Krokstadelva

Bukken Bruse gnr. 237 bnr. 678

Prisantydning

1 500 000 kr

Omkostninger: 38 722 krTotalpris: 1 538 722 kr
Tomteareal
950.3 m²
Type / Eierform
Tomt / Eiet

950 kvm boligtomt på Langeløkka beliggende i enden av blindvei

kartmarkørVis på kart
kartmarkørDel annonsen

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

Tomten er beliggende på i et attraktivt boligområde med flott utsikt. Kort vei til marka med meget gode tur- og bademuligheter. Attraktive lekearealer med fotballbane på feltet. Gangavstand til barne- og ungdomsskole. En liten biltur unna finner du butikker og servicetilbud i sentrum ved Buskerud Storsenter, samt Mjøndalen sentrum. 

I følge saksbehandlingen er eiendommen sikret tilstrekkelig adgang til og betryggende hygienisk drikkevann, bortledning av avløpsvann, samt lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel.

Tomten er godkjent med én boenhet (enebolig uten utleiedel) med atkomst fra Bukken Bruse.

Eiendommen

Bukken Bruse gnr. 237 bnr. 678, 3055 KROKSTADELVA 
Gårdsnummer 237, bruksnummer 678, seksjonsnummer 0, kommunenummer 3005

Områdebeskrivelse

Tomten er beliggende på i et attraktivt boligområde med flott utsikt. Kort vei til marka med meget gode tur- og bademuligheter. Attraktive lekearealer med fotballbane på feltet. Gangavstand til barne- og ungdomsskole. En liten biltur unna finner du butikker og servicetilbud i sentrum ved Buskerud Storsenter, samt Mjøndalen sentrum. 

Gang og sykkelvei like ved tar deg til Hovjordet og videre til Årbogen. Årbogen har flott badeplass, tennisbane, fotballanlegg, sandvolleyballbane, flott turterreng, sommer og vinter, med turstier og lysløyper. Finnemarka byr på fantastisk natur, fiskevann, milevis med skiløyper og /tur/sykkelstier. 

IF Birkebeineren med godt fritidstilbud og eget klubbhus på Årbogen. Gangavstand til Eknes idrettsanlegg med svømmehall, fotballplass mm. 

Det er ca. 18 minutters kjøring til Drammen.
Bussforbindelse til Drammen, Mjøndalen og Hokksund. Togforbindelse fra Mjøndalen sentrum, med parkeringsmuligheter ved togstasjon. Avgang 2 ganger i timen til og fra Oslo i rushtiden. Tog til Oslo tar ca 45 min., og ca 30 min. til Kongsberg. Enkel adkomst til E134 mellom Mjøndalen og Drammen.

Veibeskrivelse

Se kart i nettannonse. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager og skoler

Nedre Eiker kommune har god barnehagedekning bestående av både private og kommunale barnehager. Flere barnehager i området. For liste kontakt megler eller se www.bine.no 

Krokstad Skole (1.-7.klasse) med SFO.
Eknes ungdomsskole (8-10. klasse).

Videregående skoler i Hokksund, Kongsberg og Drammen. Papirbredden i Drammen med bla. Universitetet i Sør-øst Norge, se www.usn.no. 

Tomten

Eiet tomt på 950,3 kvm i skrånet terreng. 

Parkering

Opparbeides på egen tomt. 

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.

Eiendommen må tilknyttes det kommunalt ledningsnettet for vann og avløp. Se vedlagt kart for private stikkeldninger det er gitt tinglyst rett til å koble seg til. 
Ny eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen og har felles ansvar for felles private ledninger til kommunal ledning. 

Kjøper må betale tilkoblingsavgift for vann og avløp til Nedre Eiker kommune etter prisliste på byggetidspunkt. Tilkoblingsavgift jfr. info "Eiendommens utgifter" i prospektet.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Tomten er utskilt fra Fjellheimveien 12, gårdsnummer 237, bruksnummer 531 og servituttene som gjelder for 237/531 gjelder og for tomten som selges 237/678.
Det er tinglyst 5 servitutter på eiendommen. Disse omhandler avtaler for eiendommene med atkomst fra Fjellheimveien og gjelder rettigheter til vann/avløpsledninger og for bruk av Fjellheimveien. 
Det foreligger også en avtale som gir 237/531 rett til å koble på VA-ledninger i området bukken Bruse/Gosen. Det er i etterkant etablert VA-ledninger over Fjellheimveien 12 sin eiendom og det er gitt rettigheter til å koble på disse. 

Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter. 

Eiendommen har følgende tinglyste rettigheter:
Dagboknr 1122610, tinglyst 25.09.2019, type rettighet: Bestemmelse om vann/kloakk: Gnr. 237, bnr. 678 har rett til å å legge, ha liggende og drive vedlikehold av VA-ledning over gnr. 237, bnr. 677, 531 og 579.
Dagboknr 1122658, tinglyst 25.09.2019, type rettighet: Bestemmelse om vann/kloakk, Gnr. 237, bnr. 378 har rett til å kolbe seg på eksisterende VA-ledning, legge, ha liggende og drive vedlikehold av VA-ledning over gnr. 237, bnr. 563.

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen er regulert til bolig i henhold til reguleringsplaner som berører eiendommen.
De tre planene som berører eiendommen er:
Den største delen av tomten reguleres av plan: KR 24 Gosen - Langeløkka, datert 15.02.1989 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 16.06.1987

Den nordlige del av tomten reguleres av plan: KR 24.01 Langeløkka Nord - boligomr. ved Nordlysveien datert 04.12.1995 med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert 11.12.1996

I tillegg berøres tomten ifølge kommunen av plan: KR 24.01.03 Langløkka nord- felt B10, datert: 04.12.1995 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 11.12.1996. Revidert: 23.05.2002 og 07.07.03
Det er bare en liten del av hjørnet på tomten mot veien Bukken bruse som berøres av planen. Planen regulerer veien Bukken Bruse og boligfeltet Bukken Bruse og Trollstien.

Kommuneplanen overstyrer reguleringsplanene som utgjør det største delen av tomten når det kommer til grad av utnyttelse. KR 24 Gosen - Langeløkka datert 15.02.1989 og KR 24.01 Langeløkka Nord - boligomr. ved Nordlysveien datert 04.12.1995.

I områdene merket ”A” skal ikke grad av utnyttelse overstige 35 % BYA. Kommuneplanens arealdel overstyrer reguleringsbestemmelsene vedrørende grad av utnytting, med mindre annet er fastsatt i godkjent regulerings- eller bebyggelsesplan, vedtatt etter 01.01.1999.

Reguleringsbestemmelser og utklipp fra reguleringskart førlger i salgsoppgave.
For komplette kart og bestemmelser for KR 24.01.03 Langløkka nord- felt B10 ta kontakt med megler. 

Konsesjon

For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. 

Diverse

Flyfoto med veibeskrivelse er gjengitt etter avtale med Norkart.

Overtagelse

Etter nærmere avtale. 

Oppdragets KR-kode

KR19.1995

Økonomiske forhold

Eiendommens utgifter

Kjøper må belage seg på å betale kommunale avgifter til Nedre Eiker (Drammen fra 01.01.2020) kommune etter tilkobling. Kjøper må montere vannmåler og det må betales avgifter etter faste satser og forbruk på avløp/vann.

Tilkoblingsavgifter for offentlig vann og avløp betales etter den til enhver tid gjeldende sats jfr Nedre Eiker kommune. Disse gebyrene er (inkl. mva.) kr 7.450,- pr. boenhet for vann og kr 7.450,- pr. boenhet for avløp med dagens satser for bygg til rent boligformål for år 2019. Se forøvrig https://www.nedre-eiker.kommune.no/tjenester/vann-og-avlop/priser/ for mer info. 

Glitre Energi Nett AS opplyser vedr. g/bnr. 237/678:
Opplysningene er gitt for å gi en delvis oversikt over tilkoblingsmuligheter for EL. Dette blir ikke 100% før melding fra installatør foreligger. 
Det er tatt utgangspunkt i bolig med normalt strømbehov. Tilknytningsskap er ikke medregnet, dette blir normalt levert av installatør.

Nærmeste trafo: B (se vedlagt kart i salgsoppgave)
Denne er på 315kVA og er ca 65% belastet. Denne må trolig ikke byttes men dette blir først avgjort når melding fra installatør foreligger.
Dersom det må byttes trafo vil det føre til økte kostnader. 

Nærmeste tilknytningspunkt er B1. Kabel hit, 95Al, er belastet ca 20%. Om dette punktet kan benyttes blir avgjort når melding fra installatør foreligger. Anleggsbidrag grovt estimert: 20.000,-.
Punktet/stolpen B1 er i kart fra Glitre tegnet inn på Fjellheimveien 18 sin tomt, men er i realiteten plassert på tomten som selges 237/678 ifølge selger. Det er uvisst om stolpe må flyttes for å etablere vei inn på tomten. 

Tilknytningspunkt B2 (kabelskap): Forsyningskabel må da graves hit, ca 100m. Anleggsbidrag grovt estimert: 30.000,-. Graving er ikke medtatt.

I tillegg til graving, installatør og eventuelle andre kostnader for tilrettelegging påløper en tilkoblingskostnad på kr 9.326,- 

Se vedlagt kart for ledninger tilhørende Glitre Nett. 

Renovasjonsavgift til RfD for standard løsning koster pr 2019 kr 3.403,-. Fordelt på to terminer pr år. 

Det må i tillegg påregnes kostnader for tilkobling til tjenesteleverandører av TV og internett. 
Viken fiber har skap i veien Bukken Bruse og stolpe stående på tomten til Fjellheimveien 12.

Formuesverdi

Formuesverdien er ikke innhentet da tomten nylig er fradelt og det ikke foreligger tall fra skatteetaten.

Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.538.722,-

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS kr 13.900,-, med et årlig abonnement på kr. 2.800,-.
Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11.100,- 

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.
minusVis mindre
Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget. Vedlagt denne salgsoppgave følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsikring Pluss gjennom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. 
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel. 

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: kr 45.000,- fastpris
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 4.550,-
Markedspakke: kr 13.750,-
Visninger: kr 2.500,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,- 
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 

Lovverk

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. 
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel. 

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
minusVis mindre
John Aksel Floberg Sirevåg
Eiendomsmegler

John Aksel Floberg Sirevåg

Telefon
Mobil 41523114

Lurer du på noe

John svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.