Solgt: 3 850 000 kr

Haneborgveien, rekkehus 19 (Luhr 57)

3 985 000 kr
86 m²
3 soverom
Sprinten rekkehus 19
Kristine Mevik
Presenteres av
Kristine Mevik
Lørenskog Stasjonsby
rekkehus 19 - overtagelse 10.12.2014
 • Prisantydning
  3 985 000 kr
 • Byggeår
  2015
 • Soverom
  3 soverom
 • Primærrom
  86 m²
 • Bruksareal
  92 m²
 • Tomteareal
  86 m² (eiet)
 • Type
  Videresalg av kontrakt
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass og Balkong/Terrasse
 • Fellesutgifter
  210 kr
 • Energimerke
  Lysegrønn A

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Haneborgveien, rekkehus 19 (Luhr 57), 1470 LØRENSKOG
Kommunenummer 3029, gårdsnummer 106, bruksnummer 231

Innhold

Prosjektets arelaer:
Bruksareal: 92 kvm
P-rom: 86 kvm
Følgende rom vil inngå i prosjektets primærrom: stue, kjøkken, bad/wc, gjestetoalett, 3 soverom og entré. Følgende rom vil inngå i prosjektets sekundærrom: bod.
Arealberegning: Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/ sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, daberegningene er foretatt på tegninger. Angitte arealer på plantegning er basert på foreløpig beregninger forut for detaljprosjektering. Selgerforbeholder seg retten til å foreta omdisponeringer av arealet internt i boligen. Det gjøres oppmerksom på at dette kan endre angitt totalt P-rom. Ved angivelse av boligens totale P-rom eller totale BRA er arealene avrundet til nærmeste tall basert på alminnelig avrundingsprinsipper.

Standard

Pent rekkehus i barnevennlig strøk uten gjennomgangstrafikk. Kort vei til barnehage og skole. Det blir nærbutikk og offentlig kommunikasjon like ved. Balansert ventilasjonsanlegg. Bygget leveres i henhold til teknisk forskrift (TEK) av 2010.
På Lørenskog Stasjonsby er en opptatt av energieffektive og sunne hus. Alle boligene vil bli bygget etter enten passivhus- eller lavenergistandard, og vil få enten energimerke A eller B. Dette innebærer at boligene får et vesentlig lavere behov for energi til oppvarming enn vanlige hus og leiligheter. Energibehovet reduseres gjennom flere tiltak, blant annet ekstra isolasjon, bedre vinduer og balansert ventilasjon med varmegjenvinning. I tillegg vil alle boligene leveres med smarte energistyringssystemer, slik at du på en enkel måte kan styre og følge med på ditt eget energiforbruk. Oppvarmingen av boligene er inndelt i soner som kan styres separat. Det vil også være mulig med nattsenking, slik at maksimal energibesparelse oppnås.
Med Norges Astma- og Allergiforbund som rådgivere: I tillegg fokuseres det på et sunt og godt inneklima med bruk av helsevennlige materialer. Selvaag Bolig benytter rådgivere fra Norges Astma- og Allergiforbund for å sikre godt inneklima i boligene som bygges på Lørenskog Stasjonsby.
1. etasje:
Stue (bra 40 kvm): Pen og romslig stue med utgang til terrasse. Uttak for TV/tele/data.
Terrasse: Ca. 12 kvm nordvestvendt terrasseplatting med utsikt mot nærområdet. Terrassegulv leveres med impregnerte terrassebord.
Kjøkken: Åpen løsning mot stuen og vindu mot platting ved inngangs-partiet. Lys HTH innredning "KA glatt hvit" med glatte fronter og håndtak i rustfritt stål (innredningshøyde ca. 210 cm). Laminat benkeplate, type mørk betong, som passer fint til installasjon av integrert koketopp og stekeovn, samt opplegg for oppvaskmaskin. Demping på skuffer og skap. Baldakin for innfelte spotter. Ventilator med stål volumhette, avtrekk og lys. Hvite blanke fliser over kjøkkenbenk. Det leveres ikke hvitevarer. Plass til spisebord.
Gjestetoalett: Servant, speil og belysning. Vegghengt toalett.
Entré: Ringeklokke og utvendig belysning. Sikringsskap.
2. etasje:
Soverom: 3 soverom med garderobeskap. Hovedsoverommet har vindu mot nordvest og direkte utgang til terrasse. Tomrør for fremtidig montering av uttak for TV/tele/data. De to øvrige rommene har vindu mot sydøst.
Terrasse: Ca. 5 kvm nordvestvendt terrasseplatting med utsikt mot nærområdet. Terrassegulv leveres med impregnerte terrassebord.
Dusjbad/wc: HTH baderoms-innredning "KA glatt hvit" med heldekkende nedstøpt servant med underskap med håndtak i stål, speil med integrert LED-lys. Vegghengt toalett med skjult sisterne. Det leveres rettvinklede dusjvegger i herdet klart glass som kan slås inn når dusjen ikke er i bruk. Opplegg for vaskemaskin og kondenstørketrommel.
Bod: Ventilasjonsaggregat for balansert ventilasjonsanlegg.
Lagringsplass: Innvendig bod i 2. etasje og utebod ved inngangspartiet. Samt ved carport.
Overflater:
Vegger: Lysmalte flater - fargekode 0502-Y. På badevegger leveres hvite blanke fliser i størrelse 23x34 cm eller 25x45 cm.
Gulv: Hovedsakelig 14 mm eikeparkett, mørk grå matte 30x30 cm fliser og varmekabler i entré. Bad leveres med mørk grå matte 10x10 cm fliser og gulvvarme.
Himling: Hvitmalt tapet (med unntak av bod). Nedforet himling/innkassing der ventilasjon krever dette. Nedforet himling på badet.
Tekniske installasjoner og utstyr:
Røykvarsler og brannslukningsutstyr: Alle boligene blir levert med et automatisk boligsprinkelanlegg. Det leveres pulverapparat. Se for øvrig punkt om oppvarming.
Kabel-TV/bredbånd/IP-telefoni: Det leveres ett punkt for kabel-TV, bredbånd og IP-telefoni i hver enhet (stue), og tomboks i hovedsoverom. Det legges opp til 3-5 års binding til signalleverandør. Månedspris for tv-pakke og internett vil erfaringsmessig være om lag kr. 400,- pr. mnd. med mulighet for individuell utvidelse av leveransen.

Oppvarming

Passivhus: Rekkehusene vil bli bygget etter passivhusstandard som er definert i Norsk Standard NS 3700:2010 ”Kriterier for Lavenergi- og Passivhus – Boligbygninger”. Rekkehusene vil få minimum energimerke B. Passivhus er boliger med vesentlig lavere oppvarmingsbehov i forhold til en vanlig bolig. Dette fører til en redusert kostnad til oppvarming av boligene. For rekkehusene på Sprinten innebærer dette at de blir bygget med bl.a. vesentlig mer isolasjon, ekstra god vindtetting, bedre vinduer og dører, i tillegg til balansert ventilasjon med bedre varmegjenvinning.
Oppvarming: Boligene vil bli tilknyttet Akershus Fjernvarme for oppvarming (radiatorer og gulvvarme) og varmt vann. Det leveres gulvvarme i entre og bad. Rørføringer frem til radiatorer legges skjult i konstruksjonen der dette er mulig ut i fra lyd-/konstruksjonsmessige forhold. Oppstikk fra gulv eller ut fra vegg til radiator.
Styre-og målesystem: Det leveres et komplett styrings- og målesystem for de VVS-tekniske installasjoner i boligene. Det leveres et styringssystem for tekniske anlegg. Det skal være individuell styring av varme i hvert oppholdsrom samt bad. Det vil også være mulig å sette de tekniske anlegg i "borte" posisjon slik at maksimal energibesparelse oppnås. Målesystem skal måle energiforbruk for varme, varmtvann og strøm. Det skal leveres energioppfølgingssystem (EOS) med måling pr. boenhet.
Ventilasjon: Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner. Ventilasjonsaggregat er plassert i innvendig bod. Bodareal angitt på kontraktstegning inkluderer ventilasjonsaggregat. Det tas forbehold om at aggregatets plassering i boden kan avvike fra tegning. Innblåsning til alle oppholdsrom føres via ventiler. Avtrekk føres fra bad og kjøkkenhette. Utluft vil føres ut over tak.

Ferdigattest/brukstillatelse

Boligene er planlagt ferdigstilt 1. februar 2015. Nærmere informasjon om forventet ferdigstillelse vil bli gitt ca. … måneder før, og endelig ferdigstillelsesdato vil bli opplyst med minimum … ukers skriftlig varsel.
Eventuell forsinkelse i forhold til endelig angitt ferdigstillelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. til bustadoppføringslovens regler. Øvrig forsinkelse i oppstart eller fremdrift gir normalt ikke krav på dagmulkt.
Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider. Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.
Det er utbyggers oppgave å fremskaffe midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overtagelse kan finne
sted. Det gjøres oppmerksom på at ferdigattest kan foreligge noe tid etter
ferdigstillelse av prosjektet.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
02.12.2014 - Dokumentnr: 1055434 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3029 Gnr:106 Bnr:196
01.01.2020 - Dokumentnr: 965541 - Omnummerering ved kommuneendring
01/01-2020 tidligere: Knr:0230 Gnr:106 Bnr:231

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom (hybel) såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold (se pkt. midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest).

Diverse

Det vil bli tinglyst pliktig medlemskap i Driftsforeningen for alle beboere i Lørenskog Stasjonsby.
Forretningsfører: Obos Eiendomsforvaltning AS
Forsikring: Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom Huseierforeningens fellesforsikring. Forretningsfører vil etablere forsikring på vegne av Huseierforeningen. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Det er store planer for området vest for Haneborglia. Her skal det bygges ca. 1 000 boliger over en tidsperiode på ca. 10 år. Det vil bli både rekkehus og leiligheter, og stor variasjon i størrelser og typer, slik at Lørenskog Stasjonsby vil passe for de aller fleste. Det legges vekt på å skape hyggelige miljø og uteområder, og det flotte felles parkanlegget vil legge til rette for sosialt samvær. Det planlegges etablering av matforretning og eventuell annen næringsvirksomhet på området.
Sport- og fritidsarena: Lørenskog kommune utreder mulighetene for en OL-arena til curling/hockey. Nord-vest for Lørenskog Stasjonsby mot E6, utreder Selvaag Gruppen mulighetene for å etablere en skihall med plass til langrenn, alpint, skiskyting og freestyle. I tilknytning til skihallen vil det kunne bli et resorthotell, skigymnas og næring rettet mot skisporten.

Adkomst

Se vedlagte kart.

Barnehager, skoler og fritid

Det skal bygges ny barnehage og skole rett ved prosjektet. Begge deler er planlagt ferdigsstilt i 2015. Kontakt Lørenskog kommune for nærmere informasjon om øvrig tilbud. Dersom ovennevnte skole-og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv sjekke med skolesjefens kontor.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på ca. 86 kvm. Private utomhusarealer leveres ferdig som tilsådd grasbakke. Privat adkomst leveres med heller eller asfalt. Plattinger på hageside og inngangsside av boligene leveres med tredekke.
Felles utomhusarealer leveres ferdig opparbeidet med beplantning og tilsådd grasbakke. Det blir opparbeidet lekeplass med sandkasse og apparater som vist på utomhusplan.

Parkering

Inkludert i kjøpesummen medfølger 1 parkeringsplass i carport til hver boenhet. Parkeringsplassene tildeles av utbygger. NB: Utbygger tar forbehold om annen organisering av parkering dersom det skulle vise seg nødvendig eller hensiktsmessig. I tillegg til 28 carporter vil det bli etablert 14 utvendige biloppstillingsplasser.

Vei, vann og avløp

Offentlig. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert i henhold til plan av 19.12.2012 til Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse
Nærliggende område er regulert til: Boligbebyggelse - blokkbebyggelse, barnehage, skole, bolig/ forretning/ kontor/ bevertning/ tjenesteyting. Vei, turdrag og park. Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen.

Økonomi

Formuesverdi

Da boligen selges som nybygg under oppføring er likningsverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Likningsverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2013 skal ikke overstige 25 % av markedsverdien for primærbolig (der man bor fast), eller 50 % av markedsverdien for sekundærbolig (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt). For nærmere opplysninger om likningsverdi kontakt likningskontoret.

Omkostninger

1) Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 270.000,- pr. bolig og andel dokumentavgift utgjør således kr 6.750,- pr. bolig. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2) Transportgebyr kr 30.000,-.
3) Tinglysingsgebyr for skjøte kr 1.060,-.
4) Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr 1.262,- pr. stk.
5) Oppstartkapital kr 600,-.
6) Total kjøpesum kr 4.024.672,- pr. bolig.
Tilknytningsavgift for kabel-tv (ca. kr 5.000,-) kommer i tillegg.

Tilbud om lånefinansiering

Megler kan formidle kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Det gjøres oppmerksom på at Krogsveen mottar en provisjon av formidling av lånekunder til Danske Bank. Provisjon tilfaller ikke megler direkte.

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen betales i følgende terminer:
1. 10 % av kjøpesum for boligen som utgjør kr. 385.000-, innbetales til Krogsveens oppgjørsavdeling så snart garanti jfr. Bustadoppføringslova § 12 garanti er stilt. Delinnbetalingen skal være fri egenkapital, dvs. at det ikke kan tas pant i kjøpt eiendom for dette beløpet.
2. Transportgebyr kr 30.000,- innbetales uoppfordret til Krogsveens oppgjørsavdeling ved kontraktsinngåelse.
3. Resterende del av kjøpesum samt øvrige omkostninger som utgjør kr 3.609.672,- samt eventuelle tilvalgs-/endringsbestillinger betales uoppfordret og må være disponibel på meglers klientkonto senest 5 virkedager før overtagelse av boligen.
Innbetalt beløp sikres på meglers klientkonto eller mot bankgaranti. Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av kontraktssummen eller tilvalgs-/endringssbestillinger før selger har stilt sikkerhet, jf. Bustadoppføringslova § 12.
Påløpte renter tilfaller kjøper frem til skjøtet er tinglyst på kjøper, med mindre selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti iht. Bustadopp-føringslova § 47. Kjøper bærer risiko for eventuelle endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Annen viktig informasjon

Eier

Mussarat Shafi

Informasjon om forkjøpsrett

Selger vil før ferdigstillelse av boligene etablere Sprinten Huseierforening, «Huseierforeningen» - hvis formål vil være ivaretakelse av Fellesarealet og
installasjoner, samt saker av felles interesse for boligeierne på Sprinten. Det vil bli tinglyst pliktig medlemskap i Huseierforeningen, som heftelse i
boligeiendommene. Kostnader til drift og vedlikehold av Huseierforeningen vil påhvile foreningsmedlemmene med lik andel på hver husstand.
Selger vil på vegne av alle fremtidige boligeiere på Sprinten engasjere forretningsfører til å forestå driften av Huseierforeningen for første driftsår.
Forretningsfører har utarbeidet forslag til vedtekter og driftsbudsjett for huseierforeningen. Huseierforeningen ledes av et styre valgt fra boligeierne på Sprinten.

Overtakelse

Kontrakten overleveres snarest etter avtale med selger. Innflytting er planlagt 1. februar 2015. Det presiseres at dette tidspunktet er basert på et foreløpig estimat og at tidspunktet bl.a. vil avhenge av kommunal behandling, oppstarttidspunkt for bygging og fremdrift i prosjek og byggearbeide.
Selger 1 kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen eklar for overtagelse. Selger 1 skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet eierskifteforsikring i forbindelse med salget.

Budgivning

Budregler er beskrevet i vårt budskjema som er vedlagt denne salgsoppgave. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Budgiver kan få utlevert en kopi av budjournalen i anonymisert form.
KONTRAKTSPOSISJON: Kjøper trer inn i kontrakten til nåværende eier på samme vilkår og betingelser. Boligen videreselges av privatperson og Meglerhuset Selvaag sitter med oppdrag på denne for videresalg. Selger transporterer sine rettigheter og forpliktelser ihht. opprinnelig kjøpekontrakt. Kjøper trer inn i kontrakten til nåværende eier på samme vilkår og betingelser. Det vil signeres på en transportavtale mellom selger, kjøper og Selvaag Bolig Stasjonsby I AS. Det skal også paraferes på opprinnelig kjøpekontrakt og vedlegg. Det er viktig at kunden leser gjennom vedleggene og det opprinnelige prospektet som gjelder for prosjekter da dette kun er en forenklet salgsoppgave. Spør megler om mer informasjon + vedlegg.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter vil bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Kjøpet gjelder bolig under oppføring og følger bestemmelsene i Bustadoppføringsloven (buofl). Etter buofl. § 12 stiller selger garanti på 3 % av kjøpesummen frem til overtakelse som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser. Ved overtakelse økes beløpet til 5 % av kjøpesummen og står i 5 år etter overtakelsen. Etter buofl. § 47 stilles det garanti for første delbetaling på 10 %. Dersom det foreligger en mangel etter loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
Loven finner du på www.lovdata.no eller ved henvendelse til megler.
Selger er Mussarat Shafi. Opprinnelig selger/byggherre for prosjektet er Selvaag Bolig Stasjonsby I AS (org.nr. 999 562 744), som er eiet 100% av Selvaag Bolig Lørenskog AS (org.nr. 996 645 355), som inngår i Selvaag Bolig ASA konsern. Oppgjøret for boligen forestås av Krogsveens oppgjørsavdeling. Byggherren må samtykke til ny kjøper. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

Meglers vederlag

Meglers vederlag er basert på fast pris, sats stor kr 50.000,-. Grunnhonorar kr 10.422,-. Visninger kr 1.500,- per gang. Oppgjørshonorar kr 4.375,-. Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. Beløpene er inkludert mva.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 54-0026/13
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Løren
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR541326

Dato

Sist oppdatert: 05. februar 2021 kl. 14:04

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.