Komplett salgsoppgave

Hoslemotoppen 28

890 000 kr
1 499 m² (eiet)
Tomten markert med utsikt mot sørvest.
Tomten markert med utsikt mot sørvest.
Tommy Vatslid
Eivind Bjorå
Presenteres av
Tommy Vatslid og Eivind Bjorå
HOSLEMOTOPPEN | Stor solrik hyttetomt med fantastisk utsikt

Estimert lånekostnad pr. mnd kr. 0

 • Prisantydning
  890 000 kr
 • Omkostninger
  23 420 kr
 • Totalpris
  913 420 kr
 • Tomteareal
  1 499 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - fritid
 • Eierform
  Eiet

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Stor flott hyttetomt i nyere hyttefelt opp mot Hoslemotoppen. Tomta er på hele 1499 kvadratmeter som gir deg god avstand til omkringliggende hytter.
Fra tomta har du fantastisk utsikt ut over Hoslemoheia mot vest/sørvest, utsikten må oppleves.
Gode solforhold og spesielt godt på ettermiddag og kveld.
Flott turområde rundt hyttefeltet både sommer og vinterstid. Langrennsløypa går like forbi og er koblet på Hovdens rike løypenett.
Det er god utnyttelsesgrad på tomte i reguleringsbestemmelsene, totalt bra skal ikke oversige 290 kvm.
Det kan bygges garasje og uthus.
Innbetaling til infrastrukturfond på kr. 30.000,- er betalt av eier, samt oppmålingsgebyr på kr. 17.000,- og tilkommer derfor ikke som en omkostning.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Hoslemotoppen 28, 4754 BYKLE
Kommunenummer 4222, gårdsnummer 4, bruksnummer 135, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
4222/4/135:
30.12.1974 - Dokumentnr: 104455 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSER OM AT DELER AV EIENDOMMEN / PÅSTÅENDE
BYGNINGER / TILBEHØR / RETTIGHETER, ER UNNTATT
GJELDER GRUNNAVGIFTSRETTEN
MED FLERE BESTEMMELSER
Overført fra: Knr:4222 Gnr:4 Bnr:90
Gjelder denne registerenheten med flere
28.10.2011 - Dokumentnr: 885894 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4222 Gnr:4 Bnr:89
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Overført fra: Knr:4222 Gnr:4 Bnr:90
Gjelder denne registerenheten med flere
28.08.2017 - Dokumentnr: 925855 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4222 Gnr:4 Bnr:90
01.01.2020 - Dokumentnr: 63908 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0941 Gnr:4 Bnr:135

Diverse

Vi gjør oppmerksom på at dersom det tas forbehold om in blanco vil dokumentavgift måtte innbetales før overtagelse. Vi gjør oppmerksom på at vi alltid anbefaler våre selgere at skjøtet tinglyses ved overtagelse og oppgjør.
Det er pliktig medlemskap i velforeningen Hoslemotoppen og det kan bli tinglyst erklæring på eiendommen om dette. Velforeningens oppgaver er drift og vedlikehold av interne veier, og velavgift vil bli fastsatt av vellet.
Gravearbeider på tomen skal utføres av Tommeliten AS v/ Kay Jeiskelid, til markedsmessig pris. Har ikke han tid eller anledning kan arbeidet utføres av andre.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Tomta ligger solrikt og fint til på Hoslemotoppen hyttegrend. Nærområdet rundt byr på et hav av turmuligheter både sommer og vinterstid. Om vinteren kjøres det langrennsløyper like bortenfor tomta og løypenettet strekker seg fra Hoslemoskaret i sør, til Ørnefjell i nord og er tilkoblet hele Hovdens populære løypenett. Hovden sentrum med butikker, kafeer, alpinsenter og badeland er ca 15 minutters kjøretur unna. Hoslemotoppen er også et godt utgangspunkt for flotte toppturer på vinteren, Opp Simledalen til Kvervetjønnuten og helt inn til Snjoheinuten, eller kortere turer til Hoslemonuten. Ellers veldig flott turterreng i barmarksesongen. Like nord for Hoslemo (8-10 min) ligger Ørnefjell Golfbane, en 9-golfhullsbane i flotte omgivelser.

Adkomst

Fra Kristiansand, ta av Rv9. ved Hoslemo. Følg veien oppover, ta krapp sving til venstre ved den øverste gården. Følg så veien videre og ta av første vei til høyre (merket Hoslemotoppen), følg denne og så er tomta lengst inne. Se etter Krogsveen "til salgs" plakat.

Beskrivelse av tomt

Solrik, stor og usjenert utsiktstomt med kort vei til oppkjørte langrennsløyper og fint turterreng hele året.
Tomten

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar gjennom velforeningen hver det er pliktig medlemskap i.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.
Vann, avløp og strøm ligger klart frem til tomtegrense.

Regulerings-og arealplaner

Regulert til fritidsformål i Reguleringsplaner
Id 200604, Navn Hoslemotoppen B1 i Midtregionen.
Plantype Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan
Ikrafttredelse 26.06.2009

Økonomi

Kommunale utgifter

Når byggeløyve er gitt vil kommunale avgifter bli fakturert ett år etter at løyve er gitt eller så fort det er gitt bruksløyve.
Kommunale gebyrer fordelt på følgende måte: priser i 2021 (for hytte under 100 kvm).
Avløp: 5 136,00 kr
Feiing: 375,00 kr
Renovasjon: 1 931,26 kr
Vann: 4 156,32 kr
Sum: 11 598,58 kr
For oppdaterte priser og full prisliste for kommunale gebyrer i forhold til størrelse på hytte og annen dimensjon en standardinntaksledning se Bykle kommunes hjemmesider.
Tilkoblingsavgift for vann og avløp faktureres fra Bykle kommune ved godkjent byggeløyve. Gebyr for tilkobling med inntakskabel opp til 32 mm. er det per 2022 kr. 36.625 for vann og kr. 67.375,- for avløp.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i Bykle kommunen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 913 420,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-/kr.14.650,- for eneboliger mindre/større enn 230 kvm. For hytter er prisen på If Hyttepakke kr 9.900,-

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner Spareskillingsbanken. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Thor Magne Holta

Konsesjon

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men det er boplikt i Bykle kommune. For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet om at boplikten ikke gjelder for denne eiendommen.

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger.

Velforening

Pliktig medlemskap i Hoslemotoppen vel.
P.t. er årlig velavgift kr. 1500,- og brøyteavgift er for tiden kr. 6675,- Selger informerer om at brøyting ikke betales før en bygger hytte på tomta.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 30.000,- av salgssummen inkl. eventuell fellesgjeld.
Tilrettelegging kr 12.900,-
Oppgjør: kr 5.900,-
Markedspakke: kr 7 100,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 32-0032/22
Krogsveen avd. Hovden AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR32.2232

Dato

Sist oppdatert: 20. september 2022 kl. 13:39

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Lignende tomter

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.