Solgt: 2 800 000 kr

Åbollia 12

2 990 000 kr
125 m²
3 soverom
Eneboligen er på 125 kvm i P-rom
Andreas Haraldsen
Presenteres av
Andreas Haraldsen
Åbol/Mosserød - Enebolig med oppussingsbehov - 3 soverom - stor og pent opparbeidet tomt på 1,227 kvm - barnevennlig - garasje
 • Prisantydning
  2 990 000 kr
 • Omkostninger
  76 092 kr
 • Totalpris
  2 876 092 kr
 • Byggeår
  1970
 • Soverom
  3 soverom
 • Primærrom
  125 m²
 • Bruksareal
  164 m²
 • Tomteareal
  1 226,5 m² (festet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass og Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Gul F

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Enebolig nord for byen med nærhet til Breidablikk og Mosserød. Barnevennlig, rolig og lite trafikkert område. Kort vei til offentlig kommunikasjon, barnehager, Mosserød barneskole, Breidablikk ungdomsskole og flotte turområder i Hjertåsskogen og Midtås. Dagligvarebutikk med lange åpningstider på Mosserød. Kort vei opp til Raveien og videre til E-18, for de som pendler.
Enebolig i et meget populært boligområde med enkel standard som har oppgradering og vedlikeholdsbehov. På veggene er det for det meste tapet og malte flater. På gulv er det parkett og tepper.
Velkommen til en hyggelig visning!

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Åbollia 12, 3225 SANDEFJORD
Kommunenummer 3804, gårdsnummer 38, bruksnummer 147

Innhold

Totalt bruttoareal: 179 kvm
Totalt bruksareal: 164 kvm
Totalt primærrom: 125 kvm
Bruksareal:
Enebolig 164 kvm
Primærrom:
Enebolig:
Kjeller: 39 kvm: Vindfang, hall, kjellerstue, toalettrom og vaskerom
1. etasje 86 kvm: Trapperom, 3 soverom, bad, kjøkken med spiseplass og stue
Sekundærrom:
Enebolig:
Kjeller: 39 kvm: 4 boder med 20 kvm og garasje på 19 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 11.02.2020 utført av Teisbekk Takst og eiendom AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Bygningen er iht. rapport fra takstmann oppført i mur i sokkeletasje ved inngangsparti og garasje. 1.etasje er oppført i trekonstruksjon. Utgravet jordtomt som antas være oppfylt med stein/pukk. Støpte fundamenter.
Utvendig er det lagt nytt yttertak med betongtakstein antatt på begynnelsen av 2000-tallet inkl takrenner, pipebeslag og luftehatt.
Utvendige kledning med liggende panel, isolert med 10 cm isolasjon, vinduer, drenring etc er fra byggeår. Kledning og grunnmur er i god stand. Vinduene er av noe 1-lags, noe 1+1 lags glass og noe 2-lags isolerglass. Noen glassruter er skiftet på midten av 2000-tallet.
Innvendig er det meste fra byggeår/eldre, slik at oppussing må påregnes av overflater, bad, kjøkken, vaskerom og toalettrom. Sikringsskap med skrusikringer. Hovedkurs på 50 amp. Et par nyere automatsikringer/jordfeilbryter. Nyere varmepumpe, antatt fra ca. 2010. VVS anlegg er fra byggeår.
Teglsteinspipe med ildsted i begge etasjer. Parafinopplegg og antatt nedgravet tank i hagen. Som det fremkommer av rapporten har boligen behov for oppgraderinger, men de bygningsmessige konstruksjoner med grunnmur, vegger og tak er i god stand.
Selger har fått utarbeidet en boligsalgsrapport for eiendommen. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapportens sammendrag fremkommer det flere tg2 og tg3:
TG2:
Drenering, vinduer, dører, loftsluke, terrasse, pipe og ildsteder, toalett i sokkeletasje, kjøkken, div.overflater, innvendig trapp, VVS-anlegg, garasje
TG3:
- Bad
- Vaskerom
- Garasje er isolert med isopor/styrofoam, og dette skal ikke brukes uten at det kles inn med gips/plater, pga gassing ved en eventuell brann.
- Det er registrert fukt i sokkeletasjen som indikerer at fuktsikring som ikke fungerer optimalt da drenering og fuktsikring er fra byggeår.
- Terrasse antas å være fra 1980-tallet og er noe slitt med litt skjevheter. Rekkverk er ikke iht dagens krav.
- Parafintank antas å være nedgravet i hagen
- Sokkeletasje har litt fuktinntrekk på baksiden mot terreng
- VVS anlegg er fra byggeår og må påregnes utskiftning
- Elektrisk anlegg må påregnes oppgradert
Rapport og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Standard

Enebolig i et meget populært boligområde med enkel standard som har oppgradering og vedlikeholdsbehov. På veggene er det for det meste tapet og malte flater. På gulv er det parkett og tepper.
Se forøvrig boligsalgsrapport.

Oppvarming

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.
Det er innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin fra 2020. Vi gjør derfor oppmerksom på at det kan komme pålegg for eiendommer med oljetank/parafintank om at tanken må fjernes og erstattes med miljøvennlige alternativ, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper overtar ansvaret og evt. økonomiske følger av dette. For utfyllende informasjon, se "www.oljefri.no."
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 05.11.1970 Denne kan fås ved henvendelse til megler.
Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
08.09.1969 - Dokumentnr: 4451 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Festetid: 99 år
ÅRLIG AVGIFT NOK
BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
BESTEMMELSER OM FORKJØPSRETT
BESTEMMELSE OM VILKÅR FOR SLETTELSE AV LEIEKONTRAKT
MED FLERE BESTEMMELSER
----------
Diverse påtegning
Kommunens samtykke til transport bortfaller
08.09.1969 - Dokumentnr: 4451 - Urådighet
Gjelder feste
FESTERETTEN KAN IKKE OVERDRAS UTEN GRUNNEIERS SAMTYKKE
GRUNNEIER/KOMMUNENES SAMTYKKE TIL TRANSPORT KREVES
10.07.1969 - Dokumentnr: 3384 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3804 Gnr:38 Bnr:97
01.01.2020 - Dokumentnr: 952877 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0710 Gnr:38 Bnr:147

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Diverse

Eiendommen inngår i et dødsbo hvor arvingene er selgere. Arvingene har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand.
Avdøde valgte å avslutte livet i boligen.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Enebolig nord for byen med nærhet til Breidablikk og Mosserød. Barnevennlig, rolig og lite trafikkert område. Kort vei til offentlig kommunikasjon, barnehager, Mosserød barneskole, Breidablikk ungdomsskole og flotte turområder i Hjertåsskogen og Midtås. Dagligvarebutikk med lange åpningstider på Mosserød. Kort vei opp til Raveien og videre til E-18, for de som pendler.
Velkommen til visning!

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Fra eiendommen er det ca 2 km til Mosserød barneskole og ca 3 km til Breidablikk ungdomsskole.
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Festet tomt på 1 226,5 kvm.
Festeavgiften er på kr.3.760,- året og ble sist regulert 2015, og denne reguleres hvert 10 år iht konsumprisindeksen
Festeavtalen utløper 2068.
Grunneier, Gastoukian Sigrid skal samtykke i overdragelsen.
Kopi av lov om tomtefeste kan fåes ved henvendelse til megler.

Parkering

Asfaltert gårdsplass, enkel garasje i boligen, samt halvpart av dobbelgarasje som deles med naboen. Denne står 50/50 på denne og naboens tomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan med planid 710 19670001 datert 17.08.1967 med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 9180,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.
Selger har ikke bebodd eiendommen og har således ikke kjennskap til øvrige løpende utgifter for eiendommen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 757,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 3.066.092,-.
I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS kr 14.300,-, med et årlig abonnement på kr. 2.800,-.
Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11.500,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Astrid Simonsen, Tormod Leif Almar Johannessen, Paula Synnøve Joannessen og Mari-Ann Eriksen

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema, som ikke er fylt ut da arvingene ikke har bebodd eiendommen og derfor ikke har kunnskap om eiendommens tilstand.
Boligselgerforsikring dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Anticimex behandle reklamasjonen på vegne av selger.Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsikring Pluss gjennom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,50% av salgssummen.
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 14.250,-
Visninger: kr 2.500,- alle inkl.
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 22-0336/19
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Sandefjord
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR22.19336

Dato

Sist oppdatert: 08. februar 2021 kl. 14:58

Dokumenter

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Lignende boliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.