fra gjeldende forskrifter. Restlevetiden er usikker.
-TG2, Kjøkken: Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser.
-TG2, Øvrige rom: Enkelte rom har skråtak. Konstruksjonen er lukket, og det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført.
-TG2, Synlige fuktmerker på bjelker og søyler er registrert i den eldste delen av krypekjeller. Det ble målt betydelig høyt fuktinnhold i bjelker og søyler (piggmåling: 18,5-19,2 vektprosent). Eksakt årsak er ukjent. Det er ikke etablert lufting i den eldste delen av krypekjeller, noe som vurderes som en sannsynlig medvirkende årsak.
Det ble ikke påvist synlige skadesymptomer av større betydning i den nye delen av krypekjelleren.
-TG2, Ildsteder: Peisovn i stue er ikke rentbrennende.
-TG2, Innvendige trapper: TG2 er satt iht NS3600 (som henviser til dagens forsikriftskrav) grunnet sikkerhet.
-TG2, Etasjeskillere: Det er registrert skjevheter i stue, hvor forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til 12 mm.
-TG2, Grunnmur: Skråriss/vertikalriss observert på grunnmur. Risset er med høy sannsynlighet oppstått for lenge siden, men for å bekrefte eller avkrefte om det er fortsatt er utvikling bør forholdet holdes under oppsikt.
-TG2, Drenering: TG2 gjelder de deler av dreneringen som er fra bygningens opprinnelige byggeår.
Boligsalgsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Moderniseringer og påkostninger

Tilbygg fra 1983 og 2007.

Oppvarming

Peis i stue og pelletsovn i stue/gang.
Varmekabler i gulv på begge bad, vaskerom, i utvidelse av ene soverommet og under fliser i stue.
Øvrig oppvarming med elektrisitet.
Fra 2021 blir det forbud mot å fyre i ikke-rent brennende ildsteder, som blant annet innebærer åpne peiser, oljefyrte ildsteder samt ved- og koksovner installert før 1998. Kjøper må påregne kostnader forbundet med utbytte der det er påkrevet. Kontakt Bergen Kommune for mer informasjon eller konferer med eiendomsmegler.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.
Det foreligger ferdigattest for tilbygg fritidsbolig datert 22.10.2008 og tilbygg hytte datert 19.10.1982. Disse kan fåes ved henvendelse til megler.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen:
Dagboknr 306346, tinglyst 31.08.1955, type heftelse: Best. om gjerde
Servitutten omhandler: Skylddelingsforretning fra 1955. Fellesvei. Mye av servitutten er uleselig.
Dagboknr 307909, tinglyst 21.11.1955, type heftelse: Best. om vannledn.
Servitutten omhandler: Skjøte vedr. eiendom med bnr. 1 av gnr. 92.
Dagboknr 31879, tinglyst 02.11.1984, Type heftelse: Best. om gjerde
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.
Eiendommen har tinglyst rett til å bygge 1,5 meter fra felles nabogrense i øst for boligdel, og 0,5 meter fra felles nabogrense i nord for uthus. Dagboknr 20952, tinglyst 28.8.1980.

Eventuell adgang til utleie

Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Dette er en perle av en eiendom. Her ligger alt til rette for et godt liv ved sjøen. Ikke mer enn 30 minutter fra Bergen sentrum!

Adkomst

Fra lagunen følg fanavegen innover til Fana fjellet. Følg Fanafjellsvegen over fjellet og ta til høyre inn på Nordvikvegen. Når veien deles ta til høyre inn på Høljarvegen. Følg veien innover og ta til venstre to ganger. Eiendommen er i enden av veien.
Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 1 321,2 kvm. Tomt opparbeidet med gruslagte veier, belegningsstein, steinheller, diverse beplantninger, terrasse på terreng, diverse støttemurer og blomsterkasser.
Frittstående redskapsbod.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar. Betales en veiavgift på kr 300,- per år.
Avløp består av biologisk kjemisk renseanlegg. Tilknytning vann via felles ledning fra hovedbruket.
Tømming og kontroller av renseanlegg fast 2 ganger i året, utføres av Biovac. Tømming er ca. hvert fjerde år.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 19.06.2019 er avsatt til: LNF 99,5% og kombinert formål sjø & vassdrag 0,5%.
Hensynssoner:
Funksjonell strandsone 99,6%
Planer i nærheten av eiendommen:
Plan Id: 15550000 30 FANA. GNR 92 BNR 18 MFL., NORDVIK Saksnr. 199617400 - Reguleringsplan fra 1998
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 1 253,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for renovasjon.
Brannvesenet er pålagt å føre tilsyn med, og å feie pipeløp i alle fritidseiendommer. Det vil kunne medføre kostnader for kjøper til utbedring av evt. fremtidige pålegg og anmerkninger.
Eiendomsskatten er kr 1 612 pr år.
Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. 20.000 kwh pr. år.
Boligen har en årlig forsikringspremie på kr 4.500,-.
Privat brøyting kr 500,-/år
Boligen har ice som leverandør av internett og har avgift på kr 300,-/mnd.
Boligen har parabolantenne. Tv-tuner/dekoder medfølger.
Boligen er tilknyttet Sector Alarm alarmselskap som koster ca. kr 7.000,- pr. år.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk.

Formuesverdi

Ved hjelp av Skatteetatens kalkulator er formuesverdien for 2020 beregnet til kr 776 092,- når eier er fast bosatt på eiendommen.(primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2020 bli kr 2 793 931,20.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 5.126.342,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-/kr.14.650,- for eneboliger mindre/større enn 230 kvm. For hytter er prisen på If Hyttepakke kr 9.900,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Jan Gunnar Furu

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en rettshjelpsdekning.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse på kr 900,- for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Avhendingsloven
Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Vederlag: 1,2% av salgssum.
Fotopakke kr. 7 900,-
Hjemmel, oppsl. EDR, komm oppl:kr 6 000
Markedsføring, helside i Hus og Hjem kr. 7 900,-
Markedsføringspakke kr. 14 750
Oppgjør: kr. 5 550
Tilrettelegging: kr 13 900
Visning kr. 1000,- pr time.
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 72-0029/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Fana
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR72.2129

Dato

Sist oppdatert: 29. oktober 2021 kl. 11:45

Dokumenter

If Hyttepakken
PDF 264 KB
Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Lignende fritidsboliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.