Komplett salgsoppgave

Peder Claussøns gate 25

3 150 000 kr
84 m²
2 soverom
Velkommen til 
Peder Claussøns gate 25, presentert av Krogsveen v/Emma Fredrikke Jakobsen
Velkommen til 
Peder Claussøns gate 25, presentert av Krogsveen v/Emma Fredrikke Jakobsen
Vestre Platå
Innholdsrik leilighet i klassisk murvilla. 2 soverom. Hage og Terrasse. Nærhet til sentrum.

Estimert lånekostnad pr. mnd kr. 0

 • Prisantydning
  3 150 000 kr
 • Omkostninger
  79 920 kr
 • Totalpris
  3 229 920 kr
 • Etasje
  1
 • Byggeår
  1918
 • Soverom
  2 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  84 m²
 • Bruksareal
  87 m²
 • Tomteareal
  213 m² (eiet)
 • Type
  Halvpart horisontaldelt bolig
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Rød G

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til Peder Claussøns gate 25, som er en lys og lekker 3-roms leilighet med en sentral og etterspurt beliggenhet like utenfor bykjernen i Stavanger. Boligen har gangavstand til sentrum og gode servicetilbud rett utenfor døren, som dagligvare, konditori og spisesteder.

 • Innholdsrik leilighet med 2 soverom.
 • Nytt kjøkken og hvitevarer 2020.
 • Slipte parkettgulv i 2020 (stue og 2 soverom)
 • Bad og toalett pusset opp i 2019.
 • Flislagt gang med varmekabler, pusset opp i 2019.
 • Terrasse med gode solforhold.
 • Svært gode lagringsmuligheter.
 • God offentlig kommunikasjon.
 • Velkommen til visning!

  Innhold og byggemåte

  Eiendommen

  Peder Claussøns gate 25, 4008 STAVANGER
  Kommunenummer 1103, gårdsnummer 58, bruksnummer 1084, seksjonsnummer 1

  Innhold

  Totalt bruksareal: 87 kvm
  Totalt primærrom: 84 kvm
  Primærrom:
  1. etasje 84 kvm: Stue, 2 soverom, kjøkken, entré og toalett.
  Sekundærrom:
  1. etasje 3 kvm:
  I tillegg disponerer boligen boder i kjeller på 48 kvm.
  Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra tilstandsrapport datert 11.07.2022, utført av Anticimex. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

  Byggemåte

  Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
  Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført i stein, teglstein og trekonstruksjoner. Saltak tekket med takstein. Yttervegger med betongoverflater. Les for øvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at rapporten inneholder 48% TG0 og TG1, 39% TG2 på grunn av alder, skader mv., 4% TG3 strakstiltak nødvendig og 9% TGIU ikke undersøkt.
  Det er gitt følgende på TG3:
  - Ildsted: Avstand fra ildsted til brennbart materiale synes være for liten, og dermed i utgangspunktet forskriftsstridig. Det kan likevel være tilfelle at ildstedet innehar spesielle egenskaper som gjør at det likevel oppfyller forskriftskravene. For å verifisere dette må brukerveiledning og teknisk dokumentasjon for det aktuelle ildstedet innhentes. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000.
  - Brannskiller: Det hefter usikkerhet ved om brannskiller er korrekt utført i henhold til byggeteknisk forskrift i bod opp mot trapp fellesareal. Ytterligere undersøkelser må påregnes. Sjablongmessig prisanslag gjelder for ytterligere undersøkelser. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000.
  Det er gitt følgende på TG2:
  - Bad: Det foreligger lite informasjon om våtrommet generelt og utførelsen bærer stedvis preg av egeninnsats, med den risiko dette medfører, eksempelvis er gulvet utenfor dusjsonen tilnærmet flatt og det er ikke membranoppbrett ved dørterskel. Dette er vurdert til å ikke være tilfredsstillende med tanke på lekkasjesikkerhet. Flisearbeidet har ujevnheter. Begrenset tilkomst til sluk grunnet plassering av dusjkabinett. Membran kan ikke verifiseres. Servantskap er løs/ikke godt nok festet, bør utbedres. Det er registrert problemer med avløpsrør treg avrenning fra wc. Ytterligere undersøkelser anbefales. Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking grunnet våtsonens plassering. Basert på våtrommets registrerte avvik er TG 2 valgt for å belyse at konstruksjonen har fuktrisiko. Tilstanden inne i konstruksjonen er ikke kjent. Det er ikke utført fuktsøk med egnet instrument grunnet plassering av dusjkabinett.
  - Innerdører: Enkelte innerdører bærer preg av slitasje. Innerdør til Bad krever utbedringer vedrørende hengsler.
  - Kjeller: Symptomer på utilsiktet fuktighet og råteskader er stedvis observert på vegger. Det er stedvis observert spor etter treskadeinsekter. Etasjeskilles konstruksjon er i hovedsak skjult og det kan derfor ikke utelukkes skjulte skader. Ytterligere undersøkelser og utbedringer anbefales. Hulltaking er ikke utført med bakgrunn i at utforet vegg har synlige fuktskjolder/merker og at deler av arealet er et fellesareal.
  - Ildsted: TG 2 er i hovedsak satt grunnet alder, risiko og det ikke er fremlagt siste tilsynsrapport av fyringsanlegget.
  - Etasjeskille: Det er merkbare skjevheter i Stue. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt i rommet er målt til ca. 33 mm. Målingene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Skjevheter er mer påregnelige i eldre bygninger enn i nye. Årsaken til skjevhetene er ikke vurdert.
  - Vannrør og avløpsrør: Vannrør i boligen er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er overskredet. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
  - Radon: Det er ikke foretatt Radonmålinger i boligen.
  - Elektrisk anlegg: Det er kun fremlagt samsvarserklæring på deler av det elektriske anlegget, montert etter 1999. Varmtvannsbereder har ikke fast tilkobling, men er koblet med stikkontakt. Fare for varmgang. Med blant annet bakgrunn i de registrerte avvik bør det gjennomføres en utvidet elkontroll av en kvalifisert elektrofaglig person.
  - Fasade: Det er stedvis observert sprekker, riss, bom og pussavskalling på murfasaden. Årsak er ikke kjent. Krever tiltak og oppfølging med jevnlig ettersyn.
  - Dører og vinduer: Enkelte vinduer bærer preg av slitasje og elde. Innsettingsdetaljer rundt enkelte dører bærer preg av ufagmessig utførelse. Ytterligere undersøkelser anbefales.
  - Yttertak: På grunn alder.
  - Terrasse: Rekkverkshøyden er under 1,0 meter.
  - Utvendig trapp: Det er observert sprekker og riss. Uvisst om negativ utvikling er fortsatt gjeldende eller om utviklingen har stoppet/er stabil.
  - Grunnmur: På grunn av alder.
  - Drenering: Dreneringens tilstand har påvirkning på underetasjens bruksområder og bygningstekniske tilstand. Drenering er nedgravd og skjult, men er vurdert å være fra bygningens opprinnelige byggeår. Alder samt symptomer på utilsiktet fuktighet tilsier at forventet gjenværende brukstid er kort/utløpt. Se punkt "Konstruksjoner" under avsnitt om Rom under terreng, og punkt "Grunnmur" under avsnitt om Grunnmur, fundamenter. Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand, men på bakgrunn av at det påvises fuktproblemer bør det påregnes utbedringer/utskiftninger.
  - Vann- og avløpsledninger: Alder og materialvalg tilsier at anbefalt brukstid og restlevetid på vann- og avløpsrør med tilliggende utstyr bør vies spesiell oppmerksomhet. Materialene er skjulte i grunnen og dermed er det kun alder som kan gi indikasjon på tilstand.
  Det er gitt følgende TGIU på:
  - Kjeller: Stedvis begrenset tilkomst til areal/overflater grunnet mengder lagrede gjenstander.
  - Yttertak: Taket er inspisert fra bakkeplan grunnet sikkerhetsmessige forhold, med de begrensninger dette innebærer.
  - Grunnmur: Fundamenter er naturgitt skjult, og det er for øvrig ingen sikre og dokumenterte opplysninger om type fundamenter som huset har. Byggegrunnens beskaffenhet er ukjent.

  Moderniseringer og påkostninger

  Informasjon fra selger:
  - Slip gulv i 2020.
  - Nytt kjøkken.
  - Fikset bod (nytt gulv, lister, malt og satt opp hyller).
  - Installert Lyse.
  - Ny garderobe på hovedsoverommet.

  Standard

  For utfyllende teknisk standard for øvrig henvises det til vedlagt tilstandsrapport.

  Løsøre og tilbehør

  Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.
  Hvitevarer på kjøkkenet som oppvaskmaskin, komfyr, platetopp og kjøleskap vil følge handelen.

  Oppvarming

  Vedovn og elektrisk. Varmekabler i gang og bad.
  Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

  Ferdigattest/brukstillatelse

  Eiendommen har vært brukt til boligformål siden 15.12.1918.
  Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.
  Det foreligger byggetegninger på påbygg fra Stavanger kommune datert 03.12.1993.
  Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
  Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
  Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen. Dagboknr 3631, tinglyst 26.09.1960, type heftelse: Bestemmelse om vannledning/kloakkledning.
  Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter

  Eventuell adgang til utleie

  Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

  Beliggenhet og tomteforhold

  Beliggenhet

  Leiligheten har en svært sentral og etterspurt beliggenhet like utenfor bykjernen i Stavanger. Boligen har gangavstand til sentrum og fyldig servicetilbud rett utenfor døren, som dagligvare, konditori og spisesteder. Selv om boligen har en sentral plassering på Vestre Platå er området rolig og etablert, med kort vei til barnehage og skole. Nærområdet byr også på kulturinstitusjoner som Stavanger konserthus og konsertlokalet Folken.
  Det er flere grøntarealer i området blant annet Ledaalparken, Mosvannet og Vålandsskogen. For de treningsglade finner man Sats Treningssenter like ved.
  Alt i alt har en alt en trenger innen kort rekkevidde. I tillegg er det gode bussforbindelser.
  For mer informasjon, se vedlagt nabolagsprofil.

  Barnehager, skoler og fritid

  Kampen barneskole 0.7 km
  Våland barneskole 1.1 km
  Storhaug barneskole 1.3 km
  Kannik ungdom skole 1 km
  St. Svithun ungdom skole 1.3 km
  St. Olav videregående 0.3 km
  Stavanger katedralskole 0.6 km
  Solvang barnehage 0.1 km
  Noas Ark barnehage 0.1 km
  Triade barnehage - Rudlå 0.5 km
  Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

  Beskrivelse av tomt

  Eiet tomt på 213 kvm. Tomten disponeres hovedsaklig av eier av snr. 1, bortsett fra tomtens fellesområde, jfr. seksjonering. Konf. megler ved spørsmål.

  Parkering

  Soneparkering etter gjeldende bestemmelser. Ihht Stavanger Parkering sine nettsider koster et sonekort per 24.08.2022 kr 170,- per mnd.
  Selger kan ikke garantere at ny eier får sonekort.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
  Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Sameiet er ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

  Regulerings-og arealplaner

  Eiendommen er regulert til boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse og bevaring kulturmiljø i henhold til reguleringsplan 2332, Reguleringsplan for Vestre Platå nord. Eiganes og Våland bydel. Datert 29.10.2018 med tilhørende reguleringsbestemmelser.
  Eiendommen følger kommuneplan KPL-1103, kommuneplanens arealdel 2019-2034, datert 09.12.2019. Med tilhørende bestemmelser.
  Delarealer:
  - Angitt hensyn: bevaring kulturmiljø. Hensynsonenavn: H570_432. Areal: 213 kvm.
  - Arealbruk: Boligbebyggelse, Nåværende. Delareal: 213 kvm.
  I Stavanger kommune er det laget estetiske retningslinjer for Trehusbyen, med hjemmel i Plan- og bygningsloven. Vi oppfordrer kjøpere som planlegger påbygg og fasadeendringer om å gjøre seg kjent med bestemmelsene.
  Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

  Økonomi

  Kommunale utgifter

  Kommunale avgifter er kr 14 980,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon, feiing/tilsyn, restavfall og eiendomsskatt
  Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. kr 2.000,- pr. mnd.
  Boligen er tilknyttet Lyse som leverandør av kabel-tv/ internett og har avgift på
  kr 1.190 pr. mnd. Tv-tuner/dekoder medfølger ikke.
  Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

  Formuesverdi

  Formuesverdi for 2020 var kr 791 923,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
  Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2021 bli kr 2 850 923,-.
  Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Omkostninger

  I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
  - Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
  - Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
  - Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
  Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 3.229.920,-.
  I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,- .

  Tilbud om lånefinansiering

  Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

  Betalingsbetingelser

  Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

  Annen viktig informasjon

  Eier

  crescence mekounde ngono

  Overtakelse

  Etter nærmere avtale med megler.

  Boligselgerforsikring

  Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
  Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

  Boligkjøperforsikring

  Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
  For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
  Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

  Budgivning

  Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
  Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
  For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

  Hvitvaskingsreglene

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
  Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
  Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
  Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
  Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
  Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

  Lovanvendelse

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
  Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
  Vederlag: 1,3 % av salgssummen.
  Tilrettelegging kr 12.000,-
  Oppgjør: kr 5.550,-
  Markedspakke: kr 18.000,-
  Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
  Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

  Opplysninger om oppdraget

  Oppdragsnummer 35-0132/22
  Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Stavanger
  NO 950 007 613 MVA
  Oppdragets KR-kode KR35.22132

  Dato

  Sist oppdatert: 29. september 2022 kl. 23:25

  Dokumenter

  Utskriftsvennlig salgsoppgave

  Område

  Legg til steder som er viktige for deg

  Prisutvikling for området

  Kvadratmeterpris
  0 kr/m²
  Endring
  ↘︎ % ()

  Visning

  Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
  Lurer du på noe?

  Lignende boliger

  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █
  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █
  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █

  Jakter du lignende boliger?

  Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

  På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

  Skreddersydd flyttepakke

  Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

  Hjelp med både kjøp og salg

  Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

  Hjelp til finansiering

  Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.