Solgt: 4 600 000 kr

Sophus Bugges vei 24A

5 000 000 kr
3 555 m² (eiet)
10 soverom
Nanset
Solhaug - klassisk fredet villa - Renoveringsobjekt som er utvendig restaurert for 4,6 millioner med midler fra riksantivaren. Det er søkt om ytterligere 2,4 millioner til utvendig renovering av uthus og bryggerhus.
 • Prisantydning
  5 000 000 kr
 • Omkostninger
  126 342 kr
 • Totalpris
  4 726 342 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1878
 • Soverom
  10 soverom
 • Bruksareal
  501 m²
 • Tomteareal
  3 555 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Energimerke
  Rød G

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Fantastisk fredet godt bevart historisk løkkeeiendom med et spennende utviklingspotensiale for den rette kjøper.
Hovedbygningen samt tak på uthus og bryggerhus er utvendig restaurert for kr 4,6 millioner med støtte og i samarbeid med riksantivaren.
Det er søkt om ytterligere i overkant av 2,4 for utvendig restaurering av uthus og Bryggerhus .
Det er mulighet for å søke om ytterligere økonomisk støtte fra riksantivaren.
Eiendommen selges som restaureringsobjekt hvor det må påregnes betydelige renoveringsarbeider.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Sophus Bugges vei 24A, 3269 LARVIK
Kommunenummer 3805, gårdsnummer 2011, bruksnummer 4

Innhold

Bygningsmassen er svært innholdsrik. I kommunens arkiver er det fire registrerte boenheter på eiendommen. Takstmann Petter Christiansen (Tlf. 41491855) har målt opp byggene for å gi et ca areal av bygningsmassen.
Takstmannen tar forbehold om avvik på sine målinger og understreker at oppmålingen er gjort for å gi et inntrykk av bygningsmassens arealer.
Arealene er angitt i bruksareal og han understreker at noen av målene avviker fra gjeldene standarder for oppmåling i forhold til Norsk standard.
Det tas forbehold om fremtidig innredning av bygningsmassen og at dette må gjøres i dialog med fylkeskommunen. Det er også mulig å søke om støtte til innvendige arbeider. Tiltakene kan være søknadspliktige i Larvik kommune.
Det tas noen forbehold, dette er beskrevet under hvert bygg.
HOVEDHUS:
2 ETG. LEILIGHET SØRVEST:
Gang 1: 4,8
Bod: 4,0
Stue 1: 16,4
Soverom 1: 22,7
Stue 2: 17,1
Gang 2: 2,8
Toalettrom: 0,9
Bad: 2,9
Kjøkken: 11,7
Kott: 0,9
Soverom 2: 8,4
Trapperom: 1,8
2 ETG. LEILIGHET SØRØST:
Gang: 8,3
Bad: 4,3
Bod 1: 4,7
Bod 2: 9,8
Kjøkken: 14,1
Soverom 1: 11,4
Stue 1: 20,2
Stue 2: 19,5
Soverom 2: 11,5
2 ETG. FELLES GANG:
Gang: 4,9
TOTALT AREAL FOR 2 ETG = ca. 104+111+5 = BRA 220 m2
1 ETG:
Entre: 7,2
Trapperom til 2 etg: 3,8
Gang: 12,3
Soverom 1: 22,9
Stue 1: 30,7
Stue 2: 33,6
Spisestue: 36,5
Soverom 2: 20,8
Bod: 1,2
Grovkjøkken: 9,7
Toalettrom: 2,1
Trapperom til kjeller: 1,1
Kjøkken: 22,9
Bad: 11,4
Trapperom sidebygg: 5,0
Bod sidebygg: 2,0
TOTALT AREAL FOR 1 ETG = ca. BRA 236 m2
KJELLER ETG:
Det er tilkomst til rom i deler av kjeller.
Det ble målt totalt areal i kjeller på ca. 45 m2.
Høyde i kjeller er for lav ihht. måleregler (under 190 cm) og skal derfor ikke med i arealberegninger.
Totalt areal på bygget er BRA ca. 501 m2 (ikke godkjent areal)
SIDEBYGNING (ØST):
2 ETG:
Gang: 1,9 (for lav høyde ihht. arealberegninger (under 190 cm).
Stue: 13,2
Loft: ca. 40 m2
Høyde på loft er for lav ihht. måleregler (under 190 cm) og skal derfor ikke med i arealberegninger.
Det er noe mindre arealer også pga. skråtak.
TOTALT MÅLBART AREAL I 2 ETG ER: 13 m2
1 ETG:
Entre: 2,6
Kjøkken: 12,2
Trapperom: 5,7
Grovkjøkken: 2,8
Stue: 22,4
Gang 1: 4,4
Gang 2: 6,6
Bad: 4,2
Soverom 1: 9,0
Soverom 2: 9,0
Soverom 3: 5,0
TOTALT AREAL FOR 1 ETG = ca. BRA 90 m2
Totalt areal på bygget er BRA ca. 150 m2 (ikke godkjent areal)
SIDEBYGNING NORDVEST:
Det er ikke utført innvendig kontroll/oppmåling av bygningen pga. delvis manglende gulv og manglende tilkomst. Arealer er målt fra utvendige fasader og det er beregnet ca. arealer ut fra yttervegger osv. I 2 etg. er det beregnet ca. arealer ut fra høyde og skråtak (sett ut fra sidebygning øst).
2 ETG:
BRA = Ca. 67 m2
Trolig er høyde på loft for lav ihht. måleregler (under 190 cm) og skal derfor ikke med i arealberegninger.
1 ETG:
BRA = Ca. 116 m2 grunnflate
Det er noen rom som ikke har godkjent gangbart gulv ihht. oppmåling av arealer, disse er medberegnet i areal på 116 m2, men skal utgå ihht. godkjent måleareal.
Totalt areal på bygget er BRA ca. 183 m2 (ikke godkjent areal)

Byggemåte

Boligmassen er oppført i tradisjonelle byggemetoder for tiden da de ble oppført.

Moderniseringer og påkostninger

Eiendommen er siden byggeår på og ombygget, informasjon om dette fås av megler i dokumenter fra Riksantikvaren. Dokumentene får av megler før bud inngis. Dokumenten er for store til å få plass i prospektet.

Standard

Utvendig er hovedbygget restaurert av Byggmester Lindhjem as og underleverandører. Dette gjelder utvendige arbeider på mur, trapper, kledning, vinduer, ytterdører på hovedhuset. samt tak, renner og nedløp på hovedhus, bryggerhus og uthus. Det er brukt gammel takstein så langt dette har vært mulig får å bevare mest mulig tidsriktig uttrykk.
Dersom det er behov for en befaring med Byggmester før bindende avtale inngås kan dette avtales med selger.

Oppvarming

Det er ikke oppvarming i byggene.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden byggeår.
Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.
Det ble ikke brukt ferdigattest eller Midlertidig brukstillatelse den gangen eiendommen ble bygget
Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3805/2011/4:
22.12.2008 - Dokumentnr: 1026166 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3805 Gnr:2011 Bnr:682
01.01.2018 - Dokumentnr: 55587 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0709 Gnr:2011 Bnr:682
01.01.2020 - Dokumentnr: 679218 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0712 Gnr:2011 Bnr:682
10.09.1957 - Dokumentnr: 2467 - Best om garasje/parkering
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr.
21.12.1962 - Dokumentnr: 4437 - Jordskifte
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere
06.02.1967 - Dokumentnr: 555 - Bestemmelse om veg
20.12.2016 - Dokumentnr: 1182531 - Fredningsvedtak
Vedtak om fredning av Solhaug- Sophus Bugges vei 24 A
22.04.1871 - Dokumentnr: 900010 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3805 Gnr:2011 Bnr:1
08.07.1896 - Dokumentnr: 900024 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3805 Gnr:2011 Bnr:58
04.10.1901 - Dokumentnr: 900099 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3805 Gnr:2011 Bnr:79
04.10.1901 - Dokumentnr: 900100 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3805 Gnr:2011 Bnr:80
03.02.1914 - Dokumentnr: 900021 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3805 Gnr:2011 Bnr:135
31.01.1967 - Dokumentnr: 467 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3805 Gnr:2011 Bnr:501
28.09.1983 - Dokumentnr: 7246 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3805 Gnr:2011 Bnr:605
21.05.1984 - Dokumentnr: 3683 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3805 Gnr:2011 Bnr:612
21.05.1984 - Dokumentnr: 3684 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3805 Gnr:2011 Bnr:613
17.07.1987 - Dokumentnr: 6367 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3805 Gnr:2011 Bnr:637
13.10.2008 - Dokumentnr: 827958 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere
22.12.2008 - Dokumentnr: 1026166 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3805 Gnr:2011 Bnr:682
01.01.2018 - Dokumentnr: 22407 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0709 Gnr:2011 Bnr:4
01.01.2020 - Dokumentnr: 1626655 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0712 Gnr:2011 Bnr:4

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen er registrert med 4 boenheter. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller deler, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Diverse

Kjøper må få tilsendt dokumenter vedrørende fredningen før bud inngis. Dokumentene er for store til å få plass i prospektet.
Kjøper må også få oversendt dokumenter over hvilke arbeider som er utført. Dette i anbuds beskrivelser fra byggmester godkjent av fylkeskommunen.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Solhaug ligger nord på Nanset i Larvik kommune med adresse Sophus Bugges vei 24. Området
Nanset ligger i en sammenhengende, slak sørvendt skråning av raet ca. en kilometer nordøst for
Larvik sentrum. Området tilhørte Hedrum kommune frem til kommunesammenslåingen i 1988.
Anlegget er i dag omkranset av boligbebyggelse bestående av lavblokker, rekkehus og
eneboliger mot sør, vest og nord. Mot øst ligger Borgejordet – et grøntområde avsatt i
kommuneplan og reguleringsplan til friområde.
Solhaug består i dag av et areal mellom Borgejordet i øst, gaten Borgejordet i sør, og Sophus
Bugges vei mot vest. Mot nord, og i det sørvestre hjørnet av eiendommen avgrenses tomten av
boligeiendommer. Anlegget består av 4 selvstendige bygninger, hovedhus, uthus, bryggerhus
og dukkestue.
Dukkestuen hører ikke til det opprinnelige anlegget. Den er oppført i 1938, og ble holdt utenom
salget til nåværende eier i 2008. Dukkestuen er ikke med i fredningsforslaget.
Solhaug ble oppført i 1878 av forretningsmannen P.A. Johannessen. I 1909 ble eiendommen
solgt av hans arvinger til Norske Kvinners Sanitetsforening som i 1917 solgte den videre til
skipsfører Jens Larsen fra Sandefjord. Hans arvinger og familie har eid Solhaug frem til 2008 da
nåværende eier, Kongegata 3 A/S ved Jørn Are Solberg, kjøpte eiendommen.

Adkomst

Se vedlagte kart.

Barnehager, skoler og fritid

Se vedlagte nabolagsprofil.
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 3555 kvm. Fredet eiet tomt. Tomten er i dag oppført med et større areal i matrikkelen. Tomten er under makeskifte med Larvik kommune og ferdig fradelt tomt kan derfor bli noe større enn de angitte fredede områder på 3555 kvm i kartet. i dokumentet fra Riksantikvaren sies følgende: " Fredningen av utomhusområdet inkluderer gårdsplass og tidligere pryd- og nyttehage med beplantning og andre strukturer fra før 1950. Det fredede områdets areal er 4117m2". Dokumentet kan fås av megler. Planlagt utvikling/arbeider på tomten klareres med fylkeskommunen og det er mulig å søke om økonomisk støtte til dette.

Parkering

På egen tomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen har privat septiktank med kommunal tømming. Kommunen har en generell hjemmel til å kreve at eiendommer med privat septiktank kobler seg til det offentlige avløpsnettet. Kontakt megler for ytterligere informasjon.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til boligi henhold til reguleringsplan Nanset Øst IV - endring S1 til B8 datert 28.08.1986 med tilhørende reguleringsbestemmelser
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.
Eiendommen er fredet.
Kontakt megler for mer informasjon.

Økonomi

Kommunale utgifter

Ved bruk av fire boenheter ville kommunale avgifter vært kr 47.485,-. Det er idag fritak på kommunale avgifter da eiendommen ikke er bebodd og i bruk.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2018 var kr 1 395 019,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2018 bli kr 5 022 068,40.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Eiendomsskatt

Det er pr idag ikke eiendomskatt i Larvik kommune.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 757,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 5.126.342,-.
I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS kr 14.300,-, med et årlig abonnement på kr. 2.800,-.
Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11.500,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Kongegt. 3 AS

Konsesjon

Det er ikke boplikt i denne delen av Larvik kommune

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet selgerforsikring, og reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakke gjennom IF.  Boligkjøperpakken inneholder en rettshjelpsdekning (boligkjøperforsikring)
innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring der man blir sittende med to boliger, flytteforsikring samt våtromsdekning i 4 år der våtromsbevis er utstedt. Du mottar ingen faktura da kostnaden for boligkjøperpakken det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i vedlagte brosjyre

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven,og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,5% av salgssummen.
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 13.750,-.
Visninger: kr 2.343,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 23-0094/20
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Larvik
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR23.2094

Dato

Sist oppdatert: 12. november 2020 kl. 08:55

Dokumenter

Område

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Andre boliger i området

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
Flyttehjelp

La oss ta jobben for deg

Ikke stress med flyttevask, pakking, lagring og transport. Vi fikser alt for deg! Helt enkelt.
Finn ut mer

Sjekk din boligverdi!

Bare tast inn adressen din og få svaret med en gang! Enkelt, raskt og helt gratis.