Komplett salgsoppgave

Bukken Bruse gnr. 237 bnr. 678

1 190 000 kr
950,3 m² (eiet)
Krokstadelva
950 kvm boligtomt på Langeløkka beliggende i enden av blindvei

Boliglånskalkulator

 • Prisantydning
  1 190 000 kr
 • Omkostninger
  36 342 kr
 • Totalpris
  1 226 342 kr
 • Tomteareal
  950,3 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Sammen skal vi sikre trygge visninger og ivareta smittevern. Derfor inviterer vi nå kun til individuelle visninger etter gitte forhåndsregler. Kontakt megler i god tid før visning for avtale om tidspunkt, så finner vi gode løsninger. Husk å lese salgsoppgaven før visning, da denne ikke lenger deles ut i papirform pga smitterisiko.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Tomten er beliggende på i et attraktivt boligområde med flott utsikt. Kort vei til marka med meget gode tur- og bademuligheter. Attraktive lekearealer med fotballbane på feltet. Gangavstand til barne- og ungdomsskole. En liten biltur unna finner du butikker og servicetilbud i sentrum ved Buskerud Storsenter, samt Mjøndalen sentrum.
I følge saksbehandlingen er eiendommen sikret tilstrekkelig adgang til og betryggende hygienisk drikkevann, bortledning av avløpsvann, samt lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel.
Tomten er godkjent med én boenhet (enebolig uten utleiedel) med atkomst fra Bukken Bruse.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Bukken Bruse gnr. 237 bnr. 678, 3055 KROKSTADELVA
Kommunenummer 3005, gårdsnummer 237, bruksnummer 678

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Tomten er utskilt fra Fjellheimveien 12, gårdsnummer 237, bruksnummer 531 og servituttene som gjelder for 237/531 gjelder og for tomten som selges 237/678.
Det er tinglyst 5 servitutter på eiendommen. Disse omhandler avtaler for eiendommene med atkomst fra Fjellheimveien og gjelder rettigheter til vann/avløpsledninger og for bruk av Fjellheimveien.
Det foreligger også en avtale som gir 237/531 rett til å koble på VA-ledninger i området bukken Bruse/Gosen. Det er i etterkant etablert VA-ledninger over Fjellheimveien 12 sin eiendom og det er gitt rettigheter til å koble på disse.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.
Eiendommen har følgende tinglyste rettigheter:
Dagboknr 1122610, tinglyst 25.09.2019, type rettighet: Bestemmelse om vann/kloakk: Gnr. 237, bnr. 678 har rett til å å legge, ha liggende og drive vedlikehold av VA-ledning over gnr. 237, bnr. 677, 531 og 579.
Dagboknr 1122658, tinglyst 25.09.2019, type rettighet: Bestemmelse om vann/kloakk, Gnr. 237, bnr. 378 har rett til å kolbe seg på eksisterende VA-ledning, legge, ha liggende og drive vedlikehold av VA-ledning over gnr. 237, bnr. 563.

Diverse

Flyfoto med veibeskrivelse er gjengitt etter avtale med Norkart.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Tomten er beliggende på i et attraktivt boligområde med flott utsikt. Kort vei til marka med meget gode tur- og bademuligheter. Attraktive lekearealer med fotballbane på feltet. Gangavstand til barne- og ungdomsskole. En liten biltur unna finner du butikker og servicetilbud i sentrum ved Buskerud Storsenter, samt Mjøndalen sentrum.
Gang og sykkelvei like ved tar deg til Hovjordet og videre til Årbogen. Årbogen har flott badeplass, tennisbane, fotballanlegg, sandvolleyballbane, flott turterreng, sommer og vinter, med turstier og lysløyper. Finnemarka byr på fantastisk natur, fiskevann, milevis med skiløyper og /tur/sykkelstier.
IF Birkebeineren med godt fritidstilbud og eget klubbhus på Årbogen. Gangavstand til Eknes idrettsanlegg med svømmehall, fotballplass mm.
Det er ca. 18 minutters kjøring til Drammen.
Bussforbindelse til Drammen, Mjøndalen og Hokksund. Togforbindelse fra Mjøndalen sentrum, med parkeringsmuligheter ved togstasjon. Avgang 2 ganger i timen til og fra Oslo i rushtiden. Tog til Oslo tar ca 45 min., og ca 30 min. til Kongsberg. Enkel adkomst til E134 mellom Mjøndalen og Drammen.

Adkomst

Se kart i nettannonse. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Drammen kommune har god barnehagedekning bestående av både private og kommunale barnehager.
Krokstad Skole (1.-7.klasse) med SFO.
Eknes ungdomsskole (8-10. klasse).
Videregående skoler i Hokksund, Kongsberg og Drammen. Papirbredden i Drammen med bla. Universitetet i Sør-øst Norge, se www.usn.no.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 950,3 kvm i skrånet terreng.

Parkering

Opparbeides på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen må tilknyttes det kommunalt ledningsnettet for vann og avløp. Se vedlagt kart for private stikkeldninger det er gitt tinglyst rett til å koble seg til.
Ny eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen og har felles ansvar for felles private ledninger til kommunal ledning.
Kjøper må betale tilkoblingsavgift for vann og avløp til Drammen kommune etter prisliste på byggetidspunkt. Tilkoblingsavgift jfr. info "Eiendommens utgifter" i prospektet.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til bolig i henhold til reguleringsplaner som berører eiendommen.
De tre planene som berører eiendommen er:
Den største delen av tomten reguleres av plan: KR 24 Gosen - Langeløkka, datert 15.02.1989 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 16.06.1987
Den nordlige del av tomten reguleres av plan: KR 24.01 Langeløkka Nord - boligomr. ved Nordlysveien datert 04.12.1995 med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert 11.12.1996
I tillegg berøres tomten ifølge kommunen av plan: KR 24.01.03 Langløkka nord- felt B10, datert: 04.12.1995 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 11.12.1996. Revidert: 23.05.2002 og 07.07.03
Det er bare en liten del av hjørnet på tomten mot veien Bukken bruse som berøres av planen. Planen regulerer veien Bukken Bruse og boligfeltet Bukken Bruse og Trollstien.
Reguleringsbestemmelser og utklipp fra reguleringskart følger i salgsoppgave.
For komplette kart og bestemmelser for KR 24.01.03 Langløkka nord- felt B10 ta kontakt med megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kjøper må belage seg på å betale kommunale avgifter til Drammen kommune etter tilkobling. Kjøper må montere vannmåler og det må betales avgifter etter faste satser og forbruk på avløp/vann.
Tilkoblingsavgifter for offentlig vann og avløp betales etter den til enhver tid gjeldende sats jfr Drammen kommune.
Glitre Energi Nett AS opplyser vedr. g/bnr. 237/678:
Opplysningene er gitt for å gi en delvis oversikt over tilkoblingsmuligheter for EL. Dette blir ikke 100% før melding fra installatør foreligger.
Det er tatt utgangspunkt i bolig med normalt strømbehov. Tilknytningsskap er ikke medregnet, dette blir normalt levert av installatør.
Nærmeste trafo: B (se vedlagt kart i salgsoppgave)
Denne er på 315kVA og er ca 65% belastet. Denne må trolig ikke byttes men dette blir først avgjort når melding fra installatør foreligger.
Dersom det må byttes trafo vil det føre til økte kostnader.
Nærmeste tilknytningspunkt er B1. Kabel hit, 95Al, er belastet ca 20%. Om dette punktet kan benyttes blir avgjort når melding fra installatør foreligger.
Punktet/stolpen B1 er i kart fra Glitre tegnet inn på Fjellheimveien 18 sin tomt, men er i realiteten plassert på tomten som selges 237/678 ifølge selger. Det er uvisst om stolpe må flyttes for å etablere vei inn på tomten.
Tilknytningspunkt B2 (kabelskap): Forsyningskabel må da graves hit, ca 100m.
I tillegg til graving, installatør og eventuelle andre kostnader for tilrettelegging vil det også påløpe tilkoblingskostnad.
Se vedlagt kart for ledninger tilhørende Glitre Nett.
Renovasjonsavgift til RfD for standard løsning koster kr 3.645,- pr. år, fordelt på to terminer.
Det må i tillegg påregnes kostnader for tilkobling til tjenesteleverandører av TV og internett.
Viken fiber har skap i veien Bukken Bruse og stolpe stående på tomten til Fjellheimveien 12.

Formuesverdi

Formuesverdien er forsøkt innhentet, men det foreligger ikke tall fra skatteetaten.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 757,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.221.092,-
I tillegg kommer valgfri rettshjelpsdekning gjennom If Forsikring til kr. 11.100,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Kari Gladhus Eknes, Ingrid Lysaker og Liv Solheim

Konsesjon

For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i selgers egenerklæring samt salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: kr 45.000,- fastpris
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 4.550,-
Markedspakke: kr 13.750,-
Visninger: kr 2.500,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 19-0095/19
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Hokksund
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR19.1995

Dato

Sist oppdatert: 22. mars 2022 kl. 22:09

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Sammen skal vi sikre trygge visninger og ivareta smittevern. Derfor inviterer vi nå kun til individuelle visninger etter gitte forhåndsregler. Kontakt megler i god tid før visning for avtale om tidspunkt, så finner vi gode løsninger. Husk å lese salgsoppgaven før visning, da denne ikke lenger deles ut i papirform pga smitterisiko.
Lurer du på noe?

Lignende tomter

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.