Solgt: 400 000 kr

Logneveien 24

290 000 kr
32 m²
1 soverom
Logneveien-1
Andreas Haraldsen
Presenteres av
Andreas Haraldsen
Andebu
Hytteprosjekt i landlige omgivelser i Andebu - Solrikt - Mulighet for opparbeidelse av brønn
 • Prisantydning
  290 000 kr
 • Omkostninger
  8 592 kr
 • Totalpris
  408 592 kr
 • Etasje
  1
 • Byggeår
  1973
 • Soverom
  1 soverom
 • Primærrom
  32 m²
 • Bruksareal
  35 m²
 • Tomteareal
  1 000 m² (festet)
 • Type
  Fritidseiendom innlandet
 • Eierform
  Eiet

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Ser du etter en landlig hytte i stille og naturskjønne omgivelser? Nå har du muligheten til å skaffe deg en sjelden fritids eiendom som trenger både kjærlighet og oppussing, men som absolutt har potensiale til å bli en sjelden drømmehytte langt inni skogen.
Eiendommen består i dag av en koselig hytte som inneholder stue, gang, kjøkken og soverom med plassbygd køyeseng. Krypkjeller, samt stort uinnredet loft. Hytta trenger oppgraderinger.
Skjul/stall i meget dårlig forfatning, dette bør rives/totalrenoveres. Det er gruset gulv, bygningsmassen er skjev og det lekker fra taket.
Falleferdig utedo.
Det er ikke strøm eller innlagt vann, men det er rett til å anlegge brønn.
Velkommen til en naturopplevelse langt inni skogen i Andebu!

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Logneveien 24, 3158 ANDEBU
Kommunenummer 3804, gårdsnummer 247, bruksnummer 8, festenummer 1, ideell andel 1/1

Innhold

Estimert Bruttoareal 38 kvm
Estimert bruksareal: 35 kvm
Estimert primærrom: 32 kvm
Hytta er ikke oppmålt, kun estimerte areal utvendig. Avvik på areal kan derfor ikke reklameres på.

Løsøre og tilbehør

Eiendommen overleveres i den stand den er på visning uten ytterligere rydding eller rengjøring.

Oppvarming

Vedovn i stue,

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til fritidsformål siden byggeår.
Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3804/247/8/1:
09.04.1973 - Dokumentnr: 9000077 - Festekontrakt - vilkår. Festetid: 99 år

Eventuell adgang til utleie

Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Diverse

Eiendommen inngår i et dødsbo hvor arvingene er selgere. Arvingene har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger landlig og naturskjønt til i Andebu, ca. 3 mil fra Sandefjord sentrum og 3 mil fra Tønsberg sentrum. Hytta ligger ca.2,5 km inn en grusvei med bom. Område består for det meste av skog, landbruk og et lite vann, Langevann. Nærmeste tettsted er Andebu som ligger ca. 7 km unna. Andebu er et lite tettsted hvor gode oppvekstsvilkår, natur og friluftsliv er sentrale elementer. For de som er glade i naturen er stedet kjent for flotte turområder. Stedet har barne- og ungdomsskole, idrettsplass, MENY dagligvareforretning, bank, apotek, vinmonopol, treningssenter og bensinstasjon m.m.

Adkomst

Fra Andebu sentrum kjører man Vestre Andebuvei nordover. Logneveien ligger inn til høyre etter ca. 3 km. Denne er stengt med bom og man har pr.d.d. ikke veirett frem. Det er ca 2,5 km å gå fra bommen, men bommen er åpen ved fellesvisning.
Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Beskrivelse av tomt

Festet tomt på 1 000 kvm.
Tomten er ikke oppmålt og omtales som punktefeste fra kommunen. Det foreligger et eldre kart fra 1973 men uten mål. Man benytter den naturlige delen rundt hytta. Det er naturtomt og området rundt er forholdsvis nylig hugget ned. Det er potensiale til å få opparbeidet et hyggelig hyttetun.

Regulering av feste

Festeavgiften reguleres hvert 10år etter indeks.
Sist regulert 2017, neste gang i 2026.

Vei, vann og avløp

Man har rett til å opparbeide brønn etter nærmere avtale med grunneier.
Det er i dag ikke veirett fem til hytta, selv om det går en grusvei nesten helt frem. Veien er stengt med bom og det er ca.2 km å gå på grusveien fra bommen. Veien eies av 8 bønder og by eier må evt. prøve å inngås en avtale med disse for å få til veirett. Veien vil være åpen ved fellesvisning!

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 24.09.19 er avsatt til: LNFR-OMRÅDE.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 298.592,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Carina Agersborg, Siv Tone Hasselquist og Wenche Synnøve Halvorsen

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring, og reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Avhendingsloven
Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 22-0310/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Sandefjord
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR22.21310

Dato

Sist oppdatert: 29. november 2021 kl. 12:22

Dokumenter

If Hyttepakken
PDF 264 KB
Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Lignende fritidsboliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.