Komplett salgsoppgave

Goaveien 139A

3 190 000 kr
49 m²
3 soverom
Velkommen til Goaveien 139a
Velkommen til Goaveien 139a
Viste
Fint beliggende hytte med en nydelig panorama utsikt over sjøen. Solrik eiendom.

Boliglånskalkulator

 • Prisantydning
  3 190 000 kr
 • Omkostninger
  81 092 kr
 • Totalpris
  3 271 092 kr
 • Etasje
  1
 • Byggeår
  1940
 • Soverom
  3 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  49 m²
 • Bruksareal
  49 m²
 • Tomteareal
  698,6 m² (eiet)
 • Type
  Fritidseiendom ved sjøen
 • Eierform
  Eiet
 • Energimerke
  Oransje G

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Hytten ligger på en liten høyde med fantstisk sjø- og panormautsikt som en kan nyte fra store deler av eiendommen. Hytten ligger fint til i terrenget som gjør at en kan nyte solen fra morgen til kveld.
- Lyst og moderne innredning
- Arealeffektivt
- 3 soverom
- Eget vaskerom
- Stor opparbeidet tomt med gressplen, trær og bed
- Hytten ligger en liten rusletur fra Vistestranden
- Flotte turstier og bademuligheter
- Liten kjøretur unna Randaberg sentrum, med dens alle fasiliteter
- Båtutleie muligheter få meter unna

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Goaveien 139A, 4071 RANDABERG
Kommunenummer 1127, gårdsnummer 59, bruksnummer 80, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 49 kvm
Totalt primærrom: 49 kvm
Primærrom:
1. etasje 49 kvm: Stue, kjøkken, bad, 3 soverom og vaskerom.
I tillegg er det anneks på ca 14 kvm (dette trenger renovering).
Markterrasse på omkring ca 40 kvm.
Krypkjeller er ikke måleverdig areal blant annet grunnet lav takhøyde/ikke tilfredsstillende gulv.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 11.04.2022 utført av Anticimex AS stavanger .

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført i tre, stein og betongkonstruksjoner. Saltak tekket med asfaltpapp og yttervegger med liggende trekledning. Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at rapporten inneholder 34% TG2, 3% TG3 og 6% TGIU.
Følgende er gitt TG3:
- Bad 1. etasje: Det er foretatt hulltaking og utført fuktmåling med egnet instrument, i tilstøtende rom til våtsone. Det ble ikke registrert forhøyede verdier eller andre avvik. Sluket er isolert inne i dusjsonen. Vannsøl eller lekkasjevann utenfor denne sonen har ingen/redusert mulighet til å nå sluket. Utbedringer kan være å etablere dusjkabinett. Det ble observert dårlig vedheft ved beleggskjøt i overgangen gulv/vegg i dusjsone. Fare for fukt kan komme inn i konstruksjonen. Utbedringer anbefales. Gulvet utenfor dusjsonen er tilnærmet flatt. Lokalfall i dusjsonen er mindre enn hva som ideelt anbefales. Det ble målt på tilfeldig sted og målingen viste en høydeforskjell på 7 mm. Fallet er mindre enn 1:50 i en avstand på 80 cm. Etter utført vanntest i dusjsone ble det observert enkelte overflater med motfall (stående vann). Utbedringer anbefales. I følge forrige eiers egenerklæring ble tiltak på bad i år 2008, i hovedsak utført av forrige eier som egeninnsats, med den risiko dette medfører.
- Vaskerom 1. etasje: Naturlig ventilasjon og ikke mekanisk avtrekk. Redusert luftutskiftning. Mekanisk avtrekk bør etableres. Det ble observert riss/sprekk i overflate i himling. Det ble utført fuktsøk med egnet instrument på dette området. Det ble ikke registrert negative avvik ut fra referansepunkt tatt på et annet område på samme himling. Årsak er ukjent og ytterligere undersøkelser anbefales. Det kan ikke verifiseres om det er benyttet membran på våtrommets gulvflater. Fare for fukt kan komme inn i konstruksjon. Ytterligere undersøkelser og utbedringer anbefales. Hulltaking og fuktmåling fra tilstøtende vegger er ikke utført, grunnet rommet ikke har våtsoner på vegger(Det er ikke etablert servant/utslagsvask i rommet). Våtsone i rommet er gulv. TG2 er satt for å belyse risiko. I følge forrige eiers egenerklæring ble tiltak på Vaskerom i år 2008, i hovedsak utført av forrige eier som egeninnsats, med den risiko dette medfører.
- Øvrige rom: Gulv bærer stedvis preg av slitasje. Utbedringer kan vurderes. Dørbladet til innerdør ved vaskerom har kontakt med dørterskel/dørkarm, noe som gjør at døren henger når den åpnes og lukkes. Krever justering av dørblad/dørkarm.
- Krypkjeller: Det er påvist fuktproblematikk i krypekjeller. Krypekjeller har tilsig av fukt i grunn og det er stedvis observert rikelig med edderkopp-kokonger. Fukt må stoppes. Erfaringsmessig er krypekjellere en risikokonstruksjon knyttet til fukt og skader/skjulte skader. Deler av krypekjelleren er ikke undersøkt, grunnet begrenset tilkomst. Utbedringer og regelmessig ettersyn anbefales.
- Loft: Konstruksjonen er lukket og det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført. Erfaringsmessig betraktes slike konstruksjoner som fuktrisikokonstruksjoner. TG2 er valgt for å belyse risiko. Skjulte skader kan derfor ikke utelukkes, selv om det ikke ble observert skader eller symptomer på skader. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
- Etasjeskiller 1. etasje: Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt i rommet er målt til ca. 16 mm. Årsak til forskjellene er ikke vurdert.
- Tekniske anlegg, VVS anlegg: TG2 er valgt på varmtvannsbereder på grunn av alder. Det kan ikke utelukkes behov for reparasjoner/utskiftning innen rimelig tid. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Stakeluke er ikke lokalisert. Stakeluke bør lokaliseres og tilkomst må etableres.
- Elektriske anlegg: Det er kun fremlagt samsvarserklæring på deler av det elektriske anlegget, montert etter 1999. Se sjekkliste dokumentasjon. Med bakgrunn i de registrerte avvik bør det gjennomføres en utvidet el -kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person.
- Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger i boligen. Dette er anbefalt jf. DSA.
- Fasader inkl. kledning: Panel er stedvis råteskadet, og utbedringer bør utføres. Det er stedvis observert løs/ikke godt nok festet skadedyr sikring under/nedre del av ytterkledning. Ytterligere undersøkelser og utbedringer anbefales.
- Vinduer: Vinduer er av eldre dato og har behov for oppgraderinger/ overflatebehandling. Det må forventes høyere varmetap fra disse vinduene sammenlignet med vinduer fra nyere dato. Til informasjon ble det utført stikkprøvekontroll på enkelte vinduer, hvor åpne/lukkefunksjon ikke fungerte som forventet. Det ble også observert punktert glass/vindu.
- Dører: Ytterdører er av eldre dato og har behov for oppgraderinger/ overflatebehandling. Det må forventes høyere varmetap fra disse dørene sammenlignet med dører fra nyere dato. Til informasjon ble det utført stikkprøvekontroll på dører hvor åpne/lukkefunksjon fungerte som forventet.
- Yttertak: I følge forrige eiers egenerklæring ble taktekking utført av forrige eier som egeninnsats med den risiko dette medfører. Det ble også observert symptomer på slitasje, enkelte ufagmessige tettedetaljer/utførelser og nedsatt funksjon i taktekkingen. TG2 er valgt for å belyse at bygningsdelen har en tilstand som tyder på behov for utbedringer/utskiftninger i fremtiden.
- Terrasse: Rekkverkshøyden er under 1,0 meter. Rekkverk har stedvis en tilstand og/eller utforming som vurderes å ha behov for utbedringer med tanke på sikkerheten. Avvik fra gjeldende forskrift. Det ble stedvis observert bom, riss og sprekker på overflater i rekkverk utført i betongkonstruksjoner. Utbedringer anbefales.
- Utvendige trapper: Det er stedvis observert løse stein/skifer på utvendig trapper og steinbelagte områder. Utbedring må forventes.
- Drenering: Dreneringens tilstand har påvirkning på krypekjellerens bygningstekniske tilstand. Drenering er nedgravd og skjult, og av den grunn må estimert tilstand vurderes ut i fra alder. Estimert teknisk levetid på drenssystem har et betydelig sprang, og er mellom 20 - 60 år. Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand, men på bakgrunn det påvises fuktproblemer bør det påregnes utbedringer. TG2 settes også for å belyse risiko.
- Forstøtningsmurer: Skjevheter stedvis påvist. Uvisst om negativ utvikling er fortsatt gjeldende eller om utviklingen har stoppet/er stabil. Ytterligere undersøkelser anbefales.
Følgende er gitt TG3:
- Skorsteiner inne i boligen: Avstand fra røykrør til brennbart materiale synes være for liten, og dermed i utgangspunktet forskriftsstridig. Det kan likevel være tilfelle at ildstedet innehar spesielle egenskaper som gjør at det likevel oppfyller forskriftskravene. For å verifisere dette må brukerveiledning og teknisk dokumentasjon for det aktuelle ildstedet innhentes. Det foreligger ikke dokumentasjon på montering. TG 3 er satt for å belyse risiko. Sjablongmessig prisanslag gjelder kostnader med tanke på tilsyn av fyringsanlegget. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000
- Ildsteder inne i boligen: Avstand fra røykrør til brennbart materiale synes være for liten, og dermed i utgangspunktet forskriftsstridig. Det kan likevel være tilfelle at ildstedet innehar spesielle egenskaper som gjør at det likevel oppfyller forskriftskravene. For å verifisere dette må brukerveiledning og teknisk dokumentasjon for det aktuelle ildstedet innhentes. Det foreligger ikke dokumentasjon på montering. TG 3 er satt for å belyse risiko. Sjablongmessig prisanslag gjelder kostnader med tanke på tilsyn av fyringsanlegget. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000
- Anneks/bod: Vesentlig slitasje , feil og mangler er påvist, eksempelvis omfattende råteskader. Total fornying må påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 100 000 - 300 000
Følgende er ikke undersøkt, TGIU: Fundamenter, byggegrunn, vann- og avløpsledninger og septiktank.
Selger opplyser følgende i egenerklæringsskjema:
Ildstedet mangler brannvegg og må godkjennes av brannvesenet. Det er en enkel operasjon å få til og i tillegg mangler trinn på taket for feier.
Se supplerende tekst i tilstandsrapporten om eiendommen. Kjøper overtar ansvar og risiko for dette.

Moderniseringer og påkostninger

Selger har gjort følgende i dis eiertid:
- Ny trapp til eiendommen
- Deler av stein bed/sti i hagen fornyet
- Div maling og andre forbedringer på mur, utvendig panel, terrasse og dører

Standard

For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til vedlagt tilstandsrapport.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.
Kun integrerte hvitevarer medfølger.
Møbler og diverse kan kjøpes for rimelig pris om ønskelig.

Oppvarming

Vedovn og elektrisk. Ildstedet mangler brannvegg og må godkjennes av brannvesenet.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden 1940.
Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.
Det foreligger ikke godkjente byggetegninger hos kommunen.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
1127/59/80:
17.07.1975 - Dokumentnr: 3329 - Fredningsvedtak
Vedr. "Vistehola"
Gjelder denne registerenheten med flere
Fredningsbestemmelser for et område foran Vistehola
12.10.1977 - Dokumentnr: 5836 - Bestemmelse om bebyggelse
Det er gitt eier av gnr 59 bnr 162 tillatelse til å bygge 2 meter fra felles grenselinje. Ved bygging på gnr 59 bnr 80 må det ha en avstand fra felles grenselinje på 6 meter.
09.09.1940 - Dokumentnr: 990010 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1127 Gnr:59 Bnr:11
29.10.1940 - Dokumentnr: 302927 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:1127 Gnr:59 Bnr:11
25.11.1970 - Dokumentnr: 3324 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:1127 Gnr:59 Bnr:79
Eiendommen har veirett over eiendom gnr 59 bnr 156 i Randaberg kommune.

Eventuell adgang til utleie

Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Hytten har en flott beliggenhet ved "Vistehålå". Vistestranden ligger vakker til, som en av boligens nærmeste naboer, med flotte turstier og bademuligheter sommerstid. Randaberg sentrum med gode servicetilbud er en liten kjøretur unna. Her finner en bl.a. dagligvarebutikker, apotek, frisør, vinmonopol, kafé m.m. Det er heller ikke langt unna Stavanger sentrum og alle de gode tilbud man finner der om nødvendig.

Adkomst

Se google maps - det er enkelt å finne frem i kartet.
Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 698,6 kvm.

Parkering

Ingen parkering på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
Eiendommen er tilknyttet kommunal vannledning via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.
Eiendommen har privat septiktank. Kommunen har en generell hjemmel til å kreve at eiendommer med privat septiktank kobler seg til det offentlige avløpsnettet. Kontakt megler for ytterligere informasjon.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 20.06.2019 er avsatt til LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk, reindrift, gårdsstilknyttet næringsvirksomhet og båndlegging etter lov om naturvern (699 kvm) med tilhørende bestemmelser.
Eiendommen ligger i et område merket Kulturminne.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 7 317,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for grunnavgift for vann, vann-hytte, tømming av minirensanlegg, hytterenovasjon og eiendomsskatt på bygning.
Eiendomsskatten er kr 1 199,- for inneværende år.
Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. kr 6.000 pr år.
Boligen har en årlig forsikringspremie på kr 2.000,-.
Selger har brukt streaming via AppleTV. WIFI ikke innlagt. Eiendommen har parabolantenne.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr 95 799,- ifølge skatteetaten.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten utgjør kr. 1 199,- pr år.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 3.271.092,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr 9.900,-. (Hyttepakke).

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Chandima Jinadasa Wåge

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 35.000,-
Tilrettelegging kr 12.000,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 17.100,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 35-0077/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Stavanger
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR35.2277

Dato

Sist oppdatert: 20. mai 2022 kl. 12:17

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Lignende fritidsboliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.