Prosjekt

Pareliusveien 20

15 900 000–16 900 000 kr
160–161 m²
Illustrasjon (avvik kan forekomme)
Illustrasjon (avvik kan forekomme)
Kart
Del
Eirik Norheim
Henrik Hisdal
Presenteres av
Eirik Norheim og Henrik Hisdal
Bekkelaget/Pareliusveien
3 prosjekterte familieboliger | Attraktiv beliggenhet | Solrikt | Garasje
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  15 900 000–16 900 000 kr
 • Omkostninger
  136 342 kr
 • Totalpris
  16 036 342–17 036 342 kr
 • Primærrom
  160–161 m²
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eierseksjon

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Type
P-Rom
Pris
160 m²15,9 MNOK
161 m²16,75 MNOK
160 m²16,9 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Pareliusveien 20 er et nytt og unikt prosjekt hvor det skal oppføres 3 arkitekttegnede familieboliger på en sentralt beliggende tomt i hjertet av Bekkelaget. Boligene ligger i stille og fredelig villavei med en svært barnevennlig plassering. Få minutters gange til trivelige Holtet handelssenter og Bekkelaget Skole. Samtlige boliger har flotte balkonger og sjeldent store hageparseller. Boligene er tegnet av Rak Arkitektur AS. Byggherre er Atlas Portefølje 2 med fokus på kvalitet i alle ledd. I samarbeid med solide entreprenører er de kjent for å bygge moderne, arkitekttegnede boliger med gode planløsninger, god standard på materialer, godt faglig håndverk og flotte utearealer. Bygget har et moderne arkitektonisk utrykk og vil holde en gjennomgående eksklusiv og tidløs stil utvendig som innvending. Boligene bygges iht. TEK 17 med fokus på energieffektivitet med bl.a. balansert varmegjenvinnende ventilasjonsanlegg med ca. 80% gjenvinningseffekt av varmeforbruket. Boligene er svært arealeffektive og har en god planløsning. Alle farge- og materialvalg i boligene er satt sammen av interiørdesigner så her er ingen ting overlatt til tilfeldighetene. Skulle det allikevel være ønskelig med individuelle tilpasninger strekker vi oss langt for å få til dette - her ligger alt til rette for å skape et drømmehjem.
 • 3 meget innholdsrike boliger (enebolig + tomannsbolig)
 • Stille og attraktiv beliggenhet i Pareliusveien
 • 202 kvm BRA
 • 66 kvm stue/kjøkken
 • 3 (4) soverom, 2 bad, tre stuer - stue/spisestue, TV-stue, hagestue
 • Gode, solrike hager
 • Garasje og sportsbod
 • Nærhet til skoler og barnehager
 • Kort vei til kollektivtransport og servicetilbud på Holtet
 • Tegnet av Rak Arkitektur AS Kort oppsummert - sjeldent lekre boliger! Vi forventer oppstart i løpet av 2. kvartal 2023 med 12-15 mnd. byggetid. Skal du flytte på deg, så kjøp nytt! Trygghet: Når du kjøper din nye bolig følges bustadoppføringslova. Et meget forbrukervennlig lovverk som sikrer deg, i likhet med at den og stiller en del krav til utbygger. Loven regulerer bl.a. utbyggers krav til å stille garanti for feil og mangler i hele 5 år etter overtagelse. Omkostninger: Ved kjøp av ny bolig betales det kun dokumentavgift av tomteverdi og ikke den samlede kjøpesummen. Dette er ofte en besparelse i hundre tusen kroners "klassen". Teknisk verdi: Dagens nye boliger oppføres etter strenge tekniske krav til bl.a. isolasjon og energibesparende løsninger som bl.a. balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Dette gir lavere driftskostnader og et bedre inneklima. Nytt er nytt: I en ny bolig vil det være lenge før du må ta på deg «snekkerbuksa» for vedlikehold og oppgraderinger. Bruk fritiden på noe annet en kostbare vedlikeholds- og oppgraderingsarbeider. Få det som du vil: Vi har alle forskjellige behov, kjøper du nytt har du og tid og muligheten til å tilpasse boligen til å bli ditt nye drømmehjem.
 • Innhold og byggemåte

  Eiendommen

  Pareliusveien 20, 1177 OSLO
  Kommunenummer 301, gårdsnummer 154, bruksnummer 160, ideell andel 1/1

  Konstruksjon

  Enebolig og vertikaldelte boliger. Husene leveres med støpt gulvplate og i garasjekjeller leveres vegger med sprøytebetong og bindingsverk/elementer eller tilsvarende etter utbyggers vurdering.
  Huset over terreng vil bli oppført med bærende konstruksjoner i treverk. For øvrig er huset planlagt oppført som precut eller prefabrikkerte elementer.
  Yttervegger leveres med beiset/malt panel (mellomstrøk), med dimensjon 19x148mm eller tilsvarende. Det gjøres oppmerksom på at endelig retning på kledning ikke bestemmes før husene er ferdig prosjektert. Smal støtlist og smal hjørnekasse. Farge bestemmes av utbygger i samråd med arkitekt, med hensyn til helheten i prosjektet.
  Saltak leveres med flat takstein av typen Carisma Benders, eller tilsvarende. Glasstak leveres over hovedinngangsdøren der det ikke er annen overdekning. Gesimsbeslag i farge grått eller sort.
  Se for øvrig vedlagte leveransebeskrivelse.

  Oppvarming

  Elektrisk oppvarming.
  Det leveres varmekabler i følgende rom:
  1. etasje: Varmekabler i entré/gang og på baderom/vaskerom.
  3. etasje: Varmekabler på bad.
  Det levers ikke panelovner, men opplegg for dette.
  Det leveres pipe med frisklufttilførsel samt vedfyrt peisovn av typen Curve 100 fra Peisselskabet.
  Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.

  Ferdigattest/brukstillatelse

  Selger skal fremskaffe ferdigattest for boligen. Kjøper er kjent med at slik ferdigattest normalt vil foreligge først en god stund etter overtagelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger gjennomføres overtagelsen mot midlertidig brukstillatelse. Kjøper vil være forpliktet til å overta eiendommen på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse.
  Ved overtagelse må det påregnes at det gjenstår mindre utvendige eller innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer. I tillegg må det påregnes arbeider og noe støy fra omkringliggende boliger.

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
  Sameiet vil få legalpant for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet iht. eierseksjonsloven § 31. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp).
  Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen.
  Dagboknr. 9394, tinglyst 01.08.1963:
  Melding skal sendes før det påbegynnes arbeid ved vann -og kloakkanlegget på eiendommen. Kommunen har rett til å inspisere eiendommens ledningsanlegg. Dersom kommunen krever det, skal eiendommen sløyfe det godkjente private renseanlegget for eiendommens spillvann, føre avløpet direkte til offentlig kloakk og betale den fastsatte avgift. Kommunen har ikke noe ansvar for private ledninger og eier er ansvarlig for skader på offentlig ledningsnett som følge av at avløpet inneholder skadelige væsker eller stoffer. Eier er ansvarlig for at taknedløp o.l. ikke tildekkes. Eier er ansvarlig for å holde eiendommens ledningsnett i forskriftsmessig stand.
  Dagboknr. 17147, tinglyst 02.12.1965:
  Eier av gnr. 154, gnr. 160 forplikter seg til å forbinde eiendommens vannledning og spillvannsuttrekk til offentlig vann og spillvannsledning når som helst kommunen måtte forlange det.
  Dagboknr. 17401, tinglyst 11.09.1974:
  Eier av gnr. 154, bnr. 160 gir eier av parsell som måles og utskilles fra gnr. 154, bnr. 19 tillatelse til å føre vanninnlegg, spillvannsuttrekk og overvannsuttrekk langs nordre grense av tomten til de eksisterende offentlige vann -og avløpsledninger som ligger i Pareliusveien. Videre rett til ettersyn og vedlikehold av stikkledningene når det påkrevet. For forvoldt skade i den anledning kan erstatning kreves etterskjønn.
  Dagboknr. 54190, tinglyst 29.10.1984
  Eier av gnr. 154, bnr. 251 gis rett til tilkobling i kum og legging av sine stikkledninger for vann og kloakk fra eksisterende kum i nordre ende av gnr. 154, bnr. 160 til grense mot gnr. 154, bnr. 19 mot et avtalt vederlag. Eier av gnr. 154, bnr. 251 må utføre ledningsanlegget slik at vannledningen til hver av eiendommene kan stenges uavhengig av hverandre. Ledningsarbeidene må utføres slik at de ikke medfører skade på ledningsanlegget for gnr. 154, bnr. 160. Eier av gnr. 154, bnr. 251 gis fri adgang til gnr. 154, bnr. 160 for nødvendige vedlikeholds -og reparasjonsarbeider. Eier av gnr. 154, bnr. 160 forplikter seg til å ikke utføre arbeider som kan skade eller gjøre ledningene utilgjengelige (bygge over eller inntil, fylle opp eller senke terrenget). Eier av gnr. 154, bnr. 251 forplikter seg til å sette terrenget i ledningstraseen i samme stand det var før arbeidet ble satt i gang. Eier av gnr. 154, bnr. 251 forplikter seg til å erstatte mulige skader som anlegget eller driften av omtalte ledninger måtte påføre eiendommen gnr. 154, bnr. 160. Eventuelle tvist avgjøres ved skjønn.
  Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.
  Det gjøres oppmerksom på at det vil bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet, herunder blant annet opparbeidelse av vei. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

  Eventuell adgang til utleie

  Boligene har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele boligen eller enkeltrom (hybel) så lenge utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold. En evt. leietaker må følge sameiets vedtekter på lik linje med eier.
  Det er krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. Prosjektet bygges slik at nødvendige radontiltak gjennomføres iht. den byggetekniske forskrift som gjelder for prosjektet.

  Diverse

  Pareliusveien 20 er et nytt og unikt prosjekt hvor det skal oppføres 3 arkitekttegnede familieboliger på en sentralt beliggende tomt i hjertet av Bekkelaget. Boligene ligger i stille og fredelig villavei med en svært barnevennlig plassering. Få minutters gange til trivelige Holtet handelssenter og Bekkelaget Skole. Samtlige boliger har flotte balkonger og sjeldent store hageparseller.
  1. Etasje:
  Bod i 1. etasje:
  Det er utvendig adkomst til den romslige boden. Ubehandlede sponplater på gulv. Rommet ubehandlet gips i himling. Ubehandlet gips på vegger. Om ønskelig er det som tilvalg mulig å bestille innvendig dør mellom entré og bod.
  Entré/gang i 1. etasje: Entréen er lekker og innbydende i åpen løsning med en trappehall. Det blir lagt fliser 60*60 i grå utførelse på gulvet i kombinasjon med 1-stavs hvitlakkert parkett i eik utførelse. Varmekabler i gulv i den delen hvor det blir lagt fliser. Rommet har takpunkt innfelt i himling. Glatte vegger malt i fargen Comfort Grey. Praktisk nisje med god plass til garderobe.
  Bad/vaskerom i 1. etasje:
  Baderom/vaskerom. Innredning leveres av Viking Bad type Mie med servantbatteri i krom fra Vikingbad. Servant ca. 80 cm. i hvit utførelse. Vegghengt toalett med betjeningspanel. Dusjhjørne med glassdører tilpasset dusjhjørne. Dusjsjett Tiril Rainshower i Krom fra Vikingbad. Opplegg for vaskemaskin/tørketrommel. Det blir lagt 60*60 i grå utførelse på gulvet og på veggene. Samme type mosaikkflis vil bli lagt i dusjsonen. Varmekabler i gulv. Glatt hvitmalt himling.
  Stue i 1. etasje:
  Dette planet inneholder også en romslig stue med utgang til den solrike hagen. Rommet er såpass generøst at det er mulig å dele det opp i et ekstra soverom. Det blir lagt 1- stavs hvitlakkert parkett i eik utførelse på gulvet. Rommet har takpunkt innfelt i himling. Glatte vegger malt i fargen Comfort Grey.
  Trappen som tar deg opp til første etasje blir levert som åpen trapp med fingerskjøtet eiketrinn. Vanger, rekkverk og håndløper leveres i laminert hvitmalt furu. Leveres med trinnsikring for barn.
  Boligens oppholdsrom er samlet i 2. etasje.
  Kjøkken i 2. etasje:
  Kjøkkenet vil bli levert av Sigdal eller tilsvarende til en verdi av kr. 175.000,- inkl. levering og montering. Kjøkkenet velges av kunde innenfor avsatt beløp.
  Kjøkkenet med spisestue er romslig så her er det svært gode muligheter til å få et funksjonelt og godt kjøkken med rikelig med skap- og benkeplass, og funksjonelle arbeidssoner.
  Tilkobling for oppvaskmaskin, tilkobling til vask, armatur til vask.
  Stuen/spisestuen innbyr til trivelige lag med venner og familie.
  På kjøkkenet og i stuen/spisestuen blir det lagt 1- stavs hvitlakkert parkett i eik utførelse på gulvet. Rommet har takpunkt innfelt i himling. Glatte vegger malt i fargen Comfort Grey.
  Rentbrennende peisovn type Curve 100 fra Peisselskabet - perfekt for kalde høst- og vinterkvelder.
  Utgang til solrik balkong med trivelig utsyn.
  TV-stue i 2. etasje:
  Spesialdesignet, håndlangt "New York inspirert" metallglassvegg/dør fører deg inn til TV-stuen.
  TV- stuen er et lyst og lekkert rom i delvis åpen løsning med spisestue og kjøkken. Fra den delen som er innredet som et lounge område er det store vindusflater som gir rommet mye naturlig lys.
  I TV-stuen blir det lagt 1- stavs hvitlakkert parkett i eik utførelse på gulvet. Rommet har takpunkt innfelt i himling. Glatte vegger malt i fargen Comfort Grey.
  Soverom i 3. etasje:
  Boligen har 3 svært romslige soverom, alle samlet i boligens 3. etasje.
  Stort og godt hovedsoverom hvor det blir lagt 1- stavs hvitlakkert parkett i eik utførelse på gulvet. Rommet har takpunkt innfelt i glatt himling. Glatte vegger malt i fargen Comfort Grey. Rommet har god plass garderobe.
  Store takvinduer sikrer mye lys.
  2 gode barnerom. Det blir lagt 1- stavs hvitlakkert parkett i eik utførelse på gulvene. Rommene har takpunkt innfelt i glatt himling. Glatte vegger malt i fargen Comfort Grey. Ett av soverommene har utgang til solrik balkong.
  På dette planet finner vi også boligens familiebad. Innredning leveres av Viking Bad type Mie (dobbel) med servantbatteri i krom fra Vikingbad. Servant ca. 140 cm. i hvit utførelse. Vegghengt toalett med betjeningspanel. Dusjhjørne med glassdører tilpasset dusjhjørne. Dusjsjett Tiril Rainshower Krom fra Vikingbad. Badekar blir også levert, fra Vikingbad kvadrat 160 eller tilsvarende. Det blir lagt 60*60 i grå utførelse på gulvet og på veggene. Samme type mosaikkflis vil bli lagt i dusjsonen. Varmekabler i gulv. Glatt hvitmalt himling.
  Det leveres 25 downlights per bolig fordelt på 6 ulike soner. Downlights plasseres etter eget ønske i møte med elektriker.
  Se for øvrig vedlagte leveransebeskrivelse.

  Energimerking

  Boligene bygges med energikarakter B, farge Rød.
  Selger er ansvarlig for å fremskaffe endelig energiattest før ferdigstillelse.

  Generell orientering om areal og innhold

  Prosjektets arealer:
  Hus 1:
  Totalt:
  Bruksareal ca. 202 kvm.
  P-rom ca. 160 kvm.
  Følgende rom vil inngå i boligenes primærrom:
  1. etasje:
  P-rom ca. 42,5 kvm: Entré, gang, bad og stue (alt. soverom).
  2. etasje:
  P-rom ca. 65,4 kvm: Kjøkken, stue/spisestue og tv-stue.
  3. etasje:
  P-rom ca. 52,5 kvm: Gang, 3 soverom, bad.
  Følgende rom vil inngå i boligenes sekundærrom:
  Kjeller:
  Garasjekjeller med bilheis: 15,7 kvm.
  1. etasje:
  Bod: 5,2 kvm.
  Garasje med bilheis: 16,7 kvm.
  3. etasje:
  Teknisk rom: 1,4 kvm.
  --------------------------------------------------------
  Hus 2:
  Totalt:
  Bruksareal ca. 202 kvm.
  P-rom ca. 160 kvm.
  Følgende rom vil inngå i boligenes primærrom:
  1. etasje:
  P-rom ca. 42,5 kvm: Entré, gang, bad og stue (alt. soverom).
  2. etasje:
  P-rom ca. 65,4 kvm: Kjøkken, stuespisestue og tv-stue.
  3. etasje:
  P-rom ca. 52,5 kvm: Gang, 3 soverom, bad.
  Følgende rom vil inngå i boligenes sekundærrom:
  Kjeller:
  Garasjekjeller med bilheis: 15,7 kvm.
  1. etasje:
  Bod: 5,2 kvm.
  Garasje med bilheis: 16,7 kvm.
  3. etasje:
  Teknisk rom: 1,4 kvm.
  --------------------------------------------------------
  Hus 3:
  Totalt:
  Bruksareal ca. 203 kvm.
  P-rom ca. 161 kvm.
  Følgende rom vil inngå i boligenes primærrom:
  1. etasje:
  P-rom ca. 43 kvm: Entré, gang, bad og stue (alt. soverom).
  2. etasje:
  P-rom ca. 66 kvm: Kjøkken, stue/spisestue og tv-stue.
  3. etasje:
  P-rom ca. 52,5 kvm: Gang, 3 soverom, bad.
  Følgende rom vil inngå i boligenes sekundærrom:
  Kjeller:
  Garasjekjeller med bilheis: 15,7 kvm.
  1. etasje:
  Bod: 5,2 kvm.
  Garasje med bilheis: 16,7 kvm.
  3. etasje:
  Teknisk rom: 1,4 kvm.
  Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BTA-arealet angir boligens gulvareal med utvendige vegger og halvparten av veggen mot naboboligen. BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod. P-rom arealet angir boligens bruksareal av primærdel. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Husene vil fortløpende prosjekteres og prosjekteringen i forhold til veggtykkelser, isolering og tiltak som er nødvendig for å tilfredsstille kravene til husenes energibehov, vil kunne påvirke romstørrelsene. Arealene vil allikevel gi en god indikasjon på rommenes størrelse, men er altså ikke absolutt korrekte og avvik kan forekomme. Kjøper kan ikke kreve kompensasjon/prisavslag for arealavvik som følge av ovennevnte. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal. Se også pkt. forbehold i salgsoppgaven, byggebeskrivelsen og kjøpekontrakten.

  Beliggenhet og tomteforhold

  Beliggenhet

  Pareliusveien 20 har en unik beliggenhet i Pareliusveien, ved den delen av veien som ikke er tilrettelagt for gjennomkjøring. Eiendommen ligger som siste eiendom med avkjøring fra opparbeidet vei, der asfaltert vei ender. Et særdeles barnevennlig og trafikkskjermet villaområde med tilnærmet uten gjennomgangstrafikk. Få minutters gange til Holtet, et lokalt handelssenter med bl.a. Åpent Bakeri, spisesteder, nisjebutikker, Best Helse (helse- og treningssenter), søndagsåpen matbutikk og den populære delikatessebutikken "Jacobs".
  På Holtet ligger også trikkestasjonen med rute 13 og 19 til hhv. Bekkestua og Majorstuen, begge via Oslo sentrum. Bussholdeplass i Ekebergveien.
  (Se ruter.no for mer informasjon).
  Fra eiendommen er det også kort vei til de to andre handelssentrene i bydelen, Lambertseter og Sæter. Lambertseter Senter kan by på et rikelig utvalg av butikker og spisesteder, samt Vinmonopolet, bibliotek og Symra Kino. På Sæter finner du bl.a. flere caféer og spisesteder.
  Sentrum er heller ikke langt unna, og med f.eks. sykkel eller trikken er ikke reiseveien lang.
  Et rikt fritidstilbud i nærmiljøet, med bl.a. gangavstand til de unike friområdene på Ekebergsletta, Brannfjellskogen og i Ekebergparken. Et flott tur- og rekreasjonsområde i Brannfjellskogen med bålplasser og stier på kryss og tvers med utsikt over Oslofjorden. Her er det også 18-hulls frisbeegolfbane. Flotte rekreasjonsområder også i Ekebergparken med skulpturer, samt café og restaurant. I tilknytning til Ekebergsletta finner du fasiliteter som lysløype, idrettsanlegg, minigolfbane, husdyrpark og ridesenter, samt store friområder m.m.
  Nærhet også til fjorden og Østmarka.
  Et mangfold av tilbud i lokale idrettslag og foreninger, som f.eks.:
  Bækkelagets Sportsklub (BSK) - håndball, fotball, ski m.m. KFUM-hallen og Ekeberghallen ved Ekebergsletta.
  Både Nordstrand og Bækkelaget Tennisklubb.
  Nordstrand IF på 'Niffen' med nyere håndballhall og fotballbane med kunstgress.
  Lambertseter idrettsforening med flott friidrettsanlegg og fotballbaner, samt svømmehall.
  Områdets lokale alpinbakker – Sloreåsen og Leirskallen.
  Treningsstudio: Best Helse på Holtet, Sats på Karlsrud/Lambertseter og Evo på Sæter.
  Innkjøring til eiendommen inn Pareliusveien fra Kongsveien. Følg så veien til nr. 20 på venstre hånd, der den asfalterte delen av veien slutter.
  Pareliusveien er en lite trafikkert villavei som strekker seg fra Kongsveien, krysser Torsborgveien, til Midttunveien. Del av veien er ikke opparbeidet, slik at det er svært begrenset gjennomfartstrafikk i den delen av veien der eiendommen ligger.

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur

  Eiet tomt på 1143 kvm. som tilhører sameiet. Boligene har vedtektsfestet bruksrett til egen tomtedel i naturlig tilknytning til huset (se evt. vedtekter med situasjonsplan som ligger som vedlegg til salgsoppgaven). Tomtedelen skråner lett mot vest og har gode solforhold og utsikt.
  Innkjøring på egen tomt og parkeringsareal blir singlet. Tomten for øvrig grov planeres med stedlige masser tilpasset den naturlige topografi. Opprinnelig vegetasjon som ikke påvirkes av byggearbeidet vil etter utbyggers vurdering kunne bestå. Det anlegges ferdigplen på uteområdet. Kjøper må selv pleie og vedlikeholde gress etter overtagelse og ivareta gode vekstforhold. Det leveres ikke busker, trær eller planter. Det leveres ikke plattinger. De kan bli etablert dens- og pumpekummer, samt elektro- og fiberskap og andre installasjoner på eiendommen der entreprenøren finner det hensiktismessig.

  Garasje/parkering

  Garasje integrert i boligens kjeller og 1. etasje. Bilheis for 2 biler, av typen Parklift 450 fra Metrisk, eller tilsvarende (kapasitet kan påvirke valg av leverandør). Det blir klargjort for 1 stk. elbil-lader per bolig (tomrør til sikringsskap). Ladeboks, kabel og sikring kan leveres som tilvalg.
  Kjøper må være oppmerksom på at det medfører utvidet vedlikeholdsbehov av bilheis, i tillegg til at kommunen krever periodisk sikkerhetskontroll hvert andre år. De fleste heisene krever jevnlig tilsyn og service, gjerne et par ganger i året. Kjøperne må derfor påregne å tegne en serviceavtale med leverandør av bilheisen for å sørge for et tilstrekkelig vedlikehold. Eventuelle reklamasjonskrav kan bli avvist eller avkortet dersom jevnlige servicer på bilheisene ikke er gjennomført.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar. Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Hver seksjon er selv ansvarlig for egne rør.
  Ved behov for pumpekum til spillvann vil driftskostnader for denne tilfalle boligen(e) som bruker anlegget. Ved behov for pumpekum til overvann vil denne bli koblet til felles måler.

  Regulerings-og arealplaner

  Eiendommen er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser S-4220 datert 15.03.2006. Reguleringsplanen er under revidering med midlertidig byggeforbud. Forlag til ny regulering inneholder bl.a. 16% utnyttelse, minimums tomt 600 kvm. samt at boliger eldre enn 1945 er verneverdige.
  Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

  Økonomi

  Boligens kostnader

  Da boligen ikke er tatt i bruk, foreligger det ingen eksakt oversikt over faste, løpende kostnader. Når sameiet er etablert, blir det opp til sameiet å vedta om man skal betale fellesutgifter, eller om seksjonene selv betaler sine egne kostnader tilknyttet seksjonen (kommunale avgifter, kabeltv osv.). Hver seksjon betaler egen bygningsforsikring. Hvor store evt. felleskostnader blir, avhenger av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer.
  Iht. Fjordkraft er gjennomsnittlig strømforbruk for eneboliger ca. 25.000 kWh pr. år. Kostnadene til strøm vil variere avhengig av antall medlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur,
  egne fordelsavtaler etc.
  Kommunale avgifter utgjør normalt ca. kr. 12 - 15.000,- pr. år. pr. seksjon for tilsvarende boliger.
  Et normalt nivå på forsikring er ca. kr. 10.000,- pr. år pr. seksjon, men vil avhenge av hva forsikringen skal dekke,
  egne fordelsavtaler etc.

  Kommunale utgifter

  Da boligen selges som bygg under oppføring er eiendomsskatten ikke fastsatt på nåværende tidspunkt. Kommunale avgifter utgjør normalt ca. kr. 12 -15.000,- pr. år. pr. seksjon for tilsvarende boliger.

  Formuesverdi

  Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
  Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
  Det første året boligeiendommen skal formues verdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
  Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2021 skal ikke overstige 25 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2021 ikke overstige 90% av dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

  Eiendomsskatt

  Da boligen selges som bygg under oppføring er eiendomsskatten ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
  Skattesatsen i Oslo kommune er fastsatt til 3 promille for 2022 og det er vedtatt et bunnfradrag på 4 millioner kroner. Ta kontakt med Skatteetaten for nærmere informasjon om beregning av boligverdi og eiendomsskatten.

  Omkostninger

  1) Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 5.400.000,- pr. bolig og andel dokumentavgift utgjør således kr 135.000,- pr. bolig. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
  2) Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
  3) Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr 757,- pr. stk.
  4) Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger er som følger:
  HUS 1: Kr. 17.036.342,- inkl. omkostninger.
  HUS 2: Kr. 16.036.342,- inkl. omkostninger.
  HUS 3: Kr. 16.886.342,- inkl. omkostninger.

  Betalingsbetingelser

  Kjøpesummen betales i følgende terminer:
  1) 10% av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto når kjøper har mottatt faktura. Megler fakturerer kjøper for beløpet. Delinnbetalingen må være fri egenkapital, dvs. at det ikke kan tas pant i kjøpt bolig for dette beløpet.
  2) Resterende del av kjøpesummen samt omkostninger og evt. tilvalg-/endringssbestillinger betales uoppfordret og må være disponibel på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse.
  Innbetalt beløp sikres på meglers klientkonto eller mot bankgaranti.
  Påløpte renter tilfaller kjøper frem til skjøtet er tinglyst på kjøper, med mindre selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti iht. Bustadoppføringsloven § 47.
  Kjøper bærer risiko for eventuelle endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Annen viktig informasjon

  Eier

  Atlas Portefølje 2 AS

  Vedtekter/Husordensregler

  Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet og som følger vedlagt i salgsoppgaven. Det anbefales å delta på sameiemøtene.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse

  Eiendommen antas å være klar for overtakelse innen utgangen av 2. kvartal 2024.
  Selger skal innkalle til overtagelsesforretning med minst syv dagers varsel etter bustadoppføringslova. Boligen overleveres enten med midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
  Ved vedtatt byggestart estimeres et overtagelsesintervall på 3 måneder som ikke er dagmulktutløsende. Det vil gis informasjon om fremdriften underveis i byggeprosessen.
  Eventuell forsinkelse i forhold til endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. Bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til estimert overtagelse gir ikke krav på dagmulkt. En senere oppstart av fysiske arbeider og/eller lenger byggetid enn forventet kan medføre en senere overtagelse.
  Partene kan etter kontraktinngåelse avtale en tidligere overtagelse. Dette anses da som ny sluttfrist.

  Forbehold fra utbygger

  14.1 Selger kan kansellere inngått Kjøpekontrakt uten kostnad dersom det inntreffer forhold, eller det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at Selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene. Eksempler på slike forhold er:
  i) Bindende avtale på salg av minst 2 av boligene i prosjektet.
  ii) Åpning av byggelån og en for Selger tilfredsstillende finansiering.
  iii) At det er gitt igangsettelsestillatelse fra Plan- og Bygningsetaten i Oslo.
  iv) At tilfredsstillende entreprenørkontrak(er) for hele byggeprosjektet er inngått.
  v) Eiendommen er under seksjonering og det tas forbehold og endelige
  godkjennelser og justeringer.
  Nevnte forhold er ikke uttømmende opplistet, men er eksempler på forhold som kan medføre at byggearbeidene ikke iverksettes.
  Siste frist for Selger å kansellere Kjøpekontrakten er 31.01.2023. Selger skal senest denne dato gi Kjøper skriftlig begrunnelse for kanselleringen eller skriftlig beskjed om oppstart av byggearbeidene samt varsel om estimert overtagelsesperiode, jfr. pkt. 6. Dersom kanselleringsretten benyttes får Kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert opptjente renter. For øvrig kan Kjøper ikke fremme krav mot Selger som følge av kanselleringen
  Ved enighet mellom partene, kan fristene forlenges på samme vilkår.
  Selger forbeholder seg retten til å justere salgspriser på usolgte boliger i prosjektet.
  Øvrige forbehold.
  - Eiendommen er under seksjonering og det tas forbehold om endelig godkjennelse og justeringer.
  - Det tas forbehold om minimum 2 salg før igangsettelse.
  - Det tas forbehold om igangsettingstillatelse.
  - Det tas forbehold om godkjennelse av endringsmelding på brannbalkongene.
  - Det tas forbehold om åpning av byggelån og en for Selger tilfredsstillende finansiering.
  - Selger er ikke ansvarlig for å arrangere interne avtaler mellom kjøpere av prosjektet.
  - Stiplet linje på plantegninger viser forslag til løsninger og innredning som ikke inngår i leveransen. Garderober medfølger ikke i standardleveranse, selv om dette kan være illustrert.
  - Det leveres ikke hekker som vist på illustrasjonen.
  - Treverk/plateprodukter er levende materialer som påvirkes av temperatursvingninger og luftfuktighet samt nedbøying og krymp. Dette vil medføre at det kan oppstå retningsavvik / sprekkdannelser på vegg, gulv og takflater, glipper mellom tak og vegg vil forekomme. Slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Beskrevet oppbygning av konstruksjonene angir kun et generelt konstruksjonsprinsipp. Dette kan avvike avhengig av hvilken entreprenør eller husfabrikant som velges. Norske forskriftskrav gjelder.
  - Det tas forbehold om at tegninger, 3D, og illustrasjoner i annonsen er kun ment som illustrasjonstegninger og vil kunne avvike fra ferdig leveranse og ikke gir uttrykk for hva Selger plikter å levere, eller hvordan endelig utforming vil bli. Omgivelsene rundt husene er manipulert.
  Tegninger i kjøpsprospekt er nedkopiert og ikke måleriktige. Arealer på tegninger (selv om disse er angitt med desimaler) er omtrentlig angitt og arealavvik kan forekomme.
  - Dersom ikke annet er avtalt, er det leveransebeskrivelsen og dens forbehold som legges til grunn for kjøpet og ferdigstillelse. Selger gjør oppmerksom på at illustrasjoner inneholder blant annet hekker, trær, planter, asfalt, belegningsstein, støttemurer, biler, møbler, terrasser og lamper, dette medfølger ikke handelen. Stiplede ting på tegning sett leveres ikke og er kun ment som forslag og ideer.
  - Det tas forbehold om at ferdig terreng og utomhus areal kan avvike fra utomhusplanen og arkitekttegninger, og ikke gir uttrykk for hva Selger plikter å levere, eller hvilke innretninger som vil måtte bli plassert hvor. Selger står fritt til å fordele endelig areal og plassere tekniske innretninger etc.
  - Kjøper plikter å samtykke til nødvendige dokumenter for fremtidig utvikling av området herunder deling, seksjonering, adkomstrettigheter, erklæringer, servitutter mm. Kjøper er også pliktig til å videreføre denne plikten til fremtidige kjøpere.
  - Kjøpekontrakten kan ikke transporteres uten skriftlig forhåndssamtykke fra Selger. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag. Ved transport av kjøpekontrakten vil det ikke være mulig å endre tilvalg som opprinnelig kjøper har gjort. Dersom kontraktposisjonen transporteres før ferdigstillelse, påløper det kr 70,000,- i transportgebyr for merarbeid for Megler og Selger.
  - Alle illustrasjoner, skisser, "møblerte" plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av et ferdigstilt prosjekt, og gir ikke uttrykk for hva som skal leveres. Inntegnet utstyr/inventar er ment som illustrasjoner og medfølger ikke. Videre kan det derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og/eller nødvendige, likevel slik at den generelle standard og utførelse ikke forringes eller endres vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre endringer av boligens areal og lignende. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Ved vesentlige endringer har kjøper rett til å heve avtalen, og kreve kjøpesummen tilbakeført. Kjøper kan ikke kreve erstatning utover dette. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne.
  - Plantegninger viser ikke alle sjakter og føringer for tekniske installasjoner og annet, herunder blant annet ventilasjon, termineringsskap for vann, vannbåren varme og strøm. Dette vil bli plassert på egnede steder etter entreprenørens vurdering. Det kan forekomme innkassinger som ikke er merket på tegning som også kan gi arealavvik. Ventilasjonsanlegget kan plasseres i bod, vaskerom eller på kaldt loft, avhengig av konstruksjon på det enkelte hus. Plassering av ventilasjonsaggregat gjøres i forbindelse med detaljprosjektering.
  - Plassering av tekniske installasjoner er faste. Dersom kjøper har trukket ut hele eller deler av kjøkkenleveransen må kjøper selv stå for tilkoblinger og flytting av tekniske installasjoner (vann- og avløpsrør, opplegg for elektro, vifter etc).
  - Selger har rett til å gjøre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Kjøper gjøres oppmerksom på at detaljprosjektering av bygget ikke er gjennomført ved salgsstart og at dette kan medføre mulige endringer for å blant annet møte offentlige krav.
  - Dersom det i byggetiden skulle inntreffe streik, pandemi, lockout eller gjøre seg gjeldende andre forhold som medfører forsinkelser og som ligger utenfor selgers kontroll, kan kjøper med grunnlag i dette ikke kreve dagmulkt eller erstatning, heve eller påberope seg gunstigere betalingsbetingelser.
  - Tekniske forskrifter av 2017 gjelder for utførelsen. Generelt leveres boligen med tolleranseklasser iht NS-3420 med normalkrav for anliggende bygningsdeler.
  - Malte gipsplater leveres med sparklete skjøter, grunning og 2 strøk maling. Noe strukturforskjell i slepelys og overflateriss må påregnes.
  - Boligene overleveres byggrengjort. En byggvask er ikke en fullverdig rengjøring og øvrig vask av overflater må utføres av kjøper.
  - Utbygger har rett til å plassere og etablere drens- og pumpekummer, elektro- og fiberskap, samt andre installasjoner der byggherre finner det hensiksmessig. Tilsvarende kan det bli etablert nedsenket terreng og andre tiltak ifm overvannshåndtering. Felles tekniske installasjoner vil bli koblet til fellesanlegget. Service og driftskostnader fordeles av sameiet.

  Salgsbetingelser og kjøpstilbud

  Eiendommen(e) selges til fastpris og etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Selger forbeholder seg likevel retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse.
  Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.
  Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post.
  For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
  Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.
  Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
  Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis.
  Etter at bindende avtale om kjøp er inngått, er salgsprisene faste og kan ikke justeres for prisstigning.
  Det gjøre spesielt oppmerksom på det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjonsloven § 23. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.
  Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

  Organisasjonsform

  Boligene vil bli solgt som eierseksjoner og organisert i et eierseksjonssameie bestående av 3 seksjoner. Sameiebrøken utgjør 1/3 pr. bolig. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges av sameierne. Styret skal ivareta saker av felles interesse for sameierne og forestå driften av sameiet innenfor de rammer sameiet vedtar. Eieformen følger Lov om eierseksjoner. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no.

  Tilvang og endringer

  Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. Ulempen som tilvalg medfører for selger øker i samsvar med at prosjektet ferdigstilles. Tilvalg og endringer som krever offentlige tillatelser eller som påvirker utvendige fasader eller bærekonstruksjoner tillates normalt ikke.
  Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsestidspunkt.
  Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger.
  Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv.
  Kommer kjøper tidlig inn i prosessen vil man få mulighet til å sette sitt personlige preg på boligen ved å gjøre endringer og tilvalg. I møtet med entreprenør, utbygger eller gjennom tilvalgs portal vil kjøper selv ha mulighet til å gjøre endringer tilvalg.
  Det vil være muligheter for å gjøre tilvalg på; Fliser og parkett, lister, trapper og innerdører, kjøkken, elektriske punkter og sanitærutstyr/baderomsinnredning, samt fargevalg på malte overflater.
  Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.
  Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbestillinger for 15 % av kjøpesummen.
  Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

  Hvitvaskingsreglene

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
  Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
  Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
  Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
  Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
  Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

  Lovanvendelse

  Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.
  For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende :
  Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.
  I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.
  Selger kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.
  Dersom det foreligger en mangel i henhold til loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
  Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no
  Rett til fritt å velge megler
  Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

  Meglers vederlag

  Selgers/oppdragsgivers vederlag til megler er avtalt til:
  Vederlag: 1,0%
  Tilrettelegging kr 12.500,-
  Oppgjør kr 4.600,-
  Markedspakke kr 21.500,-
  Oppslag eiendomsregister kr 1.250,-

  Opplysninger om oppdraget

  Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Nordstrand
  NO 950 007 613 MVA
  Oppdragets KR-kode KR44.22191

  Dato

  Sist oppdatert: 10. januar 2023 kl. 14:34

  Dokumenter

  Utskriftsvennlig salgsoppgave

  Område

  Legg til steder som er viktige for deg

  Prisutvikling for området

  Kvadratmeterpris
  0 kr/m²
  Endring
  ↘︎ % ()

  Interessert?

  Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
  Lurer du på noe?

  Lignende prosjekter

  ████

  ██ █████ █

  ████ ██
  ████

  █ █████ █

  ████ ██
  ████

  █ █████ █

  ████ ██

  På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

  Skreddersydd flyttepakke

  Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

  Hjelp med både kjøp og salg

  Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

  Hjelp til finansiering

  Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.