Gon

Sandvikaveien 1

Prisantydning

3 990 000 kr

Omkostninger: 26 907 krTotalpris: 4 016 907 kr
 • Byggår
  2021
 • Soverom
  6
 • Primærrom
  115 m²
 • Bruksareal
  115 m²
 • Tomteareal
  1 565 m²
 • Type
  Nybygg enebolig/rekkehus
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass og Balkong/Terrasse
 • Fellesutgifter
  1 000 kr

Fire prosjekterte sydvestvendte vertikaldelte boliger. God standard - Innredet med bla. fire soverom, to stuer og to bad

Visning

Vi i Krogsveen ønsker trygge visninger for alle våre kunder og ansatte, og har innført tiltak som sikrer visninger med lav smittefare. Meld deg derfor på visning i god tid innenfor annonsert tidspunkt eller ta kontakt med megler.
Daglig leder - Eiendomsmegler MNEF

Thomas A. Østmo

Larvik
mobil 95994044
telefon 33140014

Send e-post
Bestill verdivurdering
Ansvarlig megler: Thomas A. Østmo

Komplett salgsoppgave

Kort om prosjektet

Boligprosjektet Sandvikaveien 1 består av fire vertikaldelte boliger fordelt på to bygg. Utbygger har et klart mål om at Sandvikaveien 1 skal ha en mest mulig brukervennlig og arealeffektiv planløsning. 
Boligene har bla.: Fire soverom, to bad og to stuer. Godt med vindusflater skal sikre meget godt lys inne i boligene. 
Boligene leveres nøkkelferdige med opparbeidet tomt.
Kjøkken fra anerkjente HTH med integrerte hvitevarer.
To delikate flislagte bad
Sydvestvendte verandaer i 2. etasje og romslige terrasser i 1. etasje.
Carport med sports bod.

Eiendommen

Sandvikaveien 1 , 3260 LARVIK
Gårdsnummer 1001, bruksnummer 74, kommunenummer 3805

Eier

Rama Utvikling AS

Beliggenhet

Meget attraktivt beliggende på Gon. Her har du kort gange til Gon stranda og Rekkeviksbukta med fine
sandstrender, store grøntarealer og nydelige svaberg. Gon og Rekkevik er omkranset av populære og
idylliske rekreasjonsområder.
Nærhet til båthavn, flotte turområder både sommer og vinter, Bergeskogen idrettsanlegg m.m. Kort gåavstand
til Østre halsen barneskole, Mellomhagen ungdomsskole, barnehager og butikker. Det er ca. 10 min. med bil
til Larvik sentrum.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Felles eiet tomt på 1565 kvm. Selger tar forbehold om mindre avvik i tomtens størrelse og endelige grenser inntil oppmålingsforretning er gjennomført. Det er mulig noe av tomtens areal blir avsatt til fortau/sykkelsti

I tillegg til boligseksjonen vil kjøper bli eier av en ideell andel av tomten, tilsvarende 1/4. 
I utgangspunktet er det tenkt at den del av hagen som er naturlig ut for boligen disponeres av denne. 
Sameierne har felles ansvar for drift og vedlikehold av fellesarealene.

Tomten blir opparbeidet med asfaltert gårdsplass og sådd plen. Endelig detaljprosjektering og/eller myndighetskrav kan medføre endringer i utomhusplanen. Mindre endringer i utonhusplanen gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.

Garasje/parkering

Hver bolig har carport med bod

Parkering

Selger forbeholder seg retten til å organisere carporter og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. 

Carportene planlegges seksjonert som tilleggsareal til boligen. Det gjøres oppmerksom på at en vedtektsfestet disposisjonsrett ikke kan gjøres evigvarende i henhold til eierseksjonsloven (maksimalt for 30 år iht. dagens eierseksjonslov). Vedtektene kan endres ved 2/3 flertall i sameiemøtet.

Selger forbeholder seg retten til å fordele garasjeplassene.

Ved behov for handicapvennlige plasser i boligsameiet. De andre beboere som eventuelt får tildelt HC vennlig -plass forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en annen parkeringsplass dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC vennlig plass til annen beboer med dokumentert behov for HC-plass.

konstruksjon

BEBYGGELSE/BYGGEMÅTE
Boligene oppføres i henhold til den seneste byggetekniske forskriften (TEK17). Dette sikrer gode energi- og
boligklimaforhold samt livsløpsstandard med hensyn til plass og fremkommelighet der dette kreves. Forskriften
innebærer videre strenge krav til boligens varmeisoleringsevne og tetthet. Byggene oppføres i to etasjer.
FUNDAMENTERING
Leilighetsbyggene fundamenteres med støpt plate isolert mot mark. Radonsperre mot grunn.
KONSTRUKSJON
Over grunn fundamenteres byggene med bærekonstruksjoner i treverk dimensjonert etter gjeldende forskrift.
YTTERVEGGER/FASADER
Yttervegger bygges av tre med fuktbestandig plate og nødvendig isolasjon. Utvendig fasade får liggende og
stående kledning. Merk at det må påregnes overgang i kledningen mellom etasjene. Enkelte områder i fasaden
vil ha stående kledning for å skape et spennende uttrykk. Fasadekledningen vil være i naturtilpassede farger.
TAKKONSTRUKSJON
Yttertak tekkes med høykvalitets takbelegg i sort utførelse. Vann fra takflatene ledes bort i utvendige renner
og nedløp på bygget.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen blir tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Sameiet er ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Ferdigattest/brukstillatelse

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider. 

Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Eventuell adgang til utleie

Boligene har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele boligen eller enkeltrom (hybel) såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold. En evt. leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje med eier.

Det er krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. Prosjektet bygges slik at nødvendige radontiltak gjennomføres iht. den byggtekniske forskrift som gjelder for prosjektet.

Oppvarming

Det leveres gulvvarme i gang, bad, WC/vaskerom, stue og kjøkken i 1. etg. 
Elektrisk termostatovner i stuen oppe og på soverom.
Balansert ventilasjon med varmegjennvinning

Boligene vil bli solgt som vertikaldelte boliger med seksjonsnummer og organisert i et eierseksjonssameie bestående av 4 boliger / seksjoner. Sameiebrøken utgjør 1/4 pr. bolig. 

Sameiet vil bli ledet av et styre som velges av sameierne. Styret skal ivareta saker av felles interesse for sameierne og forestå driften av sameiet innenfor de rammer sameiet vedtar.

Eieformen følger Lov om eierseksjoner. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser med unntak av:

Det vil bli tinglyst seksjonsbegjæring på eiendommen.

Sameiet vil få legalpant for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet iht. eierseksjonsloven § 31. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp).

Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

24.03.1964 - Dokumentnr: 1210 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSER OM AT FISKERETTIGHETER ER UNNTATT 

24.03.1964 - Dokumentnr: 1210 - Best. om adkomstrett

24.03.1964 - Dokumentnr: 1210 - Best. om vann/kloakkledn.
 
Ingen av disse eldre servituttene har betydning for de nye boligene.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til boligformål
Reguleringsplan: Gon, friluftsområde
Reguleringsbestemmelser: 

Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen.

Det er gitt igangsettingstillatelse for prosjektet den 02.06.20. 

Vedtekter/Hurordensregler

Det er utarbeidet forslag til vedtekter for sameiet og som følger vedlagt i salgsoppgaven. Vedtektene fastsettes av sameiet på sameiermøtet. Det anbefales å delta på sameiemøtene.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Tidspunktet for ferdigstillelse av boligene er pr i dag ikke avklart. Det forventes en byggetid på 6-9 måneder
på prosjektet. Ved oppstart høsten 2020 antas eiendommen å være klar for overtakelse sommeren 2021.
Overtakelsesmåned vil bli varslet Kjøper ca. 3 måneder før. Kjøper aksepterer at endelig overtakelsesdato først vil
bli gitt med ca. 10 ukers skriftlig varsel fra Selger. Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders periode for
overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler.
Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt. Selgeren kan kreve overtakelse inntil
4 – fire – måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle Kjøper om
dette minimum 2 – to – måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal
gis med minst 14 kalenderdagers skriftlige varsel. Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig
brukstillatelse, se eget punkt om ferdigattest.

Forbehold fra utbygger

Det tas forbehold om finansiering av byggeprosjektet, og at det må være solgt 1 boenhet i hvert bygg før beslutning om
igangsetting tas. I nye bygg vil det oppstå sprekker (svinnriss) ved skjøter og sammenføyinger. Det påpekes spesielt
at oppsprekking mellom tak- og veggflater samt dør- og vindusbelistning er en naturlig endring, og at det ikke kan
kreves utbedret så lenge dette ikke innebærer avvik fra normal god håndverksmessig standard. Med dagens krav
til tetthet i boliger og i kombinasjon med miljøvennlige malingsprodukter, kan det oppstå «heksesot» (kjemisk
sverting) i boligen. Det er derfor viktig med god ventilering og forsiktighet med bruk av gass og levende lys.
«Heksesot» er ikke en berettiget reklamasjonsårsak. Det må påregnes at parkettgulv kan gi fra seg lyd/knirk
i løpet av en sesong. Parkett er et «levende» materiale, og det er forutsatt at gulvet skal utvide seg om sommeren
og krympe om vinteren. Lyd/knirk er derfor ingen reklamasjonsårsak om ikke det kan påvises monterings og/
eller produktfeil. Boligen leveres bygge rent (dette er ikke rundvasket).

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Eiendommen(e) selges til fastpris og etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Selger forbeholder seg likevel retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. 

Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post. 

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.

Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.

Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis. Komplett salgsinformasjon utgjør salgsoppgave del 1 og del 2.

Det gjøre spesielt oppmerksom på det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjoneloven § 23. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.

Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

Organisasjonsform

Boligene vil bli solgt som vertikaldelte boliger med seksjonsnummer og organisert i et eierseksjonssameie bestående av 4 boliger / seksjoner. Sameiebrøken utgjør 1/4 pr. bolig. 

Sameiet vil bli ledet av et styre som velges av sameierne. Styret skal ivareta saker av felles interesse for sameierne og forestå driften av sameiet innenfor de rammer sameiet vedtar.

For å sikre utvendig vedlikehold og vedlikehold at utendørs arealer vil det bli etablert faste fellesutgifter
dette vil utgjøre kr 1000,- pr md. Fellesutgiftene dekker: Forsikring, brøyting/strøing og avsetning til utvendig vedlikehold.

Når sameiet er etablert vil sameiet selv kunne bestemme hvilke tjenester som skal inngå i fellesutgiftene.

Eieformen følger Lov om eierseksjoner. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no.

Generell orientering om areal og innhold

Boligens arealer:
Bruttoareal: Ca. 130 kvm
Bruksareal: Ca. 115 kvm
P-rom Ca. 115 kvm
Carport med tilhørende sportsbod:
Bruksareal ca. 24,50 kvm.

Følgende rom vil inngå i boligens primærrom:
Alle rom inne i boligen.

Følgende rom vil inngå i prosjektets sekundærrom: 
Garasje med tilhørende sportsbod på til sammen 24,50 kvm.

Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BTA-arealet angir leilighetens gulvareal med utvendige vegger og halvparten av veggen mot naboleiligheten/gang. BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod. P-rom arealet angir leilighetens bruksareal av primærdel. Innvendig bod er medtatt i beregningen. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal. Boligens balkong og utvendige bodarealer kommer i tillegg for alle arealangivelser. Se prisliste for nærmere opplysninger om de enkelte boligenes arealer.

Tilvang og endringer

Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. Ulempen som tilvalg medfører for selger øker i samsvar med at prosjektet ferdigstilles.

Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsetidspunkt.

Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger. 

Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv.

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.

Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbetillinger for 15 % av kjøpesummen.

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer undefined
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Larvik
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR23.2052

Dato

Sist oppdatert: 05. januar 2021 kl. 12:37

Økonomi

Eiendommens utgifter

Fellesutgiftene er kr 1 000,- pr. mnd. og inkluderer: Bygningsforsikring, brøyting og avsetning til drift og vedlikehold.
Fellesutgiftene justeres normalt en årlig. Ved etablering av sameiet kan sameiet velge hvilke tjenester de ønsker å benytte.

Estimert strømforbruk vil være ca 12.000,- kwh. pr. år.
Det vil bli klargjort for kabel TV og internett inn til boligen. Kjøper kan selv velge abbonnement.

Kommunale avgifter ville for 2020 beløpt seg til kr 9.703,-

Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk. Kjøper må selv tegne innboforsikring

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.

Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.

Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.

Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2019 skal ikke overstige 30 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2019 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

1)	Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 1.025.000,- pr. bolig og andel dokumentavgift utgjør således kr 25.625,- pr. bolig. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2)	Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
3)	Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr 757,- pr. stk.
4)	Sameieinvesteringer kr 6.000,- pr. bolig.
5)	Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger fremkommer av prislisten. 

Visning

Vi i Krogsveen ønsker trygge visninger for alle våre kunder og ansatte, og har innført tiltak som sikrer visninger med lav smittefare. Meld deg derfor på visning i god tid innenfor annonsert tidspunkt eller ta kontakt med megler.
Ansvarlig megler: Thomas A. Østmo
minusVis mindre

Boliger

P-romEtgRomPris
115 m²63 990 000 kr
115 m²63 990 000 kr
115 m²63 990 000 kr
115 m²63 990 000 kr
Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budgivning

Eiendommen(e) selges til fastpris og etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Selger forbeholder seg likevel retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. 

Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post. 

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.

Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.

Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis. Komplett salgsinformasjon utgjør salgsoppgave del 1 og del 2.

Det gjøre spesielt oppmerksom på det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjoneloven § 23. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.

Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.

For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende : 
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen. 
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.

Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt mot et gebyr på kr 50.000,- frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.

Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen. 

Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: kr 50.000,- pr seksjon
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 13.750,-.
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,- 
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 
minusVis mindre

Vedlegg til salgsoppgaven (pdf)

Thomas A. Østmo
Daglig leder - Eiendomsmegler MNEF

Thomas A. Østmo

Telefon
Mobil 95994044
Send epost

Lurer du på noe

Thomas svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.
Flyttehjelp

La oss ta jobben for deg

Ikke stress med flyttevask, pakking, lagring og transport. Vi fikser alt for deg! Helt enkelt.
Finn ut mer

Sjekk din boligverdi!

Bare tast inn adressen din og få svaret med en gang! Enkelt, raskt og helt gratis.