Solgt: 11 500 000 kr

Hans Haslums vei 44

11 950 000 kr
188 m²
4 soverom
Eiendomsmegler Cecilie Muri har gleden av å ønske deg velkommen til Hans Haslums vei 44.
Cecilie Muri
Presenteres av
Cecilie Muri
Bekkestua
Arkitekttegnet enebolig på stor tomt (1,5 mål), garasje, carport og 4 soverom på samme plan. Moderniseringsbehov!
 • Prisantydning
  11 950 000 kr
 • Omkostninger
  300 092 kr
 • Totalpris
  11 800 092 kr
 • Byggeår
  1968
 • Soverom
  4 soverom
 • Primærrom
  188 m²
 • Bruksareal
  231 m²
 • Tomteareal
  1 504,9 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass og Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Rød G

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Eiendomsmegler Cecilie Muri har gleden av å ønske deg velkommen til Hans Haslums vei 44. En arkitekttegnet enebolig på stor tomt (1,5 mål). Boligen går over 2 plan og har gjennomgående behov for modernisering - så her kan du skape ditt eget drømmehjem! Boligen inneholder bl.a. stue, tv-stue, kjellerstue (hobbyrom), spisestue, kjøkken, 4 soverom, 2 bad, vaskerom og godt med bodplass. I tillegg har boligen en garasje/carport med plass til 2 biler og plass til 2 biler på gårdsplassen.
Boligen har en hyggelig beliggenhet i rolige og barnevennlige omgivelser på Haslum/Bekkestua. Hans Haslums vei er en gate med lite trafikkstøy og perfekt for barnefamilier. Her er det gangavstand til barnehager, skoler, og fritidsaktiviteter og ikke minst Bekkestua sentrum som byr på det aller meste.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Hans Haslums vei 44, 1356 BEKKESTUA
Kommunenummer 3024, gårdsnummer 1, bruksnummer 544, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruttoareal: 254 kvm
Totalt bruksareal: 231 kvm
Totalt primærrom: 188 kvm
Bruksareal:
Enebolig 204 kvm
Garasje 27 kvm
Primærrom:
Enebolig:
U. etasje 83 kvm: Vindfang, spisestue, kjøkken, kjellerstue (godkjent som hobbyrom), toalettrom, dusjbad, badstue og vaskerom.
1. etasje 105 kvm: Gang, stue, TV-stue, bad og fire soverom.
Sekundærrom:
Enebolig:
U. etasje 16 kvm: To boder og to kott (under trapp).
Garasje:
U. etasje 27 kvm: Garasje og 2 boder.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 21.05.2021 utført av Erlend Pettersen Ruud. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en boligsalgsrapport for eiendommen. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapportens sammendrag fremkommer det som takstmannen mener kjøper må være særskilt oppmerksom på, herunder disse bygningsmessige delene som er gitt TG2:
Bad med adkomst fra gang 1.etasje, helhetsvurdering: avvik. Eventuell membran/tettesjikt på gulv og vegger, samt vannrør og sluk/avløpsrør er vurdert til å ha en alder som tilsier begrenset restlevetid. Det er ikke mulig ved visuell kontroll å verifisere om membranen er tilfredsstillende tilsluttet sluk. Naturlig ventilasjon og ikke mekanisk avtrekk. Samt at det ikke er etablert ventilasjonsspalte mellom dør/terskel, som fører til redusert avtrekkseffekt når døren er lukket. Tilstanden til våtrommet tilsier at det bør påregnes oppgraderinger for å gjøre det fuktsikkert.
Bad med adkomst fra toalettrom, helhetsvurdering: TG 2 er valgt på grunn av rommets vurderte alder og enkelte avvik. Eventuell membran/tettesjikt på gulv og vegger, samt vannrør og sluk/avløpsrør er vurdert til å ha en alder som tilsier begrenset restlevetid. Det er ikke mulig ved visuell kontroll å verifisere om membranen er tilfredsstillende tilsluttet sluk. Registrert enkelte riss i flisfuger på vegg. Samt at enkelte fliser er refuget med silikon. Tilkomstdør og badstudør uheldig plassert nær våtsone. Naturlig ventilasjon og ikke mekanisk avtrekk. Samt at det ikke er etablert ventilasjonsspalte mellom dør/terskel, som fører til redusert avtrekkseffekt når døren er lukket. Tilstanden til våtrommet tilsier at det bør påregnes oppgraderinger for å gjøre det fuktsikkert.
Vaskerom med adkomst fra kjøkken, helhetsvurdering: TG 2 er valgt på grunn av rommets vurderte alder og enkelte avvik. Det er ikke observert synlige skader, men membran/tettesjikt på gulv er vurdert til å ha en alder som tilsier begrenset restlevetid. Vannrør av kobber og sluk/avløpsrør er vurdert til å ha en alder som tilsier begrenset restlevetid. Registrert noe ujevnheter i gulvoverflate under utslagskum. Naturlig ventilasjon og ikke mekanisk avtrekk. Samt at det ikke er etablert ventilasjonsspalte mellom dør/terskel, noe som fører til redusert avtrekkseffekt når døren er lukket.
Kjøkken, helhetsvurdering: TG 2 er valgt på grunn av kjøkkenets alder med tanke på innredninger, overflater, røropplegg samt andre installasjoner.
Toalettrom: Vannrør - Vannrør er vurdert til å ha en alder som tilsier at det er begrenset/usikker restlevetid. Overflater gulv - Riss/sprekker i enkelte fliser. Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Avløpsrør - Alder på avløpsrør av kobber tilsier begrenset restlevetid.
Øvrige rom - 1.etasje: Ventilasjon (gjelder kun for P-ROM) - Ventilasjon vurderes å være begrenset. Ikke registrert tilluftsventiler. Overflater vegger - Overflater bærer enkelte steder preg av noe slitasje med behov for overflatebehandling. Panelbord på vegg i soverom 3 er ikke tilfredsstillende festet. Overflater gulv - Ujevnheter/luftlommer i teppebelagte rom. Innerdører - Sprekk i glassflate på sidefelt til stue. Annet - Det er ikke registrert tilfredstillende sikring ved vindu i stue. Dette vil bli fikset før overtagelse.
Rom under terreng, u.etasje: Ventilasjon (gjelder kun for P-ROM) - Ventilasjonen vurderes til å være begrenset. Kun registrert tilluftsventiler i vinduer i kjellerstue, samt tilluftsventiler i bodrom. Overflater gulv - Registrert gliper mellom parkettbord og gulvbord av tre. Samt enkelte merker/riper i parkettgulvets overflatemateriale. Konstruksjoner (tilfarergulv, himling og vegger) - Etasjen har vegger under bakkenivå som er utlektet fra grunnmuren. Ut i fra alder på drenering, vurderes denne konstruksjonen å ha en fuktrisiko selv om synlige skader ikke er observert. Innerdører - Innerdør til kjellerstue har skade, eller ingen unormale observasjoner utover normal bruksslitasje.
Krypekjeller - Innvendig inspeksjon: Registrert vannansamling i ett hjørne. Ytterligere undersøkelser anbefales.
Badstue, helhetsvurdering: Synlige vesentlige feil og skader ikke påvist. Bygningselementet er fra husets opprinnelig byggeår. Alder, bruksintensitet og materialvalg tilsier at anbefalt brukstid gjør at det ligger i tiden å planlegge vedlikehold/utbedringer. Forventet slitasje. Kan fortsatt være lengre levetid igjen, men det er ikke lengre nytt og hefter derfor usikkerhet. Ventilasjonen er vurdert til å være begrenset. Kun registrert en tilluftsventil. Selger informerer om at badstuovn er i ustand.
Ildsteder / skorsteiner innvendig - Skorsteiner inne i boligen: Registrert salt/kalkutslag på skorstein ved takgjennomføring.
Innvendige trapper: Det er for stor lysåpning mellom spiler, målt 13 cm. Kravet er maks 10 cm. Det er kun rekkverk/håndløper på en side. TG 2 i henhold til NS 3600.
Etasjeskiller - Skjevhetsmålinger: TG 2 gjelder: Det er registrert skjevheter i boligen. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt i rommene er målt til 18 mm i kjellerstue og 23 mm i stue. Målingene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Skjevheter er mer påregnelige i eldre bygninger enn i nye. Årsaken til skjevhetene er ikke vurdert. Til Informasjon: Forøvrig ingen merknader i de andre rommene som er målt.
Tekniske anlegg - Varmtvannsbereder: TG2 er valgt på grunn av alder og tilstand. Det kan ikke utelukkes behov for reparasjoner/utskiftning innen rimelig tid. Vannrør: Vannrør i boligen er vurdert til å ha en alder som tilsier at det er begrenset/usikker restlevetid. Avløpsrør: Avløpsrør i boligen er vurdert til å ha en alder som tilsier at det er begrenset/usikker restlevetid. Annet: Gjør oppmerksom på at synlige ventilasjonskanaler i bod er vurdert til å kunne inneholde asbest. Anbefaler nærmere undersøkelser.
Vinduer/ytterdører - Vinduer: Vinduer er av eldre dato og har behov for oppgraderinger. Det må forventes høyere varmetap fra disse vinduene sammenlignet med vinduer fra nyere dato. Til informasjon ble det utført stikkprøvekontroll på enkelte vinduer, hvor åpne/lukkefunksjon fungerte som forventet. Dører: Ytterdører, innadslående balkongdør og terrassedør er av eldre dato og har behov for oppgraderinger. Det må forventes høyere varmetap fra disse dørene sammenlignet med dører fra nyere dato. Til informasjon ble det utført stikkprøvekontroll på dører hvor åpne/lukkefunksjon fungerte som forventet.
Yttertak - Skorsteiner over tak: Registrert riss/sprekker i fuger på skorstein. Beslag, renner, nedløp og snøfangere: Beslag ved skorstein er ikke tilfredsstillende festet til underlaget. Glipe mellom beslag og tekking.
Terrasser / platting på terreng: Terrassebord og rekkverk bærer preg av slitasje.
Drenering - Vann fra yttertak og bortledning: Bortledning av takvann kunne fordel vært bedre. Alder: Dreneringens tilstand har påvirkning på underetasjens bruksområder og bygningstekniske tilstand. Drenering er nedgravd og skjult, og av den grunn må estimert tilstand vurderes ut i fra alder. Estimert teknisk levetid på drenssystem har et betydelig sprang, og er mellom 20 - 60 år. Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand, men basert på alder er restlevetiden vurdert til å være usikker.
Terreng og forstøtningsmurer: Fall ut fra grunnmur mot nordvest kunne med fordel hvert større. Dette for å unngå utilsiktede vannansamlinger inn mot grunnmuren.
Stikkledninger og tanker - Vann- og avløpsledninger (ink. stikkledninger): Utvendige vann- og avløpsrør har en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. Redusert/usikker restlevetid. Oljetanker: Oljetank er nedgravd mot nordvest. Selger informerer om at tanken er tømt og sanert. Fremvist Tilstandskontroll fra Norsk Spesialolje. Datert 06.10.2017.
Frittstående byggverk: Det er foretatt en forenkel og overordnet vurdering av tilstanden og i forhold til byggeår vurderes moderat vedlikehold være tilstrekkelig.
Boligsalgsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Standard

Hans Haslums vei 44 er en bolig tegnet av arkitekt Narve Ludvigsen og ble oppført i 1968 og garasje/carport ble oppført i 1978. Boligen er innholdsrik og går over 2 plan.
Bad - Med adkomst fra gang 1.etasje: Baderom oppgradert på 90-tallet (opplyst av selger). Sluk er vurdert til å være fra byggeår. Flislagt gulv med varme og flislagte vegger. Himling med panel. Vegghengt servantskap i hvit profilert utførelse. Benkeplate av laminat. Nedfelt servant med ett-greps armatur. Overskap i profilert hvit utførelse, speil og belysning med stikkontakt på vegg over servant. Flislagt badekar og dusjarmatur tilkoblet hånddusj. Gulvstående toalett. Avtrekksventil på vegg. Vannrør av kobber. Synlige avløpsrør av plast, kobber og støpejern.
Bad - Med adkomst fra toalettrom: Dusjbad fra ukjent årstall. Sluk vurdert til å være fra byggeår. Flislagt gulv med varme og flislagte vegger. Himling med panel. Dusjsone med dusjforheng. Dusjarmatur tilkoblet hånddusj. Innkasset varmtvannsbereder fra 1996 på ca. 198 liter. Avtrekksventil på vegg. Vannrør av kobber. Synlige avløpsrør av støpejern.
Vaskerom: Vaskerom fra ukjent eksakt årstall vurdert til i hovedsak å være fra byggeår. Gulvflate belagt med gulvbelegg. Vegger i malte flater. Himling i malt mur. Vegghengt utslagskum av rustfritt stål og to-greps armatur. Høyskap i slett utførelse. Tørkeskap fra Evalet. Stråleovn på vegg. Opplegg for vaskemaskin. Avtrekksventil på vegg. Vannrør av kobber. Synlige avløpsrør av plast, kobber og støpejern.
Kjøkken: Gulvflater belagt med korkfliser. Vegger i malte flater. Himling i malt mur. Kjøkkeninnredning fra sent 80-tallet/tidlig 90-tallet med profilerte fronter. Benkeplater av laminat. Nedfelt oppvaskkum i rustfritt stål med ett-greps armatur. Fliser på vegg over kjøkkenbenk. Benkeskapsbelysning og stikkontakter over kjøkkenbenk. Keramisk platetopp og stekeovn fra Elektrolux. Oppvaskmaskin fra Miele. Kjøleskap fra Bosch. Ventilator plassert i overskap tilkoblet avtrekk ut av bygget. Vannrør av kobber. Synlige avløpsrør av plast og støpejern.
Toalettrom: Toalettrom fra ukjent årstall. Flislagt gulv med varme og flislagte vegger. Samt flislagt himling. Vegghengt servant med ett-greps armatur. Speil og belysning på vegg over servant. Gulvstående toalett. Avtrekksventil på vegg. Vannrør av kobber. Synlige avløpsrør av plast og kobber.
Badstue: Badstue fra ukjent årstall. Gulvflate av betong. Vegger med panel. Himling med panel. Sittebenker av tre. Profilert dør av tre. Badstuovn fra Bahco. Badstu har montert sluk. Ventil på vegg.
Øvrige rom: Gulvflater belagt med parkett, gulvbord av tre og tepper. Vegger i malt flater og panel. Himling med panel. Slette innerdører, samt glassfelt i dør til stue. Plassbygde garderobeskap i soverom.
Vinduer/ytterdører: Profilert ytterdør med sidefelt. Slett ytterdør til vaskerom. Innadslående balkongdør og terrassedør med to glassflater vurdert til å være fra byggeår. Vinduer vurdert til å være fra byggeår, med to-lags glass fra byggeår, 1998 og 2005.
Yttertak: Taktekking er fra år 2010 (opplyst av selger). Takkonstruksjon av saltaksform utvendig tekket med shingel. Renner og nedløp av metall.

Oppvarming

Oppvarming med elektrisitet kombinert med vedfyring. Gulvvarme på bad, dusjbad og toalettrom.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen, men midlertidig brukstillatelse ble gitt 25.11.1968.
Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:
1. Terrenget på gis fall ut fra bygningen i en bredde av minst 2 meter, jfr. alminnelige approbasjonsbetingelser for byggearbeider i Bærum kommune, pkt. 2
2: Det må fuges ved pipebeslag på taket, jfr. bygningslovens § 77.
3. Avstanden mellom de horisontale bord i rekkverk må være maks 15 cm, jfr. bygningslovens §77.
4. Vindu i fasade mot sydøst i stue må sikres på en måte som kan godkjennes av bygningsvesenet, jfr. bygningslovens § 77.
5. Avkjørsel med snuplass må opparbeides i henhold til punkt 1 i alminnelig approbasjonsbetingelser for byggearbeider i Bærum.
6. Forskriftsmessig husnummerskilt må settes opp, jfr. bygningslovens § 105 og kommunestyrevedtaket av 25. april 1967.
7. Attest fra vannverket/feiermester foreligger ennå ikke.
Det foreligger en rammetillatelse med innvilget søknad på bruksendring av garasje/carport til hobbyrom datert: 22.12.1976
Det foreligger ferdigattest på garasje/carport datert: 24.02.1978
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.
Kjellerstuen er opprinnelig byggemeldt som carport iht. originale byggetegninger, men er senere bruksendret til hobbyrom. Hobbyrommet er ikke godkjent til varig opphold. Innredning av rommene til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt og er heller ikke godkjent av kommunen. Kjøper overtar alt ansvar og risiko for dette videre.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3024/1/544:
26.06.1967 - Dokumentnr: 303676 - Best. om vann/kloakkledn.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
01.11.1976 - Dokumentnr: 20060 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. GARASJE
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
12.08.1977 - Dokumentnr: 13291 - Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om benyttelse
Med flere bestemmelser
24.08.1966 - Dokumentnr: 304808 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3024 Gnr:1 Bnr:513
01.01.2020 - Dokumentnr: 723646 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0219 Gnr:1 Bnr:544

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Diverse

Løsøre og tilbehør som selger vil la stå igjen:
Alle taklampene i gangen og på soverom.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Boligen har en hyggelig beliggenhet i rolige og barnevennlige omgivelser på Haslum/Bekkestua. Hans Haslums vei er en gate med lite trafikkstøy og perfekt for barnefamilier. Her er det gangavstand til barnehager, skoler, og fritidsaktiviteter og ikke minst Bekkestua sentrum som byr på det aller meste.
Kiwi ligger ca ca. 4 min gange fra boligen. Bekkestua senter i nærområdet tilbyr et godt utvalg av butikker. Her finner du butikker som Ark bokhandel, Brilleland, Mester Grønn, Thune, Bekkestua sko, Kitch'n, frisør, Apotek, Tannlege, dagligvarebutikken Meny og mye mer. Bekkestua har også trivelige restauranter og kaféer som Egon, Aroma, Maki Sushi, Godt Brød og Steam Kaffebar. På Bekkestua ligger det flere andre butikker, Vinmonopol og treningssentre.
Kort vei til Nadderud idrettsanlegg, som har svømmehall, treningssenter, fotballbaner, tennisbaner, håndballbaner og skate-arena. Haslum Idrettsanlegg ligger også i nærområdet og har håndballbaner og fotballbaner. Gjønnes idrettshall har en innendørs kunstgressbane, som er fint å benytte seg av på vinterhalvåret. Gjønnesjordet har fin park med turveier og skiløyper om vinteren. Kolsåstoppen, ellers er det fine turveier til Østernvann og rundt Bogstadvannet. Dette er bare en kort kjøretur unna!

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Barnehager:
- Furu barnehage
- Myrsnipa barnehage
- Tveterjordet Fus barnehage
Barneskoler:
- Haslum skole
- Oslo International School
- Bekkestua barneskole
Ungdomsskoler:
- Bekkestua skole
- Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole
- Oslo International School
Videregående skoler:
- Oslo International School
- Nadderud videregående skole
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Tomt opparbeidet med blant annet asfaltert området/innkjørsel, gressplen, trær, prydbusker og diverse beplantning

Parkering

Parkering i enkel garasje eller carport. I tillegg til dette er det plass til 2 biler på egen tomt.
Ellers gateparkering etter områdets bestemmelser.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse i henhold til reguleringsplan for Haslum østre, forb.veier med Kirkeveien datert 21.10.1939 med tilhørende reguleringsbestemmelser. Tomten strekker seg over veien. Planen er fra 1939, så deler av tomten som i dag er vei er ikke tegnet inn eller regulert som vei.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.
Kommuneplaner
Navn: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2017-2035
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 04.04.2018
Delarealer: Delareal 1 957 m
Arealbruk: Boligbebyggelse, Nåværende
Kommuneplaner under arbeid
Navn: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2035-2040
Status: Planlegging igangsatt
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Reguleringsplaner
Navn: HASLUM ØSTRE, forb.veier med Kirkeveien
Plantype: Eldre reguleringsplan
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 21.10.1939
Delarealer: Delareal 1505 kvm
Formål: Frittliggende småhusbebyggelse
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.
Planer i området:
I Hans Haslums vei 2 skal det komme 30 leiligheter og 8 rekkehus.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 14.141,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.
Boligen er tilknyttet Altibox som leverandør av internett, og har avgift på kr 999,- pr. mnd.
Boligen er tilknyttet Verisure alarmselskap.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2019 var kr 2 576 855,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2020 bli kr 9 276 678,-.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 12.250.092,-
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. kr.14.650,-. Kun rettshjelpsdekning koster kr. 11.100,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Brita Westgaard

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Velforening

Boligen er tilknyttet Furubakken Velforening. Medlemskapet er frivillig og koster 250kr. per år.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en boligkjøperforsikring (rettshjelpsdekning).
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Avhendingsloven
Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 0,5% av salgssummen inkl. eventuell fellesgjeld.
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 14 950,-
Visninger: kr 3 125,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Ukens bolig: kr 2 906,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 10-0117/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Bekkestua
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR10.21117

Dato

Sist oppdatert: 25. oktober 2021 kl. 11:54

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Lignende boliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.