Komplett salgsoppgave

Døvleveien 8

7 000 000 kr
275 m²
7 soverom
Enebolig med godkjent sekundærleilighet sentralt ved Semsbyen
Enebolig med godkjent sekundærleilighet sentralt ved Semsbyen
Kart
Del
Eirik Roberg
Presenteres av
Eirik Roberg
Tønsberg/Semsbyen
Innholdsrik enebolig med godkjent sekundærleilighet sentralt ved Semsbyen nær bl.a. barneskole og påkjøring til E-18

Unngå doble boligrenter

Vi tilbyr gunstig forsikring.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  7 000 000 kr
 • Omkostninger
  176 170 kr
 • Totalpris
  7 176 170 kr
 • Etasje
  3
 • Byggeår
  1984
 • Soverom
  7 soverom
 • Bad
  3 bad
 • Primærrom
  275 m²
 • Bruksareal
  372 m²
 • Tomteareal
  1 138 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig med utleiedel
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Oransje F

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Innholdsrik enebolig med godkjent sekundærleilighet med p-rom: 64 kvm. (1 sov. og 1 bad) og en hoveddel i 1. og 2. etasje med p-rom: 172 kvm. (6 sov. og 2 bad). Kjeller med utvendig adkomst, BRA: 134 kvm. Ny, innvendig repotrapp mellom etasjene i hoveddelen.
Eiendommen ligger sentralt til ved Semsbyen med kort gange til bl.a. busstopp, sentrumsfunksjoner, barneskole, idrettshall og påkjøring til E-18. Ca. 6 km til Tønseberg sentrum og kun ca. 13 min. kjøreavstand til Sandefjord Lufthavn, Torp.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er noe avvik fra disse.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Døvleveien 8, 3170 SEM
Kommunenummer 3803, gårdsnummer 43, bruksnummer 45, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 372 kvm
Totalt primærrom: 275 kvm
Bruksareal:
Enebolig med sekundærleilighet 372 kvm
Primærrom:
Enebolig med sekundærleilighet:
Sekundærleilighet, 64 kvm: Vindfang, Kjøkken, Stue, Bad/vaskerom, Soverom, Trapperom
Bolig, 1. etasje 81 kvm: Entré, Kjøkken, Stue, Bad/vaskerom, Soverom, Soverom 2
Bolig, 2. etasje 91 kvm: Bi-inngang, Gang med trapp, Bad/vaskerom, Soverom, Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4, Gang
Kjeller: 39 kvm: Gang, Gang med kjøkkeninnredning, Bad, Bad/vaskerom
Sekundærrom:
Enebolig med sekundærleilighet:
Kjeller: 95 kvm: Gang, Bod, Bod 2, Bod 3, Bod 4, Bod 5, Bod 6, Bod 7
Bolig, 2. etasje 2 kvm: Bod
Samlet primærrom hovedbolig (enebolig), 1. og 2. etasje: 172 kvm.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.
Boligen er i oktober-november 2022 tegnet om og godkjent som enebolig med sekundærleilighet. Ny trapp mellom 1. etasje til 2. etasje i boligens hoveddel.
Det er montert lyddør i trapperom, og det hadde vært mest hensiktsmessig at denne var satt i sekundærleiligheten og ikke i boligdelen, for å dempe støy. Dette er imidlertid ikke noe krav.
Siden det er sekundærleilighet er det ingen spesielle brann og lydkrav.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 30.11.2022 utført av Teisbekk Takst og Eiendom AS.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført i tre på kjeller av mur. Betongtakstein fra byggeår og fra 1991 på tilbygg - rupanel undertak med papp. Taket er av takstmann inspisert fra bakkenivå. Boligen er tilbygget i 1991 med et hageskur. Boligen er noe oppgradert i senere år, og fremstår å være i normal god stand, men med varierende bruksslitasje. Noen kommentarer ang. rekkverk på trapper utvendig. Et bad og kjøkken fra byggeår. Noen kommentarer på et par av de andre badene. El-anlegg er oppgradert, men en har kun dokumentasjon på arbeider i kjeller og mindre endringer i 2022, og generelt ikke for 1. og 2. etasje.
Kjeller inneholdt gang og boder. Det er av tidligere eiere satt inn kjøkkeninnredning i gangen og etablert 2 bad i boder, men dette er ikke godkjent/byggemeldt i kommunen.
Det er installert 4 stk. varmtvannsberedere i boligen på 200 liter hver, 1 stk. med fabrikkår 2014, og 3 stk. fra 2009. Disse står i rom med sluk eller trau med sluk, TG 1 er gitt på disse.
Boligen er ombygget i flere omganger, og det foreligger nå ferdigattest datert 21.11.2022 i forbindelse med bruksendring fra enebolig med bygningstype 111 til enebolig med sekundærleilighet, bygningstype 112 vedrørende sekundærleilighet med intern adkomst til hoveddel i enebolig (ettrinnstillatelse - 10.10.2022).
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
- Bad i bolig, 1. etasje øst må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav, kostnadsestimat: kr 100 000 - 300.000
TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
- Avtrekksvifte på loft (ikke i bruk)
- Hulltaking er ikke foretatt på bad og bad/vaskerom i kjeller da det ikke er fysisk mulig pga. tilliggende konstruksjoner da dusj ligger mot grunnmur og det andre badet
- Byggegrunn av antatte løsmasser og pukk, ut i fra byggeår
TG 2 AVVIK KAN KREVE TILTAK:
- Øvrige bad i boligen
- Kjøkken i boligen (Kjøkken, 1. etasje vest er gitt TG 1 og benkeplate i innredning kjeller er slitt og fuktsvellet ved vask og er gitt TG 3)
- Kjøkkenventilator md avtrekk ut ved kjellernedgang. Ventilator er noe slitt og det må foretas tiltak for å lukke avviket
- Taktekking tak med betongtakstein (Tak mot syd er skiftet i 2015 og gitt TG 1)
- Takkonstruksjon/loft
- Nedløp og beslag
- Malt trevindu på bad med 2-lags glass fra 1979
- Dører
- Innvendige overflater gulv/vegger/himlinger er slitt/ufagmessig
- Balkonger, terrasser og rom under balkonger
- Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Noe skjevheter generelt og litt knirk noen steder.
Målt 25 mm på kjøkken og 20 mm på stue i 2 etg. Målt 15 mm i stue øst i 1 etg. Malt 15 mm i entre/gang i kjeller. Ukjente brann- og lydisolering for bjelkelag mellom etasjene. Lytt mellom etasjene. Forholdet anbefales sjekket.
- Utvendige trapper, kostnadsestimat kr 10 000 - 50 000
- Innvendige dører: Malte formpressede innerdører av noe nyere årgang delvis montert i eksiserende karmer. Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/ar i karm e.l. Enkelte dører må justeres.
- Elektrisk anlegg: 3 nye sikringsskap i 2009 med automatsikringer, opprinnelig skap i 1. etg vest er fra byggeår men med nye automatsikringer i 2009. Kjeller er oppgradert i 2009 inkl varmekabler på bad kjeller og 1. etasje
vest som er fra 2009. Øvrige anlegg i 1. og 2. etasje er stort sett fra byggeår.
- Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Vannrør fra 1984 begynner å få litt alder. Skal bad pusses opp er det naturlig å legge om rør. Rør i rør system i kjeller fra 2009 mangler endesikring mellom varerør og vannrør i kjøkkenbenk. Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
- Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.
- Utvendige vann- og avløpsledninger
- Terrengforhold. Tilnærmet flat tomt, hvor takvann føres bort med rør på bakken. Bedre fall fra yttervegg på plen anbefales.
- Drenering
Det er påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate og takhøyde med følgende kommentar: Kjeller har kun utvendig tilkomst. Takhøyde i 2. etasje er 2,24 meter og takhøyde i kjeller er 2,21 meter, utenom bad som er 2,06 meter.
Ett-løps elementpipe fra byggeår. Beslått overtak. Peis med innsats fra byggeår i 1. etg. Det var tilsyn i 2014, med tilbakemelding til Feiervesenet i 2015 hvor det er anført at "Tilbakemeldingen er tilfredsstillende".
Det har vært tilsyn 01.04.2022, og det er ingen bemerkninger etter foretatt tilsyn av Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS.
Det elektriske anlegget er opplyst og sist være oppdatert i 2009 med 3 nye sikringsskap med automatsikringer, opprinnelig skap i 1. etasje vest er fra byggeår men med nye automatsikringer i 2009. Kjeller er oppgradert i 2009 inkl. varmekabler på bad kjeller og 1. etasje vest i 2009. Det foreligger dokumentasjon/samsvarserklæring på el-anlegg i kjeller. Forøvrig er det ingen dokumentasjon på el-anlegget. Det er ukjent for eier om alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet, da eier kun har hatt boligen fra 2016. Det finnes kursfortegnelse i sikringskap, og denne er i samsvar med antall sikringer.
Det foreligger ikke eltilsynsrapport de siste 5 år.
Det henvises ellers til supplerende tekst i tilstandsrapporten.
Kjøper overtar ansvar og risiko for ovennevnte. Det henvises forøvrig til salgsoppgavens punkt "Ferdigattest".
Sammendrag av selgers egenerklæring:
Punkt 1: Selger henviser på spørsmål i om det er/har vært feil ved våtommene til avholdt Tilstandsrapport utført av Teisbekk Takst og Eiendom AS. Punkt 2: Angående om selger kjenner til at det er utført arbeider på våtrom henviser selger til firma, Naturstein Design Rolf Gyllenhammar ang. arbeider på bad i 2. etasje, hvor det ble montert nye baderomsplater på vegger, nytt badekar og nye baderomsmøbler. Det foreligger faktura på utført arbeid. Punkt 13: På spørsmål om det er/har vært uført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner svarer selger at det kun er utført av faglært ved firma Xpert Installasjon vedr. demontering og montering av el-punkter i trappeløp i forbindelse med montering av trapp fra 1. etasje til 2. etasje og at det foreligger samsvarserklæring på arbeidet jfr. punkt 13.1. Punkt 20: På spørsmål om eiendommen selges med utleiedel, leilighet eller hybel eller lignende svarer selger "JA" - godkjent sekundærleilighet. Det er av forrige eier foretatt radonmåling av Kim Olsen i Sentrum Eiendom Vestfold AS datert 25.08.2015 hvor radonrapport ble foretatt i stue og kjeller med akseptable verdier uten tiltak. Rapport følger som vedlegg til salgsoppgave.

Standard

Boligen, som er byggesøkt i 1984, oppført i 1985 og opprinnelig registrert som en enebolig er idag godkjent som en enebolig med sekundærleilighet ved ferdigattest datert 21.11.2022. Hageskur er godkjent tilbygget i 1991.
Boligen som er ombygget i flere omganger framstår å være i normal god stand, men med varierende bruksslitasje. Innvendig trappeløp i boligen er gjenoppført ny i 2022.
Boligen er ombygget i flere omganger, og boligen er idag godkjent som en enebolig med sekundærleilighet ved ferdigattest datert 21.11.2022.
Angående rom under terreng så er det foretatt hulltaking i kjeller med TG 1. Utforede isolerte vegger med gipsplater. Hulltaking er foretatt på soverom mot sør-øst, uten å påvist avvik i konstruksjonen. Det er målt 14 % fukt i bunnsvill.
KJØKKEN:
KJELLER: Gang med kjøkkeninnredning: Innredning fra 2009 med glatte fronter og laminat benkeplate. Opplegg for oppvaskmaskin. Benkeplate fuktsvellet ved vask og slitt, TG 3, kostnadsestimert til under kr 10 000,-. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Kjøkkenventilator med avtrekk ut ved kjellernedgang. Ventilator er noe slitt. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Kjøkkeninnredning i gangareal er ikke bruksendret/omsøkt eller godkjent av kommunen.
SEKUNDÆRLEILIGHET, 1. ETASJE: TG 1. Innredning fra 2009 med slette fronter og laminat benkeplate, Mindre slitasje og små sår. Opplegg for oppvaskmaskin. Kjøkkenventilator med avtrekk ut. Deksel utvendig mangler.
BOLIG, 1. ETASJE: TG 2. Innredning, antatt fra byggeår som er slitt, hvor det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Ny benkeplate i stein fra 2018 som er i god stand, integrert komfyr og plateopp fra 2018. Kjøkkenventilator med avtrekk ut. Ventilator fungerer men er noe slitt. Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
BAD:
KJELLER: Bad fra 2009, TG 2. Eier har ingen dokumentasjon på bad. Vinylbelegg på gulv med oppbrett på vegger og dør og elektriske varmekabler og våtromsplater på vegger. Silikon i underkant av veggplater er ufagmessig utført. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Gulv er lagt uten fall. Våtrommet fungerer med dette avviket, da dusjkabinett er montert. Innredning med nedfelt servant, toalett og montert dusjkabinett. Badet har nyere plastsluk og synlig vinylbelegg med oppbrett på vegger og dør som tettesjikt. Rommet har kun naturlig ventilasjon. Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket. Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga. tilliggende konstruksjoner, dusj ligger mot grunnmur og det andre badet, TG IU. Innredning av bad i bodareal er ikke bruksendret/omsøkt eller godkjent i kommunen.
KJELLER: Bad/vaskerom fra 2009, TG 2. Eier har ingen dokumentasjon. Vinylbelegg på gulv med oppbrett på vegger og dør og elektriske varmekabler og våtromsplater på vegger. Silikon i underkant veggplater er ufagmessig utført og det er et hull i vegg mellom innredning og vaskemaskin. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Gulv er lagt uten fall. Oppkant på belegg ved dør. Oppkant belegg ved avløp toalett 20 mm. Våtrommet fungerer med dette avviket, da dusjkabinett er montert. Badet har nyere plastsluk og synlig vinylbelegg med oppbrett på vegger og dør som tettesjikt. Innredning med nedfelt servant, toalett, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Det er påvist andre avvik: Utsyr virker å være noe eldre, og har litt slitasje. Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Rommet har kun naturlig ventilasjon. Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket. Innredning av badvaskerom i bodareal er ikke bruksendret/omsøkt eller godkjent i kommunen.
SEKUNDÆRLEILIGHET, 1. ETASJE: Bad fliselagt fra 2009, TG 2. Eier har ingen dokumentasjon. Flislagt gulv med elektriske varmekabler og flis på vegg. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Våtrommet fungerer med dette avviket. Badet har plastsluk og ukjent løsning på tettesjikt/membran og det er påvist ufagmessig utførelse rundt sluk. Det er synlig smøremmebran på vegger ved vannuttak til innredning inne i benk, og antas derfor være en smørememebran under fliser, som er smurt ut på slukkanten, men ikke lagt under klemring i h.h.t. krav. Badet/våtrommet må utbedres for å oppnå tilfredsstillende tettesjikt/membranløsning. Viktig at sluk renses regelmessig og at sluk følges med på i kjeller. Innredning med servant, toalett, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin, TG 1. Hjul/trinser i bunn på en dusjdør mangler. Elektrisk styrt vifte. Det er ikke tilluft ved dør, og dette bør etableres. Hulltaking er foretatt fra bod i kjeller, uten å påvise unormale forhold. Eldre fuktmerker, men tørt nå. Gamle fuktmerker, trolig fra før omlegging bad. Hull tatt og ingen fukt nå.
BOLIG, 1. ETASJE: Bad, TG 3. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Vindu i dusjsonen, skader på utforing og listverk. Våtrommet må totalrenoveres, kostnadsemstimert: kr 100 000 - 300 000. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Hulltaking er foretatt fra vindfang uten å påvise unormale forhold.
BOLIG, 2. ETASJE: Bad/vaskerom fra 1984 som skal være pusset opp i 2016, TG 2. Nye veggplater og utstyr. Vinylbelegg på gulv og elektriske varmekabler fra byggeår og oppkant på belegg ved dør. Våtromsplater på vegger. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Gulv er stedvis flatt/svakt motfall. Våtrommet fungerer med dette avviket. Badet har plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsning. Sluk må jevnlig observeres og rengjøres. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Innredning med nedfelt servant, toalett og badekar hvor dusjstang på vegg er koblet fra pga. skader vindu. Opplegg for vaskemaskin. Elektrisk styrt vifte. Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet
Det er kun de hvitevarene som er listet opp som følger med.
Det gjøres oppmerksom på at hvitevarene i boligens kjøkken er av en viss alder, og at kjøper må forvente slitasje som følge alder og normal bruk. Selger, som ikke har bebodd, men leid ut eiendommen har ikke kjennskap til hvitevarenes tilstand.
Boligen er i oktober-november 2022 tegnet om og satt mer tilbake slik det opprinnelig var og inneholder nå en enebolig på 2 plan med godkjent sekundærleilighet i 1. etasje. Siden det er sekundærleilighet er det ingen spesielle brann og lydkrav. Vegg er gipset mot sekundærleilighet og det er satt inn en brann- og lyddør. Det hadde vært mest hensiktsmessig at denne var satt i sekundærleiligheten og ikke i boligdelen. Dette er imidlertid ikke noe krav.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør. Spesifiserte hvitevarer følger (se punkt "Standard".

Oppvarming

Peis med peisinnsats i stue/peisestue, 1. etasje mot vest. Varmekabler i gulv i badene. Ellers elektrisk oppvarming med panelovner.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 21.11.2022 i forbindelse med bruksendring fra enebolig med bygningstype 111 til enebolig med sekundærleilighet, bygningstype 112 vedrørende sekundærleilighet med intern adkomst til hoveddel i enebolig (ettrinnstillatelse 10.10.2022). Denne kan fåes ved henvendelse til megler.
Ellers foreligger midlertidig brukstillatelse ved oppføring av boligen, som ble gitt 25.01.1985, som også kan fåes ved henvendelse til megler, hvor tillatelsen er gitt på følgende vilkår:
l. Terrenget må planeres med fall fra veggene.
2. Trapper med mer enn to opptrinn skal ha rekkverk/håndlist på
begge sider.
3. Våtrom og WC skal luftes forskriftsmessig.
4. Badet i 1. etasje må ferdigstilles.
5. Rundt rør som går gjennom gulv/vegg skal det være fugemasse.
6. Kjelleretasje må isoleres.
7. Det gjenstår avsluttende arbeider i kjelleren og utvendig.
8. Beslag etc. er ikke kontrollert p.g.a. snø.
9. Isolasjonen må beskyttes mot unødvendig nedkjøling ved raftet.
Forøvrig skal det bemerkes at store deler av arbeidene er lite
tilfredsstillende utført.
Frist for fullføring av arbeidet var : 01.07.1985. Det er uklart hva som er utført. Kjøper overtar ansvaret for dette.
Kjelleretasjen inneholdt gang og boder. Det er av tidligere eiere satt inn kjøkkeninnredning i gangen og etablert 2 bad i boder. Innredning av disse rom er ikke bruksendret/omsøkt eller godkjent av kommunen. Konsekvensen ved søknad kan være at rommet ikke godkjennes og da må brukes som bod/midlertidig oppbevaring. Kjøper overtar alt ansvar, kostnad og risiko for dette videre.
Soverom innenfor kjøkken i boligens hoveddel er omgjort fra vaskerom og avviker fra godkjente bygningstegninger, men dette er ikke et søknadspliktig tiltak da rommet fortsatt er definert under boligens hoveddel.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven. Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser/servitutter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3803/43/45:
10.06.1930 - Dokumentnr: 900509 - Erklæring/avtale
Forbud mot næringsvirksomhet / gjerdeplikt / rett til avløp
for kloakk.
30.07.1935 - Dokumentnr: 900476 - Bestemmelse om vannledn.
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
gjennom veggrøften langs Sørlandske riksvei i Sem
29.05.1984 - Dokumentnr: 6739 - Bestemmelse om kloakkledn
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Vegvesenets betingelser vedtatt
18.09.2003 - Dokumentnr: 12672 - Bestemmelse om veg
Vegvesenets betingelser vedtatt
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
04.06.2004 - Dokumentnr: 7722 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr: 3803 Gnr: 43 Bnr: 99
Bestemmelse om rett til å grave over og legge ned ledninger
for vann og avløp og vedlikehold av disse
Med flere bestemmelser
10.06.2004 - Dokumentnr: 8113 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr: 3803 Gnr: 43 Bnr: 168
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Eiendommen gbnr. 43/168 gis rett til tilknytning og vedlikehold
av vann- og avløpsanlegg over eiendommen gbnr. 43/45.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.
Med flere bestemmelser
03.01.2006 - Dokumentnr: 60 - Best. om vann/kloakkledn.
Rett for gbnr. 43/173 til tilknytning og vedliekhold av vann-
og avløpsledning over eiendommen gbnr. 43/45
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser/servitutter.

Eventuell adgang til utleie

Den del av boligens 1. etasje som er innredet som en sekundærleilighet er lovlig for beboelse, men er ikke godkjent som separat boenhet av kommunen. Det er iht. kommunens godkjennelse av ettrinnstillatelse av 10.10.2022 etablert adkomst mellom sekundærleilighet og hoveddel.
Det gjøres oppmerksom på at det er krav til forsvarlige radonnivåer ved utleie. Radonmåling er foretatt iht. Radon rapport datert 25.08.2015 som er godt innenfor krav hva gjelder radonverdier. Rapport følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Diverse

Selger har ikke bebodd eiendommen og selger har derfor ikke inngående kunnskap om eiendommens tilstand og beskaffenhet. Kjøper må derfor kunne påregne at det kan være flere feil og mangler som normalt oppdages ved normal bruk av boligen, men som selger ikke har mulighet til å vite. Selger har derfor avholdt tilstandsrapport på eiendommen med tanke på å få fram slike feil, og kjøper oppfordres å lese salgsoppgave og tilstandsrapporten grundig før innleggelse av bud på eiendommen. Kjøper overtar derfor all risiko for denne type feil og mangler.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt til ved Semsbyen og i kort gange til sentrumsfunksjoner som bl.a. REMA 1000 Sem, Coop Extra Semsbyen og Europris m.m. Kun 3 min. gange til busstopp, ca. 3 min. gange (200 m) til Sem skole (1-7 kl.) og ca. 5 min. gange til Semsbyen idrettshall. Tønsberg sentrum: Ca. 6 km. Kort avstand for påkjøring til E-18 og ca. 13 min. kjøreavstand til Sandefjord Lufthavn, Torp. Se ellers vedlagte nabolagsprofil til salgsoppgave.

Adkomst

Fra E-18 ved Semsbyen ta av til Tønsberg og følg Ramnesveien (300) mot Tønsberg. I rundkjøringen før jernbanebrua ta Semslinna første avkjøring til høyre. Følg forbi avkjøring til Gamle Ramnes vei (første til høyre) og avkjørsel til eiendommen er da neste avkjøring til høyre (innkjørsel mellom 2 trær).
Fra lyskrysset ovenfor Tønsberg jernbanestasjon følg Farmannsveien nordover til rundkjøring og ta 1. avkjøring til høyre. Følg til neste rundkjøring og ta 2. avkjøring til høyre ut på Semslinna (300) og følg fram til rundkjøringen ved Jarlsberg Travbane og ta 2. avkjøring til høyre videre på Semslinna til neste rundkjøring og ta 2. avkjøring til høyre til Semslinna mot Semsbyen. Følg forbi avkjøring til Gamle Ramnes vei (første til høyre) og avkjørsel til eiendommen er da neste avkjørsel til høyre (innkjørsel mellom 2 trær).

Barnehager, skoler og fritid

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Tomten er opparbeidet med stor asfaltert gårdsplass med rikelig biloppstillingsplasser. Ellers er tomten opparbeidet med noe plen, terrasseplatting mot øst og stor, nordvest vendt terrasse med støpt dekke i bakkant av huset.

Parkering

Boligen har ingen garasje. God plass for biloppstilling på stor, asfaltert gårdsplass foran boligen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via offentlig vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til Boliger i henhold til reguleringsplan Semsbyen datert 16.02.2000, planid. 3803 14009 og Sem datert 06.02.2019, planid. 3803 PP001 med tilhørende reguleringsbestemmelser 14009 datert 16.02.2000, sak: 003/00 endret den 16.06.2004 iht. bystyresak 123/04. Eiendommen ligger i et område som i Kommuneplan datert 22.05.2019 er avsatt til Boligbebyggelse - Nåværende.
Relaterte planer:
Planid. 14011 Sem bo- og servicesenter datert 21.05.2003
Planid. 14012 Semsbyveien 82B datert 08.12.2004
Planid. 20090008 Utvidelse av næringsområde ved Døvleveien datert 13.4.2011
Planid. 20110049 Hjørnetomt Hageveien/Semsbyveien datert 22.5.2013
Planid. 20110053 Døvleveien, gbnr. 43/18 og del av 43/1 datert 17.9.2014
Planid. 20150112 Gang- og sykkelvei langs Semsbyveien, Askehaugveien-Andebuveien datert 16.3.2016
Planid: 20160142 Semsbyveien 71B m.fl. datert 14.3.2018
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 15.989,25 for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, standard renovasjon, feiing/tilsyn for enebolig iflg. opplysning fra Tønsberg kommune.
Strømforbruk: Eiendommen har vært utleid av selger med strømkostnader i tillegg til husleie, og selger kjenner derfor ikke til strømforbruk.
Boligen har en årlig forsikringspremie på kr 14.636,- (Codan Forsikring).
Boligen er tilknyttet Telenor som leverandør av kabel-tv og bredbånd, men selger har idag ingen signaler inn i boligen og har innlevert TV-tuner/dekoder til Telenor.
Utgiftene er basert på nåværende eiers avtaler.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr 2 168 451,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2020 bli kr 7 806 423,-.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen og leilighetens andel av eventuell fellesgjeld, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 7.176.170,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 14.650,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

TJA INVEST AS

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvarnkan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,10% av salgssummen
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 18.400,-
Visninger: kr 1.875,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 21-0019/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Tønsberg
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR21.2219

Dato

Sist oppdatert: 12. januar 2023 kl. 13:10

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Lignende boliger

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.