Komplett salgsoppgave

Gammel-lina 75A og B

4 750 000 kr
137 m²
4 soverom
Velkommen til Gammel-Lina 75A og B - og denne flotte eneboligen i et sentralt og attraktivt område på Selsbakk.
Velkommen til Gammel-Lina 75A og B - og denne flotte eneboligen i et sentralt og attraktivt område på Selsbakk.
Mikkel Presterud
Presenteres av
Mikkel Presterud
Selsbakk
Attraktiv enebolig med hybelleilighet beliggende i et barnevennlig og sentrumsnært område | Stor terrasse

Boliglånskalkulator

 • Prisantydning
  4 750 000 kr
 • Omkostninger
  120 092 kr
 • Totalpris
  4 870 092 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1961
 • Soverom
  4 soverom
 • Bad
  2 bad
 • Primærrom
  137 m²
 • Bruksareal
  142 m²
 • Tomteareal
  968 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig med utleiedel
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Balkong/Terrasse
 • Årlig velavgift
  100 kr
 • Energimerke
  Gul G

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til Gammel-Lina 75 A og B - og denne flotte eneboligen i et sentralt og attraktivt område på Selsbakk. Her bor du i med kort vei til blant annet skoler, barnehager, kjøpesenter, treningssenter, bussholdeplass, restauranter mm. Trondheim Sentrum og ytterligere servicetilbud når du på kun 15 minutter med bil.
Boligen har en innholdsrik planløsning og beveger seg over to plan. Hovedetasjen består av kjøkken, stue, bad, to soverom (et godkjent), entré/gang og har direkte utgang til en solfylt terrasse. I kjelleren finner man ytterligere et soverom, samt vaskekjeller og gang/bod med gode oppbevaringsmuligheter. Hybelen består av stue, kjøkken, bad, entré/gang og et soverom. Nåværende eier har leid ut hybelen med en leie på kr. 8.000 per måned + strøm. Biloppstillingsplasser på tomt

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Gammel-lina 75A og B, 7028 TRONDHEIM
Kommunenummer 5001, gårdsnummer 100, bruksnummer 143, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 142 kvm
Totalt primærrom: 137 kvm
Totalt sekundærrom: 5 kvm
Første etasje (P-rom): Stue, kjøkken, bad, soverom, gang/entré og vaskekjeller.
Første etasje (S-rom):
Underetasje (P-rom): Stue, kjøkken, entré, gang, soverom og bad.
I tillegg disponerer boligen en utvendig bod oppmålt til ca. 2 kvm.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra tilstandsrapport datert 02.06.2022, utført av Anticimex AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført i 1961. Grunnmur av betong med sparestein. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn samt krypekjeller under deler av boligen. Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med liggende og stående trekledning. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Saltak i trekonstruksjoner (besiktiget fra bakkeplan). Yttertak er utvendig tekket med metallplater. Entrédør med sikkerhetslås og glassfelter. Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og to-lags glass
Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.

Moderniseringer og påkostninger

Boligen er påkostet (i følge selger):
- Nytt tak.
- Godkjenning av utleiedel.
- Sliping av gulv.
- Nytt piperør.

Standard

74% har fått TG 0 og 1: I orden
12% har fått TG 2: Alder, slitasje, skader mv.
0% har fått TG 3: Strakstiltak nødvendig
14% har fått TGIU: Ikke undersøkt
Sammendraget under beskriver kun avvik ved boligen som har fått tilstandsgrad TG2 og TGUI.
TG2:
- Bad (første etasje): TG 2 er valgt på hele våtrommet på grunn av alder og avvik fra gjeldende forskrifter. Basert på alder og symptomer som riss/sprekker i flisfuger, vurderes anbefalt brukstid på våtrommets tettesjikt (membran) til å være passert. Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser. Det er ikke mulig å måle lokalfall rundt sluket grunnet plassering av dusjkabinett. Det er målt fall fra terskel til dusjkabinett på 2 mm (fallet vurderes som ikke tilstrekkelig for å hindre at vann kan renne ut i tilliggende arealer til våtrommet ved en eventuell lekkasje). Grunnet plassering av dusjkabinett er det ikke mulig å foreta undersøkelse av sluket. Drenering fra innebygget toalettsisterne er ikke registrert. Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking grunnet våtsonens plassering. Basert på våtrommets slitasjegrad og registrete avvik er TG2 valgt for å belyse at konstruksjonen har fuktrisiko selv om tilstanden inne i konstruksjonen er ukjent. Basert på ovennevnte forhold er restlevetiden på våtrommet usikker. Tiltak må påregnes.
- Bad (utleiedel): alder og symptomer som riss/sprekker i flisfuger, vurderes anbefalt brukstid på våtrommets tettesjikt (membran) til å være passert. Det registreres åpninger rundt avløpsrøret til servanten og tettesjiktet i veggen. Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser. Det er ikke mulig å måle lokalfall rundt sluket grunnet plassering av dusjkabinett. Det er målt fall fra terskel til dusjkabinett på 8 mm (fallet vurderes som ikke tilstrekkelig for å hindre at vann kan renne ut i tilliggende arealer til våtrommet ved en eventuell lekkasje). Grunnet plassering av dusjkabinett er det ikke mulig å foreta undersøkelse av sluket. Sluk er lite tilgjengelig for rengjøring. Basert på ovennevnte forhold er restlevetiden på våtrommet usikker. Tiltak må påregnes.
- Vaskerom (underetasje): TG 2 er valgt på hele våtrommet på grunn av at bygningsdelen er vurdert til å være i slutten av sin forventede levetid. Rommet oppfyller ikke de krav som gjelder for våtrom. Det er ikke benyttet tettesjikt/membran i våtsoner. Lokalfall og fallforhold med tanke på lekkasjesikkerhet er mindre enn hva som ideelt anbefales. Våtrommet har kun naturlig ventilasjon. Basert på ovennevnte forhold er restlevetiden på våtrommet usikker. Tiltak må påregnes.
- Kjøkken første etasje (overflater gulv): Det er stedvis knirk i gulvet. Eksakt årsak er ukjent.
- Kjøkken utleiedel (vannrør): Vannrør av kobber som er fra boligens opprinnelige byggeår er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsakelig vurdert ut ifra alder. Restlevetiden er usikker. Trykkstøt (rørslag) i vannrør registreres stedvis i boligen. På sikt kan gjentatte trykkstøt av en viss intensitet gi nedsatt levetid for rør og rørdeler. Tiltak anbefales.
- Kjøkken utleiedel (overflater gulv): Det er stedvis knirk i gulvet. Eksakt årsak er ukjent.
- Kjøkken utleidel (innredning): Kjøkkeninnredningen har stedvise skader i overflaten.
- Kjøkken utleiedel (avløpsrør): Avløpsrør er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsakelig vurdert ut ifra alder. Konsekvens er usikker restlevetid.
- Øvrige rom første etasje (overflater gulv): Det registreres stedvise riper og skader i gulvets overflatemateriale. Det er stedvis knirk i gulvet. Eksakt årsak er ukjent. Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Fliser med bom kan løsne. Årsaken er ukjent.
- Øvrige rom første etasje (innerdører): Enkelte innerdører bærer preg av skader/slitasje. Forholdet er av estetisk karakter.
- Rom under terreng (overflater vegger): Riss og sprekker stedvis påvist. Se punkt "Grunnmur".
- Rom under terreng (overflater gulv): Det registreres stedvise riper og skader i gulvets overflatemateriale. Det er stedvis knirk i gulvet. Eksakt årsak er ukjent.
- Rom under terreng (konstruksjoner): Underetasjen har enkelte vegger under bakkenivå som er utlektet fra grunnmuren. Hulltaking er ikke utført med bakgrunn i at fuktskade allerede er påvist på annen måte. Avleiring av salt/kalkutslag observeres på grunnmur/gulv mot grunn (dette vurderes å være et resultat av fuktvandringer i konstruksjonen, og tyder på svakheter med dreneringen). Symptomer på utilsiktet fuktighet er observert der grunnmuren lar seg inspisere (dette indikerer at de samme forhold sannsynligvis er gjeldene også bak veggkonstruksjonene som er utlektet fra grunnmuren, hvor forholdet erfaringsmessig gir høyere fuktrisiko). Eksakt årsak er ukjent (årsakene til fuktproblematikk er som regel sammensatte). Gjeldende punkt bør sees i sammenheng med avsnitt om "Drenering". Forholdet bør holdes under oppsikt.
- Rom under terreng (innerdører): Enkelte innerdører bærer preg av skader/slitasje. Forholdet er av estetisk karakter.
- Krypekjeller (utvendig inspeksjon): Terrenget rundt krypekjelleren har stedvis fall mot grunnmur. Grunnmuren rundt krypekjelleren har ingen utvendig fuktsperre. Gjeldende punkt bør sees i sammenheng med avsnitt om "Drenering". Nevnte forhold kan øke fuktbelastningen i krypekjelleren ytterligere.
- Krypekjeller (innvendig inspeksjon): Vurderingene av krypekjelleren er gjort via luke i grunnmuren med den begrensing dette innbefatter. Selv om det ikke ble observert tegn på skader, gjøres oppmerksom på at krypekjelleren kan være utsatt for skader eller feil utførelse som ikke ble registrert grunnet begrenset tilkomst. Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand. Erfaringsmessig er krypkjellere en risikokonstruksjon som er skadeutsatt. For å danne seg et bilde av tilstanden, bør det gjøres ytterligere undersøkelser. Avleiring av salt/kalkutslag observeres på grunnmur. Dette er et resultat av fuktvandringer i konstruksjonen, og tyder på svakheter med dreneringen. Forholdet øker fuktbelastningen i krypekjelleren.
- Loft uinnredet (ventilasjon): Luftespaltene mellom taksperrene er i hovedsak tettet med isolasjon, noe som fører til redusert ventilering av kaldtloftet. Forholdet kan føre til økt fuktpåkjenning. Tiltak må påregnes.
- Loft uinnredet (statikk): Takets konstruksjoner har synlige nedbøyninger, noe som kan tyde på underdimensjoneringer. Eksakt årsak er ukjent. Ytterligere undersøkelser anbefales.
- Loft uinnredet (annet): Det registreres uisolerte ventilasjonsrør. Forholdet medfører kondensfare på utsiden og på innsiden av røret. Forholdet inne i røret er ikke kjent. Ytterligere undersøkelser og tiltak anbefales.
- Ildsteder inne i boligen: Sprekk i ildfast steinplate, inne i peisovnens forbrenningskammer. Ytterligere undersøkelser av fagkyndig person anbefales. Ubrennbar plate under ildsted har ikke tilstrekkelig størrelse. Forholdet kan føre til at glør og gnister treffer brennbart materiale/gulvet når ildstedet brukes. Sotluke har ingen underliggende ubrennbar plate. Ytterligere undersøkelser anbefales.
- Innvendige trapper: Trappen har ikke håndløper på begge sider. Åpninger i rekkverket på mer enn 0,10 meter. Trappen har stedvis fri ganghøyde lavere enn 2,0 m. Inntrinn er mindre enn 0,25 meter. Trappens håndløper er lavere enn 0,8 meter. Trappen vurderes som bratt, og oppfyller ikke dagens krav til en sikker trapp.
- Tekniske anlegg (vannrør): Vannrør av kobber som er fra boligens opprinnelige byggeår er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsakelig vurdert ut ifra alder. Restlevetiden er usikker. Trykkstøt (rørslag) i vannrør registreres stedvis i boligen. På sikt kan gjentatte trykkstøt av en viss intensitet gi nedsatt levetid for rør og rørdeler. Tiltak anbefales.
- Tekniske anlegg (hovedstoppekran): Innvendig stoppekran er ikke funksjonstestet grunnet høy alder/tilstand. Konsekvens er usikker restlevetid/funksjon.
- Tekniske anlegg (avløpsrør): Avløpsrør er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsakelig vurdert ut ifra alder. Konsekvens er usikker restlevetid.
- Elektrisk anlegg (forenklet vurdering): Det observeres enkelte kabler som ikke er tilstrekkelig festet. Det er kun fremlagt samsvarserklæring på deler av utførte arbeider på det elektriske anlegget. Det foreligger ikke kursfortegnelse eller oversikt over antall sikringer. Med bakgrunn i TG2 bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person.
- Yttervegger (helhetsvurdering): Bygningens ytterkledning/fasader har symptomer på slitasje og elde, selv om det ikke ble observert tegn på større råteskader. TG2 er valgt for å belyse at bygningsdelen har en alder og tilstand som tyder på behov for tiltak i fremtiden. Stedvis kort avstand fra underkant av kledningen til terrenget. Det er ikke montert musesperre bak trekledning. Lufte- og dreneringsspalte bak trekledning er stedvis blokkert. Restlevetiden er usikker.
- Vinduer: Enkelte vinduer bærer preg av slitasje og elde. Det er ikke observert synlige skader av større betydning, men basert på tilstanden er restlevetiden usikker. Vinduer er stedvis malingsslitt på utside. Forebyggende tiltak må påregnes.
- Yttertak (konstruksjon): Takkonstruksjonen viser mindre/tydelige tegn til skjevheter og svanker. Forholdet kan være tegn på underdimensjoneringer i takkonstruksjonen. Ytterligere undersøkelser anbefales.
- Yttertak (inspeksjonsmulighet): Vurderingene av yttertaket er gjort fra bakkeplan med den begrensning dette innebærer. Kun vestsiden av taket var synlig fra bakkenivå. Det gjøres oppmerksom på at deler av taket kan være utsatt for slitasje, skader eller feil utførelse som ikke registreres grunnet begrenset tilkomst. Ytterligere undersøkelser anbefales.
- Balkong 21 kvm (helhetsvurdering): Balkong med tilhørende rekkverk har synlige symptomer på slitasje/elde. Rekkverkshøyden er under 1,0 meter. Avvik fra gjeldende forskrift.
- Balkong 17 kvm (helhetsvurdering): Balkong med tilhørende rekkverk har synlige symptomer på slitasje/elde. Rekkverket er ikke utformet slik at det forhindrer klatring.
- Grunnmur: Skråriss/vertikalriss stedvis observert på grunnmur. Eksakt årsak er ukjent, men kan tyde på setninger/bevegelser i grunnmuren. For å bekrefte eller avkrefte om det fortsatt er utvikling, anbefales nærmere undersøkelser.
TGIU:
- Bad (utleidel): Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking grunnet våtsonens plassering. Tilstanden inne i konstruksjonen er ikke kjent.
- Loft uinnredet (kontroll av diffusjonssperre): Dampsperren ble ikke kontrollert grunnet redusert tilkomstmulighet. Ytterligere undersøkelser anbefales.
- Loft uinnredet (inspeksjonsmulighet): Kaldtloftet har lav takhøyde og mangler gangbart gulv. Deler av kaldtloftet ble derfor ikke undersøkt grunnet redusert tilkomstmulighet (ytterligere undersøkelser anbefales). Deler av loftet ble besiktiget etter beste evne (stikkprøveprinsippet ble benyttet). Det er lagret gjenstander på loftet ved befaringstidspunktet, som begrenser inspeksjonsmuligheten. Ytterligere undersøkelser anbefales.
- Radon: Det er ukjent om radonmåling er gjennomført i boligen. Ytterligere undersøkelser anbefales.
- Yttertak (skorsteiner over tak): Skorstein er ikke undersøkt på grunn av at det ikke var tilkomst til taket. Tilstand/utførelse er ukjent.
- Byggegrunn: Byggegrunnens oppbygning er ukjent.
- Drenering: Dreneringens tilstand har påvirkning på underetasjens bruksområder og bygningstekniske tilstand. Drenering er nedgravd og skjult, og av den grunn må estimert tilstand vurderes ut i fra alder. Estimert teknisk levetid på drenssystem har et betydelig sprang, og er mellom 20 - 60 år. Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand, men basert på alder er restlevetiden vurdert til å være usikker.
- Forstøtningsmurer: Enkelte forstøtningsmurer mangler rekkverk og kan medføre fallfare. Tiltak må påregnes.
- Vann- og avløpsledninger: Utvendige vann- og avløpsrør har en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. Redusert/usikker restlevetid.
Informasjon:
- Loft uinnredet (overflater vegger/undertak): Misfarging observeres stedvis på taktro. Det ble hverken påvist synlige skadesymptomer av større betydning, eller målt forhøyet trefuktighet i taktro (piggmåling: 8,7 vektprosent). Stikkprøveprinsippet er benyttet i områder med tilkomstmulighet. Ukjent om forholdet fortsatt er i utvikling. Forholdet bør holdes under oppsikt.
- Tekniske anlegg (varmepumpe): Ifølge huseier er det foretatt service på varmepumpe i 2020.
- P-rom: Takhøyder er målt på tilfeldige plasser i boligen. Underetasje: I gang er takhøyden målt til 2,25 meter og på bad er takhøyden målt til 2,22 meter. 1. etasje: I stue er takhøyden målt til 2,41 meter og på kjøkken er takhøyden målt til 2,42 meter.
- Brann (brannskiller): Utførelsen av brannskiller (mellom brannceller) er ikke dokumentert. Brannskillet/utførelsen er skjult, og vurderingene er derfor kun basert på det som er synlig. Det er ikke avdekket åpenbare tegn på forhold som påvirker sikkerheten.
For videre vurdering anbefales det å gå nøye gjennom takstrapportens respektive punkter.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.
Dette medfølger boligen:
- Hvitevarer på kjøkken.
Dette medfølger ikke boligen:
- Fryser.
- Vaskemaskin.
- Tørketrommel.
- Lamper.

Oppvarming

Varmepumpe samt peisovn i stue. Øvrig oppvarming med elektrisitet.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen for bruksendring/ombygging datert 25.08.2018. Denne kan fås ved henvendelse til megler.
Det foreligger uttalelse "i orden" for oppføring av enebolig fra Strinda Bygningsvesen datert 17.11.1967.
Det foreligger godkjenning fra Trondheim Bygningsråd for oppføring av balkong på enebolig datert 04.05.1976.
Det foreligger godkjenning fra Trondheim Kommune for mindre byggearbeid for tilbygg datert 08.05.2002.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.
Soverom på 5 kvm i forbindelse med entréen i hovedetasjen er opprinnelig byggmeldt som bod, og er ikke godkjent til varig opphold. Innredning av rommet til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt og er heller ikke godkjent av kommunen. Konsekvensen ved søknad kan være at rommet ikke godkjennes som varig opphold og at rommet da må brukes som bod/midlertidig oppbevaring. Det foreligger ikke opprinnelige plantegninger for balkongen på 10 kvm i underetasjen. I tillegg avviker terrassen i hovedetasjen noe fra opprinnelige plantegninger. Det finnes av den grunn ikke dokumentasjon over terrassenes lovlighet. Kjøper overtar alt ansvar, kostnad og risiko for dette videre.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen.

Eventuell adgang til utleie

Den del av boligens underetasje som er innredet som en hybel er lovlig for beboelse, men er ikke godkjent som separat boenhet av kommunen. Nåværende eier har tatt kr 8.000,- (inkl. tv og internett) i leiepris. Strøm er betalt av leietaker utenom. Leieforholdet vil løpe videre.
Det gjøres oppmerksom på at det er krav til forsvarlige radonnivåer ved utleie. Det er ikke gjennomført radonmåling på denne boligen.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Meget familievennlig og lite trafikkert boligområde Gammel-Lina 75 A og B ligger sentralt til i et rolig og veletablert nabolag på Selsbakk. Boligen ligger i blindgate med lite gjennomgangstrafikk, noe som er praktisk hvis man har barn som ønsker å leke fritt. Eiendommen ligger i et boligfelt bestående stort sett av lavbebyggelse. Kort vei til skole, barnehage samt butikk og offentlig kommunikasjon. Nærmeste barnehage, Hallsetreina barnehage ligger kun ca. 1,4 km unna. Hallset skole (1.-7.klasse) ligger ca 1,8 km unna. Her er du også få minutter unna idrettsanlegg på Selsbakk. Nærmeste dagligvarehandel er Rema 1000 i Kroppanmarka. For et bredere servicetilbud ligger Heimdal sentrum og City Syd på Tiller en kort kjøretur unna. Trondheim sentrum når du på ca. 15 minutter med bil. Området byr på et godt kollektivtilbud, samt at det er kort vei til sentrumskjernen med sykkel.

Adkomst

Fra Heimdal sentrum kjører du Bjørndalen hele veien til du kommer til avkjøring Forsøkslia (mot Romolslia), og deretter første til høyre inn Gammel-Lina. Følg Gammel-Lina og du vil se. nr. 75 på nesten enden av veien.
Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Boligen sogner til nabolaget Selsbakk.
Barnehager i nærheten:
- Hallsetreina barnehage 1.4 km
- Byåsen kirkes barnehage (1-6 år) 1.5 km
- Romolslia barnehage (0-5 år) 2.4 km
Skoler i nærheten:
- Hallset skole (1-7 kl.) 1.7 km
- Romolslia skole (1-7 kl.) 2.3 km
- Okstad skole (1-4 kl.) 3.3 km
- Byåsen skole (1-7 kl.) 3.1 km
- Selsbakk skole (8-10 kl.) 1.9 km
- Byåsen videregående skole 2.4 km
- Kristen videregående skole - Trøndelag 6.1 km
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Tomt på 968 kvm opparbeidet med gruslagte veier, diverse beplantninger, plenareal, terrasse på terreng, diverse støttemurer og biloppstillingsplass.

Parkering

Det er flere biloppstillingsplasser på tomta.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i Kommuneplanens arealdel 2012-2024 (datert 21.3.2013) avsatt til boligformål.
Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er berørt av reguleringsplan r1117c datert 03.07.1970. Det gjøres også oppmerksom på at nye Sluppen bru er under bygging, og eiendommen berøres at reguleringsplan r20190036 med tilhørende reguleringsbestemmelser.
I forbindelse med bygging av ny rv.706 Nydalsbrua med tilknytninger har nåværende eier signert avtale med Statens Vegvesen for etablering av støyreduserende tiltak jf. Støyutredning Nydalsbrua – Lokale tiltak 19263, støyklasse D, utarbeidet av Efterklang. Dette innebærer blant annet at to vegger blir byttet og foret ut, det blir etablert en gipsvegg på stuevegg inne, seks vinduer blir byttet, sju lysdempende ventiler blir satt inn samt etablering av hagestue opp til 15 kvm ute. Ny eier trer inn i denne avtalen.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 20.660,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.
Kommunale avgifter i Trondheim Kommune er fordelt på 4 terminer. For termin 1 av 4 i 2022 var avgiften på kr. 5.165,-
Kommunale avgifter og gebyrer kan avvike fra en termin til en annen.
Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. kr 7.500,- pr. år. / 8.000 kwh. pr. år. Årlig nettleie ca. kr 8.500,-.
Boligen har en årlig forsikringspremie på kr 6.000,-
Velavgift er kr 100,- pr. år (frivillig i følge selger).
Boligen er tilknyttet Altibox som leverandør av kabel-tv og internett og har avgift på kr 1.200,- pr. mnd.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr 1.320.000,- ifølge selger/skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2021 bli kr 4.400.000,-
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 4.870.092,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,- for eneboliger mindre enn 230 kvm.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Geir Arne Johansen Nordø og Tonje Qvenild Nordø

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Velforening

Selsbakk Velforening (frivillig i følge selger).

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 0,6% av salgssummen.
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 18.400,-
Visninger: kr 1.875,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 68-0116/22
Krogsveen avd. Trondheim AS
NO 918 119 930 MVA
Oppdragets KR-kode KR68.22116

Dato

Sist oppdatert: 25. juni 2022 kl. 09:35

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Lignende boliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.