logo
Skolmar

Solbergveien 42

Prisantydning

4 250 000 kr

Byggeår
1999
Tomteareal
1567.5 m²
Type / Eierform
Fritidseiendom ved sjøen / Eiet
Fasiliteter
Garasje

Stor kombinasjonseiendom for bolig/næring/kontor og verksted.

Visning

Vi inviterer til individuelle visninger for å hindre spredning av koronaviruset. Ta kontakt i god tid for å avtale tidspunkt for din visning.
Eiendomsmegler

Jonas Madsen

Sandefjord
mobil 94488086
telefon 33500107

Send e-post
Bestill verdivurdering

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

Stor kombinasjonseiendom for bolig/næring/kontor og verksted.

I byggning mot vest er det en lekker leilighet i 2. etg. på 86 kvm som er pusset opp i senere tid. Nytt bad og kjøkken samt alle innvendige overflater. I samme etasje er det også en kontordel bestående av 3 kontorrom og et bad. Denne etasjen er leid ut i dag. 
3 etg. er det to påbegynte leiligheter men som er uferdige.
1. etg. består av 12 uferdige rom.

Beggningen mot øst er over to plan hvor 1. etg. består av entre, gang, toalettrom samt verksted. Verkstedet er på ca 220 kvm og har god takhøyde.
2. etg. består av trapperom og 7 kontorrom samt vaskerom og kjøkken.

Eiendommen

Solbergveien 42, 3232 SANDEFJORD 
Gårdsnummer 153, bruksnummer 74, seksjonsnummer 0, kommunenummer 3804

Områdebeskrivelse

Eiendommen ligger landlig til med kort vei til Haukerød, Bugården og Pindsle. Eiendommen ligger også fint til for dem som pendler med kort vei til E18 med gode kommunikasjonsmuligheter.

Veibeskrivelse

Fra Sandefjord sentrum har man flere veivalg. Enten via Bugården og Krokemoveien, opp Moveien og inn på Raveien mot Larvik eller opp Sandefjordsveien, inn på Raveien mot Larvik. Ta av Raveien i Solbergveien og følg veien under E18 og eiendommen kommer til syne på venstre hånd. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager og skoler

Krokemoa barneskole og Breidablikk ungdomsskole. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen.

Areal og innholdsbeskrivelse

Totalt bruttoareal: 994 kvm
Totalt bruksareal: 940 kvm
Totalt primærrom: 701 kvm

Næring og bolig (byggning vest):
3. etg. leilighet vest, 75 kvm.
Entre, gang, bad, stue, kjøkken og 3 soverom.

3. etg. leilighet øst, 61 kvm.
Entre, kjøkken, bad, rom med sluk og 2 soverom.

3. etg. felles, 7 kvm.
Gang / trapperom.

2. etg. Leilighet, 86 kvm.
Entre, bad, stue, kjøkken og soverom.

2. etg. kontordel, 59 kvm.
Bad og 3 x kontor.

2 etg. felles, 10 kvm.
Gang / trapperom.

1. etg, uferdige rom, 169 kvm.
12 x uferdige rom.

Næring kontor/verksted (byggning øst):
2. etg, 207 kvm.
Rom m/trapp, gang, 7 x kontor, vaskerom, spiserom/kjøkken og teknisk rom.

1. etg, 266 kvm.
Entre, gang, toalettrom, kjøkken/ spiserom og verksted m/kontor.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 03.03.2020 utført av Total Takst og Eiendom. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. 

Tomten

Eiet tomt på 1 567,5 kvm. Tomten består stort sett av byggningsmasse og romslig asfaltert biloppstillingsplass.

Parkering

Stor asfaltert parkeringsplass samt verksted med garasjeport.

Vei, vann og avløp

Offentlig vann. Eiendommen er tilknyttet privat nett på avløp og privat vei. Det er etablert godkjent utslipp (minirenseanlegg). Det foreligger ikke pålegg om endring av tilknytningsforhold.

Bebyggelse

Bygningen er iht. rapport fra takstmann oppført på ringmur og støpt plate. Veggkonstruksjoner av standard trekonstruksjoner/reisverk. Det er stående kledning på fasader.
Takkonstruksjon og taktekking er ukjent.
Rapport følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis. Det er i rapporten avdekket flere TG2 og TG3. Dette gjelder generell alders slitasje og uferdig / manglende utførelse på flere rom.
Bygningene er registret hos kommunen til kontor og forretningsbygninger. Næringsgruppe: Varehandel, reparasjon av motorvogner og omsetning og drift av fast eiendom.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest for kontor/ lagerrom datert 05.05.2004. Denne kan fås ved henvendelse til megler. 
Det finnes tegninger for byggene fra 1998 og 1999. Ellers foreligger det ingen dokumentasjon/godkjennelser på byggningsarbeidene.
Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998. Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Eventuell adgang til utleie

Det foreligger i dag 3 leieavtaler til eiendommen som følger med handelen.

Leieavtale oppusset leilighet byggning vest: inkluderer 2 parkeringsplasser.
Kr. 7.500,- pr mnd. Frem til 30.06.2022 med mulighet for 2 års forlengelse.

Leieavtale kontor 2 etg. byggning vest:
2.709,- pr mnd. Frem til 01.02.2021 

Leieavtale kontor/lager. Gjelder bygg øst samt 6 biloppstillingsplasser:
17.116,- pr mnd. Frem til 30.01.2023 med mulighet for 3 års forlengelse. Leien økes i takt med kpi og justeres årlig.

Leieavtalene kan fås ved henvendelse til megler.

Standard

Stor kombinasjons eiendom for bolig/ næring/kontor og verksted.
I byggningen mot vest er det en lekker leilighet i 2. etg. på 86 kvm som er pusset opp i senere tid. Nytt bad og kjøkken samt alle innvendige overflater. I samme etasje er det også en kontordel bestående av 3 kontorrom og et bad. Denne etasjen er leid ut i dag.
I 3 etg. er det to påbegynte leiligheter men som er uferdige.
1. etg. består av 12 uferdige rom.

Byggningen mot øst er over to plan hvor 1. etg. består av entre, gang, toalettrom samt verksted. Verkstedet er på ca 220 kvm og har god takhøyde.
2. etg. består av trapperom og 7 kontorrom samt vaskerom og kjøkken.

Oppvarming

Elektrisk.

Energimerke Energimerket D5

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

14.07.1999 - Dokumentnr: 4369 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om benyttelse 
Med flere bestemmelse bl a bestemmelse om beplantning  
Kan ikke slettes uten samtykke fra eier av  
gnr 153, bnr 1 og gnr 153, bnr 14  

23.02.2000 - Dokumentnr: 1214 - Rettighet
Rettighetshaver:  Easymemory Norge AS 
Org.nr: 974 332 639 
LEIE AV NÆRINGSLOKALE  
Leietid til 15.06.2004  
Leie kr. 12.900,- pr. mnd.  
Bestemmelser om forlengelse 
Bestemmelser om regulering av leien 
Kan ikke framleies uten samtykke av  
hjemmelshaver/utleier  
Med flere bestemmelser 

01.10.2001 - Dokumentnr: 7046 - Bestemmelse om vannledn.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen 
Gjelder denne registerenheten med flere 

14.09.1954 - Dokumentnr: 2662 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:3804 Gnr:153 Bnr:1 

01.01.2020 - Dokumentnr: 471683 - Omnummerering ved kommuneendring
01/01-2020 tidligere: Knr:0710 Gnr:153 Bnr:74 

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen er regulert i kommuneplan med vedtaksdato 24.09.2019 med formål for LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende
Gul sone iht. T-1442

Eiendommen er uregulert og kommuneplanens bestemmelser er gjeldende. Kommuneplanen med tilhørende bestemmelser kan lastes ned fra kartløsningen på kommunens hjemmeside. Eiendommen ligger i område avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). I LNF-områder er det generelt bygge- og deleforbud. Se kapittel 3 i utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel for eventuelle muligheter til utvikling av eiendommen. Endring av godkjent arealbruk, vil medføre søknadsplikt, og vesentlig endring kan stride mot LNFformålet. Deler av eiendommen er utsatt for støy fra veitrafikk fra E-18, gul støysone iht. Miljøverndepartements "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging". Denne er markert med hensynssone i kommuneplanen og framgår av kartløsningen på kommunens hjemmeside under "Temakart til kommuneplanen, støy".

Diverse

Eiendommen selges som et tvangssalg og i henhold til Lov om tvangsfullbyrdelse og ikke etter avhendingslova. Dette innebærer vesentlig avvik fra et normalt salg ved at kjøper har en større risiko for eiendommens tekniske tilstand, og kjøper må være innforstått med at det kan være svært vanskelig å nå fram med en mangelsklage etter kjøp av tvangssalgsbolig. 
Samtidig avviker tidsfrister for bud og rutiner for oppgjør fra et normalt salg.

Det gjøres videre oppmerksom på at det ikke er mulig å bestille eierskifteforsikring/boligkjøperforsikring i forbindelse med tvangssalg.

Det vises for øvrig til "Orientering til kjøpere om tvangssalg ved medhjelper" som er vedlagt salgsoppgaven. Ta kontakt med megler dersom noe er uklart.

Overtagelse

Etter gjeldende regelverk vedr. tvangssalg, konf. megler eller les info. på budskjemaet. Normalt vil eiendommen bli levert ryddet, tømt og rengjort, men dersom dette ikke blir gjort av dagens eier må kjøper selv gjøre dette.

Eiendommen overtas som den er besiktiget uten ytterligere ryddig eller rengjøring.

Megler vederlag

Meglers vederlag betales av oppdragsgiver og er avhengig av kjøpesummens størrelse, og beregnes i henhold til satser i Forskrift om tvangssalg ved medhjelper, kap. 3. I tillegg mottar megler oppgjørshonorar kr 5.860,- samt dekning av utlegg.

Oppdragets KR-kode

KR22.2011

Økonomiske forhold

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter er kr 8 741,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, renovasjon og slamtømming.
Årlig beløp kr 8.740,92, faktura sendes i 4 terminer. Beløpet er uten slamtømminger, som kommer ila året, og vannmåleroppgjør første kvartal. Det er ikke tatt måleravlesning de siste årene, kun betalt for stipulert forbruk. Forbruk vann er avhengig av bruken, men en m3 vann koster kr 10,- inkl mva. Minirensanlegg tømmes 1 gang i året. Kommunen fakturerer for rensing av slam per m3. Pris for rensing er 361,25 kr/m3. Tanken er på 4 m3. Målegebyr kr 282,50 pr år.

Eier har ikke gitt megler opplysninger om øvrige løpende kostnader, og megler har derfor ikke kjennskap til hvor store kostnader dagens eier har til strømforbruk, forsikring, tv, internett m.v.

Formuesverdi

Det foreligger ingen formuesverdi for eiendommen ifølge skatteetaten.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 757,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 4 357 592,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Visning

Vi inviterer til individuelle visninger for å hindre spredning av koronaviruset. Ta kontakt i god tid for å avtale tidspunkt for din visning.
minusVis mindre

Plantegninger

Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budregler

Det gjelder egne budregler for tvangssalg, og disse er beskrevet i «Orientering til kjøpere av tvangssalg». Budgivere må sette seg inn i orienteringen før man inngir bud. 

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. På grunn av de spesielle reglene for tvangssalg er det dessverre ikke mulig å inngi bud via Krogsveens budapp eller inngi bud elektronisk via Krogsveen.no.  Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr sms eller på e-post. 

Kjøper vil som vanlig få tilsendt budjournal etter at eiendommen er solgt. Budgiver kan også få utlevert en kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av oppdragsgiver og er avhengig av kjøpesummens størrelse, og beregnes i henhold til satser i Forskrift om tvangssalg ved medhjelper, kap. 3. I tillegg mottar megler oppgjørshonorar kr 5.860,- samt dekning av utlegg.
minusVis mindre

Vedlegg til salgsoppgaven (pdf)

TakstEnergiattest
Jonas Madsen
Eiendomsmegler

Jonas Madsen

Telefon
Mobil 94488086
Send epost

Lurer du på noe

Jonas svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.

Sjekk din boligverdi!

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu

Sentralbord: 67 52 95 50

Følg oss på FacebookMeld deg på nyhetsbrev

© 2020 Krogsveen AS

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu
Sentralbord: 67 52 95 50

© 2020 Krogsveen AS 2018

PersonopplysningerBruk av cookies