Komplett salgsoppgave

Rødberglia 27

2 700 000 kr
105 m²
2 soverom
Velkommen til Rødberglia 27
Velkommen til Rødberglia 27
Beate Høgset
Presenteres av
Beate Høgset
Rødberg - Innholdsrikt og moderne rekkehus. Garasjeplass.
 • Prisantydning
  2 700 000 kr
 • Andel fellesgjeld
  664 682 kr
 • Omkostninger
  1 732 kr
 • Totalpris
  3 366 414 kr
 • Etasje
  1
 • Byggeår
  1985
 • Soverom
  2 soverom
 • Bad
  2 bad
 • Primærrom
  105 m²
 • Type
  Andelsleilighet
 • Eierform
  Andel
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass og Balkong/Terrasse
 • Fellesutgifter
  6 265 kr
 • Energimerke
  Rød F

Visning

Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Praktisk andelsbolig i rekke over to etasjer, beliggende i et rolig område på Rødberg mellom Larvik og Stavern. Boligen ligger i et barnevennlig område med kort avstand til lekeplass, offentlig transport, barnehage, skoler, golfbane og fine naturområder. Det er 2-4 km til Indre havn, dagligvare, restauranter, Larvik sentrum og butikker. Til Stavern sentrum er det ca. 3-4 km.
Generelt god standard og tilstand på boligen med bl.a oppusset bad, vaskerom og kjøkken. Overflater på vegger og tak er tatt, i tillegg til en del nytt el-opplegg.
Velkommen på visning lørdag 15/1 kl. 11.30.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Rødberglia 27, 3267 LARVIK
Kommunenummer 3805, gårdsnummer 4050, bruksnummer 77, ideell andel 1/1
Andelsnummer 20, Rødberg Borettslag, organisasjonsnummer 953 362 376

Innhold

Totalt bruksareal: 108 kvm
Totalt primærrom: 105 kvm
Primærrom:
1. etasje 56 kvm: Entré, 3 soverom, bad og vaskerom.
2. etasje 49 kvm: Stue og kjøkken.
Sekundærrom:
1. etasje 3 kvm: Bod
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra tilstandsrapport datert 06.01.2022, utført av Contaxt AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.
Det første soverommet rett frem fra inngangen er opprinnelig byggemeldt som bod jf. bygningstegninger og er ikke godkjent til varig opphold. Se punkt om ferdigattest for mer informasjon.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført i tre.
Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
Det fremkommer to punkter i rapporten som har fått TG3: Manglende brannslukkingsutstyr (kostnadsestimat: under 10.000,-) og terrengforhold - terreng faller mot boligen fra vest (kostnadsestimat 10.000 - 50.000,-) Se utfyllende tekst i rapporten.
TG2: Bad og bad/vaskerom: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk, ikke tilfredsstillende løsning for å synligjøre lekkasje fra innebygget sisterne og ikke målt etter fukt v/hulltaking. På bad/vaskerom er det anbefalt å montere elektrisk avtrekksvifte.
Kjøkken: Sprekk i induksjonstopp og skader på overflate/innredning utover normal slitasjegrad.
Drenering: overskredet halvparten på forventet levetid.
Utvendige vann- og avløpsledninger: Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt.
Terrasse: Rekkverk er for lavt ihht forskrift og noe råte på rekkverk/levegg.
Det er ikke foretatt radonmålinger.
Det er blitt utført noe oppussing/renovering de senere år.
Det er bl.a:
* Renovert bad/vaskerom
* Pusset opp kjøkken
* Nyere kledning på fasader
* Nyere taktekking
* Nyere vinduer og dører
* Pusset opp innvendige overflater
* En del nytt el-opplegg
Se supplerende tekst i tilstandsrapporten om punktene nevnt over vedr. anbefalt tiltak og kostnadsestimat etc. Kjøper overtar ansvar og risiko for dette.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.

Oppvarming

Det er varmekabler på hovedbad og bad/vaskerom, ellers elektrisk oppvarming ved panelovner. Det er pipeløp i leiligheten, men ikke installert ovn. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 04.09.1985 og på garasjen 28.11.2013. Disse kan fås ved henvendelse til megler.
Det første soverommet rett frem fra inngangen er opprinnelig byggemeldt som bod jf. byggetegninger. Innredning av rommene til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt og er heller ikke godkjent av kommunen. Opprinnelig var det ikke vindu i dette rommet, dette er endring av fasade og et søknadspliktig tiltak. Kjøper overtar alt ansvar og risiko for dette videre.
På opprinnelige byggetegninger er det tegnet inn soverom i 2.etg., dette er i dag en del av stuen.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Utover andel fellesgjeld overdras leiligheten fri for pengeheftelser.
Borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).
Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen.

Eventuell adgang til utleie

Andelseier kan ikke uten samtykke fra styret i borettslaget overlate bruken av boligen til andre. Med samtykke kan andelseier overlate boligen til andre i inntil tre år hvis andelseier har bodd i boligen i minst ett av de to siste år. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettslagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter og konferer megler ved spørsmål.

Diverse

Eiendommen selges som et tvangssalg og i henhold til Lov om tvangsfullbyrdelse og ikke etter avhendingslova. Dette innebærer vesentlig avvik fra et normalt salg ved at kjøper har en større risiko for eiendommens tekniske tilstand, og kjøper må være innforstått med at det kan være svært vanskelig å nå fram med en mangelsklage etter kjøp av tvangssalgsbolig.
Samtidig avviker tidsfrister for bud og rutiner for oppgjør fra et normalt salg.
Det gjøres videre oppmerksom på at det ikke er mulig å bestille boligkjøperforsikring i forbindelse med tvangssalg.
Det vises for øvrig til "Orientering til kjøpere om tvangssalg ved medhjelper" som er vedlagt salgsoppgaven. Ta kontakt med megler dersom noe er uklart.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Boligen ligger på Rødberg, mellom Larvik og Stavern. Den ligger i et barnevennlig område med kort avstand til bl.a. lekeplass, offentlig transport, barnehage, golfbane og fine naturområder. Det er 1-4 km til Indre havn,
kulturhus, skoler, dagligvare, restauranter, Larvik sentrum, Stavern sentrum og butikker. Stavernsfestivalen holdes årlig på golfbanen, med inngang fra Rødberglia.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger. Husk å ta av Stavernsveien, kjør inn til Gamle Stavernsveien, deretter inn til Rødberglia. Boligen ligger helt i enden av siste rekkehusrekke, merket nr. 27.

Barnehager, skoler og fritid

Oversikt over nærmeste barnehager og skoler:
Gøy På Landet barnehage (2-5 år) ca. 0.7 km
Lysheim barnehage, iFokus (0-5 år) ca. 2 km
Leikvang barnehage ca. 2.6 km
Jordet skole (1-7 kl.) ca. 2.3 km
Langestrand skole (1-7 kl.) ca. 2 km
Mesterfjellet skole (1-10 kl.) ca. 3.4 km
Ra ungdomsskole (8-10 kl.) ca. 4.3 km
Brunla ungdomsskole (8-10 kl.) ca. 4.5 km
Thor Heyerdahl videregående skole ca. 4.6 km
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 11 766 kvm som tilhører borettslaget.

Parkering

Det medfølger en garasjeplass i nyere (2013) felles anlegg med automatisk portåpner, ellers parkeringsmuligheter på felles parkeringsplass.
Ihht ordensregler er det anledning til å etablere ladepunkt ( en ladeboks) for El-bil eller ladbar hybrid i garasjene så langt den elektriske kapasiteten tillater det. Av den grunn skal det søkes og gis godkjenning fra styret.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei frem til borettslagets tomt. Adkomst til nr. 27 via privat vei med felles vedlikeholdsansvar for Borettslaget.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Borettslaget er ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse i henhold til reguleringsplan for Rødberg - Tenvik med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 21.09.1981.
Ihht kommunedelplan er eiendommen regulert til boligbebyggelse, men deler av tomten er også regulert til ENH_1 (Enhetlig bebyggelsesstruktur - nye tiltak skal tilpasse/videreføre den enhetlig bebyggelsesstrukturen i området), LNRF, H830_1 (Gjennomføringssone: Fornyelse områdeplan - krav til områdeplan og felles planlegging), vei og parkering.
Eiendommen ligger nær Stavernsveien, og ligger innenfor Gult beltet for støysone trafikk.
I disse dager er ny kommuneplanens arealdel 2021-2033 under arbeid. Det er også igangsatt planlegging av ny reguleringsplan for Tenvik (områdeplan).
Reguleringsplaner under arbeid: I 2017 gikk det ut et brev til naboer og grunneiere i området der kommunen informerer om utbygging av boliger i området, dette gjaldt da jordet som følger langs Stavernsvegen og skogsområdet på toppen av skrenten.
Ingerid Heggelund i kommunen opplyser pr. telefon 6/1 at det vil ikke bli bygd boliger på jordet da dette er avsatt til LNFR-området, men at det vil på sikt komme boliger skogsområdet.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Boligens kostnader

Felleskostnadene er kr 6. 265,- pr. mnd. og inkluderer: Forretningsførsel, kommunale avgifter, renter og avdrag på fellesgjeld, forsikring på bygningen, kabel-TV, internett og annen drift.
Felleskostnadene justeres normalt en til to ganger årlig i forhold til borettslagets faktiske utgifter.
Oversikt over fordelingen av felleskostnadene foreligger ikke fra forretningsfører.
Borettslagets ene lån er avdragsfritt til år 2024. Frem til 30.12.2024 betales det dermed kun renter. Etter utløpet av avdragsfri periode for fellesgjelden, anslås at felleskostnadene vil øke til
kr 6.740,- pr. mnd. Dette forutsetter uendret rente, samt at øvrige utgiftsposter forblir på dagens nivå.
Forretningsfører opplyser at felleskostnadene økte 1/1-22 med kr. 206,- fra kr. 6.059,- til kr. 6.265,-. Det vil bli en økning 1/1-23 og siste økning 1/1-24.
I selgers husstand har det bodd 2 mennesker og det opplyses om at strømforbruket har vært ca 17.000 kwh pr år (gjennomsnitt 3 siste år).
Boligen er tilknyttet Canal Digital som leverandør av kabel-tv/internett og har avgift på kr 159 pr. mnd. Tv-tuner/dekoder medfølger. Denne kostnaden blir fakturert av LABO sammen med felleskostnadene.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk. Kjøper må selv tegne innboforsikring.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 er kr 608 061,- ifølge skatteetaten. Beløpet er gitt på grunnlag av at selger bor fast i boligen.
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2020 bli kr 2 189 019,60. Verdien er regnet ut i fra likningsverdien for primærbolig for 2020.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.
Formuesverdien skal ikke overstige 30 prosent av boligens markedsverdi dersom eier selv bor i boligen. Kjøper må selv søke om reduksjon av formuesverdien direkte til Skatteetaten dersom salgssummen blir lavere enn 2 024 843,13. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdi.

Opplysninger om fellesgjeld

Andel formue er kr 49 456,- pr. 31.12.2020
Andel fellesgjeld er kr 664 682,- pr. 28.09.2021
Total fellesgjeld for boligselskapet er kr 12.686.359,- pr. 28.09.2021 og lånevilkårene er:
Lånenummer: 11523788 5, Husbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 28.09.2021: 0.74% pa.
Saldo per 28.09.2021: 7 886 359
Andel av saldo: 413 194
Første termin/første avdrag: 30.06.2014 ( siste termin 30.06.2039 )
Lånenummer: 25102284456, Larvikbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 28.09.2021: 1.65% pa.
Saldo per 28.09.2021: 4 800 000
Andel av saldo: 251 489
Neste termin: 30.12.2021. Neste avdrag: 30.12.2024 ( siste termin 30.06.2049 )
Borettslaget har ikke tilrettelagt for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Tinglysingsgebyr for hjemmelsdokument kr 480,-
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter kr 480,-
- Pantattest kr 172,-
Total kjøpesum inkl. andel fellesgjeld og gebyrer ved kjøp til prisantydning er kr 3.365.814. Av dette beløpet utgjør kr 664 682,- andel fellesgjeld som ikke skal innbetales, men følger boligen.
- Innmeldingsgebyr til boligbyggelaget på kr 600,- pr. ny andelseier.
Dersom forkjøpsrett benyttes skal ny kjøper i tillegg betale et gebyr til boligbyggelaget på kr 6.460,-.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Vestfold tingrett Larvik tinghus

Informasjon om forkjøpsrett

Leiligheten er tilknyttet Rødberg Borettslag.
Borettslaget består av 20 andeler.
Forretningsfører er LABO.
Dugnad må påregnes.
Det tillates ikke å holde husdyr uten spesiell skriftlig tillatelse i hvert enkelt tilfelle. Skriftlig søknad med begrunnelse for dyreholdet må sendes styret. Dersom tillatelse til dyrehold gis, må borettshaveren forplikte seg til å overholde lagets Regler for dyrehold.
Saker som styret har arbeidet med: Maling av garasjer, mus-skadedyrkontroll, maling av gjerder og toppbord og graving og fjerning av busker på parkeringsplass.
Saker som styret har under arbeid og planlegging (fremtidig vedlikehold): Rehabilitering av tak (utføres i disse dager - låneopptak allerede fordelt og er tatt med i andel fellesgjeld), maling av gjerder og rehab av verandaer (som ikke ble tatt sist).
Styreleder opplyser at fremtidig løpende vedlikehold vil bli dekket av oppsparte midler. Ingen planer om nye låneopptak.
Snøservice tar seg av brøyting og strøing av vei. AOK klipper plen og tar seg av forfallende sommerstid. Områder naturlig til en leilighet ordner den enkelte andelseier selv, dette gjelder hage, platting og evt. innkjørsel.
I henhold til borettslagets vedtekter må kjøper godkjennes av styret som ny andelseier. Det er kjøpers ansvar at styregodkjenning blir gitt, men styret kan ikke nekte godkjenning uten saklig grunn. Iht. burettslagslova kan man bare eie en andel i borettslaget. Kun fysiske personer kan være andelseiere.
Øvrige andelseiere i borettslaget og eventuelt medlemmer av boligbyggelaget har forkjøpsrett. I henhold til burettslagslova tar dette 20 dager å avklare fra melding om salget er gitt borettslaget. Dersom boligen tas på forkjøpsrett løses kjøper fra avtalen.
Borettslaget er tilknyttet Borettslagenes Sikringsordning AS som dekker manglende innbetaling av felleskostnader fra øvrige andelseiere. Avtalen om sikring er gyldig til avtalen sies opp av en av partene. Oppsigelsesfrist er 1 desember med gyldighet fra førstkommende årsskifte.
Dokumenter for borettslaget kan fås ved henvendelse til megler.

Overtakelse

Etter gjeldende regelverk vedr. tvangssalg, konf. megler eller les info. på budskjemaet. Normalt vil eiendommen bli levert ryddet, tømt og rengjort, men dersom dette ikke blir gjort av dagens eier må kjøper selv gjøre dette.

Boligselgerforsikring

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved tvangssalg da kontraktspart er Tingretten og salget skjer etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i regelverket og lese salgsdokumentasjonen nøye før bud inngis. Det gjøres oppmerksom på at kjøpers muligheter for reklamasjon er redusert ved kjøp av bolig etter tvangsfullbyrdelsesloven.

Boligkjøperforsikring

Det kan ikke tegnes Boligkjøperforsikring ved tvangssalg.

Budgivning

Det gjelder egne budregler for tvangssalg, og disse er beskrevet i «Orientering til kjøpere av tvangssalg». Budgivere må sette seg inn i orienteringen før man inngir bud.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. På grunn av de spesielle reglene for tvangssalg er det dessverre ikke mulig å inngi bud via Krogsveens budapp eller inngi bud elektronisk via Krogsveen.no. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr sms eller på e-post.
Kjøper vil som vanlig få tilsendt budjournal etter at eiendommen er solgt. Budgiver kan også få utlevert en kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Salget av denne eiendommen er et tvangssalg gjennom medhjelper, og selges etter Tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11. Dette innebærer at kjøper har begrensede muligheter til å fremsette eventuelle mangelskrav. Mangel kan foreligge hvis eiendommen ikke svarer til gitte opplysninger om vesentlige forhold, eller det er forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold som medhjelper måtte kjenne til, eller den er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med. Manglende/feil opplysninger må ha innvirket på kjøpet. Det vises til tvangsfullbyrdelseslovens §11-39 for nærmere informasjon og alle vilkår. Dersom eiendommen har mangler, kan det kreves prisavslag, men kjøpet kan ikke heves. Det kan også forekomme at boligen overleveres uten normal rydding og rengjøring, samt at nøkkelsett ikke er komplett. Omkostninger må i så tilfeller dekkes av kjøper.
Vi viser til "Orientering om tvangssalg ved medhjelper" i vedlagte budskjema. Kontakt gjerne megler dersom du har spørsmål.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av oppdragsgiver og er avhengig av kjøpesummens størrelse, og beregnes i henhold til satser i Forskrift om tvangssalg ved medhjelper, kap. 3. I tillegg mottar megler oppgjørshonorar kr 5.860,- samt dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 23-0098/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Larvik
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR23.2198

Dato

Sist oppdatert: 17. januar 2022 kl. 15:43

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Lurer du på noe?

Lignende boliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.